Mokyklos vardo premija

2009 metais mokykloje įsteigta

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS nominacija

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premija kasmet skiriama vienam 8 klasių mokiniui už aukštus mokslo, meninės raiškos pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą.
Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos administracija, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pats mokinys.
Premija teikiama einamųjų metų birželio mėnesį per Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimų įteikimo šventę.
2009-2020 m. premijos skyrimo komisijos pirmininkas — Vytenis Rimkus – dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.
Nuo 2021 m. premijos skyrimo komisijos pirmininkas — Remigijus Adomaitis – Lietuvos pedagogas ir chorvedys, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir dirigentas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.

 

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai:

Arnas Vedeckis                    – 2009 m.

Kotryna Tribušinaitė           – 2010 m.

Greta Stonytė                      – 2011 m.

Damilė Martinaitytė           – 2012 m.

Enrika Dausynaitė              – 2013 m.

Erika Danilovaitė                – 2014 m.

Emilija Ruškytė                   – 2015 m.

Irma Zapalskytė                – 2016 m.

Gabrielė Gulbinaitė           – 2017 m.

Dominykas Jankevičius      – 2018 m.

Akvilė Stankevičiūtė           – 2019 m.

Mykolas Kazanavičius        – 2020 m.

Tautvydas Kačinskas          – 2021 m.

Ignas Indrijauskas              – 2022 m.

Daniel Šer                             – 2023 m.

Augustė Čerkauskaitė        – 2024 m.

PLAČIAU APIE LAUREATUS: 

AUGUSTĖ ČERKAUSKAITĖ – 2024 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Augustė Čerkauskaitė – ypač plačių gebėjimų Mokyklos vardo premijos laureatė, Gegužių progimnazijoje besimokanti nuo pirmos klasės. Mergina nebijo iššūkių ir su didžiausiu malonumu išbando naujus dalykus. Jos veiklų spektras išties įspūdingas: nuo dainavimo ir simpatijų humanitariniams mokslams iki matematikos, chemijos ir fizikos.

Nepaisant Augustės universalumo, jos ypač išskirtiniai gabumai humanitarinėje srityje yra nenuginčijami. Šiemet  jai atiteko II vieta Šiaulių m. 8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. Šiaulių m. konkurse ,,Taisyklinga kalba – vertybė“ Augustė laimėjo III vietą. Ji kasmetinė Lieporių mikrorajono Diktanto konkurso dalyvė. Be tvirtų akademinių žinių, A. Čerkauskaitė išsiskiria ir savo kūrybingumu. Ji su ypač dideliu užsidegimu imasi įvairiausių kūrybinių lietuvių k. ir literatūros užduočių, kurios virsta solidžiais pasiekimais. Šiemet mokinė dalyvavo respublikiniame literatūriniame kūrybiniame projekte-parodoje ,,NEŠU TAU ŽINIĄ“, skirtame Knygnešio dienai, ir visus sužavėjo savo kūrybiniu darbu – diorama. Ji nuolatinė Tarptautinio projekto „Būk sveikas, pavasari“ laureatė/dalyvė. Augustės sukurtam darbui buvo skirta III vieta ir respublikiniame kūrybos konkurse „Aukso plunksna“. Jaunosios kūrėjos rašinys skambėjo respublikiniame chorų festivalyje. Ji dalyvavo mokinių rašinio konkurse, skirtame pasaulinei kultūros dienai bei S. Daukanto 230-osioms gimimo metinėms atminti, ir pateko tarp laimėtojų. Augustės rašiniai labai populiarūs per progimnazijos parodų atidarymus ar kitus kultūrinius renginius, kur subtilus jauno žmogaus žodis įkvepia ir bendraklasius, ir mažesniuosius mokyklos mokinukus.  Be to, šiemet Augustei buvo suteikta garbė skaityti savo rašinį apie S. Daukantą Didžiojoje žemaičių sueigoje, vykusioje Šiaulių istorijos muziejuje. Aišku, kūrybinga mokinė išbando savo jėgas ir veiklose anglų k. Dvejus metus iš eilės jai atitenka III vieta miesto konkurse „BEST IN ENGLISH”. Su didžiuliu malonumu Augustė dalyvavo ir tarpmokykliniame Papilės Simono Daukanto gimnazijos ir Šiaulių Gegužių progimnazijos projekte ,,Christmas Comics“. Kitas renginys –,,Mokykis, žaisk, daryk užsienio kalba“ – taip pat vyksta su Auguste priešaky.

Dar viena veikla, be kurios Augustė neįsivaizduoja savo gyvenimo, yra knygų skaitymas. Mergaitė grožinius kūrinius ryte ryja, geriausia dovana gimtadienio ar Kalėdų proga jai – knyga. Gal iš besąlygiškos meilės raiškiam žodžiui kyla ir sklandi, žodinga mokinės kalba, kuri puikiai tinka konferencijose skaityti pranešimus. Mokyklos vardo premijos laureatė dalyvavo šalies bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių ir užsienio kalbų virtualioje konferencijoje „Mokausi ir augu“ ir skaitė pranešimą, dalyvavo respublikinėje istorijos konferencijoje, dalyvavo tarptautinėje mokinių konferencijoje ,,I am a European Citizen”, nepamirštamą pranešimą skaitė šalies konferencijoje ,,Knyga mano pasaulyje“, kur knygų teikiamas naudas žmogui subtiliai atskleidė remdamasi asmenine patirtimi, įgyta draugystėje su knyga.

Galbūt auklėtojos, kuri yra tikybos mokytoja, paveikta, o gal ir pati atradusi ryšį su Dievu, Augustė mielai dalyvauja dorinio ugdymo(si) veiklose. Jubiliejiniams progimnazijos metams skirtose šv. Mišiose už mokyklą Augustė skaitė skaitinį, vyko į kelionę pas Tiberiados brolius, gieda bažnyčios chore, dalyvavo piligriminiame žygyje į Šiluvą, dalyvavo naktiniame renginyje „Šventųjų naktigonė“. Na, o pasitelkusi savo humanitarinius gabumus, dar sudalyvavo ir respublikinėje dorinio ugdymo mokytojų ir mokinių konferencijoje „Mokinio ūgtis, ieškant savojo Aš, doriniame ugdyme“.

Be Augustės neįsivaizduojami ir mokyklos renginiai, kuriuose, kaip vedėja, pasirenkama būtent Augustė. Pernai su draugais ji vedė progimnazijos rugsėjo 1-osios šventę, o šiemet toje pačioje šventėje tarė žodį visų 8-okų vardu. Greičiausiai, niekas nepamirš Augustės balso ir įvaizdžio per kalėdinį mokyklos karnavalą, įsimintinas liks ir jos vestas renginys ,,Dainuoju Lietuvą“.

Mokyklos vardo premijos laureatės entuziazmą ir aktyvumą įrodo ne tik kalbiniai gabumai, bet gausus dalyvavimas įvairiausiose veiklose. Per dvejus pastaruosius metus Augustė dalyvavo šalies geografijos olimpiadoje, Šiaulių m. mokinių matematikos, istorijos, fizikos, chemijos, biologijos, STEAM olimpiadose, dalyvavo IV nacionalinės 7-8 klasių geografijos olimpiados I ir II etape, Europos pinigų viktorinoje, renginyje „AŠ IR POLICIJA“. Tačiau posakis: „Svarbu ne laimėti, svarbu – dalyvauti“ Augustei netinka, ji visada siekia tik aukščiausių tikslų, kuriuos įrodo tarptautiniame komandiniame matematikos konkurse, skirtame Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti, drauge su komanda užimta III vieta, II vieta Šiaulių m. mokinių matematikos olimpiadoje, I vieta Gegužių progimnazijoje vykusioje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys – 2023“.

Taigi, A. Čerkauskaitė nuo pat pradinių klasių ne tik mokosi aukščiausiais įvertinimais (o 5-8 kl. baigė vien 10-ukais!), bet ir garsina mokyklos vardą miesto, respublikos bei tarptautiniuose  renginiuose. Ji Gegužių progimnazijos Lyderių klubo narė ir išties demonstruoja pačius gražiausius tikro lyderio bruožus. Aktyviai mokinei pakanka laiko ir popamokinei veiklai: Augustė ne vienerius metus dainuoja „Lauros studijoje“, lanko teatro užsiėmimus „Šaunioje studijoje“. A. Čerkauskaitės veiklai apibūdinti tinka daugybė pozityvių žodžių, tačiau bene labiausiai ją, kaip asmenybę, atskleidžia šie apibūdinimai: Augustė aktyvi, atsakinga, motyvuota, kūrybiška, darbšti, veikli, stropi ir ambicinga. Visos šios savybės padeda jai siekti užsibrėžtų tikslų. Taigi ir dideli, ir maži darbai, tenkantys Augustei, visada yra atliekami nuoširdžiai, skiriant visas žinias bei gebėjimus.

Perfrazuojant W. Reed mintį, norisi pasakyti: Auguste, siek Mėnulio. Jei jo ir nepasieksi, tai bent keliausi žvaigždžių link!

Parengė Birutė Petkuvienė, Augustės lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Fotografavo Ilona Zazienė, etikos mokytoja

DANIEL ŠER – 2023 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

Daniel Šer išskirtinis Mokyklos vardo premijos laureatas, kurio širdis visada linko į tiksliuosius mokslus, bet gebėjimai, žinios ir atkaklumas siekiant tikslo atvėrė jam kelius į daugumą mokslo ir meno šakų. Prielankumas tiksliesiems mokslams turbūt yra užkoduotas berniuko genuose. Gegužių progimnazijoje matematikos ir informatikos mokė vaikus jo seneliai I. ir G. Rafael. Puikūs mokiniai 13-oje vidurinėje (dabar Gegužių progimnazija) buvo Daniel tėvai Ž. ir E. Šer. Taigi Daniel ryšys su Gegužių progimnazija taip pat išskirtinis, jis ne tik čia praleido aštuonerius metus, bet garbingai tęsia savo pasiekimais šeimos tradicijas.

Per dvejus mokslo metus 7- 8 klasėje mokinys dalyvavo ir laimėjo apie šimtą konkursų mokykloje, mieste, šalyje ir už jos ribų. Jis garsino mokyklos vardą LRT laidoje „Tūkstantmečio vaikai“ nuo penktos klasės, o 2022-2023 m. sezone tapo vieno iš aštuntokų finalų nugalėtoju bei superfinale užėmė antrąją vietą. Už aukštus pasiekimus dalyvaujant šachmatų varžybose Daniel buvo pakviestas į LRT laidą „Langas į valdžią“, kurioje visus sužavėjo nevaikiškai įžvalgiais atsakymais, gebėjimu palaikyti pokalbį su patyrusia žurnaliste. Meilė šachmatams yra neatsiejama nuo šio mokinio. Iš jos jis sėmėsi kantrybės, strategiško, kritiško mąstymo, atkaklumo, kūrybiškų problemos sprendimų. D.Šer pasaulio Makabi (šachmatų) varžybose 2022 m. būdamas trylikos metų pelnė sidabro medalį tarp aštuoniolikmečių, už ką jam buvo įteikta Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėka už aukštus sportinius pasiekimus garsinant Lietuvą. Daniel tapo tarptautinio G.Kasparovo šachmatų turnyro, Lietuvos greitųjų šachmatų, žaibo turnyro čempionu, klasikinių šachmatų turnyro bronzos medalio laimėtoju. Berniukas siekia tapti jauniausiu šachmatų didmeistriu aktyviai ir sėkmingai.

D.Šer pasiekimai ne tik gausūs ir įvairūs, bet ir labai dažnai tai aukščiausi įvertinimai, pirmosios vietos. Tokia sėkmė šį aštuntoką lydėjo šalies atrankinėse ir Šiaulių miesto 8-9 klasių mokinių informatikos olimpiadose, kur būdamas septintoku pateko į 9-12 kl. mokinių respublikinį etapą. O respublikinėje metodinėje — praktinėje bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir mokinių konferencijoje „IKT mokymosi veikloje: mokytojų įžvalgos ir mokinių patirtys“ skaitė pranešimą „STEAM  patirtis. Konstruojame, modeliuojame, programuojame“. Pirmąsias vietas berniukas laimėjo taip pat miesto matematikos, fizikos, lietuvių kalbos olimpiadose, regiono ir miesto Meninio skaitymo konkursuose. 2022 m. D.Šer buvo apdovanotas Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Antro laipsnio diplomu už puikų pasirodymą šalies Meninio skaitymo konkurse. O respublikiniame 7-12 klasių rusų kalbos raiškaus skaitymo konkurse D.Šer užėmė trečią vietą, nusileisdamas tik rusakalbiams skaitovams. Progimnazistas užėmė tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse ,,Bebras“ šalyje pirmąją vietą, tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra 2023“ – šalyje XXVII vietą. Mokinys pelnė edukaciniame konkurse „Olympis 2023“ vienuolika (matematikos, fizikos, geografijos, informatikos, biologijos) Pirmo laipsnio diplomų. Įvairių dalykų laimėjimai ir veiklos rodo Daniel brandumą, meilę mokslui, grožiui, drąsą varžytis ne tik su savo amžiaus geriausiais, bet ir vyresniais.

D.Šer taip pat aktyvus dalyvis komandinėse rungtyse. Virtualios šalies inovacijų ir verslumo stovyklos „CHALLENGE THE CHALLENGE 2022“ konkurse kartu su komanda sukūrė savo verslo idėją (produktą) ir tapo laureatais. Taip pat sekėsi ir tarptautiniame matematikos konkurse, skirtame St.Šalkauskio taurei laimėti, laimėta trečia vieta. Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo (Šiaulių miesto) 2007 m. gimimo ir jaunesnių mokinių šachmatų varžybose kartu su Gegužių progimnazijos komanda iškovojo II-ją vietą. Šiaulių miesto „Galimybių festivalio TAVO PIN KODAS“ hakatone su klasės komanda užėmė pirmą vietą. Iš tikrųjų Daniel yra labai bendraujantis, draugiškas, padedantis – tikras komandos žmogus, o dažnai ir lyderis.

Ir be abejo, Daniel yra savo mokyklos patriotas. Jis muzikinio spektaklio „Mažasis princas“ pagrindinis herojus, kasmetinis Diktanto konkurso laureatas ir rašinių, skirtų Kultūros dienai, laureatas, mokyklinių švenčių vedėjas. Progimnazistas kasmet apdovanojamas mokyklos Alumni premija, nes jo nuveikti darbai ir pasiekimai nuolat augo ir garsino Gegužių progimnaziją. Pavasarį D.Šer buvo suteikta garbė tarti sveikinimo žodį visų moksleivių vardu Šiaulių miesto renginyje „Metų geriausieji 2023“. Perfrazuojant Antuano de Sent Egziuperi knygos veikėją Mažąjį princą, kokios veiklos besiimtų Daniel Šer, jis „mato ją širdimi“, ir todėl sėkmė bei aplinkinių pagarba lydi šio jauno žmogaus skrydį aukščiausių siekių link.

Parengė Inga Turovaitė, lietuvių k. mokytoja

Plačiau apie 2023-06-16 renginį…

Nuotraukoje:
kairėje – Daniel Šer, 2023 m. Gegužių Mokyklos vardo premijos laureatas,
dešinėje – Remigijus Adomaitis, Lietuvos pedagogas ir chorvedys, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir dirigentas, Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininkas

IGNAS INDRIJAUSKAS – 2022 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

Smalsumas ir siekis žinių bei patirties berniuką veda įvairiais keliais, dažniausiai labai sėkmingais. Šiaulių miesto 7 kl. mokinių matematikos olimpiadoje užėmė 2 v., o kartu su komanda Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 7 kl. mokinių  gamtos, IT ir tiksliųjų mokslų konkurse „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ 3 v. Taip pat su grupe bendramokslių I.Indrijauskas Šiaulių miesto tarpmokykliniame komandiniame 5-8 klasių mokinių nuotoliniame šachmatų turnyre, skirtame Šiaulių sporto ir Šiaulių žydų sporto draugijos „Makabi“ šimtmečiui paminėti, užėmė 2 v. Individualiai ar komandoje Ignas visada stengiasi pasiekti geriausių rezultatų.

Džiugu pabrėžti, kad aukšti pasiekimai chemijos, biologijos, geografijos, matematikos srityse yra papildomi ir humanitarinių mokslų pasiekimais. 2021m. Ignas dalyvavo Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V.Mačernio jubiliejiniams metams paminėti. Mokykloje Ignas dalyvavo konferencijoje „Mokykla, kuri augina“ ir skaitė pranešimą. Taip pat I.Indrijauskas noriai dalyvauja ir socialinėje pilietinėje veikloje, minint Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją. Ignas yra nuoseklus patriotas savo mokyklos, miesto, Lietuvos.

Mokytojai ir klasės draugai žino, kad jokia šlovė neužgoš Igno nuoširdumo ir paprastumo, noro padėti. Gal todėl klasės draugai drąsiai kreipiasi į jį pagalbos ir giria, kad neaiškias tiksliųjų mokslų temas paaiškina taip pat gerai kaip mokytojas. Ir gražu, kad ir pats Ignas savo šūkiu pasirinko įsipareigojimą kasdien padaryti nors vieną žmogų laimingesnį.

Įvairiapusiška veikla, aukšti pasiekimai dalykų konkursuose, asmeninės savybės, tokios kaip smalsumas, savarankiškumas, draugiškumas, patriotiškumas, valia ir ryžtas, sukuria Igno Indrijausko išskirtinumą. Tegul išsipildo Igno linkėjimas mokyklai, išsakytas jos baigimo proga, ir jam: telydi jį minties ir širdies galybė ir toliau visuose gyvenimo vingiuose.

Parengė Inga Turovaitė, klasės auklėtoja

TAUTVYDAS KAČINSKAS 2021 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinys Tautvydas Kačinskas Gegužių progimnazijoje praleido visus 8-erius savo mokyklinio gyvenimo metus. Puikiomis žiniomis, atsakingumu ir aukšta kultūra Tautvydas džiugino tiek pradinių klasių mokytoją, tiek mokytojus dalykininkus jau besimokydamas vyresnėse klasėse. Tautvydo Kačinsko visų 8-erių mokslo metų metinių rezultatų įvertinimai yra tik 10-kai.

