Istorijos centras

Mokyklos istorijos centras atidarytas 2012 metais. Sukaupta ir išsaugota medžiaga apie mokyklą rado garbingą vietą istorijos centre, kur vykdomas ir užtikrinamas veiklos tęstinumas. Mokyklos istorijos centro paskirtis – mokyklos istorijos fiksavimas ir sklaida. Mokyklos istorijos centro vadovė mokytoja Gražina Korkevičienė.

Mokyklos istorijos puslapius verčiant…

Iš Gegužių mokyklos istorijos…

  • Nuo 1974 m. mokykloje pradėtas sustiprintas dailės mokymas. 1985 m. išleista pirmoji sustiprinto vaizduojamojo meno abiturientų laida. 2013 m. įkurtas Formalųjį švietimą papildantis pradinio ugdymo dailės skyrius 1-4 klasėse. Tai mūsų mokyklos istorijos išskirtinumas, unikalumas. Meninė kūryba ir veikla padeda formuoti harmoningą asmenybę. Mūsų mokyklos dailės ir technologijų mokytojų menininkų kūrybinių darbų parodos – puikus pavyzdys mokinių kūrybiškumui ugdyti.
  • 2019 m. buvusių mokyklos mokinių Rasos ir Ryčio Zalogų bei Tomo Serafinavičiaus iniciatyva įsteigta ALUMNI premija. Kasmet jų ir kitų mokyklos alumnų dėka premijoms skiriamos piniginės lėšos, kaip paskatinimas geriausiems moksle ir aktyviausiems mokyklos mokiniams. 38 mokyklos mokiniai jau yra pelnę šią premiją.
  • Istorijos centre gausi taurių kolekcija už aukštus mokinių pasiekimus sporto, meno ir mokslo srityse. Taip pat suvenyrai, svečių dovanos, parodas puošiantys mokinių dailės ir technologijų pamokų darbai. Mokyklos istorijos centro medžiaga eksponuojama stende Šviesos alėjoje „Mokyklos istorijos puslapiai“.
  • Medžiaga apie dailės parodas: „Dailės konkursų laureatai ir diplomantai“, „Dailės parodų katalogai“, „Gegužių progimnazijos EXLIBRIS“. Segtuvai : „Spaudoje apie mus“ (nuo 1978 m. iki dabar straipsniai ir trumpos žinutės žiniasklaidoje apie mūsų mokyklos bendruomenės veiklą), „Mokinių ir mokytojų mokyklinių laikraščių leidiniai“(„Tiesiai šviesiai“, „Salvė“, „Tinklas“, „Gegužiukas“, „Actus“, „Žiniukas“), „Pirmoji internetinė mokyklos svetainė“, „Šiaulių m. 8-11 klasių konkurso „Aš – lyderis“ mokyklos nugalėtojai“, „GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAI“, „Apie laiką ir save“ (mokyklos mokytojų kasmetinių parodų fotonuotraukos), „Sveikinimai“, segtuvai, skirti mokyklos jubiliejiniams metams, klasių fotonuotraukų albumai ir kita svarbi medžiaga apie mokyklą.Mokyklos metraščiai rašomi nuo mokyklos įkūrimo 1972 metų. Nuo 2010 metų pradėtos leisti knygos-metraščiai. Mokyklos direktorės Silvijos Baranauskienės iniciatyva, padedant mokyklos bendruomenei, išleistos knygos: „40 žingsnių“ (2012 m., skirta mokyklos 40-mečiui), „GEGUŽIŲ MOKYKLOS sėkmės akmuo“ (2018 m., skirta mokyklos 45-mečiui), „Visuminis ugdymas pamokoje: nuo žinių iki vertybių“ – mokymo priemonė, siekiantiems geriausio (1-4 kl., 5-8 kl. mokomųjų dalykų, klasių vadovų išplėstiniai pamokų planai, kuriuose sujungiant mokymą ir auklėjimą siekiama visuminio humanistinio ugdymo (2022m., skirta mokyklos 50-mečiui).
  • Mokiniai jau sėkmingai rengia ir savo personalines dailės darbų parodas. Mokyklos alėjose ir miesto erdvėse puikuojasi mūsų mokinių darbai.
  • Buvusių mokyklos abiturientų, progimnazijos 8-ųjų klasių mokinių, Pradinio ugdymo dailės skyriaus 4-ųjų klasių mokinių laidų saugomos vinjetės suteikia puikią galimybė prisiminti klasės draugus, mokytojus. Mokyklos istorijos centro parodose, skirtose reikšmingiems mokyklos įvykiams paminėti, eksponuojama sukaupta gausi ir įdomi medžiaga. Segtuvai su fotonuotraukomis ir aprašais: „Naujos mokyklos atidarymas – 13-oji vidurinė mokykla“, „Mokyklos atidarymo šventė“, „Mokytojai – kūrėjai“, „Širdį atidavę vaikams“ (2 dalys apie buvusius ir esamus mokytojus), „Gegužių vidurinė mokykla. Mokyklos vėliava“, „Puslapiai iš istorijos“, „Mokyklos biblioteka“, „Jie mūsų auklėtiniai“, „Mokyklos mokytojai buvę tremtiniai“, „13-osios vidurinės mokyklos Svečių knyga“(pirmoji), „Vakaro pašnekesiai“ (mokinių pasakojimai apie savo senelius, buvusius tremtinius), „Mokyklos lėlių teatro istorija“ (įkurtas 1972 m.).Progimnazijos mokinių meninės kūrybos darbai yra išleisti įvairiuose leidiniuose: „1863 metų sukilimo istorinė ir kultūrinė reikšmė. Praeitis ir rytojus“, spalvinimo knygelė „ Teptuko ir pieštuko kelias į mokyklą“, „Mes iš Lieporių“, „Lietuvių liaudies komiksai“, „Įkvėpti laisvės“, „Mįslės“, „Vaikų pasakėlės“, „Šiaulių vyskupijos bažnyčios“, 2022 metų kalendorius, skirtas mokyklos 50-mečiui, „Augalėlių pasakaitės“, atvirukų rinkiniai KMDU I ir II lygio 4 kl. mokinių baigimo kūrybiniai darbai (įvairių metų).
  • Mokyklos pagrindinėje aikštėje sukurta metalinė skulptūra „Obelis“ su 50 obuolių, kurie žymi mūsų mokyklos istorijos metus. Savo mokyklai linkime gražių, kūrybingų ir ilgų gyvavimo metų.
  • Visa mokyklos bendruomenė prisideda prie mokyklos istorijos centro turtinimo.

