Metų spinduliai

Kvedarų šeimai: Robertui ir Ingai, Elzei ir Nojui UŽ KŪRYBINGOS ŠEIMOS PAVYZDĮ

Mykolui Kostkai, Stasei Dundienei, Irenai Raudienei, Nijolei Kasiulienei UŽ SĖKMINGĄ MOKYKLOS ISTORIJĄ

Ievai Rafael UŽ TARNYSTĘ MOKYKLOS TRADICIJOMS

Redai Zalogienei UŽ UGDYMO KRYPČIŲ VALDYMĄ

Vitalijai Brazdžiūnienei UŽ FINANSŲ VALDYMO ĮŽVALGAS

Janinai Želvienei UŽ RAŠTVEDYBOS ĮDIRBĮ

Danguolei Teišerskienei UŽ PAGALBĄ KURIANT KITOKIĄ MOKYKLĄ

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijai UŽ ŠILTĄ BENDRADARBIAVIMĄ

Šiaulių Lieporių gimnazijai UŽ ŠILTĄ BENDRADARBIAVIMĄ

Šiaulių Dailės mokyklai UŽ SPALVOTĄ BENDRADARBIAVIMĄ

Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklai UŽ MUZIKALŲ BENDRADARBIAVIMĄ

Prof. Juozui Pabrėžai UŽ INDĖLĮ KURIANT ETNOKULTŪROS MOKYKLĄ

Dr. Auksei Narvilienei UŽ INDĖLĮ KURIANT KULTŪROS MOKYKLĄ

Marinai Korinevskajai UŽ INDĖLĮ KURIANT HUMANISTINĘ MOKYKLĄ

Kazimierui Alminui UŽ INDĖLĮ KURIANT DOROVĖS MOKYKLĄ

JE Vyskupui Eugenijui Bartuliui UŽ INDĖLĮ KURIANT TIKĖJIMO MOKYKLĄ

Klebonui Gintarui Jonikui UŽ INDĖLĮ KURIANT VERTYBIŲ MOKYKLĄ

Sigitui Kukulskiui UŽ INDĖLĮ KURIANT SPORTIŠKĄ MOKYKLĄ

Rūtai Steponavičienei UŽ INDĖLĮ KURIANT AUGANTĮ VAIKĄ

Broliui Pauliui UŽ KURIAMĄ ŠVIESOS PAVYZDĮ

Aleksui Kazanavičiui UŽ KURIAMĄ ŠVIESOS PAVYZDĮ

 

Parengė
Silvija Baranauskienė, progimnazijos direktorė
2022-12-13

Mykolas Dromantas ir Dainora Samčenkienė, Šiaurės Lietuvos kolegijos direktorius bei projektų vadovė, už ilgametį bendradarbiavimą, sudarant galimybes 1-8 kl. mokiniams įsitraukti į įvairiapusiškas veiklas bei projektus, praturtinant progimnazijos bendruomenės narių kompetencijas įvairių mokymų metu.

Jurgita ir Aidas Dikšai, Alumnai, kurie nepamiršta mokyklos, domisi mokinių veiklomis, savo iniciatyvomis prisideda prie ugdymo proceso tobulinimo. Aido dėka Gegužių progimnazijos mokiniai dalyvauja ekskursijose Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Zokniuose. Jurgitos iniciatyva padovanotos mokymui bei meniniam kūrybiniam ugdymui naudojamos priemonės.

Živilė ir Martynas Vidžiūnai, Uniqa arenos ir Batutų parko vadovai, mokyklos 6b klasės mokinio Vytauto tėveliai. Jie ne vienerius metus skatina kitų mokyklų, o ypatingai mūsų mokyklos mokinius sportuoti, atrasti naujas sporto šakas. Nepavargdami organizuoja įvairių sporto šakų varžybas, turnyrus,  treniruotes ir netgi gimtadienius Batutų parke. Živilė ir Martynas visuomet priimdavo į areną Gegužių progimnazijos mokinius, kai šiems pritrūkdavo vietos mokyklos aikštynuose ar sporto salėje. Arenoje būdavo organizuojamos fizinio ugdymo dienos.

Ligita Norvilienė, 3d klasės pradinio ugdymo mokytoja, spinduliuojanti ramybę, kurianti išskirtinį jaukumą ne tik klasėje, bet ir mokykloje, gebanti pakylėti vaiką nuo mažo iki didelio, paprastuose dalykuose įžvelgti stebuklą, užpildyti kiekvieno vaiko širdį šiluma bei meile.

Edita Šliūpatė, mokyklos bibliotekos vedėja, savo idėjomis kurianti patrauklią informacinio centro aplinką, organizuojanti mokiniams veiklas, skatinančias skaityti, ieškoti atsakymų į kylančius klausimus. Išskirtinis Editos darbo bruožas – nuolatinis skubios pagalbos mokiniams bei mokytojams suteikimas mokyklos gyvenime.

Rūta Stulpinienė, Lieporių mikrorajono gyventoja, gyvenanti šalia progimnazijos, kuri savo patarimais padėjo užtikrinti rekonstruoto progimnazijos sporto aikštyno naudojimo tvarką.

Alma Korsakienė, aplinkos darbuotoja, už kiekvieno mokyklos kampelio bei gėlių priežiūrą, švaros ir jaukumo kūrimą, paukštelių lesinimą.

Tomas Serafinavičius, Alumni, už iniciatyvą įsteigti ALUMNI vardo premijas mokiniams.

A. Lesauskienei, Šiaulių m. savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorei,
E. Minkuvienei,  Šiaulių m. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai,
I.Šliuželienei, Šiaulių Dailės mokyklos direktorei,
J. Džiugienei, mokinių mamai,
D. Pliūrienei, mokinių mamai,
A. Tupikei, pradinio ugdymo mokytojai ekspertei, Metodinės tarybos pirmininkei,
S. Michličenko, aplinkos darbuotojai,
Rasai ir Ryčiui Zalogoms – buvusiems mokyklos mokiniams, Alumni premijos iniciatoriams, steigėjams, rėmėjams.

Lieporių mikrorajono lopšelių darželių „Voveraitė“, „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“, „Bitė“, „Pasaka“ bendruomenėms;
Viešosios bibliotekos (Gvazdikų takas g. 8) bendruomenei;
Arijui Ivaškevičiui, buvusiam mokyklos mokiniui, muzikui;
Editai Baltramaitienei, Progimnazijos tarybos narei, 3 mokinių mamai;
Jurgitai Januškevičienei, technologijų ir dailės mokytojai;
Vidai Katilienei, valgyklos vedėjai.