Nederėtų kuklintis, bet Tautvydui  puikiai sekasi daugybė dalykų! Mokinys kasmet gauna padėkas už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Jis yra gavęs Šiaulių miesto mero padėką už aukštus ugdymosi pasiekimus, apdovanotas pirmąja Gegužių progimnazijos Alumni premija. Užklasinėse veiklose Tautvydas taip pat dalyvauja labai aktyviai.  Jis jau šešerius metus lanko Šiaulių I-ąją muzikos mokyklą, kur mokosi groti saksofonu ir fortepijonu, yra ne vieno muzikinio konkurso laureatas bei nominantas. Respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ instrumentinių ansamblių kategorijoje apdovanotas laureato diplomu, fortepijono jaunųjų atlikėjų konkurse „Istorija, slypinti garsuose“  net du kartus yra tapęs laureatu. Tautvydas nuolat apdovanojamas ir  už Šiaulių muzikos mokyklos vardo garsinimą. Be to, jis ketverius metus lanko kiokušin karate treniruotes, yra klubo „TORI“ rinktinės narys, žalio diržo savininkas. Šių metų gegužės mėnesį dalyvavo Lietuvos jaunių ir jaunučių kiokušin karate čempionate. Bene geriausiai Tautvydo visapusiškumą atskleidžia daugybė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2019 – 2020 m. m. tarptautiniame IT konkurse BEBRAS Šiaulių mieste pateko tarp 30 geriausiųjų (9 v.). Tarptautinio konkurso „Olympis 2019 – Rudens sesija“ istorijos konkurso I vietos (su medaliu) nugalėtojas (respublikoje 17 vieta). Konstitucijos egzamino I etapo laimėtojas. Jis ir respublikinio Lietuvos istorijos  konkurso „Lietuvos istorijos žinovas” I etapo laimėtojas. Tautvydas respublikiniame mokinių rašinių konkurse „Kaip supranti žodžius: „Kultūra prasideda nuo kiekvieno iš mūsų?“, skirtame tarptautinei Kultūros dienai paminėti, laimėjo I vietą.

Nepriekaištingai Tautvydui sekasi pasirodyti ir įvairiuose miesto ar rajono lygmens dalykiniuose konkursuose: Šiaulių miesto 7 kl. mokinių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” laimėta I vieta, miesto 5-8 kl. mokinių diktanto konkurse Tautvydui  taip pat atiteko I vieta, Šiaulių miesto „Romuvos” progimnazijos integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys” laimėta I vieta, Šiaulių miesto 5- 8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkurse užimta III vieta,  Lieporių mikrorajono XVII diktanto konkurse, skirtame Vasario 21-ajai – Tarptautinei kalbos dienai paminėti, laimėta III vieta.  Tautvydas Šiaulių m. ir rajono 5-8 kl. mokinių informacinių technologijų kūrybos konkurso ,,Laiškas Kalėdų seneliui” laureatas, taip pat Šiaulių miesto ir rajono 5-8 kl. mokinių kompiuterinių piešinių parodos – konkurso „Žiema žiemužė“ laureatas. Jis dalyvavo Šiaulių miesto matematikos konkurse, skirtame Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti, bei miesto 5-8 kl. mok. rašinio konkurse. Akivaizdu, kad Tautvydas vienodai sėkmingai dalyvauja tiek tiksliųjų mokslų, tiek humanitarinių, tiek socialinių, tiek meninių  mokslų srities konkursuose.

2020-2021 m. m., nepaisant nuotolinio mokymosi ir pandemijos sukeltų trikdžių, Tautvydui buvo stabiliai sėkmingi ir darbingi. Jis dalyvavo respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių viešosios kalbos konkurse „Kodėl verta/neverta skaityti knygas“ ir  tapo laureatu. Dalyvauta respublikinio rašinio konkurse, skirtame Pasaulinei kultūros dienai, „Kaip supranti žodžius: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė“,  laimėta I vieta. Respublikiniame Vkif organizuojamame konkurse „Istorijos Kengūra“ laimėta I vieta. I-ojoje nacionalinėje 7-8 kl. geografijos olimpiadoje laimėta III-ioji vieta. Be to, Tautvydas dalyvavo ir tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea”, ir  respublikiniame Vkif organizuojamame kalbų konkurse „Kengūra“ (rusų k.), ir Lietuvos 8 klasių mokinių technologijų olimpiadoje.

Tautvydą  traukia ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių II-III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) konferencijoje „Noriu žinoti“ parengė ir pristatė pranešimą „Kelionė, kurios niekada nepamiršiu“, taip pat parengtas pranešimas „Mažasis princas“ – universali išminties knyga“ Šiaulių m. 5-8 kl. mokinių konferencijoje. Su šiuo pranešinu dalyvauta nuotolinėje miesto 5-8 kl. mokinių konferencijoje „Mokausi ir augu“.

T. Kačinskas neleidžia apie save pamiršti ir mūsų Saulės miestui: jis Šiaulių miesto 6-12 klasių technologijų olimpiadoje laimėjo I vietą. Gegužių progimnazijos ir asocijuotų mokyklų XVIII Diktanto konkurse laimėta III vieta. Pasirengta ir dalyvauta Šiaulių m. 5-8 kl. mok. Meninio skaitymo konkurse, dalyvauta Šiaulių m. 7-8 kl. mok. esė/rašinio konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V. Mačernio jubiliejiniams metams paminėti, dalyvauta Šiaulių miesto nuotoliniame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“. Na, o mokykloje vykdytoje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” tarp 8-okų užimta II vieta.

Neabejotinai Tautvydo norą išbantyti save įvairiausiose srityse įrodo ir jo dalyvavimas neformalaus ugdymosi programoje jaunimui „DofE“, kur mokinys siekia bronzinio ženklelio įvertinimo.

Nors galybė čia suminėtų Tautvydo laimėjimų, kitų veiklų ir nekelia jokių abejonių dėl vaikino išskirtinumo, bet paklausus kiekvieno jį mokiusio mokytojo nuomonės apie Tautvydą, kaip mokinį, reikėtų klausytis ir klausytis… Ir nuobodu tikrai nebūtų! Sakoma, kad jokia audra nebaisi jūreiviui, žinančiam, į kurį uostą plaukia. Nuoširdžiai linkime Tautvydui išbandyti kuo daugiau nežinomų vandenynų, įveikti kuo daugiau stiprių audrų ir ramiai žvelgiant į saulėlydį nusišypsoti… SAU, LIETUVAI, PASAULIUI…

Rengė Birutė Petkuvienė, Tautvydo lietuvių k. ir literatūros mokytoja

MYKOLAS KAZANAVIČIUS 2020 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinį Mykolą Kazanavičių Gegužių vardas lydi jau 14 metų: nuo gimimo gyvena Gegužių gatvėje, aštuonerius metus mokėsi Gegužių progimnazijoje, kur rado tinkamą augti ir skatinančią save kurti aplinką.

Jam puikiai sekasi beveik viskas (2018-2019 m. m. metinis ugdymosi pasiekimų vidurkis – 10, šių mokslo metų – 9,9). Dalyko, kurį išmano geriausiai, turbūt nėra arba jų yra keletas. Tai įrodo kasmet gaunamos padėkos už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Užklasinėse veiklose Mykolas taip pat dalyvauja aktyviai. Važinėdamas po Lietuvą su dramos būreliu yra gavęs ne vieną apdovanojimą (ir net vieną asmeninį!). Be teatro laisvalaikiu užsiiminėja programavimu, elektronika, inžinerija. Pasiekimus pamokose ir savo mėgstamose veiklose papildo nemaža krūvelė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2018 – 2019 m. m. regioninėje 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje laimėta I vieta. Taip pat dalyvauta  respublikinėje biologijos olimpiadoje, Šiaulių miesto 7 kl. mokinių lietuvių kalbos, matematikos, geografijos, dailės olimpiadose.

Puikiai Mykolui sekasi ir įvairaus lygmens dalykiniuose konkursuose: 15–ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ gauta padėka, tarptautiniame piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projekte „Būk sveikas, pavasari“ mokinio darbas įvertintas laureato diplomu, padėka įteikta respublikiniame piešinių konkurse „Metų laikai“. Dalyvavimas respublikiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2018“ įvertintas diplomu. O Šiaulių miesto meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse  6-8 klasių poezijos kategorijoje laimėta II vieta. Mykolo kūrybinis darbas dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Lietuvių kalendorinės šventės“ Šiaulių m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje: gauta padėka. Mokyklos meninio skaitymo konkurse mokinys yra nuolatinis dalyvis, visada laimi prizines vietas (2019 m. laimėta II vieta).

Mykolo domėjimosi akiratyje yra ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių gamtos mokslų konferencijoje „Menas mokytis ir tyrinėti“  mokinys paruošė ir skaitė pranešimą (2019 m.), taip pat skaitytas pranešimas ir 2020 m. XI–ojoje respublikinėje dorinio ugdymo mokytojų ir mokinių konferencijoje.

2019-2020 m. m. Mykolui buvo dar sėkmingesni olimpiadose: Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioniniame etape laimėta III vieta, Šiaulių miesto mokinių technologijų olimpiadoje (konstrukcinių medžiagų grupė) mūsų progimnazijos aštuntokui nebuvo lygių – laimėta I vieta (jei nebūtų sutrukdęs karantinas, Mykolas būtų atstovavęs Gegužių progimnazijai ir Šiaulių miestui respublikoje). Dalyvavimas Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse mokiniui buvo maksimaliai sėkmingas – laimėta I vieta. Savo jėgas universalusis Mykolas bandė ir Šiaulių miesto 8 klasių vokiečių kalbos olimpiadoje.

Universaliuoju Mykolas pavadintas neatsitiktinai: jis laureatu tampa Šiaulių miesto ir apskrities mokinių atvirukų parodoje – konkurse „Spalvota žinutė mokytojui“, jis užima II vietą mikrorajono XVII diktanto konkurse, jis gauna padėką Šiaulių miesto mokinių viktorinoje „100 klausimų apie Lietuvą“… Taigi, Mykolas išties labai universalus ir aktyvus mokinys: jo gabumai ir domėjimasis menu, matematika ar kalbomis lygiaverčiai.

Būtina paminėti, kad Mykolas Kazanavičius yra labai draugiškas ir komunikabilus mokinys, tad jam priimtinas ir komandinis darbas, ką rodo jo pasiekimai: Šiaulių miesto integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“ laimėta I vieta, taip pat jėgos išbandytos Šiaulių apskrities matematikos komandiniame konkurse.

Ne tik mieste Mykolas yra žinomas, tačiau su malonumu dalyvauja ir mokykloje organizuojamuose konkursuose: mokyklos meninio skaitymo konkurse dalyvavo ir laimėjo I vietą, mokyklos matematikos konkurse taip pat jam atiteko I–oji vieta. Mykolas ne tik dalyvauja, bet ir pats imasi iniciatyvos organizuoti renginius (mokyklos renginio „O kaip vokiškai“ organizatorius).

Mykolo Kazanavičiaus veikla 2019 m. buvo įvertinta mokyklos ALUMNI premija.

Taigi baigiant pristatyti Mykolą Kazanavičių, kaip Mokyklos vardo premijos laureatą, reikėtų paminėti, kad Mykolas visada didžiuodavosi asmeninius pasiekimus galėdamas paversti mokyklos pasiekimais, jis dėkingas visiems jį ugdžiusiems, juo patikėjusiems bei pasitikėjusiems. Mykolas – puikus pavyzdys, kaip nuoširdus darbas, užsispyrimas ir žinios veda į pripažinimą.

Rengė Birutė Petkuvienė, 8b klasės auklėtoja, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

AKVILĖ STANKEVIČIŪTĖ 

2019  m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Akvilė Stankevičiūtė Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo mokytis nuo trečios klasės. Darbščią ir stropią mokinę puikūs mokymosi rezultatai iškart išskyrė iš kitų klasės mokinių. Nuo penktos klasės jos metiniai įvertinimai – tik dešimtukai.

2017-2018 m. m.  A.Stankevičiūtė  Šiaulių miesto olimpiadų laimėtoja:  lietuvių k. olimpiada – I vieta, matematikos – II vieta, istorijos – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiada Šiaulių krašto merginoms – III vieta.

Akvilė skina laurus ir įvairiuose konkursuose: miesto lietuvių k. diktanto konkurse laimėta III vieta, Šiaulių apskrities moksleivių raštingumo konkurse I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja.

2018-2019 m. m. pasiekimai: miesto fizikos olimpiadoje laimėta III vieta,  lietuvių k. olimpiadoje – I vieta, biologijos olimpiadoje – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiadoje Šiaulių krašto merginoms – III vieta, vokiečių k. konkurse  – II vieta, Šiaulių miesto konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“ – I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja, miesto IT konkurso „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“, IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ laureatė, komandiniame Lieporių gimnazijos konkurse „Inžinerinis šou“ laimėta II vieta.

Akvilės aktyvumą ir norą tobulėti rodo ne tik laimėjimai, bet ir jos dalyvavimas įvairiuose konkursuose: Lietuvos matematikos, miesto biologijos, geografijos, chemijos, dailės olimpiadų, tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“, tarptautinio IT konkurso „Bebras“, tarptautinio IT konkurso „Žiemos fantazija“, miesto IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“, J.Janonio gimnazijos gamtos mokslų konkurso „Pirmokų iššūkis“, respublikinio vokiečių k. konkurso, nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso, tikybos rašinių konkurso dalyvė.

Akvilė  aktyvi ne tik miesto renginių, bet ir mokyklos bendruomenės narė.  Ji organizavo vokiečių kalbos dienas mokykloje  „Ö kaip vokiškai“, dalyvavo progimnazijos projekte „Vydūno kelias“, vyko į susitikimą su popiežiumi Vilniuje, mokyklos lietuvių kalbos diktanto  II vietos laimėtoja, rašinių kultūros dienai laureatė.

2019 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Akvilė apdovanota miesto olimpiadininkų šventėje.

Mergina aktyviai dalyvauja ne tik akademinėje, bet ir sportinėje veikloje. Ji krepšininkė – lanko miesto krepšinio akademiją „Saulė“, jos dėka iškovota tarpmokyklinėse krepšinio varžybose I vieta, tarpzoninėse  krepšinio varžybose – III vieta.

Akvilė moka atkakliai siekti savo tikslų ir sistemingai dirba. Pamokose ji džiugina puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, nuoširdumu, taktišku elgesiu, gebėjimu išsakyti savo nuomonę.

Akvilė – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams.

Birutė Petkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja
Rasa Balčiūnienė, klasės auklėtoja, matematikos ir IT mokytoja
2019-06-21

DOMINYKAS JANKEVIČIUS –

2018 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

 

 

Dominykas Jankevičius, 8c klasės mokinys, mokytis Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo 2014–2015 m.m., atėjęs į penktąją klasę. Jis stropus, tvarkingas ir pastabus mokinys, siekiantis daugiausia žinių pamokose ir už jų ribų. Dominyko akademiniai rezultatai tai ir parodo. Jo vidurkis – 9,6 balo. Per visus mokymosi progimnazijoje metus, vidurkis niekad nebuvo nukritęs žemiau 9 balų.

Dominykas – puikus bendraklasis, suprantantis klasės norus ir siekius. Jis visada pasiruošęs padėti ir konsultuoti klasės draugus. Kultūringas ir suprantantis mokyklos taisykles bei tradicijas mokinys. Vertina mokyklos neformaliojo ugdymo renginius – sėkmingai juose dalyvauja. Dominykas aktyviai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Dominyko Jankevičiaus 2017-2018 m.m. pasiekimai, laimėjimai:

III vieta Lietuvos matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. matematikos olimpiadoje.
I vieta Šiaulių miesto berniukių matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. anglų kalbos olimpiadoje.
II vieta tarpautinėje anglų k. olimpiadoje Latvijoje (Jelgava).
Kartu su bendraklasių komanda Saulėtekio gimnazijos rengtame konkurse „Saulėtekio labirintai“ pelnė I-ają vietą.
VI vieta Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse ,,Bebras 2016“, Vilniuje įteiktas apdovanojimas.

2018 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Dominykas apdovanotas miesto olimpiadininkų šventėje.

2017-2018 m.m. Dominykas dalyvavo: miesto matematikos, anglų kalbos, istorijos olimpiadose, matematikos komandiniame konkurse Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti.

Dominykas – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams. Anot jo „mokykloje kiekvienas pasirenkame savo gyvenimo kelią, kur jis nuves ateityje“.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sergejus Staponkus, klasės auklėtojas, istorijos mokytojas
2018-06-15

GABRIELĖ GULBINAITĖ –

 2017 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Gabrielė Gulbinaitė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo penktos klasės. Gabrielė – puiki, stropi ir darbšti mokinė, siekianti kuo aukštesnių mokymosi rezultatų, jos visų mokslo metų pusmečių ir metinių įvertinimų  pažymių vidurkis – 9,8 balo. Ji daugelio tarptautinių, respublikinių, Šiaulių m. konkursų, olimpiadų nugalėtoja ir prizininkė. 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. Šiaulių m. kompiuterinių piešinių konkurse ,,Žiema žiemužė“ laimėta I vieta. 2014 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2014“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2015“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. Šiaulių m. IT konkurse ,,Laiškas Kalėdų seneliui“ laimėta I vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių dailės olimpiadoje laimėta II vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių lietuvių k. olimpiadoje laimėta III vieta. 2016 m. Šiaulių m. lietuvių k. konkurse ,,Taisyklinga kalba – vertybė“ laimėta III vieta. 2016 m. tarptautiniame kompiuterinių piešinių  konkurse ,,Velykų stebuklai 2016“ laimėta II vieta. 2017 m. tarptautiniame konkurse „Būk sveikas, pavasari!“ apdovanota laureato diplomu.

Gabrielė sėkmingai dalyvavo  tarptautiniame  informatikos ir informacinio mąstymo konkurse ,,Bebras“, respublikiniame konkurse ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, Šiaulių m. akcijoje ,,Išausiu 300 minčių juostą“, protų mūšyje ,,Aš prieš rūkymą“, parodoje ,,Po Lieporių liepomis“,  konkurse-parodoje ,,Labas, sraige! Kur eini?“,  konferencijoje ,,Akmuo žmogaus aplinkoje“ skaitė pranešimą.

Gabrielė aktyvi  ir tarptautinio ,,Erasmus+“ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projekto „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“ dalyvė, kartu su mokyklos atstovais vyko į  projekto partnerių susitikimą Ispanijoje. Partnerių viešnagės Lietuvoje metu jos šeimoje savaitę svečiavosi  mokiniai iš Turkijos.

Gabrielė ne tik šauni mokinė, bet ir puiki dailininkė (lanko Šiaulių dailės mokyklą), gera sportininkė (ne kartą atstovavo mokyklai  mergaičių futbolo varžybose), Gegužių progimnazijos aktyvo narė.