50 metų mokyklos istorijos akimirkos… (vaizdo įrašas)

Mokinių laidos…

Gegužių progimnazijos veiklų akimirkos 2023-2024 m.

Mokytojos Ilonos Zazienės nuotraukose akimirkos iš mokyklos istorijos centro veiklos

Mokyklos I ir II laidų abiturientų sustiprinto vaizduojamojo meno baigiamųjų darbų gynimo akimirkos (1985 m., 1986 m.)

GEGUŽIŲ MOKYKLAI – 45

MOKYKLOS SĖKMĖS AKMUO

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2024 m. kovo 27 d. Šiaulių Gegužių progimnazija, atstovaujama direktorės Silvijos Baranauskienės  ir Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla, atstovaujama mokyklos direktoriaus Vaidoto Butkevičiaus  pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties tikslas – suvienyti ugdymo įstaigų pastangas naujoms idėjoms ir galimybėms gerinant ugdytinių pasiekimus, tobulinant ugdymo įstaigų vadybą.

Gegužių progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokinių meniniam ugdymui. Nuo 2009 metų pradėta vykdyti neformaliojo vaikų ugdymo programa „Meno sodas“ . Nuo 2013 metų įkurtas formalųjį ugdymą papildantis pradinių klasių dailės skyrius.

