Metų spinduliai

A. Lesauskienei, Šiaulių m. savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorei,
E. Minkuvienei,  Šiaulių m. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai,
I.Šliuželienei, Šiaulių Dailės mokyklos direktorei,
J. Džiugienei, mokinių mamai,
D. Pliūrienei, mokinių mamai,
A. Tupikei, pradinio ugdymo mokytojai ekspertei, Metodinės tarybos pirmininkei,
S. Michličenko, aplinkos darbuotojai,
Rasai ir Ryčiui Zalogoms – buvusiems mokyklos mokiniams, Alumni premijos iniciatoriams, steigėjams.

Lieporių mikrorajono lopšelių darželių „Voveraitė“, „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“, „Bitė“, „Pasaka“ bendruomenėms;
Viešosios bibliotekos (Gvazdikų takas g. 8) bendruomenei;
Arijui Ivaškevičiui, buvusiam mokyklos mokiniui, muzikui;
Editai Baltramaitienei, Progimnazijos tarybos narei, 3 mokinių mamai;
Jurgitai Januškevičienei, technologijų ir dailės mokytojai;
Vidai Katilienei, valgyklos vedėjai.