Gabrielė Gulbinaitė – jautri, nuoširdi mokinė, kuri ne kartą savo patarimais padėjo klasės draugams spręsti iškilusias problemas. Ji santūri, kukli ir paprasta, tačiau turinti tvirtą nuomonę. Ji draugiška ir sąžininga, todėl labai mėgstama savo bendraklasių.  Ja visada galima pasikliauti, ji niekada neatsisako padėti. Gabrielės brandus ir filosofiškas požiūris į gyvenimą padeda jai siekti užsibrėžtų tikslų, o vidinė kultūra, nuolatinis noras tobulėti bei tvirtos vertybinės nuostatos ir yra esminės šiandienos išsilavinusio žmogaus savybės.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ingrida Kačinskienė, klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja

2017-06-02

IRMA ZAPALSKYTĖ –

 2016 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Irma Zapalskytė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo pirmos klasės. Ji  aktyvi mokyklos benduomenės narė : pastaruosius trejus metus buvo mokyklos aktyvo narė, klasės seniūno pavaduotoja. I.Zapalskytė nuolatinė mokyklos diktanto, meninio skaitymo, Šiaulių apskrities raštingumo konkurso laureatė, miesto mokinių gimtosios kalbos konferencijų dalyvė. Aštuntoje klasėje ji tapo ir miesto lietuvių kalbos olimpiados I vietos laimėtoja bei miesto meninio skaitymo konkurso II vietos laimėtoja.  Šiaulių Gegužių progimnazijos diktanto konkurse laimėta I vieta, Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse II vieta. Irma aktyvi meninių kompozicijų, skirtų mokyklos šventėms, dalyvė. Ši mokinė moka atkakliai siekti savo tikslų sistemingai dirbdama. Pamokose ji džiugino puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, gebėjimu išsakyti nuomonę.

Irmai puikiai sekėsi dalyvauti ir kitose veiklose. Ji tarptautinio kompiuterinio kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija 2014“ ir Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Žiema žiemužė“  laureatė, Šiaulių miesto oratorinio meno konkurso anglų kalba 2016 I vietos laimėtoja.  Chemijos mažosios olimpiados, geografijos  olimpiados, tarptautinio informatikos ir IT konkurso dalyvė.

Mokinė lanko meninės raiškos mokyklą „Incognito“ Šiaulių Dainų muzikos mokykloje. Kartu su šokių grupe laimėtos prizinės vietos Lietuvos nacionalinėse šokių varžybose, festivaliuose, dalyvauta daugelyje renginių šalyje ir mieste.

Pasak aštuntokės, nuo trečios klasės ji svajojo būti pretendente Mokyklos vardo premijai gauti. Todėl labai džiugu, kad mokinės pasiekimai, asmeninės savybės leido jos svajonei išsipildyti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Dalia Urbonavičienė, klasės auklėtoja, biologijos mokytoja
2016-06-03

EMILIJA RUŠKYTĖ  2015 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO
 PREMIJOS LAUREATĖ

 

Emilija Ruškytė, 8a klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Ji yra gabi, stropi, pareiginga mokinė, kurios mokymosi rezultatai puikūs – vidurkis 10. Neatsiejama gyvenimo dalis – menas: šešerius metus šoka choreografijos studijoje „Aušrelė“.

Emilija išsiskiria puikiu charakteriu, ramybe ir gebėjimu priimti teisingus sprendimus. Ji yra kultūringumo įsikūnijimas. Vertybės jai yra natūrali gyvenimo dalis. Emilija jautri ir neabejinga šalia esantiems. Ji visada pasiruošusi ištiesti pagalbos ranką, todėl aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje. Savanoriavo ir Šiaulių miesto akcijoje „Šypsokis, Saulės mieste!“, skirtoje Kovo 11–ajai dienai paminėti.

Emilija – aktyvi klasės, mokyklos, miesto renginių, konkursų dalyvė ir organizatorė, mokyklos Mokinių aktyvo ir etikos klubo ETHOS narė. Ji šauni ir renginių vedėja bei aktyvi įvairių projektų dalyvė. Aktyviai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje:  LMS Žiemos forume – XX neeilinėje asamblėjoje Kaune ir LMS Pavasario forume – XXI asamblėjoje Vilniuje, mokinių savivaldų protmūšyje, skirtame paminėti „Savaitę BE PATYČIŲ“. 2012 m. dalyvavo LRT konkurse „Tūkstantmečio vaikai“  ir pateko į finalą.

Emilija 2014-2015 m.m. garsino mokyklą laimėjimais:

I vietą užėmė Šiaulių apskrities renginyje „Istorijos protų karai“; Šiaulių m. bendrojo lavinimo mokyklų Kultūros egzamine; Šiaulių m. matematikų popietėje „Matematiniai labirintai“.

II vietą laimėjo Šiaulių m. mokyklų mokinių ekologiniame  konkurse ,,Moku, žinau, galiu“.

III vietą užėmė Šiaulių m. 7 – 12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse „Pavasario taku“; Šiaulių m. XI diktanto konkurse; Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lietuvių kalbos konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“.

Emilija – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojui. Anot jos, ,,mokytojas – tai kelias, kuriuo mokinys turi eiti“. Emilija dėkinga visiems, kurie jai padėjo kartu keliauti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Evelina Brikienė, klasės auklėtoja, matematikos mokytoja
2015-06-05

ERIKA DANILOVAITĖ  

2014 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Erika Danilovaitė, 8d klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Iki tol mokėsi Šiaulių Lieporių pradinėje mokykloje. Ji stropi, pareiginga, aktyvi, kūrybiška, išsiskiria paprastumu, geranoriškumu, draugiškumu, visada ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui. Mokinės ugdymosi lygis visada aukštesnysis. Erika lanko Šiaulių Dainų muzikos mokyklą.

Ugdytinė kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir konkursuose, projektinėje veikloje progimnazijoje ir už jos ribų. Dalyvauta respublikiniame projekte „Auginkime vieni kitus“, Šiaulių miesto mokinių meninės kūrybos projekte „Lingua“, Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Aš noriu būti matomas“.

Mokinė puikiai geba dirbti ir komandoje. Ne kartą dalyvavo komandiniuose konkursuose mieste. Erika kartu su kitomis klasės mergaitėmis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų konkurse „Šokdynių virtuozės“ laimėjo II vietą (2013 m.) ir I vietą (2014 m.).

Nuo 2012-2013 m. m. Erika yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių aktyvo narė bei Mokyklos tarybos narė. Ji – miesto, mokyklos ir klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja. Ugdytinė Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų badmintono varžybų „Paprastasis badmintonas“, Šiaulių miesto mokyklų 7-tų klasių mokinių varžytuvių „7 prieš 7“, Šiaulių Gegužių progimnazijos vardo dienos „Protų mūšiai“ organizatorė ir vedėja. Ji vedė ir Šiaulių miesto 5 kl. mokinių viktoriną „Gyvūnai šalia mūsų“, Šiaulių Gegužių progimnazijos kalėdinį karnavalą, „M. K. Čiurlionio alėjos atidarymo“ renginį, festivalį „Skiriu tėvynei Lietuvai“.

Erika neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose. Šiaulių regiono 7-8 klasių mokinių literatūros darbų konkurse „Mano svajonių profesija“ laimėjo I vietą. Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ (A.Frank) gavo diplomą už gyvenimiškąją patirtį. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių dailyraščio konkurse laimėjo I vietą. Šiaulių Gegužių progimnazijos XI-ojo diktanto konkurse laimėjo II vietą, meninio skaitymo konkurse laimėjo II vietą. Erika dalyvavo epistoliniame konkurse „Laiškas mamai“. Renginių metu ugdytinė dažnai groja kanklėmis.

Jos dailės ir technologijų darbai originalūs, kūrybiški. Erika dalyvavo tarptautiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2012“, vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“. Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Žiema žiemužė“ tapo laureate. Kiekvienais metais ugdytinė dalyvauja Šiaulių miesto ir apskrities moksleivių gaminių ir dirbinių iš antrinių žaliavų parodose – konkursuose.

Erikos svajonės: „būti visada laiminga, daug keliauti, pamatyti pasaulį ir bendrauti su visais, neturėti priešų“. Jai svarbu „nugyventi gyvenimą taip, kad turėtum ką papasakoti savo anūkams“. Erika norėtų padėkoti „visiems, kurie suteikė man laimės ir džiaugsmo, kurie mane mokė, kurie padėjo siekti mano svajonių“.

Parengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Vilma Krankalienė, klasės auklėtoja, matematikos, fizikos mokytoja
2014-06-06

ENRIKA DAUSYNAITĖ— 2013 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Enrika Dausynaitė progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės, yra itin stropi, pareiginga, draugiška ir kūrybiška. Mokinė visada mokėsi aukštesniuoju lygiu, 2012-2013 mokslo metų vidurkis yra 9,9. Kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiose dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Kadangi labiau linkusi į humanitarinius mokslus, itin sėkmingai atstovauja mokyklą šioje srityje.
Enrika – meniška asmenybė. Kūryba, grožinės literatūros skaitymas ir muzika jai yra neatsiejama ne tik laisvalaikio, bet ir gyvenimo dalis. Ji – talentinga jaunoji poezijos kūrėja, ne sykį tapusi laureate Šiaulių mieste, pelniusi nominacijų šalyje. 2013 m. progimnazija išleido ugdytinės eilėraščių rinktinę „Drugiai už kasdienybės“.
Mokinė yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių tarybos narė. Ji – klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja.

Enrikos Dausynaitės apdovanojimai tarptautiniuose renginiuose, šalyje, mieste, mokykloje:

Lietuvos mokinių 45 -asis jaunųjų filologų konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkursas. Nominacija „Už gamtos įkvėptą kūrybinę raišką“. (2012 m.).
Šiaulių miesto mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Užimta I vieta. (2012 m.).
Epistolinio laiško konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
22-as Šiaulių universiteto lietuvių kalbos diktanto konkursas, skirtas Motinos dienai paminėti. Laimėta I vieta 8 klasių grupėje. (2013 m.).
Jaunųjų kūrėjų konkursas „Rudens godos“. Laureatė (2011 m.), nominacija „Už pastabų žvilgsnį į gamtą poezijoje“. (2012 m.).
Tarptautinis piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projektas „Būk sveikas, pavasari!“ Tapo laureate. (2012 m.,  2013 m.).
Šiaulių regiono mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mano svajonių profesija“. Laimėta II vieta. (2013m.).
Projektas „Lingua“. Laimėtos II vietos. (2012 m., 2013 m.).
IX, X diktanto konkursas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, paminėti progimnazijoje. Laimėtos III vietos. (2012 m., 2013 m.).
Europos viktorina progimnazijoje.Užimta II vieta. (2013 m.).

Enrikos Dausynaitės veikla – aktyvi ir įvairiapusė. Dalyvauta tarptautinėje mokinių ir mokytojų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Dailė – vaiko sielos kalba“, Šiaulių miesto jaunųjų istorikų olimpiadoje, užsienio kalbų, matematikų popietėse ir konkursuose asocijuotose mokyklose, Šiaulių miesto mokinių tikėjimo pažinimo konkurse „Ką aš žinau apie savo tikėjimą?“, giesmių ir poezijos šventėje, konkurse „Kelias į universiteto studijas“ ŠU, Žemės dienos paminėjime, 6-ajame respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas – 2012“, Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių raštingumo konkurse, nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“, Šiaulių krašto 5-12 klasių mokinių vieno žanro kūrybos konkurse „Kuriame odę“  ir t.t.

 Ištrauka iš Enrikos Dausynaitės kalbos Mokyklos vardo premijos teikimo šventėje:
         „Mokyklos vardo premija jau nuo penktos klasės man buvo vienas didžiausių tikslų. Ir šiandien įsitikinau, jog svarbiausia labai norėti, stengtis ir kryptingai siekti savo užsibrėžto tikslo. Tuomet viskas įmanoma.
Laikas, praleistas Gegužių progimnazijoje, išliks atmintyje kaip vienas gražiausių prisiminimų. Čia sutikau atsidavusius savo darbui, rūpestingus mokytojus, kurie padėjo augti kaip asmenybei. Sutikau nuostabią auklėtoją, kuri rūpinosi ir nerimavo net dėl menkiausių nesėkmių kaip tikra mama. O antrąja šeima tapo mano bendraklasiai. Jie visada buvo šalia ir palaikė tiek džiaugsmo, tiek ir liūdesio akimirkomis.
Ačiū mokyklai už šiuos prabėgusius, įsimintinus aštuonerius metus.“

ParengėAkimirkos šventėje

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Daiva Šimkuvienė
, klasės auklėtoja, lietuvių k. mokytoja
2013-06-11

DAMILĖ MARTINAITYTĖ — 2012 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Damilė Martinaitytė, 8b klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės. Jos ugdymosi rezultatai puikūs: 2011-2012 mokslo metus baigė tik dešimtukais, kasmet mokymosi vidurkis būdavo aukštesnis nei 9,5. Damilė dalyvavo daugelyje olimpiadų, konkursų, kuriuose sėkmingai atstovavo mokyklai. Damilė yra Progimnazijos tarybos narė. Kartu su Mokinių aktyvo nariais ji dalyvavo miesto mokinių diskusijose, debatuose.
Damilė auga šeimoje, kurioje puoselėjamos etnokultūros tradicijos. Muzika – jos laisvalaikio dalis, lanko muzikos mokyklą, groja fortepijonu. Damilė yra progimnazijos etnografinio ansamblio „Gasužis“, mergaičių ansamblio, mieste organizuojamų liaudies šokių vakaronių „Patrepsynė“ dalyvė ir organizatorė.
Būdama meniškos prigimties Damilė neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose, jos dailės darbai pasižymi originalumu, kūrybiškumu.
Mokytojai Damilę apibūdina kaip stropią, atsakingą, draugišką, kūrybišką mokinę. Damilė ne kartą buvo renkama klasės seniūne. Ji — daugelio klasės renginių organizatorė.

 Damilės Martinaitytės apdovanojimai šalyje, mieste:

Auksinės kengūros diplomas konkursuose „Kalbų kengūra“ ( 2011, 2012 m.).
Šalies mokinių etnokultūrinė konferencija ,,Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ (2011 m.).
Respublikinė gamtos mokslų konferencija (2010 m.).
Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Paukščiai“ (2011m.).
Projektas „Būk sveikas, pavasari!“ (2010 m.).
Giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“ (su dainavimo studija  „Do – Re – Mi“).
Tarptautinis projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“ (2011 m.).
Projekto „Lingua“ lopšinių atlikėjų konkursas. I vieta vokaliniam ansambliui „Muzika“ (2010 m.).
Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ I vieta (2012 m.).

Laimėjimai Šiaulių Gegužių progimnazijoje:

Meninio skaitymo konkursas. Užimtos I ir III vietos (2011, 2012 m.).
VIII ir IX diktanto konkursas. Laimėtos I vietos (2011, 2012 m.).
Lietuvių kalbos olimpiada. Laimėta II vieta (2012 m.).
Projekto „Garsų ir spalvų dainius“ impresijų konkurso laureato diplomas (2011 m.).
Muzikinių talentų festivalio nominacija „Talentų talentas“ (2010 m.).

Aprašą rengė:
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
V.Misiutė, klasės auklėtoja, istorijos mokytoja
2012-06-08

GRETA STONYTĖ — 2011 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Greta Stonytė 2010-2011 m. m. mokėsi 8a klasėje. Greta stropi, draugiška, noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose, turi įdomių idėjų, gerai mokosi (2010-2011 m.m. baigė su vienu devynetu, kiti dešimtukai), pasižymi paprastumu, geranoriškumu, visad ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui, besistengianti dalyvauti visur, kur gali.
Greta Stonytė nuo pradinių klasių mokykloje lankė folkloro ansamblį „Gasužis“, dalyvavo šio ansamblio pasirodymuose mokykloje, mieste ir respublikoje. Groja smuiku. Greta yra baigusi Šiaulių muzikos mokyklą, kurią baigė tik aukščiausiais įvertinimo balais.
Greta — mokyklos Mokinių aktyvo narė. Mokinė padeda organizuoti renginius mokykloje, už jos ribų, yra dažna renginių vedėja, renginiuose groja smuiku.
Gretos Stonytės paskutiniųjų 2 metų (2009-2011 m.) laimėjimai:
Laimėjo: meninio skaitymo konkursuose mokykloje užimtos II – ji ir III-ioji vietos, lietuvių kalbos diktanto konkursuose I – oji ir II-oji vietos, Šiaulių Lieporių gimnazijoje anglų kalbos konkurse kartu su komanda užimta I – oji vieta, tapo laureate respublikiniame vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo rengtame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ (vertimas buvo atliktas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą).
Dalyvavo: Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Šv. Pranciškus gyvas ir šiandien“, mokyklos renginiuose „Poezijos paukštė“, „Raganyčių ir velniukų šėltinis“, užsienio kalbų popietėje „Pavasarį sutinkant“, popietėje – literatūriniuose skaitymuose „Metų laikai“ įvairiomis kalbomis, Šiaulių Lieporių gimnazijos rengiamuose poezijos – muzikos vakaruose „Lietuva gyva, kol gyva jos istorinė atmintis“, „Yra dangus, kur gali kilti paukštis ir žmogus“, tarptautiniuose informacinių technologijų „Bebras“ ir matematikos „Kengūra“ konkursuose…
Greta Stonytė yra aktyvi Šiaulių skautų tunto narė.
2011 m. Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatės – Gretos Stonytės – veikla labai įvairi. Apie save Greta rašo: „reikėtų nepamiršti skautavimo bei dalyvavimo gerumo akcijose. Nors padėkų nėra, bet geri darbai visuomet glosto širdį ir jų niekada nepamiršiu“…

Aprašą rengė
Reda Zalogienė,
Šiaulių Gegužių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2011-06-10

KOTRYNA TRIBUŠINAITĖ – 2010 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Kotryna 2009-2010 m. m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8c klasėje. Mokykloje mokėsi ketverius metus nuo 2006-09-01, kai, baigusi Lieporių pradinės mokyklos 4 klasę, įsiliejo į Gegužių vidurinės mokyklos bendruomenę. Nuo pat pirmos mokymosi dienos Kotryna išsiskyrė iš kitų mokinių savo aktyvumu ir kūrybingumu. Šios mokinės 8 klasės trimestrų vidurkis yra 9.6. Ji ne tik labai gerai mokosi, tačiau ir pavyzdingai elgiasi, yra tolerantiška.

Mergaitė yra aktyvi, energinga ir geranoriška mokyklos mokinė, besistengianti dalyvauti visur kur gali, linkusi į humanitarinius mokslus, labai stengiasi suprasti ir tiksliuosius.

Kotryna 2010 m. tapo Šiaulių miesto mokyklų mokinių konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtoja mokykloje.

Kotrynos Tribušinaitės veiklos sritys labai įvairios, tačiau, anot pačios Kotrynos, labiausiai ji linkusi į  humanitarinius mokslus. Tai rodo ir šios mokinės laimėjimai: respublikiniame eilėraščių konkurse „Aš būsimasis studentas“ užimta II vieta, Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Tikiu žmogaus gerumu“ pasiekta II vieta, Šiaulių miesto lietuvių kalbos olimpiadoje laimėta I vieta, ši mokinė tapo ilgalaikio projekto 7-8 kl. mokiniams „Skaitykime kartu“  laureate, mokyklos vyskupo Motiejaus Valančiaus skaitymų konkurse laimėta I vieta (atstovauta Gegužių mokyklai analogiškame miesto konkurse), dalyvauta mokyklos popietėje „Pavasario balsai“, eilėraščių konkurse-parodoje „Rudens mozaika“, projekte „Humanitarų diena“, dalyvauta bendrose Lieporių gimnazijos ir Šiaulių Gegužių vidurinių mokyklų rengtose kalbų popietėse, Lietuvos valstybės atkūrimo minėjime, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų popietėje „Kaip gerai mokėti skaityti“, meninio skaitymo konkurse Kotryna kasmet yra tarp laureatų.