Susitarta, kad  mokyklos bendradarbiaus kultūrinio, meninio, technologinio bei sportinio ugdymo srityse. Pagal galimybes dalyvaus bendruose renginiuose, organizuos plenerus, varžybas, keisis parodomis.

Sutarties pasirašymo metu mokyklų vadovai aptarė bendradarbiavimo galimybes „Atžalyno“ mokyklai vykdant „Tūkstantmečio mokyklos I“ projektą. Aptartos bendrų veiklų, mokymų galimybės.

PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIŲ APDOVANOJIMO CEREMONIJA GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE

2016 m. gruodžio 14 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje Izraelio Valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas „Jad Vašem“ Pasaulio tautų teisuolių medaliu ir garbės raštu apdovanojo Mižutavičių šeimą, kuri Antrojo pasaulinio karo metais, nepaisydama mirtino pavojaus, gelbėjo žydus nuo nacių genocido. Dominykas ir Stanislava Mižutavičiai apdovanojami po mirties, apdovanojimą priėmė jų anūkas Andrius Rakickas su žmona ir dviem dukromis.

Iškilmingoje šventėje dalyvavo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Josifas Buršteinas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, miesto meras Artūras Visockas bei Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė, direktorės pavaduotojai, mokytojai, mokiniai.

*******

2016 m. balandžio 5 d. progimnazijoje lankėsi kolegos iš Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos. Vizito metu svečiai apžiūrėjo įkurtas edukacines erdves, susipažino su visuminio ugdymo rezultatais ir tradicijomis, pasidalijo patirtimi. Mokyklos direktorė S.Baranauskienė apibūdino mokyklą, jos veiklą, organizavo diskusiją, kurioje ieškojo atsakymų į retorinius klausimus: Kas yra kultūra? Kaip stiprinamas ryšys „Vaikas. Šeima. Mokykla“? Ar dorą mokinį ugdo tik dorinio ugdymo mokytojas? Kokių vertybinių nuostatų puoselėjimas skatina visuminį mokinio augimą?
Šiaulių ir Klaipėdos progimnazijų mokytojus suvienijo dailės mokytojos V.Žabarauskaitės organizuota bendra veikla – mandalų piešimas. Mokytojų įvairiais raštais išmargintos, vieningu darbu sukurtos mandalos puoš Klaipėdos Simono Dacho ir mūsų progimnazijos erdves, o bendra susitikimo dalyvių nuotrauka ant Sėkmės akmens primins svečių viešnagę progimnazijoje.
Išlydėjome svečius, atsisveikinome, sakydami vieni kitiems: „Iki susitikimo Klaipėdoje“.

Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Nuotraukas pateikė D.Kulikauskienė, dailės mokytoja
2016-04-05

* * * * *

PROGIMNAZIJOJE LANKĖSI SVEČIAI IŠ BIRŽŲ „ATŽALYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2016 m. kovo 30 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje lankėsi Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos komanda. Svečiai susipažino su mūsų progimnazijos ugdymo sistemos savitumu, išskirtinumu, galimybėmis. Buvo malonu pristatyti mokyklą, aptarti švietimo aktualijas, tendencijas, parodyti įkurtas edukacines erdves.
Džiaugiamės, kad kuriama savita sistema progimnazijoje, yra įdomi šalies ir užsienio mokyklų vadovams ir pedagogams.
Administracija
2016-03-30

* * * * *

2016 m. kovo 17 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje lankėsi delegacija iš Latvijos, Rygos Aninmuižas vidurinės mokyklos. Svečiai atvyko susipažinti su Gegužių progimnazijos ugdymo sistema, visuminio ugdymo rezultatais ir tradicijomis, apžiūrėti edukacinių erdvių.

Kolegos iš Latvijos dalyvavo miesto mokinių parodos „Boružėlė septintaškė“ atidaryme, skanavo lietuviškų patiekalų, sužinojo kuo gyvename, kokias tradicijas puoselėjame, kokią ugdymo sistemą kuriame. Viešnagė baigėsi draugėje su progimnazijos mokytojų bendruomene sukurtomis draugystės mandalomis ir prisiminimui, ant progimnazijos kieme esančio „Sėkmės akmens“, padarytomis nuotraukomis.

