Neformalusis švietimas

Šiaulių Gegužių progimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo planas. 
Šiaulių Gegužių progimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo plano keitimo įsak.  (2020-12-10 Nr. V-103) 
Šiaulių Gegužių progimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo plano keitimo  įsak. (2020-12-11 Nr. V-104) 

Kviečiame 1-8 klasių mokinius lankyti būrelius, studijas, meno kolektyvus Šiaulių Gegužių progimnazijoje:
2020-2021 m.m.  neformaliojo švietimo  būrelių, studijų, meno kolektyvų tvarkaraštis
2020-2021 m.m. neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelių/studijų tvarkaraštis 

Neformaliojo švietimo būrelių 2020-2021 m.m. I pusmečio veiklos rezultatai.

* * * * *
Atnaujinta 2021-02-05