Tačiau K.Tribušinaitė dalyvauja ne tik humanitarinių mokslų organizuojamoje veikloje. Dalyvauta Lieporių gimnazijos organizuotoje biologijos viktorinoje „Vanduo – gyvybės šaltinis“, sausio mėn. surengta kolekcija „Pitagoro stilius“. Mokinė puikiai sugeba dirbti komandoje: Lieporių gimnazijos organizuotoje geografijos viktorinoje  „Kaip aš pažįstu ES“ su komanda užimta  I vieta, Šiaulių miesto madų šou „Matematika ir mada“ taip pat komandiniame konkurse laimėta  I vieta.

Ši aštuntokė ypač aktyviai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje: yra mokinių tarybos sekretorė, dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje (šiais mokslo metais buvo viena iš organizatorių rengiant rugsėjo pirmosios šventę, mokytojų dieną, dalyvavo Šiaulių dienų eisenoje, miesto mokinių tarybų susirinkime dėl Lietuvos švenčių minėjimų įvairinimo). Kotryna yra dažno mokyklos renginio vedėja. Ji vedė S. Nėries jubiliejui paminėti skirtą konkursą-popietę miesto mokiniams „Gyvenimas yra ieškojimas, ieškojimas – kūryba“ (S. Nėris), yra nuolatinė meninio skaitymo konkurso vedėja, taip pat buvo dvyliktokų šimtadienio vedėja.
Kotryna visur suspėja: dalyvauja liaudiškų šokių vakaronėse, niekada neatsisako dalyvauti užklasinėje veikloje, puikiai atlieka visas klasės auklėtojos jai pavestas užduotis, lanko dailės mokyklą.

Šventinės akimirkos: mokyklos direktorės Silvijos Baranauskienės, Šiaulių universiteto profesoriaus, Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko Vytenio Rimkaus, pirmųjų mokytojų Irenos Rimkienės, Laimutės Adamonienės ir
8 klasių auklėtojų Elvyros Garbačauskienės, Birutės Petkuvienės, Ingos Turovaitės sveikinimai (iš kairės į dešinę):

ARNAS VEDECKIS — 2009 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS
 

Arnas Vedeckis 2008-2009 m.m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8b klasėje. Jo šeimoje – 4 asmenys: mama, tėtis, brolis ir jis pats. Šeimoje tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai yra grindžiami tarpusavio pagarba, rūpinimusi vienas kitu, geranoriškumu, tarpusavio pagalba. Laisvalaikiu Arnas su šeima skaito knygas, daug bendrauja, domisi astronomija ir daug keliauja. Dėl gražių santykių šeimoje Arnas yra draugiškas, nuoširdus, turintis atsakomybės jausmą, mokosi tik labai gerais ir gerais pažymiais.
Arnas turi daug draugų. Su geriausiais draugais mėgsta žaisti paaugliškus žaidimus ar išbandyti vis naują veiklą. Jis lankė plaukimo baseiną „Delfinas“. Po pamokų dalyvauja užklasinėje veikloje. Jis yra olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų dalyvis ir nugalėtojas, patinka šokti lietuvių liaudies šokius. Arnas 2008-2009 m.m. dalyvavo technologijų olimpiadoje mokyklos ture ir, sužavėjęs komisiją pateiktos kompozicijos šiuolaikiškumu, atstovavo mokyklą Šiaulių miesto technologijų olimpiadoje, kur užėmė garbingą III-iąją vietą. Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos mokiniai 8-toje klasėje baigia kryptingo meninio (dailės) ugdymo III-IV lygio programą ir atlieka kūrybinį baigiamąjį darbą. Arno kūrybinis darbas buvo apipintas filosofiniais pamąstymais, žymių žmonių mintimis, japoniškų augalų bonzai konstruktyviu formos grožiu, toniniais, kaligrafiniais bei reljefiniais sprendimais. Baigiamasis kūrybinis (dailės) darbas buvo įvertintas puikiai.
Jeigu Arnas Vedeckis turėtų tris norus, kurie išsipildytų – tai būtų tokie norai:

 • turėti nuosavą namą,
  jame auginti šuniuką,
 • puikiai baigti mokyklą.

Šventinės akimirkos: Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko, Šiaulių universiteto profesoriaus Vytenio Rimkaus, mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Redos Zalogienės, Gegužių mokyklos vardo premijos laureato Arno Vedeckio ir 8 klasės mokinės Rūtos Nazaraitės sveikinimai:

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai sodino ąžuolus „Neregėtos Lietuvos“ tūkstantmečio ąžuolyne

Išlydimi iš mokyklos premijos laureatai gauna dovanų M. Jovaišos knygą „Neregėta Lietuva“ ir galimybę „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolyne pasodinti savo ąžuolą.

Tikėtina, kad Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatų Arno Vedeckio (2009 m.), Kotrynos Tribušinaitės (2010 m.), Gretos Stonytės (2011 m.), Damilės Martinaitytės (2012 m.), Enrikos Dausynaitės (2013 m.), Erikos Danilovaitės (2014 m.), Emilijos Ruškytės (2015 m.), Irmos Zapalskytės (2016 m.), Gabrielės Gulbinaitės (2017 m.), Dominyko Jankevičiaus (2018 m.) pasodinti ąžuolai ne vienerius metus primins mokinių pasiekimus mokykloje, skatins juos ieškoti savo veiklos prasmės, įpareigos naujiems siekiams.

Atnaujinta: 2021-06-21

Ypač sėkmingi I.Indrijauskui buvo dveji pastarieji metai, kai jis tapo mokyklos vardą mieste, šalyje garsinančiu mokiniu. Ir būtent Gegužių progimnazija pirmoji pastebėjo ir įvertino Igno pasiekimus, suteikdama 2019m. Alumni premiją. Tai, kad 2021m. berniukas ją gavo pakartotinai, įrodo, kaip nuosekliai ir atsakingai Ignas vertina pasitikėjimą juo. 2022m. birželio 1d. Ignas buvo pakviestas į Šiaulių miesto olimpiadininkų apdovanojimą ir gavo padėką ir dovanų iš mero A.Visocko. Vien aštuntoje klasėje I.Indrijauskas labai sėkmingai dalyvavo net 7 olimpiadose ir konkursuose. Jis šalies 5-8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 1 v. laimėtojas, Lietuvos 7-8 klasių mokinių geografijos olimpiados 3 v. laimėtojas, Nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse užėmė 11 vietą, pateko į šalies matematikos konkurso „Kengūra“ geriausiųjų 50-ą. Šiaulių mieste Ignas taip pat tapo 8kl. mokinių geografijos olimpiados laureatu, 7 – 8 klasių mokinių technologijų olimpiados (konstrukcinių medžiagų grupė) 3 v. laimėtoju, 8 kl. mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 2 v. laureatu, 8 kl. mokinių biologijos olimpiados 2 v. laimėtoju ir 8 kl. mokinių chemijos olimpiados 1 v. laureatu. Pastarosios olimpiados vertinimo komisijos nuomone, Ignas savo žiniomis, gebėjimais, įvairiapusiškumu labai pralenkė kitus olimpiados dalyvius.

Smalsumas ir siekis žinių bei patirties berniuką veda įvairiais keliais, dažniausiai labai sėkmingais. Šiaulių miesto 7 kl. mokinių matematikos olimpiadoje užėmė 2 v., o kartu su komanda Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 7 kl. mokinių  gamtos, IT ir tiksliųjų mokslų konkurse „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ 3 v. Taip pat su grupe bendramokslių I.Indrijauskas Šiaulių miesto tarpmokykliniame komandiniame 5-8 klasių mokinių nuotoliniame šachmatų turnyre, skirtame Šiaulių sporto ir Šiaulių žydų sporto draugijos „Makabi“ šimtmečiui paminėti, užėmė 2 v. Individualiai ar komandoje Ignas visada stengiasi pasiekti geriausių rezultatų.

Džiugu pabrėžti, kad aukšti pasiekimai chemijos, biologijos, geografijos, matematikos srityse yra papildomi ir humanitarinių mokslų pasiekimais. 2021m. Ignas dalyvavo Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V.Mačernio jubiliejiniams metams paminėti. Mokykloje Ignas dalyvavo konferencijoje „Mokykla, kuri augina“ ir skaitė pranešimą. Taip pat I.Indrijauskas noriai dalyvauja ir socialinėje pilietinėje veikloje, minint Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją. Ignas yra nuoseklus patriotas savo mokyklos, miesto, Lietuvos.

Mokytojai ir klasės draugai žino, kad jokia šlovė neužgoš Igno nuoširdumo ir paprastumo, noro padėti. Gal todėl klasės draugai drąsiai kreipiasi į jį pagalbos ir giria, kad neaiškias tiksliųjų mokslų temas paaiškina taip pat gerai kaip mokytojas. Ir gražu, kad ir pats Ignas savo šūkiu pasirinko įsipareigojimą kasdien padaryti nors vieną žmogų laimingesnį.

Įvairiapusiška veikla, aukšti pasiekimai dalykų konkursuose, asmeninės savybės, tokios kaip smalsumas, savarankiškumas, draugiškumas, patriotiškumas, valia ir ryžtas, sukuria Igno Indrijausko išskirtinumą. Tegul išsipildo Igno linkėjimas mokyklai, išsakytas jos baigimo proga, ir jam: telydi jį minties ir širdies galybė ir toliau visuose gyvenimo vingiuose.

Parengė Inga Turovaitė, klasės auklėtoja

[/vc_column_text][/vc_tta_section]

TAUTVYDAS KAČINSKAS 2021 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinys Tautvydas Kačinskas Gegužių progimnazijoje praleido visus 8-erius savo mokyklinio gyvenimo metus. Puikiomis žiniomis, atsakingumu ir aukšta kultūra Tautvydas džiugino tiek pradinių klasių mokytoją, tiek mokytojus dalykininkus jau besimokydamas vyresnėse klasėse. Tautvydo Kačinsko visų 8-erių mokslo metų metinių rezultatų įvertinimai yra tik 10-kai.

Nederėtų kuklintis, bet Tautvydui  puikiai sekasi daugybė dalykų! Mokinys kasmet gauna padėkas už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Jis yra gavęs Šiaulių miesto mero padėką už aukštus ugdymosi pasiekimus, apdovanotas pirmąja Gegužių progimnazijos Alumni premija. Užklasinėse veiklose Tautvydas taip pat dalyvauja labai aktyviai.  Jis jau šešerius metus lanko Šiaulių I-ąją muzikos mokyklą, kur mokosi groti saksofonu ir fortepijonu, yra ne vieno muzikinio konkurso laureatas bei nominantas. Respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ instrumentinių ansamblių kategorijoje apdovanotas laureato diplomu, fortepijono jaunųjų atlikėjų konkurse „Istorija, slypinti garsuose“  net du kartus yra tapęs laureatu. Tautvydas nuolat apdovanojamas ir  už Šiaulių muzikos mokyklos vardo garsinimą. Be to, jis ketverius metus lanko kiokušin karate treniruotes, yra klubo „TORI“ rinktinės narys, žalio diržo savininkas. Šių metų gegužės mėnesį dalyvavo Lietuvos jaunių ir jaunučių kiokušin karate čempionate. Bene geriausiai Tautvydo visapusiškumą atskleidžia daugybė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2019 – 2020 m. m. tarptautiniame IT konkurse BEBRAS Šiaulių mieste pateko tarp 30 geriausiųjų (9 v.). Tarptautinio konkurso „Olympis 2019 – Rudens sesija“ istorijos konkurso I vietos (su medaliu) nugalėtojas (respublikoje 17 vieta). Konstitucijos egzamino I etapo laimėtojas. Jis ir respublikinio Lietuvos istorijos  konkurso „Lietuvos istorijos žinovas” I etapo laimėtojas. Tautvydas respublikiniame mokinių rašinių konkurse „Kaip supranti žodžius: „Kultūra prasideda nuo kiekvieno iš mūsų?“, skirtame tarptautinei Kultūros dienai paminėti, laimėjo I vietą.

Nepriekaištingai Tautvydui sekasi pasirodyti ir įvairiuose miesto ar rajono lygmens dalykiniuose konkursuose: Šiaulių miesto 7 kl. mokinių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” laimėta I vieta, miesto 5-8 kl. mokinių diktanto konkurse Tautvydui  taip pat atiteko I vieta, Šiaulių miesto „Romuvos” progimnazijos integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys” laimėta I vieta, Šiaulių miesto 5- 8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkurse užimta III vieta,  Lieporių mikrorajono XVII diktanto konkurse, skirtame Vasario 21-ajai – Tarptautinei kalbos dienai paminėti, laimėta III vieta.  Tautvydas Šiaulių m. ir rajono 5-8 kl. mokinių informacinių technologijų kūrybos konkurso ,,Laiškas Kalėdų seneliui” laureatas, taip pat Šiaulių miesto ir rajono 5-8 kl. mokinių kompiuterinių piešinių parodos – konkurso „Žiema žiemužė“ laureatas. Jis dalyvavo Šiaulių miesto matematikos konkurse, skirtame Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti, bei miesto 5-8 kl. mok. rašinio konkurse. Akivaizdu, kad Tautvydas vienodai sėkmingai dalyvauja tiek tiksliųjų mokslų, tiek humanitarinių, tiek socialinių, tiek meninių  mokslų srities konkursuose.

2020-2021 m. m., nepaisant nuotolinio mokymosi ir pandemijos sukeltų trikdžių, Tautvydui buvo stabiliai sėkmingi ir darbingi. Jis dalyvavo respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių viešosios kalbos konkurse „Kodėl verta/neverta skaityti knygas“ ir  tapo laureatu. Dalyvauta respublikinio rašinio konkurse, skirtame Pasaulinei kultūros dienai, „Kaip supranti žodžius: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė“,  laimėta I vieta. Respublikiniame Vkif organizuojamame konkurse „Istorijos Kengūra“ laimėta I vieta. I-ojoje nacionalinėje 7-8 kl. geografijos olimpiadoje laimėta III-ioji vieta. Be to, Tautvydas dalyvavo ir tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea”, ir  respublikiniame Vkif organizuojamame kalbų konkurse „Kengūra“ (rusų k.), ir Lietuvos 8 klasių mokinių technologijų olimpiadoje.

Tautvydą  traukia ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių II-III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) konferencijoje „Noriu žinoti“ parengė ir pristatė pranešimą „Kelionė, kurios niekada nepamiršiu“, taip pat parengtas pranešimas „Mažasis princas“ – universali išminties knyga“ Šiaulių m. 5-8 kl. mokinių konferencijoje. Su šiuo pranešinu dalyvauta nuotolinėje miesto 5-8 kl. mokinių konferencijoje „Mokausi ir augu“.

T. Kačinskas neleidžia apie save pamiršti ir mūsų Saulės miestui: jis Šiaulių miesto 6-12 klasių technologijų olimpiadoje laimėjo I vietą. Gegužių progimnazijos ir asocijuotų mokyklų XVIII Diktanto konkurse laimėta III vieta. Pasirengta ir dalyvauta Šiaulių m. 5-8 kl. mok. Meninio skaitymo konkurse, dalyvauta Šiaulių m. 7-8 kl. mok. esė/rašinio konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V. Mačernio jubiliejiniams metams paminėti, dalyvauta Šiaulių miesto nuotoliniame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“. Na, o mokykloje vykdytoje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” tarp 8-okų užimta II vieta.

Neabejotinai Tautvydo norą išbantyti save įvairiausiose srityse įrodo ir jo dalyvavimas neformalaus ugdymosi programoje jaunimui „DofE“, kur mokinys siekia bronzinio ženklelio įvertinimo.

Nors galybė čia suminėtų Tautvydo laimėjimų, kitų veiklų ir nekelia jokių abejonių dėl vaikino išskirtinumo, bet paklausus kiekvieno jį mokiusio mokytojo nuomonės apie Tautvydą, kaip mokinį, reikėtų klausytis ir klausytis… Ir nuobodu tikrai nebūtų! Sakoma, kad jokia audra nebaisi jūreiviui, žinančiam, į kurį uostą plaukia. Nuoširdžiai linkime Tautvydui išbandyti kuo daugiau nežinomų vandenynų, įveikti kuo daugiau stiprių audrų ir ramiai žvelgiant į saulėlydį nusišypsoti… SAU, LIETUVAI, PASAULIUI…

Rengė Birutė Petkuvienė, Tautvydo lietuvių k. ir literatūros mokytoja

MYKOLAS KAZANAVIČIUS 2020 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinį Mykolą Kazanavičių Gegužių vardas lydi jau 14 metų: nuo gimimo gyvena Gegužių gatvėje, aštuonerius metus mokėsi Gegužių progimnazijoje, kur rado tinkamą augti ir skatinančią save kurti aplinką.

Jam puikiai sekasi beveik viskas (2018-2019 m. m. metinis ugdymosi pasiekimų vidurkis – 10, šių mokslo metų – 9,9). Dalyko, kurį išmano geriausiai, turbūt nėra arba jų yra keletas. Tai įrodo kasmet gaunamos padėkos už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Užklasinėse veiklose Mykolas taip pat dalyvauja aktyviai. Važinėdamas po Lietuvą su dramos būreliu yra gavęs ne vieną apdovanojimą (ir net vieną asmeninį!). Be teatro laisvalaikiu užsiiminėja programavimu, elektronika, inžinerija. Pasiekimus pamokose ir savo mėgstamose veiklose papildo nemaža krūvelė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2018 – 2019 m. m. regioninėje 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje laimėta I vieta. Taip pat dalyvauta  respublikinėje biologijos olimpiadoje, Šiaulių miesto 7 kl. mokinių lietuvių kalbos, matematikos, geografijos, dailės olimpiadose.

Puikiai Mykolui sekasi ir įvairaus lygmens dalykiniuose konkursuose: 15–ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ gauta padėka, tarptautiniame piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projekte „Būk sveikas, pavasari“ mokinio darbas įvertintas laureato diplomu, padėka įteikta respublikiniame piešinių konkurse „Metų laikai“. Dalyvavimas respublikiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2018“ įvertintas diplomu. O Šiaulių miesto meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse  6-8 klasių poezijos kategorijoje laimėta II vieta. Mykolo kūrybinis darbas dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Lietuvių kalendorinės šventės“ Šiaulių m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje: gauta padėka. Mokyklos meninio skaitymo konkurse mokinys yra nuolatinis dalyvis, visada laimi prizines vietas (2019 m. laimėta II vieta).