Šiaulių Gegužių progimnazijos administracija

* * * * *

Progimnazijoje lankėsi Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai

Norime pasidalinti ir pasidžiaugti, jog 2014 m. gruodžio 5 d. Gegužių progimnazijoje lankėsi Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai. Ekspertai iš viso aplankys 15 pasaulio valstybių (Austrija, Belgija, Čilė, Čekija, Danija, Estija, Islandija, Kazachstanas, Lietuva, Liuksemburgas, Slovakija, Ispanija, Švedija, Urugvajus).

OECD ekspertai vizitams Lietuvoje pasirinko Klaipėdos rajono, Rietavo, Šiaulių miesto, Kėdainių rajono bei Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybes. Iš visų Šiaulių miesto švietimo įstaigų ekspertams buvo pasiūlyta susitikti su Gegužių progimnazijos bendruomene. Tai didžiulis mūsų veiklos įvertinimas.

Ekspertus į progimnaziją atlydėjo Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas A.Aldakauskas, svečiai bendravo su progimnazijos administracija, mokytojais, mokiniais ir tėveliais, susipažino su išskirtinėmis progimnazijos erdvėmis, vaikų darbais. Su svečiais buvo atsisveikinta prie progimnazijos Sėkmės akmens.

Progimnazijos administracija
2014-12-08

* * * * *

ŠMM ministro vizitas mūsų progimnazijoje

2014 m. lapkričio 27 d. mūsų progimnazijoje lankėsi ŠMM ministras D.Pavalkis. Ministrą susitikime lydėjo patarėjai, Šiaulių vicemerė D. Martinkienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė A. Kavaliauskienė, Švietimo skyriaus vedėja V.Damskienė.
Vizito metu svečiai lankėsi progimnazijoje vykusioje „Elnio devyniaragio“ dosnumo mugėje, Nacionalinės karjeros savaitės renginyje, lankėsi Istorijos centre, apžiūrėjo ekspozicines erdves. Diskusijos metu su administracija, Progimnazijos taryba direktorė S.Baranauskienė svečius supažindino su progimnazijos tradicijomis, veikla, nurodė išskirtinumą. Direktorė pasidžiaugė, kad progimnazijoje į formalųjį švietimą puikiai integruotas neformalusis švietimas: nuo 1974 m. nenutrūkstamai veikia kryptingo meninio (dailės) ugdymo programa, nuo 2008 m. – neformaliojo vaikų švietimo programa „Meno sodas“, 2013 m. atidarytas pradinio ugdymo Dailės skyrius. Gegužių progimnazija juridiškai yra ir formaliojo, ir neformaliojo švietimo programų vykdytoja, kas leidžia ją traktuoti kaip išskirtinę ugdymo įstaigą.
Džiaugiamės, kad susitikime su ŠMM ministru D. Pavalkiu buvo aptartas klausimas dėl galimybės Gegužių progimnazijai būti įtrauktai į Humanistinės kultūros menine veikla sistemą turinčių mokyklų sąrašą.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ilona Zazienė, etikos mokytoja, nuotraukų autorė
2014-11-27
* * * * *

Psichologijos mokslų daktaro, profesoriaus, humanistinės pedagogikos kūrėjo ir puoselėtojo Šalvos Amonašvilio ir psichologo, rašytojo, vaikų darželio „Basti-Bubu“ mokslinio vadovo Paato Amonašvilio seminaras Lietuvos mokytojams

Progimnazijoje 2014 m. gegužės 5-9 dienomis vyko psichologijos mokslų daktaro, profesoriaus, humanistinės pedagogikos kūrėjo ir puoselėtojo Šalvos Amonašvilio ir psichologo, rašytojo, vaikų darželio „Basti-Bubu“ mokslinio vadovo Paato Amonašvilio 40 akademinių valandų (5 dienų) SEMINARAS „HUMANISTINIO INDIVIDUALAUS POŽIŪRIO Į VAIKUS PAGRINDAI UGDYMO PROCESE (Gyvenimo Mokyklos sistema)“, kuriame dalyvauja virš 100 pedagogų iš visos Lietuvos.