Mykolo domėjimosi akiratyje yra ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių gamtos mokslų konferencijoje „Menas mokytis ir tyrinėti“  mokinys paruošė ir skaitė pranešimą (2019 m.), taip pat skaitytas pranešimas ir 2020 m. XI–ojoje respublikinėje dorinio ugdymo mokytojų ir mokinių konferencijoje.

2019-2020 m. m. Mykolui buvo dar sėkmingesni olimpiadose: Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioniniame etape laimėta III vieta, Šiaulių miesto mokinių technologijų olimpiadoje (konstrukcinių medžiagų grupė) mūsų progimnazijos aštuntokui nebuvo lygių – laimėta I vieta (jei nebūtų sutrukdęs karantinas, Mykolas būtų atstovavęs Gegužių progimnazijai ir Šiaulių miestui respublikoje). Dalyvavimas Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse mokiniui buvo maksimaliai sėkmingas – laimėta I vieta. Savo jėgas universalusis Mykolas bandė ir Šiaulių miesto 8 klasių vokiečių kalbos olimpiadoje.

Universaliuoju Mykolas pavadintas neatsitiktinai: jis laureatu tampa Šiaulių miesto ir apskrities mokinių atvirukų parodoje – konkurse „Spalvota žinutė mokytojui“, jis užima II vietą mikrorajono XVII diktanto konkurse, jis gauna padėką Šiaulių miesto mokinių viktorinoje „100 klausimų apie Lietuvą“… Taigi, Mykolas išties labai universalus ir aktyvus mokinys: jo gabumai ir domėjimasis menu, matematika ar kalbomis lygiaverčiai.

Būtina paminėti, kad Mykolas Kazanavičius yra labai draugiškas ir komunikabilus mokinys, tad jam priimtinas ir komandinis darbas, ką rodo jo pasiekimai: Šiaulių miesto integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“ laimėta I vieta, taip pat jėgos išbandytos Šiaulių apskrities matematikos komandiniame konkurse.

Ne tik mieste Mykolas yra žinomas, tačiau su malonumu dalyvauja ir mokykloje organizuojamuose konkursuose: mokyklos meninio skaitymo konkurse dalyvavo ir laimėjo I vietą, mokyklos matematikos konkurse taip pat jam atiteko I–oji vieta. Mykolas ne tik dalyvauja, bet ir pats imasi iniciatyvos organizuoti renginius (mokyklos renginio „O kaip vokiškai“ organizatorius).

Mykolo Kazanavičiaus veikla 2019 m. buvo įvertinta mokyklos ALUMNI premija.

Taigi baigiant pristatyti Mykolą Kazanavičių, kaip Mokyklos vardo premijos laureatą, reikėtų paminėti, kad Mykolas visada didžiuodavosi asmeninius pasiekimus galėdamas paversti mokyklos pasiekimais, jis dėkingas visiems jį ugdžiusiems, juo patikėjusiems bei pasitikėjusiems. Mykolas – puikus pavyzdys, kaip nuoširdus darbas, užsispyrimas ir žinios veda į pripažinimą.

Rengė Birutė Petkuvienė, 8b klasės auklėtoja, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

AKVILĖ STANKEVIČIŪTĖ 

2019  m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Akvilė Stankevičiūtė Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo mokytis nuo trečios klasės. Darbščią ir stropią mokinę puikūs mokymosi rezultatai iškart išskyrė iš kitų klasės mokinių. Nuo penktos klasės jos metiniai įvertinimai – tik dešimtukai.

2017-2018 m. m.  A.Stankevičiūtė  Šiaulių miesto olimpiadų laimėtoja:  lietuvių k. olimpiada – I vieta, matematikos – II vieta, istorijos – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiada Šiaulių krašto merginoms – III vieta.

Akvilė skina laurus ir įvairiuose konkursuose: miesto lietuvių k. diktanto konkurse laimėta III vieta, Šiaulių apskrities moksleivių raštingumo konkurse I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja.

2018-2019 m. m. pasiekimai: miesto fizikos olimpiadoje laimėta III vieta,  lietuvių k. olimpiadoje – I vieta, biologijos olimpiadoje – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiadoje Šiaulių krašto merginoms – III vieta, vokiečių k. konkurse  – II vieta, Šiaulių miesto konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“ – I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja, miesto IT konkurso „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“, IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ laureatė, komandiniame Lieporių gimnazijos konkurse „Inžinerinis šou“ laimėta II vieta.

Akvilės aktyvumą ir norą tobulėti rodo ne tik laimėjimai, bet ir jos dalyvavimas įvairiuose konkursuose: Lietuvos matematikos, miesto biologijos, geografijos, chemijos, dailės olimpiadų, tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“, tarptautinio IT konkurso „Bebras“, tarptautinio IT konkurso „Žiemos fantazija“, miesto IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“, J.Janonio gimnazijos gamtos mokslų konkurso „Pirmokų iššūkis“, respublikinio vokiečių k. konkurso, nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso, tikybos rašinių konkurso dalyvė.

Akvilė  aktyvi ne tik miesto renginių, bet ir mokyklos bendruomenės narė.  Ji organizavo vokiečių kalbos dienas mokykloje  „Ö kaip vokiškai“, dalyvavo progimnazijos projekte „Vydūno kelias“, vyko į susitikimą su popiežiumi Vilniuje, mokyklos lietuvių kalbos diktanto  II vietos laimėtoja, rašinių kultūros dienai laureatė.

2019 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Akvilė apdovanota miesto olimpiadininkų šventėje.

Mergina aktyviai dalyvauja ne tik akademinėje, bet ir sportinėje veikloje. Ji krepšininkė – lanko miesto krepšinio akademiją „Saulė“, jos dėka iškovota tarpmokyklinėse krepšinio varžybose I vieta, tarpzoninėse  krepšinio varžybose – III vieta.

Akvilė moka atkakliai siekti savo tikslų ir sistemingai dirba. Pamokose ji džiugina puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, nuoširdumu, taktišku elgesiu, gebėjimu išsakyti savo nuomonę.

Akvilė – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams.

Birutė Petkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja
Rasa Balčiūnienė, klasės auklėtoja, matematikos ir IT mokytoja
2019-06-21

DOMINYKAS JANKEVIČIUS –

2018 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

 

 

Dominykas Jankevičius, 8c klasės mokinys, mokytis Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo 2014–2015 m.m., atėjęs į penktąją klasę. Jis stropus, tvarkingas ir pastabus mokinys, siekiantis daugiausia žinių pamokose ir už jų ribų. Dominyko akademiniai rezultatai tai ir parodo. Jo vidurkis – 9,6 balo. Per visus mokymosi progimnazijoje metus, vidurkis niekad nebuvo nukritęs žemiau 9 balų.

Dominykas – puikus bendraklasis, suprantantis klasės norus ir siekius. Jis visada pasiruošęs padėti ir konsultuoti klasės draugus. Kultūringas ir suprantantis mokyklos taisykles bei tradicijas mokinys. Vertina mokyklos neformaliojo ugdymo renginius – sėkmingai juose dalyvauja. Dominykas aktyviai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Dominyko Jankevičiaus 2017-2018 m.m. pasiekimai, laimėjimai:

III vieta Lietuvos matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. matematikos olimpiadoje.
I vieta Šiaulių miesto berniukių matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. anglų kalbos olimpiadoje.
II vieta tarpautinėje anglų k. olimpiadoje Latvijoje (Jelgava).
Kartu su bendraklasių komanda Saulėtekio gimnazijos rengtame konkurse „Saulėtekio labirintai“ pelnė I-ają vietą.
VI vieta Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse ,,Bebras 2016“, Vilniuje įteiktas apdovanojimas.

2018 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Dominykas apdovanotas miesto olimpiadininkų šventėje.

2017-2018 m.m. Dominykas dalyvavo: miesto matematikos, anglų kalbos, istorijos olimpiadose, matematikos komandiniame konkurse Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti.

Dominykas – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams. Anot jo „mokykloje kiekvienas pasirenkame savo gyvenimo kelią, kur jis nuves ateityje“.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sergejus Staponkus, klasės auklėtojas, istorijos mokytojas
2018-06-15

GABRIELĖ GULBINAITĖ –

 2017 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Gabrielė Gulbinaitė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo penktos klasės. Gabrielė – puiki, stropi ir darbšti mokinė, siekianti kuo aukštesnių mokymosi rezultatų, jos visų mokslo metų pusmečių ir metinių įvertinimų  pažymių vidurkis – 9,8 balo. Ji daugelio tarptautinių, respublikinių, Šiaulių m. konkursų, olimpiadų nugalėtoja ir prizininkė. 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. Šiaulių m. kompiuterinių piešinių konkurse ,,Žiema žiemužė“ laimėta I vieta. 2014 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2014“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2015“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. Šiaulių m. IT konkurse ,,Laiškas Kalėdų seneliui“ laimėta I vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių dailės olimpiadoje laimėta II vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių lietuvių k. olimpiadoje laimėta III vieta. 2016 m. Šiaulių m. lietuvių k. konkurse ,,Taisyklinga kalba – vertybė“ laimėta III vieta. 2016 m. tarptautiniame kompiuterinių piešinių  konkurse ,,Velykų stebuklai 2016“ laimėta II vieta. 2017 m. tarptautiniame konkurse „Būk sveikas, pavasari!“ apdovanota laureato diplomu.

Gabrielė sėkmingai dalyvavo  tarptautiniame  informatikos ir informacinio mąstymo konkurse ,,Bebras“, respublikiniame konkurse ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, Šiaulių m. akcijoje ,,Išausiu 300 minčių juostą“, protų mūšyje ,,Aš prieš rūkymą“, parodoje ,,Po Lieporių liepomis“,  konkurse-parodoje ,,Labas, sraige! Kur eini?“,  konferencijoje ,,Akmuo žmogaus aplinkoje“ skaitė pranešimą.

Gabrielė aktyvi  ir tarptautinio ,,Erasmus+“ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projekto „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“ dalyvė, kartu su mokyklos atstovais vyko į  projekto partnerių susitikimą Ispanijoje. Partnerių viešnagės Lietuvoje metu jos šeimoje savaitę svečiavosi  mokiniai iš Turkijos.

Gabrielė ne tik šauni mokinė, bet ir puiki dailininkė (lanko Šiaulių dailės mokyklą), gera sportininkė (ne kartą atstovavo mokyklai  mergaičių futbolo varžybose), Gegužių progimnazijos aktyvo narė.

Gabrielė Gulbinaitė – jautri, nuoširdi mokinė, kuri ne kartą savo patarimais padėjo klasės draugams spręsti iškilusias problemas. Ji santūri, kukli ir paprasta, tačiau turinti tvirtą nuomonę. Ji draugiška ir sąžininga, todėl labai mėgstama savo bendraklasių.  Ja visada galima pasikliauti, ji niekada neatsisako padėti. Gabrielės brandus ir filosofiškas požiūris į gyvenimą padeda jai siekti užsibrėžtų tikslų, o vidinė kultūra, nuolatinis noras tobulėti bei tvirtos vertybinės nuostatos ir yra esminės šiandienos išsilavinusio žmogaus savybės.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ingrida Kačinskienė, klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja

2017-06-02

IRMA ZAPALSKYTĖ –

 2016 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Irma Zapalskytė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo pirmos klasės. Ji  aktyvi mokyklos benduomenės narė : pastaruosius trejus metus buvo mokyklos aktyvo narė, klasės seniūno pavaduotoja. I.Zapalskytė nuolatinė mokyklos diktanto, meninio skaitymo, Šiaulių apskrities raštingumo konkurso laureatė, miesto mokinių gimtosios kalbos konferencijų dalyvė. Aštuntoje klasėje ji tapo ir miesto lietuvių kalbos olimpiados I vietos laimėtoja bei miesto meninio skaitymo konkurso II vietos laimėtoja.  Šiaulių Gegužių progimnazijos diktanto konkurse laimėta I vieta, Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse II vieta. Irma aktyvi meninių kompozicijų, skirtų mokyklos šventėms, dalyvė. Ši mokinė moka atkakliai siekti savo tikslų sistemingai dirbdama. Pamokose ji džiugino puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, gebėjimu išsakyti nuomonę.

Irmai puikiai sekėsi dalyvauti ir kitose veiklose. Ji tarptautinio kompiuterinio kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija 2014“ ir Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Žiema žiemužė“  laureatė, Šiaulių miesto oratorinio meno konkurso anglų kalba 2016 I vietos laimėtoja.  Chemijos mažosios olimpiados, geografijos  olimpiados, tarptautinio informatikos ir IT konkurso dalyvė.

Mokinė lanko meninės raiškos mokyklą „Incognito“ Šiaulių Dainų muzikos mokykloje. Kartu su šokių grupe laimėtos prizinės vietos Lietuvos nacionalinėse šokių varžybose, festivaliuose, dalyvauta daugelyje renginių šalyje ir mieste.

Pasak aštuntokės, nuo trečios klasės ji svajojo būti pretendente Mokyklos vardo premijai gauti. Todėl labai džiugu, kad mokinės pasiekimai, asmeninės savybės leido jos svajonei išsipildyti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Dalia Urbonavičienė, klasės auklėtoja, biologijos mokytoja
2016-06-03

EMILIJA RUŠKYTĖ  2015 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO
 PREMIJOS LAUREATĖ

 

Emilija Ruškytė, 8a klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Ji yra gabi, stropi, pareiginga mokinė, kurios mokymosi rezultatai puikūs – vidurkis 10. Neatsiejama gyvenimo dalis – menas: šešerius metus šoka choreografijos studijoje „Aušrelė“.

Emilija išsiskiria puikiu charakteriu, ramybe ir gebėjimu priimti teisingus sprendimus. Ji yra kultūringumo įsikūnijimas. Vertybės jai yra natūrali gyvenimo dalis. Emilija jautri ir neabejinga šalia esantiems. Ji visada pasiruošusi ištiesti pagalbos ranką, todėl aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje. Savanoriavo ir Šiaulių miesto akcijoje „Šypsokis, Saulės mieste!“, skirtoje Kovo 11–ajai dienai paminėti.

Emilija – aktyvi klasės, mokyklos, miesto renginių, konkursų dalyvė ir organizatorė, mokyklos Mokinių aktyvo ir etikos klubo ETHOS narė. Ji šauni ir renginių vedėja bei aktyvi įvairių projektų dalyvė. Aktyviai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje:  LMS Žiemos forume – XX neeilinėje asamblėjoje Kaune ir LMS Pavasario forume – XXI asamblėjoje Vilniuje, mokinių savivaldų protmūšyje, skirtame paminėti „Savaitę BE PATYČIŲ“. 2012 m. dalyvavo LRT konkurse „Tūkstantmečio vaikai“  ir pateko į finalą.

Emilija 2014-2015 m.m. garsino mokyklą laimėjimais:

I vietą užėmė Šiaulių apskrities renginyje „Istorijos protų karai“; Šiaulių m. bendrojo lavinimo mokyklų Kultūros egzamine; Šiaulių m. matematikų popietėje „Matematiniai labirintai“.

II vietą laimėjo Šiaulių m. mokyklų mokinių ekologiniame  konkurse ,,Moku, žinau, galiu“.

III vietą užėmė Šiaulių m. 7 – 12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse „Pavasario taku“; Šiaulių m. XI diktanto konkurse; Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lietuvių kalbos konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“.

Emilija – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojui. Anot jos, ,,mokytojas – tai kelias, kuriuo mokinys turi eiti“. Emilija dėkinga visiems, kurie jai padėjo kartu keliauti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Evelina Brikienė, klasės auklėtoja, matematikos mokytoja
2015-06-05

ERIKA DANILOVAITĖ  

2014 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Erika Danilovaitė, 8d klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Iki tol mokėsi Šiaulių Lieporių pradinėje mokykloje. Ji stropi, pareiginga, aktyvi, kūrybiška, išsiskiria paprastumu, geranoriškumu, draugiškumu, visada ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui. Mokinės ugdymosi lygis visada aukštesnysis. Erika lanko Šiaulių Dainų muzikos mokyklą.

Ugdytinė kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir konkursuose, projektinėje veikloje progimnazijoje ir už jos ribų. Dalyvauta respublikiniame projekte „Auginkime vieni kitus“, Šiaulių miesto mokinių meninės kūrybos projekte „Lingua“, Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Aš noriu būti matomas“.

Mokinė puikiai geba dirbti ir komandoje. Ne kartą dalyvavo komandiniuose konkursuose mieste. Erika kartu su kitomis klasės mergaitėmis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų konkurse „Šokdynių virtuozės“ laimėjo II vietą (2013 m.) ir I vietą (2014 m.).

Nuo 2012-2013 m. m. Erika yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių aktyvo narė bei Mokyklos tarybos narė. Ji – miesto, mokyklos ir klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja. Ugdytinė Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų badmintono varžybų „Paprastasis badmintonas“, Šiaulių miesto mokyklų 7-tų klasių mokinių varžytuvių „7 prieš 7“, Šiaulių Gegužių progimnazijos vardo dienos „Protų mūšiai“ organizatorė ir vedėja. Ji vedė ir Šiaulių miesto 5 kl. mokinių viktoriną „Gyvūnai šalia mūsų“, Šiaulių Gegužių progimnazijos kalėdinį karnavalą, „M. K. Čiurlionio alėjos atidarymo“ renginį, festivalį „Skiriu tėvynei Lietuvai“.

Erika neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose. Šiaulių regiono 7-8 klasių mokinių literatūros darbų konkurse „Mano svajonių profesija“ laimėjo I vietą. Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ (A.Frank) gavo diplomą už gyvenimiškąją patirtį. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių dailyraščio konkurse laimėjo I vietą. Šiaulių Gegužių progimnazijos XI-ojo diktanto konkurse laimėjo II vietą, meninio skaitymo konkurse laimėjo II vietą. Erika dalyvavo epistoliniame konkurse „Laiškas mamai“. Renginių metu ugdytinė dažnai groja kanklėmis.

Jos dailės ir technologijų darbai originalūs, kūrybiški. Erika dalyvavo tarptautiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2012“, vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“. Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Žiema žiemužė“ tapo laureate. Kiekvienais metais ugdytinė dalyvauja Šiaulių miesto ir apskrities moksleivių gaminių ir dirbinių iš antrinių žaliavų parodose – konkursuose.

Erikos svajonės: „būti visada laiminga, daug keliauti, pamatyti pasaulį ir bendrauti su visais, neturėti priešų“. Jai svarbu „nugyventi gyvenimą taip, kad turėtum ką papasakoti savo anūkams“. Erika norėtų padėkoti „visiems, kurie suteikė man laimės ir džiaugsmo, kurie mane mokė, kurie padėjo siekti mano svajonių“.

Parengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Vilma Krankalienė, klasės auklėtoja, matematikos, fizikos mokytoja
2014-06-06

ENRIKA DAUSYNAITĖ— 2013 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Enrika Dausynaitė progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės, yra itin stropi, pareiginga, draugiška ir kūrybiška. Mokinė visada mokėsi aukštesniuoju lygiu, 2012-2013 mokslo metų vidurkis yra 9,9. Kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiose dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Kadangi labiau linkusi į humanitarinius mokslus, itin sėkmingai atstovauja mokyklą šioje srityje.
Enrika – meniška asmenybė. Kūryba, grožinės literatūros skaitymas ir muzika jai yra neatsiejama ne tik laisvalaikio, bet ir gyvenimo dalis. Ji – talentinga jaunoji poezijos kūrėja, ne sykį tapusi laureate Šiaulių mieste, pelniusi nominacijų šalyje. 2013 m. progimnazija išleido ugdytinės eilėraščių rinktinę „Drugiai už kasdienybės“.
Mokinė yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių tarybos narė. Ji – klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja.

Enrikos Dausynaitės apdovanojimai tarptautiniuose renginiuose, šalyje, mieste, mokykloje:

Lietuvos mokinių 45 -asis jaunųjų filologų konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkursas. Nominacija „Už gamtos įkvėptą kūrybinę raišką“. (2012 m.).
Šiaulių miesto mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Užimta I vieta. (2012 m.).
Epistolinio laiško konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
22-as Šiaulių universiteto lietuvių kalbos diktanto konkursas, skirtas Motinos dienai paminėti. Laimėta I vieta 8 klasių grupėje. (2013 m.).
Jaunųjų kūrėjų konkursas „Rudens godos“. Laureatė (2011 m.), nominacija „Už pastabų žvilgsnį į gamtą poezijoje“. (2012 m.).
Tarptautinis piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projektas „Būk sveikas, pavasari!“ Tapo laureate. (2012 m.,  2013 m.).
Šiaulių regiono mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mano svajonių profesija“. Laimėta II vieta. (2013m.).
Projektas „Lingua“. Laimėtos II vietos. (2012 m., 2013 m.).
IX, X diktanto konkursas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, paminėti progimnazijoje. Laimėtos III vietos. (2012 m., 2013 m.).
Europos viktorina progimnazijoje.Užimta II vieta. (2013 m.).

Enrikos Dausynaitės veikla – aktyvi ir įvairiapusė. Dalyvauta tarptautinėje mokinių ir mokytojų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Dailė – vaiko sielos kalba“, Šiaulių miesto jaunųjų istorikų olimpiadoje, užsienio kalbų, matematikų popietėse ir konkursuose asocijuotose mokyklose, Šiaulių miesto mokinių tikėjimo pažinimo konkurse „Ką aš žinau apie savo tikėjimą?“, giesmių ir poezijos šventėje, konkurse „Kelias į universiteto studijas“ ŠU, Žemės dienos paminėjime, 6-ajame respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas – 2012“, Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių raštingumo konkurse, nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“, Šiaulių krašto 5-12 klasių mokinių vieno žanro kūrybos konkurse „Kuriame odę“  ir t.t.

 Ištrauka iš Enrikos Dausynaitės kalbos Mokyklos vardo premijos teikimo šventėje:
         „Mokyklos vardo premija jau nuo penktos klasės man buvo vienas didžiausių tikslų. Ir šiandien įsitikinau, jog svarbiausia labai norėti, stengtis ir kryptingai siekti savo užsibrėžto tikslo. Tuomet viskas įmanoma.
Laikas, praleistas Gegužių progimnazijoje, išliks atmintyje kaip vienas gražiausių prisiminimų. Čia sutikau atsidavusius savo darbui, rūpestingus mokytojus, kurie padėjo augti kaip asmenybei. Sutikau nuostabią auklėtoją, kuri rūpinosi ir nerimavo net dėl menkiausių nesėkmių kaip tikra mama. O antrąja šeima tapo mano bendraklasiai. Jie visada buvo šalia ir palaikė tiek džiaugsmo, tiek ir liūdesio akimirkomis.
Ačiū mokyklai už šiuos prabėgusius, įsimintinus aštuonerius metus.“

ParengėAkimirkos šventėje

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Daiva Šimkuvienė
, klasės auklėtoja, lietuvių k. mokytoja
2013-06-11

DAMILĖ MARTINAITYTĖ — 2012 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Damilė Martinaitytė, 8b klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės. Jos ugdymosi rezultatai puikūs: 2011-2012 mokslo metus baigė tik dešimtukais, kasmet mokymosi vidurkis būdavo aukštesnis nei 9,5. Damilė dalyvavo daugelyje olimpiadų, konkursų, kuriuose sėkmingai atstovavo mokyklai. Damilė yra Progimnazijos tarybos narė. Kartu su Mokinių aktyvo nariais ji dalyvavo miesto mokinių diskusijose, debatuose.
Damilė auga šeimoje, kurioje puoselėjamos etnokultūros tradicijos. Muzika – jos laisvalaikio dalis, lanko muzikos mokyklą, groja fortepijonu. Damilė yra progimnazijos etnografinio ansamblio „Gasužis“, mergaičių ansamblio, mieste organizuojamų liaudies šokių vakaronių „Patrepsynė“ dalyvė ir organizatorė.
Būdama meniškos prigimties Damilė neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose, jos dailės darbai pasižymi originalumu, kūrybiškumu.
Mokytojai Damilę apibūdina kaip stropią, atsakingą, draugišką, kūrybišką mokinę. Damilė ne kartą buvo renkama klasės seniūne. Ji — daugelio klasės renginių organizatorė.

 Damilės Martinaitytės apdovanojimai šalyje, mieste:

Auksinės kengūros diplomas konkursuose „Kalbų kengūra“ ( 2011, 2012 m.).
Šalies mokinių etnokultūrinė konferencija ,,Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ (2011 m.).
Respublikinė gamtos mokslų konferencija (2010 m.).
Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Paukščiai“ (2011m.).
Projektas „Būk sveikas, pavasari!“ (2010 m.).
Giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“ (su dainavimo studija  „Do – Re – Mi“).
Tarptautinis projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“ (2011 m.).
Projekto „Lingua“ lopšinių atlikėjų konkursas. I vieta vokaliniam ansambliui „Muzika“ (2010 m.).
Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ I vieta (2012 m.).

Laimėjimai Šiaulių Gegužių progimnazijoje:

Meninio skaitymo konkursas. Užimtos I ir III vietos (2011, 2012 m.).
VIII ir IX diktanto konkursas. Laimėtos I vietos (2011, 2012 m.).
Lietuvių kalbos olimpiada. Laimėta II vieta (2012 m.).
Projekto „Garsų ir spalvų dainius“ impresijų konkurso laureato diplomas (2011 m.).
Muzikinių talentų festivalio nominacija „Talentų talentas“ (2010 m.).

Aprašą rengė:
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
V.Misiutė, klasės auklėtoja, istorijos mokytoja
2012-06-08

GRETA STONYTĖ — 2011 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Greta Stonytė 2010-2011 m. m. mokėsi 8a klasėje. Greta stropi, draugiška, noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose, turi įdomių idėjų, gerai mokosi (2010-2011 m.m. baigė su vienu devynetu, kiti dešimtukai), pasižymi paprastumu, geranoriškumu, visad ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui, besistengianti dalyvauti visur, kur gali.
Greta Stonytė nuo pradinių klasių mokykloje lankė folkloro ansamblį „Gasužis“, dalyvavo šio ansamblio pasirodymuose mokykloje, mieste ir respublikoje. Groja smuiku. Greta yra baigusi Šiaulių muzikos mokyklą, kurią baigė tik aukščiausiais įvertinimo balais.
Greta — mokyklos Mokinių aktyvo narė. Mokinė padeda organizuoti renginius mokykloje, už jos ribų, yra dažna renginių vedėja, renginiuose groja smuiku.
Gretos Stonytės paskutiniųjų 2 metų (2009-2011 m.) laimėjimai:
Laimėjo: meninio skaitymo konkursuose mokykloje užimtos II – ji ir III-ioji vietos, lietuvių kalbos diktanto konkursuose I – oji ir II-oji vietos, Šiaulių Lieporių gimnazijoje anglų kalbos konkurse kartu su komanda užimta I – oji vieta, tapo laureate respublikiniame vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo rengtame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ (vertimas buvo atliktas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą).
Dalyvavo: Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Šv. Pranciškus gyvas ir šiandien“, mokyklos renginiuose „Poezijos paukštė“, „Raganyčių ir velniukų šėltinis“, užsienio kalbų popietėje „Pavasarį sutinkant“, popietėje – literatūriniuose skaitymuose „Metų laikai“ įvairiomis kalbomis, Šiaulių Lieporių gimnazijos rengiamuose poezijos – muzikos vakaruose „Lietuva gyva, kol gyva jos istorinė atmintis“, „Yra dangus, kur gali kilti paukštis ir žmogus“, tarptautiniuose informacinių technologijų „Bebras“ ir matematikos „Kengūra“ konkursuose…
Greta Stonytė yra aktyvi Šiaulių skautų tunto narė.
2011 m. Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatės – Gretos Stonytės – veikla labai įvairi. Apie save Greta rašo: „reikėtų nepamiršti skautavimo bei dalyvavimo gerumo akcijose. Nors padėkų nėra, bet geri darbai visuomet glosto širdį ir jų niekada nepamiršiu“…

Aprašą rengė
Reda Zalogienė,
Šiaulių Gegužių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2011-06-10

KOTRYNA TRIBUŠINAITĖ – 2010 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Kotryna 2009-2010 m. m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8c klasėje. Mokykloje mokėsi ketverius metus nuo 2006-09-01, kai, baigusi Lieporių pradinės mokyklos 4 klasę, įsiliejo į Gegužių vidurinės mokyklos bendruomenę. Nuo pat pirmos mokymosi dienos Kotryna išsiskyrė iš kitų mokinių savo aktyvumu ir kūrybingumu. Šios mokinės 8 klasės trimestrų vidurkis yra 9.6. Ji ne tik labai gerai mokosi, tačiau ir pavyzdingai elgiasi, yra tolerantiška.

Mergaitė yra aktyvi, energinga ir geranoriška mokyklos mokinė, besistengianti dalyvauti visur kur gali, linkusi į humanitarinius mokslus, labai stengiasi suprasti ir tiksliuosius.

Kotryna 2010 m. tapo Šiaulių miesto mokyklų mokinių konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtoja mokykloje.

Kotrynos Tribušinaitės veiklos sritys labai įvairios, tačiau, anot pačios Kotrynos, labiausiai ji linkusi į  humanitarinius mokslus. Tai rodo ir šios mokinės laimėjimai: respublikiniame eilėraščių konkurse „Aš būsimasis studentas“ užimta II vieta, Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Tikiu žmogaus gerumu“ pasiekta II vieta, Šiaulių miesto lietuvių kalbos olimpiadoje laimėta I vieta, ši mokinė tapo ilgalaikio projekto 7-8 kl. mokiniams „Skaitykime kartu“  laureate, mokyklos vyskupo Motiejaus Valančiaus skaitymų konkurse laimėta I vieta (atstovauta Gegužių mokyklai analogiškame miesto konkurse), dalyvauta mokyklos popietėje „Pavasario balsai“, eilėraščių konkurse-parodoje „Rudens mozaika“, projekte „Humanitarų diena“, dalyvauta bendrose Lieporių gimnazijos ir Šiaulių Gegužių vidurinių mokyklų rengtose kalbų popietėse, Lietuvos valstybės atkūrimo minėjime, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų popietėje „Kaip gerai mokėti skaityti“, meninio skaitymo konkurse Kotryna kasmet yra tarp laureatų.

Tačiau K.Tribušinaitė dalyvauja ne tik humanitarinių mokslų organizuojamoje veikloje. Dalyvauta Lieporių gimnazijos organizuotoje biologijos viktorinoje „Vanduo – gyvybės šaltinis“, sausio mėn. surengta kolekcija „Pitagoro stilius“. Mokinė puikiai sugeba dirbti komandoje: Lieporių gimnazijos organizuotoje geografijos viktorinoje  „Kaip aš pažįstu ES“ su komanda užimta  I vieta, Šiaulių miesto madų šou „Matematika ir mada“ taip pat komandiniame konkurse laimėta  I vieta.

Ši aštuntokė ypač aktyviai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje: yra mokinių tarybos sekretorė, dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje (šiais mokslo metais buvo viena iš organizatorių rengiant rugsėjo pirmosios šventę, mokytojų dieną, dalyvavo Šiaulių dienų eisenoje, miesto mokinių tarybų susirinkime dėl Lietuvos švenčių minėjimų įvairinimo). Kotryna yra dažno mokyklos renginio vedėja. Ji vedė S. Nėries jubiliejui paminėti skirtą konkursą-popietę miesto mokiniams „Gyvenimas yra ieškojimas, ieškojimas – kūryba“ (S. Nėris), yra nuolatinė meninio skaitymo konkurso vedėja, taip pat buvo dvyliktokų šimtadienio vedėja.
Kotryna visur suspėja: dalyvauja liaudiškų šokių vakaronėse, niekada neatsisako dalyvauti užklasinėje veikloje, puikiai atlieka visas klasės auklėtojos jai pavestas užduotis, lanko dailės mokyklą.

Šventinės akimirkos: mokyklos direktorės Silvijos Baranauskienės, Šiaulių universiteto profesoriaus, Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko Vytenio Rimkaus, pirmųjų mokytojų Irenos Rimkienės, Laimutės Adamonienės ir
8 klasių auklėtojų Elvyros Garbačauskienės, Birutės Petkuvienės, Ingos Turovaitės sveikinimai (iš kairės į dešinę):

ARNAS VEDECKIS — 2009 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS
 

Arnas Vedeckis 2008-2009 m.m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8b klasėje. Jo šeimoje – 4 asmenys: mama, tėtis, brolis ir jis pats. Šeimoje tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai yra grindžiami tarpusavio pagarba, rūpinimusi vienas kitu, geranoriškumu, tarpusavio pagalba. Laisvalaikiu Arnas su šeima skaito knygas, daug bendrauja, domisi astronomija ir daug keliauja. Dėl gražių santykių šeimoje Arnas yra draugiškas, nuoširdus, turintis atsakomybės jausmą, mokosi tik labai gerais ir gerais pažymiais.
Arnas turi daug draugų. Su geriausiais draugais mėgsta žaisti paaugliškus žaidimus ar išbandyti vis naują veiklą. Jis lankė plaukimo baseiną „Delfinas“. Po pamokų dalyvauja užklasinėje veikloje. Jis yra olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų dalyvis ir nugalėtojas, patinka šokti lietuvių liaudies šokius. Arnas 2008-2009 m.m. dalyvavo technologijų olimpiadoje mokyklos ture ir, sužavėjęs komisiją pateiktos kompozicijos šiuolaikiškumu, atstovavo mokyklą Šiaulių miesto technologijų olimpiadoje, kur užėmė garbingą III-iąją vietą. Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos mokiniai 8-toje klasėje baigia kryptingo meninio (dailės) ugdymo III-IV lygio programą ir atlieka kūrybinį baigiamąjį darbą. Arno kūrybinis darbas buvo apipintas filosofiniais pamąstymais, žymių žmonių mintimis, japoniškų augalų bonzai konstruktyviu formos grožiu, toniniais, kaligrafiniais bei reljefiniais sprendimais. Baigiamasis kūrybinis (dailės) darbas buvo įvertintas puikiai.
Jeigu Arnas Vedeckis turėtų tris norus, kurie išsipildytų – tai būtų tokie norai:

 • turėti nuosavą namą,
  jame auginti šuniuką,
 • puikiai baigti mokyklą.

Šventinės akimirkos: Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko, Šiaulių universiteto profesoriaus Vytenio Rimkaus, mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Redos Zalogienės, Gegužių mokyklos vardo premijos laureato Arno Vedeckio ir 8 klasės mokinės Rūtos Nazaraitės sveikinimai:

[/vc_tta_accordion]

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai sodino ąžuolus „Neregėtos Lietuvos“ tūkstantmečio ąžuolyne

Išlydimi iš mokyklos premijos laureatai gauna dovanų M. Jovaišos knygą „Neregėta Lietuva“ ir galimybę „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolyne pasodinti savo ąžuolą.

Tikėtina, kad Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatų Arno Vedeckio (2009 m.), Kotrynos Tribušinaitės (2010 m.), Gretos Stonytės (2011 m.), Damilės Martinaitytės (2012 m.), Enrikos Dausynaitės (2013 m.), Erikos Danilovaitės (2014 m.), Emilijos Ruškytės (2015 m.), Irmos Zapalskytės (2016 m.), Gabrielės Gulbinaitės (2017 m.), Dominyko Jankevičiaus (2018 m.) pasodinti ąžuolai ne vienerius metus primins mokinių pasiekimus mokykloje, skatins juos ieškoti savo veiklos prasmės, įpareigos naujiems siekiams.

Atnaujinta: 2021-06-21

[/vc_column][/vc_row]

Ignas ištikimiausias „Olympio“ visų dalykų konkursų dalyvis, kasmet gaunantis po 6 – 7 medalius ir rudens, ir pavasario sesijoje. Tuose edukaciniuose konkursuose jis dalyvauja dažniausiai savo iniciatyva, kas rodo jo didelį domėjimąsi mokslu, drąsą varžytis. Pastarąjį įgūdį Ignas turbūt išsiugdė ir daug metų lankydamas plaukimą.

Ypač sėkmingi I.Indrijauskui buvo dveji pastarieji metai, kai jis tapo mokyklos vardą mieste, šalyje garsinančiu mokiniu. Ir būtent Gegužių progimnazija pirmoji pastebėjo ir įvertino Igno pasiekimus, suteikdama 2019m. Alumni premiją. Tai, kad 2021m. berniukas ją gavo pakartotinai, įrodo, kaip nuosekliai ir atsakingai Ignas vertina pasitikėjimą juo. 2022m. birželio 1d. Ignas buvo pakviestas į Šiaulių miesto olimpiadininkų apdovanojimą ir gavo padėką ir dovanų iš mero A.Visocko. Vien aštuntoje klasėje I.Indrijauskas labai sėkmingai dalyvavo net 7 olimpiadose ir konkursuose. Jis šalies 5-8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 1 v. laimėtojas, Lietuvos 7-8 klasių mokinių geografijos olimpiados 3 v. laimėtojas, Nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse užėmė 11 vietą, pateko į šalies matematikos konkurso „Kengūra“ geriausiųjų 50-ą. Šiaulių mieste Ignas taip pat tapo 8kl. mokinių geografijos olimpiados laureatu, 7 – 8 klasių mokinių technologijų olimpiados (konstrukcinių medžiagų grupė) 3 v. laimėtoju, 8 kl. mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 2 v. laureatu, 8 kl. mokinių biologijos olimpiados 2 v. laimėtoju ir 8 kl. mokinių chemijos olimpiados 1 v. laureatu. Pastarosios olimpiados vertinimo komisijos nuomone, Ignas savo žiniomis, gebėjimais, įvairiapusiškumu labai pralenkė kitus olimpiados dalyvius.