Seminaro programa…

* * * * *

2014-04-09 LR Kultūros ministro vizitas Šiaulių Gegužių progimnazijoje

2014 m. balandžio 9 d. progimnazijoje lankėsi, su Šiaulių miesto švietimo įstaigų atstovais susitiko LR kultūros ministras Š.Birutis. Vizito metu svečias grožėjosi mūsų progimnazijos meninėmis erdvėmis. LR kultūros ministras džiaugėsi Gegužių progimnazijos iniciatyva antrus metus Šiaulių mieste rengti bendrą su UAB „Busturas“ projektą „Paroda ant ratų“, skirtą tarptautinei Kultūros dienai paminėti. Susitikimo metu kultūros ministras apibūdino kultūros sampratą Lietuvoje, aptarė šiandienos kultūros aktualijas, atsakė į klausimus. Ministras teigiamai atsakė mokinei Milvydei Tamutytei, ETHOS klubo narei, į klausimą dėl galimybės dalyvauti Kultūros ministerijos organizuojamuose projektuose, pasidžiaugė jaunimo aktyvumu. Susitikimo metu įteikė padėkos raštus Gegužių progimnazijos direktorei S.Baranauskienei už kultūros vertybių puoselėjimą Šiaulių mieste bei Gegužių progimnazijos bendruomenei už keturiasdešimt metų vykdomą kryptingą meninę veiklą ir bendruomenės narių kūrybingumo ugdymą.

Informaciją ir nuotraukas parengė:
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
I.Zazienė, etikos mokytoja, ETHOS klubo vadovė
2014-04-09

2013-06-05 Svečiuose LPKTS Šiaulių filialo tremtinių choras „Tremtinys“

1948 m. gegužės 22-ąją įvyko didžiausias Lietuvos istorijoje gyventojų trėmimas. Iš Lietuvos į šaltąjį Sibirą pajudėjo šimtai ešelonų. Buvo ištremta apie 40 tūkstančių žmonių. Prieš 65 metus iš Šiaulių apylinkių prievarta buvo išvežti 1623 žmonės. Tremtinė Stefanija Dacienė rašė: „Tremtis – kančių mūras, Tėvynės ilgesys ir neviltis“, „Tremty užaugo didvyriai, poetai“…

* * * * *

2013-05-22 Erasmus mainų programos studentų vizitas

Gegužės 22 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje lankėsi Erasmus mainų programos studentai iš Slovakijos, Gruzijos, Turkijos ir Lenkijos…

* * * * *

2013-05-08 Europos dienos minėjimas susitikime su buvusiu mokyklos mokiniu

Mokiniams Europos Sąjungos istoriją priminė, apie jos piliečių teises pasakojo buvęs mūsų mokyklos mokinys, dabar Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 4 kurso studentas Rytis Zaloga…

* * * * *

2013-04-12 Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio vizitas Šiaulių Gegužių progimnazijoje

2013 m. balandžio 12 d. progimnazijoje viešėjo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas,  Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė, Šiaulių miesto savivaldybės nariai, miesto švietimo įstaigų vadovai…

* * * * *

2013-04-10 Šiaulių miesto savivaldybėje besisvečiuojančios delegacijos iš Danijos, Norvegijos, Švedijos, Anglijos, Lenkijos vizitas

2013 m. balandžio 10 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje viešėjo Šiaulių miesto savivaldybėje besisvečiuojanti delegacija iš Danijos, Norvegijos, Švedijos, Anglijos, Lenkijos, kuriuos lydėjo Šiaulių savivaldybės atstovai, Švietimo skyriaus vedėja…

* * * * *

2013-04-08 Susitikimas su Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pedagogais

Pasidomėti, kaip ir kokiomis idėjomis gyvena kolegos šiauliškiai į mūsų progimnaziją atvyko Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius  Arūnas Aleksadravičius, pavaduotojos Stasė Būdvytienė ir Sandra Vaičikauskienė, metodinė taryba bei mokyklos tarybos pirmininkė Virginija Lileikienė…

* * * * *

2013-04-05 Susitikimas su Europos Sąjungos Komisijos tarnautoja, buvusia mokyklos mokine Laura Navagreckaite

Progimnazijoje vyko susitikimas „Ką aš žinau apie Europos Sąjungą“, svečiavosi buvusi mūsų mokyklos mokinė, Europos Sąjungos Komisijos tarnautoja Laura Navagreckaitė. Laura papasakojo mokiniams apie savo asmeninę patirtį, dirbant vertėja, apie Europos Sąjungos institucijas, apie jaunimui atsirandančias galimybes keliauti, įsidarbinti, pažinti Europą, atsakė į mokinių klausimus. Mokiniams smalsu buvo sužinoti keliomis užsienio kalbomis Laura Navagreckaitė geba laisvai kalbėti, skaityti, vertėjauti. Jos atsakymas, kad ji kalba ir verčia dokumentus iš 5 užsienio kalbų: prancūzų, anglų, ispanų, italų ir portugalų – sužavėjo mokinius, įkvėpė noro mokytis užsienio kalbų, tikėti, jog mokytis niekada ne vėlu…

* * * * *

2013-03-15 Susitikimas su SWEDBANK atstovu

Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko finansinio švietimo pamokėlė 5-ų klasių mokiniams, kurią vedė SWEDBANK, AB Vakarų Lietuvos filialo pardavimų vadybininkas Mantas Šaltis…

* * * * *
2013-01-31 Susitikimas su Tiberiados broliais

* * * * *
2013-01-12 Į visuotinę mankštą kvietė Šiaulių krepšinio komandų „Rūta-Universitetas“ ir „Šiauliai“ krepšininkai

Sausio 12 d. Šiaulių miesto Gegužių progimnazijoje Šiaulių moterų krepšinio komandos „Rūta-Universitetas“ krepšininkės kvietė pradinių klasių moksleivius į pašėlusią mankštą. Šiaulių krepšininkės S. Baliutavičiūtė, S. Okockytė, I. Balnionytė, J. Bungaitė, V. Kurševič., L. Panasiuk kartu su komandos asistente-vadybininke B. Dominauskaite bei vyr. treneriu A. Kačerausku bei Šiaulių vyrų krepšinio komandos ,,Šiauliai“ trenerio asistentu V.Pauliukėnu ir žaidėju V. Liutyč palaikė respublikinio projekto „Sveikatiada“ idėją:  ,,Nori būt sveikas ir gražus – mankštinkis su krepšininkėmis pamažu“…

* * * * *

2012-11-30 Susitikimas su „Misija Sibiras 2012“ dalyviais, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šiaulių skyriaus nariais

2012 m. lapkričio 30 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko susitikimas su „Misija Sibiras 2012“ dalyviais Kamile Tirūnaite ir Pauliumi Auškalkniu, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šiaulių skyriaus nariais, mokinių seneliais ir mokytojais, buvusiais tremtyje. Tremtiniai pasidalino prisiminimais, skaitė ištraukas iš tremtyje rašytų dienoraščių…

* * * * *

2012-10-17 Svečiuose Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai

Tą dieną Šiaulių Gegužių progimnazijoje svečiavosi Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai. Rinktinės vadas kpt. Edvinas Kančas progimnazijos vyresnių klasių mokiniams papasakojo, kad 2011 m. spalio 3 d. buvo įsteigta KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė, kuri papildė Krašto apsaugos savanorių pajėgas. Ji tapo viena iš šešių rinktinių, išsidėsčiusių visoje Lietuvos teritorijoje…

* * * * *

2012-05-15 Susitikimas su Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktore Aldona Kerpyte.
Šiaulių Gegužių progimnazijoje 2012-05-15 vyko Šv. Pranciškaus onkologijos centro statybai surinktų aukų perdavimas.

Skip to content