Smalsumas ir siekis žinių bei patirties berniuką veda įvairiais keliais, dažniausiai labai sėkmingais. Šiaulių miesto 7 kl. mokinių matematikos olimpiadoje užėmė 2 v., o kartu su komanda Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 7 kl. mokinių  gamtos, IT ir tiksliųjų mokslų konkurse „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ 3 v. Taip pat su grupe bendramokslių I.Indrijauskas Šiaulių miesto tarpmokykliniame komandiniame 5-8 klasių mokinių nuotoliniame šachmatų turnyre, skirtame Šiaulių sporto ir Šiaulių žydų sporto draugijos „Makabi“ šimtmečiui paminėti, užėmė 2 v. Individualiai ar komandoje Ignas visada stengiasi pasiekti geriausių rezultatų.

Džiugu pabrėžti, kad aukšti pasiekimai chemijos, biologijos, geografijos, matematikos srityse yra papildomi ir humanitarinių mokslų pasiekimais. 2021m. Ignas dalyvavo Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V.Mačernio jubiliejiniams metams paminėti. Mokykloje Ignas dalyvavo konferencijoje „Mokykla, kuri augina“ ir skaitė pranešimą. Taip pat I.Indrijauskas noriai dalyvauja ir socialinėje pilietinėje veikloje, minint Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją. Ignas yra nuoseklus patriotas savo mokyklos, miesto, Lietuvos.

Mokytojai ir klasės draugai žino, kad jokia šlovė neužgoš Igno nuoširdumo ir paprastumo, noro padėti. Gal todėl klasės draugai drąsiai kreipiasi į jį pagalbos ir giria, kad neaiškias tiksliųjų mokslų temas paaiškina taip pat gerai kaip mokytojas. Ir gražu, kad ir pats Ignas savo šūkiu pasirinko įsipareigojimą kasdien padaryti nors vieną žmogų laimingesnį.

Įvairiapusiška veikla, aukšti pasiekimai dalykų konkursuose, asmeninės savybės, tokios kaip smalsumas, savarankiškumas, draugiškumas, patriotiškumas, valia ir ryžtas, sukuria Igno Indrijausko išskirtinumą. Tegul išsipildo Igno linkėjimas mokyklai, išsakytas jos baigimo proga, ir jam: telydi jį minties ir širdies galybė ir toliau visuose gyvenimo vingiuose.

Parengė Inga Turovaitė, klasės auklėtoja

[/vc_column_text][/vc_tta_section]

TAUTVYDAS KAČINSKAS 2021 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinys Tautvydas Kačinskas Gegužių progimnazijoje praleido visus 8-erius savo mokyklinio gyvenimo metus. Puikiomis žiniomis, atsakingumu ir aukšta kultūra Tautvydas džiugino tiek pradinių klasių mokytoją, tiek mokytojus dalykininkus jau besimokydamas vyresnėse klasėse. Tautvydo Kačinsko visų 8-erių mokslo metų metinių rezultatų įvertinimai yra tik 10-kai.

Nederėtų kuklintis, bet Tautvydui  puikiai sekasi daugybė dalykų! Mokinys kasmet gauna padėkas už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Jis yra gavęs Šiaulių miesto mero padėką už aukštus ugdymosi pasiekimus, apdovanotas pirmąja Gegužių progimnazijos Alumni premija. Užklasinėse veiklose Tautvydas taip pat dalyvauja labai aktyviai.  Jis jau šešerius metus lanko Šiaulių I-ąją muzikos mokyklą, kur mokosi groti saksofonu ir fortepijonu, yra ne vieno muzikinio konkurso laureatas bei nominantas. Respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ instrumentinių ansamblių kategorijoje apdovanotas laureato diplomu, fortepijono jaunųjų atlikėjų konkurse „Istorija, slypinti garsuose“  net du kartus yra tapęs laureatu. Tautvydas nuolat apdovanojamas ir  už Šiaulių muzikos mokyklos vardo garsinimą. Be to, jis ketverius metus lanko kiokušin karate treniruotes, yra klubo „TORI“ rinktinės narys, žalio diržo savininkas. Šių metų gegužės mėnesį dalyvavo Lietuvos jaunių ir jaunučių kiokušin karate čempionate. Bene geriausiai Tautvydo visapusiškumą atskleidžia daugybė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2019 – 2020 m. m. tarptautiniame IT konkurse BEBRAS Šiaulių mieste pateko tarp 30 geriausiųjų (9 v.). Tarptautinio konkurso „Olympis 2019 – Rudens sesija“ istorijos konkurso I vietos (su medaliu) nugalėtojas (respublikoje 17 vieta). Konstitucijos egzamino I etapo laimėtojas. Jis ir respublikinio Lietuvos istorijos  konkurso „Lietuvos istorijos žinovas” I etapo laimėtojas. Tautvydas respublikiniame mokinių rašinių konkurse „Kaip supranti žodžius: „Kultūra prasideda nuo kiekvieno iš mūsų?“, skirtame tarptautinei Kultūros dienai paminėti, laimėjo I vietą.

Nepriekaištingai Tautvydui sekasi pasirodyti ir įvairiuose miesto ar rajono lygmens dalykiniuose konkursuose: Šiaulių miesto 7 kl. mokinių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” laimėta I vieta, miesto 5-8 kl. mokinių diktanto konkurse Tautvydui  taip pat atiteko I vieta, Šiaulių miesto „Romuvos” progimnazijos integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys” laimėta I vieta, Šiaulių miesto 5- 8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkurse užimta III vieta,  Lieporių mikrorajono XVII diktanto konkurse, skirtame Vasario 21-ajai – Tarptautinei kalbos dienai paminėti, laimėta III vieta.  Tautvydas Šiaulių m. ir rajono 5-8 kl. mokinių informacinių technologijų kūrybos konkurso ,,Laiškas Kalėdų seneliui” laureatas, taip pat Šiaulių miesto ir rajono 5-8 kl. mokinių kompiuterinių piešinių parodos – konkurso „Žiema žiemužė“ laureatas. Jis dalyvavo Šiaulių miesto matematikos konkurse, skirtame Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti, bei miesto 5-8 kl. mok. rašinio konkurse. Akivaizdu, kad Tautvydas vienodai sėkmingai dalyvauja tiek tiksliųjų mokslų, tiek humanitarinių, tiek socialinių, tiek meninių  mokslų srities konkursuose.

2020-2021 m. m., nepaisant nuotolinio mokymosi ir pandemijos sukeltų trikdžių, Tautvydui buvo stabiliai sėkmingi ir darbingi. Jis dalyvavo respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių viešosios kalbos konkurse „Kodėl verta/neverta skaityti knygas“ ir  tapo laureatu. Dalyvauta respublikinio rašinio konkurse, skirtame Pasaulinei kultūros dienai, „Kaip supranti žodžius: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė“,  laimėta I vieta. Respublikiniame Vkif organizuojamame konkurse „Istorijos Kengūra“ laimėta I vieta. I-ojoje nacionalinėje 7-8 kl. geografijos olimpiadoje laimėta III-ioji vieta. Be to, Tautvydas dalyvavo ir tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea”, ir  respublikiniame Vkif organizuojamame kalbų konkurse „Kengūra“ (rusų k.), ir Lietuvos 8 klasių mokinių technologijų olimpiadoje.

Tautvydą  traukia ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių II-III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) konferencijoje „Noriu žinoti“ parengė ir pristatė pranešimą „Kelionė, kurios niekada nepamiršiu“, taip pat parengtas pranešimas „Mažasis princas“ – universali išminties knyga“ Šiaulių m. 5-8 kl. mokinių konferencijoje. Su šiuo pranešinu dalyvauta nuotolinėje miesto 5-8 kl. mokinių konferencijoje „Mokausi ir augu“.

T. Kačinskas neleidžia apie save pamiršti ir mūsų Saulės miestui: jis Šiaulių miesto 6-12 klasių technologijų olimpiadoje laimėjo I vietą. Gegužių progimnazijos ir asocijuotų mokyklų XVIII Diktanto konkurse laimėta III vieta. Pasirengta ir dalyvauta Šiaulių m. 5-8 kl. mok. Meninio skaitymo konkurse, dalyvauta Šiaulių m. 7-8 kl. mok. esė/rašinio konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V. Mačernio jubiliejiniams metams paminėti, dalyvauta Šiaulių miesto nuotoliniame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“. Na, o mokykloje vykdytoje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” tarp 8-okų užimta II vieta.

Neabejotinai Tautvydo norą išbantyti save įvairiausiose srityse įrodo ir jo dalyvavimas neformalaus ugdymosi programoje jaunimui „DofE“, kur mokinys siekia bronzinio ženklelio įvertinimo.

Nors galybė čia suminėtų Tautvydo laimėjimų, kitų veiklų ir nekelia jokių abejonių dėl vaikino išskirtinumo, bet paklausus kiekvieno jį mokiusio mokytojo nuomonės apie Tautvydą, kaip mokinį, reikėtų klausytis ir klausytis… Ir nuobodu tikrai nebūtų! Sakoma, kad jokia audra nebaisi jūreiviui, žinančiam, į kurį uostą plaukia. Nuoširdžiai linkime Tautvydui išbandyti kuo daugiau nežinomų vandenynų, įveikti kuo daugiau stiprių audrų ir ramiai žvelgiant į saulėlydį nusišypsoti… SAU, LIETUVAI, PASAULIUI…

Rengė Birutė Petkuvienė, Tautvydo lietuvių k. ir literatūros mokytoja

MYKOLAS KAZANAVIČIUS 2020 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinį Mykolą Kazanavičių Gegužių vardas lydi jau 14 metų: nuo gimimo gyvena Gegužių gatvėje, aštuonerius metus mokėsi Gegužių progimnazijoje, kur rado tinkamą augti ir skatinančią save kurti aplinką.

Jam puikiai sekasi beveik viskas (2018-2019 m. m. metinis ugdymosi pasiekimų vidurkis – 10, šių mokslo metų – 9,9). Dalyko, kurį išmano geriausiai, turbūt nėra arba jų yra keletas. Tai įrodo kasmet gaunamos padėkos už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Užklasinėse veiklose Mykolas taip pat dalyvauja aktyviai. Važinėdamas po Lietuvą su dramos būreliu yra gavęs ne vieną apdovanojimą (ir net vieną asmeninį!). Be teatro laisvalaikiu užsiiminėja programavimu, elektronika, inžinerija. Pasiekimus pamokose ir savo mėgstamose veiklose papildo nemaža krūvelė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2018 – 2019 m. m. regioninėje 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje laimėta I vieta. Taip pat dalyvauta  respublikinėje biologijos olimpiadoje, Šiaulių miesto 7 kl. mokinių lietuvių kalbos, matematikos, geografijos, dailės olimpiadose.

Puikiai Mykolui sekasi ir įvairaus lygmens dalykiniuose konkursuose: 15–ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ gauta padėka, tarptautiniame piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projekte „Būk sveikas, pavasari“ mokinio darbas įvertintas laureato diplomu, padėka įteikta respublikiniame piešinių konkurse „Metų laikai“. Dalyvavimas respublikiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2018“ įvertintas diplomu. O Šiaulių miesto meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse  6-8 klasių poezijos kategorijoje laimėta II vieta. Mykolo kūrybinis darbas dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Lietuvių kalendorinės šventės“ Šiaulių m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje: gauta padėka. Mokyklos meninio skaitymo konkurse mokinys yra nuolatinis dalyvis, visada laimi prizines vietas (2019 m. laimėta II vieta).

Mykolo domėjimosi akiratyje yra ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių gamtos mokslų konferencijoje „Menas mokytis ir tyrinėti“  mokinys paruošė ir skaitė pranešimą (2019 m.), taip pat skaitytas pranešimas ir 2020 m. XI–ojoje respublikinėje dorinio ugdymo mokytojų ir mokinių konferencijoje.

2019-2020 m. m. Mykolui buvo dar sėkmingesni olimpiadose: Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioniniame etape laimėta III vieta, Šiaulių miesto mokinių technologijų olimpiadoje (konstrukcinių medžiagų grupė) mūsų progimnazijos aštuntokui nebuvo lygių – laimėta I vieta (jei nebūtų sutrukdęs karantinas, Mykolas būtų atstovavęs Gegužių progimnazijai ir Šiaulių miestui respublikoje). Dalyvavimas Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse mokiniui buvo maksimaliai sėkmingas – laimėta I vieta. Savo jėgas universalusis Mykolas bandė ir Šiaulių miesto 8 klasių vokiečių kalbos olimpiadoje.

Universaliuoju Mykolas pavadintas neatsitiktinai: jis laureatu tampa Šiaulių miesto ir apskrities mokinių atvirukų parodoje – konkurse „Spalvota žinutė mokytojui“, jis užima II vietą mikrorajono XVII diktanto konkurse, jis gauna padėką Šiaulių miesto mokinių viktorinoje „100 klausimų apie Lietuvą“… Taigi, Mykolas išties labai universalus ir aktyvus mokinys: jo gabumai ir domėjimasis menu, matematika ar kalbomis lygiaverčiai.

Būtina paminėti, kad Mykolas Kazanavičius yra labai draugiškas ir komunikabilus mokinys, tad jam priimtinas ir komandinis darbas, ką rodo jo pasiekimai: Šiaulių miesto integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“ laimėta I vieta, taip pat jėgos išbandytos Šiaulių apskrities matematikos komandiniame konkurse.

Ne tik mieste Mykolas yra žinomas, tačiau su malonumu dalyvauja ir mokykloje organizuojamuose konkursuose: mokyklos meninio skaitymo konkurse dalyvavo ir laimėjo I vietą, mokyklos matematikos konkurse taip pat jam atiteko I–oji vieta. Mykolas ne tik dalyvauja, bet ir pats imasi iniciatyvos organizuoti renginius (mokyklos renginio „O kaip vokiškai“ organizatorius).

Mykolo Kazanavičiaus veikla 2019 m. buvo įvertinta mokyklos ALUMNI premija.

Taigi baigiant pristatyti Mykolą Kazanavičių, kaip Mokyklos vardo premijos laureatą, reikėtų paminėti, kad Mykolas visada didžiuodavosi asmeninius pasiekimus galėdamas paversti mokyklos pasiekimais, jis dėkingas visiems jį ugdžiusiems, juo patikėjusiems bei pasitikėjusiems. Mykolas – puikus pavyzdys, kaip nuoširdus darbas, užsispyrimas ir žinios veda į pripažinimą.

Rengė Birutė Petkuvienė, 8b klasės auklėtoja, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

AKVILĖ STANKEVIČIŪTĖ 

2019  m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Akvilė Stankevičiūtė Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo mokytis nuo trečios klasės. Darbščią ir stropią mokinę puikūs mokymosi rezultatai iškart išskyrė iš kitų klasės mokinių. Nuo penktos klasės jos metiniai įvertinimai – tik dešimtukai.

2017-2018 m. m.  A.Stankevičiūtė  Šiaulių miesto olimpiadų laimėtoja:  lietuvių k. olimpiada – I vieta, matematikos – II vieta, istorijos – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiada Šiaulių krašto merginoms – III vieta.

Akvilė skina laurus ir įvairiuose konkursuose: miesto lietuvių k. diktanto konkurse laimėta III vieta, Šiaulių apskrities moksleivių raštingumo konkurse I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja.

2018-2019 m. m. pasiekimai: miesto fizikos olimpiadoje laimėta III vieta,  lietuvių k. olimpiadoje – I vieta, biologijos olimpiadoje – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiadoje Šiaulių krašto merginoms – III vieta, vokiečių k. konkurse  – II vieta, Šiaulių miesto konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“ – I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja, miesto IT konkurso „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“, IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ laureatė, komandiniame Lieporių gimnazijos konkurse „Inžinerinis šou“ laimėta II vieta.

Akvilės aktyvumą ir norą tobulėti rodo ne tik laimėjimai, bet ir jos dalyvavimas įvairiuose konkursuose: Lietuvos matematikos, miesto biologijos, geografijos, chemijos, dailės olimpiadų, tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“, tarptautinio IT konkurso „Bebras“, tarptautinio IT konkurso „Žiemos fantazija“, miesto IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“, J.Janonio gimnazijos gamtos mokslų konkurso „Pirmokų iššūkis“, respublikinio vokiečių k. konkurso, nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso, tikybos rašinių konkurso dalyvė.

Akvilė  aktyvi ne tik miesto renginių, bet ir mokyklos bendruomenės narė.  Ji organizavo vokiečių kalbos dienas mokykloje  „Ö kaip vokiškai“, dalyvavo progimnazijos projekte „Vydūno kelias“, vyko į susitikimą su popiežiumi Vilniuje, mokyklos lietuvių kalbos diktanto  II vietos laimėtoja, rašinių kultūros dienai laureatė.

2019 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Akvilė apdovanota miesto olimpiadininkų šventėje.

Mergina aktyviai dalyvauja ne tik akademinėje, bet ir sportinėje veikloje. Ji krepšininkė – lanko miesto krepšinio akademiją „Saulė“, jos dėka iškovota tarpmokyklinėse krepšinio varžybose I vieta, tarpzoninėse  krepšinio varžybose – III vieta.

Akvilė moka atkakliai siekti savo tikslų ir sistemingai dirba. Pamokose ji džiugina puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, nuoširdumu, taktišku elgesiu, gebėjimu išsakyti savo nuomonę.

Akvilė – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams.

Birutė Petkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja
Rasa Balčiūnienė, klasės auklėtoja, matematikos ir IT mokytoja
2019-06-21

DOMINYKAS JANKEVIČIUS –

2018 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

 

 

Dominykas Jankevičius, 8c klasės mokinys, mokytis Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo 2014–2015 m.m., atėjęs į penktąją klasę. Jis stropus, tvarkingas ir pastabus mokinys, siekiantis daugiausia žinių pamokose ir už jų ribų. Dominyko akademiniai rezultatai tai ir parodo. Jo vidurkis – 9,6 balo. Per visus mokymosi progimnazijoje metus, vidurkis niekad nebuvo nukritęs žemiau 9 balų.

Dominykas – puikus bendraklasis, suprantantis klasės norus ir siekius. Jis visada pasiruošęs padėti ir konsultuoti klasės draugus. Kultūringas ir suprantantis mokyklos taisykles bei tradicijas mokinys. Vertina mokyklos neformaliojo ugdymo renginius – sėkmingai juose dalyvauja. Dominykas aktyviai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Dominyko Jankevičiaus 2017-2018 m.m. pasiekimai, laimėjimai:

III vieta Lietuvos matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. matematikos olimpiadoje.
I vieta Šiaulių miesto berniukių matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. anglų kalbos olimpiadoje.
II vieta tarpautinėje anglų k. olimpiadoje Latvijoje (Jelgava).
Kartu su bendraklasių komanda Saulėtekio gimnazijos rengtame konkurse „Saulėtekio labirintai“ pelnė I-ają vietą.
VI vieta Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse ,,Bebras 2016“, Vilniuje įteiktas apdovanojimas.

2018 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Dominykas apdovanotas miesto olimpiadininkų šventėje.

2017-2018 m.m. Dominykas dalyvavo: miesto matematikos, anglų kalbos, istorijos olimpiadose, matematikos komandiniame konkurse Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti.

Dominykas – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams. Anot jo „mokykloje kiekvienas pasirenkame savo gyvenimo kelią, kur jis nuves ateityje“.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sergejus Staponkus, klasės auklėtojas, istorijos mokytojas
2018-06-15

GABRIELĖ GULBINAITĖ –

 2017 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Gabrielė Gulbinaitė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo penktos klasės. Gabrielė – puiki, stropi ir darbšti mokinė, siekianti kuo aukštesnių mokymosi rezultatų, jos visų mokslo metų pusmečių ir metinių įvertinimų  pažymių vidurkis – 9,8 balo. Ji daugelio tarptautinių, respublikinių, Šiaulių m. konkursų, olimpiadų nugalėtoja ir prizininkė. 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. Šiaulių m. kompiuterinių piešinių konkurse ,,Žiema žiemužė“ laimėta I vieta. 2014 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2014“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2015“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. Šiaulių m. IT konkurse ,,Laiškas Kalėdų seneliui“ laimėta I vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių dailės olimpiadoje laimėta II vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių lietuvių k. olimpiadoje laimėta III vieta. 2016 m. Šiaulių m. lietuvių k. konkurse ,,Taisyklinga kalba – vertybė“ laimėta III vieta. 2016 m. tarptautiniame kompiuterinių piešinių  konkurse ,,Velykų stebuklai 2016“ laimėta II vieta. 2017 m. tarptautiniame konkurse „Būk sveikas, pavasari!“ apdovanota laureato diplomu.

Gabrielė sėkmingai dalyvavo  tarptautiniame  informatikos ir informacinio mąstymo konkurse ,,Bebras“, respublikiniame konkurse ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, Šiaulių m. akcijoje ,,Išausiu 300 minčių juostą“, protų mūšyje ,,Aš prieš rūkymą“, parodoje ,,Po Lieporių liepomis“,  konkurse-parodoje ,,Labas, sraige! Kur eini?“,  konferencijoje ,,Akmuo žmogaus aplinkoje“ skaitė pranešimą.

Gabrielė aktyvi  ir tarptautinio ,,Erasmus+“ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projekto „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“ dalyvė, kartu su mokyklos atstovais vyko į  projekto partnerių susitikimą Ispanijoje. Partnerių viešnagės Lietuvoje metu jos šeimoje savaitę svečiavosi  mokiniai iš Turkijos.

Gabrielė ne tik šauni mokinė, bet ir puiki dailininkė (lanko Šiaulių dailės mokyklą), gera sportininkė (ne kartą atstovavo mokyklai  mergaičių futbolo varžybose), Gegužių progimnazijos aktyvo narė.

Gabrielė Gulbinaitė – jautri, nuoširdi mokinė, kuri ne kartą savo patarimais padėjo klasės draugams spręsti iškilusias problemas. Ji santūri, kukli ir paprasta, tačiau turinti tvirtą nuomonę. Ji draugiška ir sąžininga, todėl labai mėgstama savo bendraklasių.  Ja visada galima pasikliauti, ji niekada neatsisako padėti. Gabrielės brandus ir filosofiškas požiūris į gyvenimą padeda jai siekti užsibrėžtų tikslų, o vidinė kultūra, nuolatinis noras tobulėti bei tvirtos vertybinės nuostatos ir yra esminės šiandienos išsilavinusio žmogaus savybės.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ingrida Kačinskienė, klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja

2017-06-02

IRMA ZAPALSKYTĖ –

 2016 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Irma Zapalskytė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo pirmos klasės. Ji  aktyvi mokyklos benduomenės narė : pastaruosius trejus metus buvo mokyklos aktyvo narė, klasės seniūno pavaduotoja. I.Zapalskytė nuolatinė mokyklos diktanto, meninio skaitymo, Šiaulių apskrities raštingumo konkurso laureatė, miesto mokinių gimtosios kalbos konferencijų dalyvė. Aštuntoje klasėje ji tapo ir miesto lietuvių kalbos olimpiados I vietos laimėtoja bei miesto meninio skaitymo konkurso II vietos laimėtoja.  Šiaulių Gegužių progimnazijos diktanto konkurse laimėta I vieta, Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse II vieta. Irma aktyvi meninių kompozicijų, skirtų mokyklos šventėms, dalyvė. Ši mokinė moka atkakliai siekti savo tikslų sistemingai dirbdama. Pamokose ji džiugino puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, gebėjimu išsakyti nuomonę.

Irmai puikiai sekėsi dalyvauti ir kitose veiklose. Ji tarptautinio kompiuterinio kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija 2014“ ir Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Žiema žiemužė“  laureatė, Šiaulių miesto oratorinio meno konkurso anglų kalba 2016 I vietos laimėtoja.  Chemijos mažosios olimpiados, geografijos  olimpiados, tarptautinio informatikos ir IT konkurso dalyvė.

Mokinė lanko meninės raiškos mokyklą „Incognito“ Šiaulių Dainų muzikos mokykloje. Kartu su šokių grupe laimėtos prizinės vietos Lietuvos nacionalinėse šokių varžybose, festivaliuose, dalyvauta daugelyje renginių šalyje ir mieste.

Pasak aštuntokės, nuo trečios klasės ji svajojo būti pretendente Mokyklos vardo premijai gauti. Todėl labai džiugu, kad mokinės pasiekimai, asmeninės savybės leido jos svajonei išsipildyti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Dalia Urbonavičienė, klasės auklėtoja, biologijos mokytoja
2016-06-03

EMILIJA RUŠKYTĖ  2015 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO
 PREMIJOS LAUREATĖ

 

Emilija Ruškytė, 8a klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Ji yra gabi, stropi, pareiginga mokinė, kurios mokymosi rezultatai puikūs – vidurkis 10. Neatsiejama gyvenimo dalis – menas: šešerius metus šoka choreografijos studijoje „Aušrelė“.

Emilija išsiskiria puikiu charakteriu, ramybe ir gebėjimu priimti teisingus sprendimus. Ji yra kultūringumo įsikūnijimas. Vertybės jai yra natūrali gyvenimo dalis. Emilija jautri ir neabejinga šalia esantiems. Ji visada pasiruošusi ištiesti pagalbos ranką, todėl aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje. Savanoriavo ir Šiaulių miesto akcijoje „Šypsokis, Saulės mieste!“, skirtoje Kovo 11–ajai dienai paminėti.

Emilija – aktyvi klasės, mokyklos, miesto renginių, konkursų dalyvė ir organizatorė, mokyklos Mokinių aktyvo ir etikos klubo ETHOS narė. Ji šauni ir renginių vedėja bei aktyvi įvairių projektų dalyvė. Aktyviai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje:  LMS Žiemos forume – XX neeilinėje asamblėjoje Kaune ir LMS Pavasario forume – XXI asamblėjoje Vilniuje, mokinių savivaldų protmūšyje, skirtame paminėti „Savaitę BE PATYČIŲ“. 2012 m. dalyvavo LRT konkurse „Tūkstantmečio vaikai“  ir pateko į finalą.

Emilija 2014-2015 m.m. garsino mokyklą laimėjimais:

I vietą užėmė Šiaulių apskrities renginyje „Istorijos protų karai“; Šiaulių m. bendrojo lavinimo mokyklų Kultūros egzamine; Šiaulių m. matematikų popietėje „Matematiniai labirintai“.

II vietą laimėjo Šiaulių m. mokyklų mokinių ekologiniame  konkurse ,,Moku, žinau, galiu“.

III vietą užėmė Šiaulių m. 7 – 12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse „Pavasario taku“; Šiaulių m. XI diktanto konkurse; Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lietuvių kalbos konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“.

Emilija – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojui. Anot jos, ,,mokytojas – tai kelias, kuriuo mokinys turi eiti“. Emilija dėkinga visiems, kurie jai padėjo kartu keliauti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Evelina Brikienė, klasės auklėtoja, matematikos mokytoja
2015-06-05

ERIKA DANILOVAITĖ  

2014 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Erika Danilovaitė, 8d klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Iki tol mokėsi Šiaulių Lieporių pradinėje mokykloje. Ji stropi, pareiginga, aktyvi, kūrybiška, išsiskiria paprastumu, geranoriškumu, draugiškumu, visada ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui. Mokinės ugdymosi lygis visada aukštesnysis. Erika lanko Šiaulių Dainų muzikos mokyklą.

Ugdytinė kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir konkursuose, projektinėje veikloje progimnazijoje ir už jos ribų. Dalyvauta respublikiniame projekte „Auginkime vieni kitus“, Šiaulių miesto mokinių meninės kūrybos projekte „Lingua“, Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Aš noriu būti matomas“.

Mokinė puikiai geba dirbti ir komandoje. Ne kartą dalyvavo komandiniuose konkursuose mieste. Erika kartu su kitomis klasės mergaitėmis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų konkurse „Šokdynių virtuozės“ laimėjo II vietą (2013 m.) ir I vietą (2014 m.).

Nuo 2012-2013 m. m. Erika yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių aktyvo narė bei Mokyklos tarybos narė. Ji – miesto, mokyklos ir klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja. Ugdytinė Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų badmintono varžybų „Paprastasis badmintonas“, Šiaulių miesto mokyklų 7-tų klasių mokinių varžytuvių „7 prieš 7“, Šiaulių Gegužių progimnazijos vardo dienos „Protų mūšiai“ organizatorė ir vedėja. Ji vedė ir Šiaulių miesto 5 kl. mokinių viktoriną „Gyvūnai šalia mūsų“, Šiaulių Gegužių progimnazijos kalėdinį karnavalą, „M. K. Čiurlionio alėjos atidarymo“ renginį, festivalį „Skiriu tėvynei Lietuvai“.

Erika neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose. Šiaulių regiono 7-8 klasių mokinių literatūros darbų konkurse „Mano svajonių profesija“ laimėjo I vietą. Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ (A.Frank) gavo diplomą už gyvenimiškąją patirtį. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių dailyraščio konkurse laimėjo I vietą. Šiaulių Gegužių progimnazijos XI-ojo diktanto konkurse laimėjo II vietą, meninio skaitymo konkurse laimėjo II vietą. Erika dalyvavo epistoliniame konkurse „Laiškas mamai“. Renginių metu ugdytinė dažnai groja kanklėmis.

Jos dailės ir technologijų darbai originalūs, kūrybiški. Erika dalyvavo tarptautiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2012“, vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“. Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Žiema žiemužė“ tapo laureate. Kiekvienais metais ugdytinė dalyvauja Šiaulių miesto ir apskrities moksleivių gaminių ir dirbinių iš antrinių žaliavų parodose – konkursuose.

Erikos svajonės: „būti visada laiminga, daug keliauti, pamatyti pasaulį ir bendrauti su visais, neturėti priešų“. Jai svarbu „nugyventi gyvenimą taip, kad turėtum ką papasakoti savo anūkams“. Erika norėtų padėkoti „visiems, kurie suteikė man laimės ir džiaugsmo, kurie mane mokė, kurie padėjo siekti mano svajonių“.

Parengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Vilma Krankalienė, klasės auklėtoja, matematikos, fizikos mokytoja
2014-06-06

ENRIKA DAUSYNAITĖ— 2013 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Enrika Dausynaitė progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės, yra itin stropi, pareiginga, draugiška ir kūrybiška. Mokinė visada mokėsi aukštesniuoju lygiu, 2012-2013 mokslo metų vidurkis yra 9,9. Kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiose dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Kadangi labiau linkusi į humanitarinius mokslus, itin sėkmingai atstovauja mokyklą šioje srityje.
Enrika – meniška asmenybė. Kūryba, grožinės literatūros skaitymas ir muzika jai yra neatsiejama ne tik laisvalaikio, bet ir gyvenimo dalis. Ji – talentinga jaunoji poezijos kūrėja, ne sykį tapusi laureate Šiaulių mieste, pelniusi nominacijų šalyje. 2013 m. progimnazija išleido ugdytinės eilėraščių rinktinę „Drugiai už kasdienybės“.
Mokinė yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių tarybos narė. Ji – klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja.

Enrikos Dausynaitės apdovanojimai tarptautiniuose renginiuose, šalyje, mieste, mokykloje:

Lietuvos mokinių 45 -asis jaunųjų filologų konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkursas. Nominacija „Už gamtos įkvėptą kūrybinę raišką“. (2012 m.).
Šiaulių miesto mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Užimta I vieta. (2012 m.).
Epistolinio laiško konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
22-as Šiaulių universiteto lietuvių kalbos diktanto konkursas, skirtas Motinos dienai paminėti. Laimėta I vieta 8 klasių grupėje. (2013 m.).
Jaunųjų kūrėjų konkursas „Rudens godos“. Laureatė (2011 m.), nominacija „Už pastabų žvilgsnį į gamtą poezijoje“. (2012 m.).
Tarptautinis piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projektas „Būk sveikas, pavasari!“ Tapo laureate. (2012 m.,  2013 m.).
Šiaulių regiono mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mano svajonių profesija“. Laimėta II vieta. (2013m.).
Projektas „Lingua“. Laimėtos II vietos. (2012 m., 2013 m.).
IX, X diktanto konkursas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, paminėti progimnazijoje. Laimėtos III vietos. (2012 m., 2013 m.).
Europos viktorina progimnazijoje.Užimta II vieta. (2013 m.).

Enrikos Dausynaitės veikla – aktyvi ir įvairiapusė. Dalyvauta tarptautinėje mokinių ir mokytojų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Dailė – vaiko sielos kalba“, Šiaulių miesto jaunųjų istorikų olimpiadoje, užsienio kalbų, matematikų popietėse ir konkursuose asocijuotose mokyklose, Šiaulių miesto mokinių tikėjimo pažinimo konkurse „Ką aš žinau apie savo tikėjimą?“, giesmių ir poezijos šventėje, konkurse „Kelias į universiteto studijas“ ŠU, Žemės dienos paminėjime, 6-ajame respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas – 2012“, Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių raštingumo konkurse, nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“, Šiaulių krašto 5-12 klasių mokinių vieno žanro kūrybos konkurse „Kuriame odę“  ir t.t.

 Ištrauka iš Enrikos Dausynaitės kalbos Mokyklos vardo premijos teikimo šventėje:
         „Mokyklos vardo premija jau nuo penktos klasės man buvo vienas didžiausių tikslų. Ir šiandien įsitikinau, jog svarbiausia labai norėti, stengtis ir kryptingai siekti savo užsibrėžto tikslo. Tuomet viskas įmanoma.
Laikas, praleistas Gegužių progimnazijoje, išliks atmintyje kaip vienas gražiausių prisiminimų. Čia sutikau atsidavusius savo darbui, rūpestingus mokytojus, kurie padėjo augti kaip asmenybei. Sutikau nuostabią auklėtoją, kuri rūpinosi ir nerimavo net dėl menkiausių nesėkmių kaip tikra mama. O antrąja šeima tapo mano bendraklasiai. Jie visada buvo šalia ir palaikė tiek džiaugsmo, tiek ir liūdesio akimirkomis.
Ačiū mokyklai už šiuos prabėgusius, įsimintinus aštuonerius metus.“

ParengėAkimirkos šventėje

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Daiva Šimkuvienė
, klasės auklėtoja, lietuvių k. mokytoja
2013-06-11

DAMILĖ MARTINAITYTĖ — 2012 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Damilė Martinaitytė, 8b klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės. Jos ugdymosi rezultatai puikūs: 2011-2012 mokslo metus baigė tik dešimtukais, kasmet mokymosi vidurkis būdavo aukštesnis nei 9,5. Damilė dalyvavo daugelyje olimpiadų, konkursų, kuriuose sėkmingai atstovavo mokyklai. Damilė yra Progimnazijos tarybos narė. Kartu su Mokinių aktyvo nariais ji dalyvavo miesto mokinių diskusijose, debatuose.
Damilė auga šeimoje, kurioje puoselėjamos etnokultūros tradicijos. Muzika – jos laisvalaikio dalis, lanko muzikos mokyklą, groja fortepijonu. Damilė yra progimnazijos etnografinio ansamblio „Gasužis“, mergaičių ansamblio, mieste organizuojamų liaudies šokių vakaronių „Patrepsynė“ dalyvė ir organizatorė.
Būdama meniškos prigimties Damilė neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose, jos dailės darbai pasižymi originalumu, kūrybiškumu.
Mokytojai Damilę apibūdina kaip stropią, atsakingą, draugišką, kūrybišką mokinę. Damilė ne kartą buvo renkama klasės seniūne. Ji — daugelio klasės renginių organizatorė.

 Damilės Martinaitytės apdovanojimai šalyje, mieste:

Auksinės kengūros diplomas konkursuose „Kalbų kengūra“ ( 2011, 2012 m.).
Šalies mokinių etnokultūrinė konferencija ,,Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ (2011 m.).
Respublikinė gamtos mokslų konferencija (2010 m.).
Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Paukščiai“ (2011m.).
Projektas „Būk sveikas, pavasari!“ (2010 m.).
Giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“ (su dainavimo studija  „Do – Re – Mi“).
Tarptautinis projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“ (2011 m.).
Projekto „Lingua“ lopšinių atlikėjų konkursas. I vieta vokaliniam ansambliui „Muzika“ (2010 m.).
Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ I vieta (2012 m.).

Laimėjimai Šiaulių Gegužių progimnazijoje:

Meninio skaitymo konkursas. Užimtos I ir III vietos (2011, 2012 m.).
VIII ir IX diktanto konkursas. Laimėtos I vietos (2011, 2012 m.).
Lietuvių kalbos olimpiada. Laimėta II vieta (2012 m.).
Projekto „Garsų ir spalvų dainius“ impresijų konkurso laureato diplomas (2011 m.).
Muzikinių talentų festivalio nominacija „Talentų talentas“ (2010 m.).

Aprašą rengė:
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
V.Misiutė, klasės auklėtoja, istorijos mokytoja
2012-06-08

GRETA STONYTĖ — 2011 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Greta Stonytė 2010-2011 m. m. mokėsi 8a klasėje. Greta stropi, draugiška, noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose, turi įdomių idėjų, gerai mokosi (2010-2011 m.m. baigė su vienu devynetu, kiti dešimtukai), pasižymi paprastumu, geranoriškumu, visad ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui, besistengianti dalyvauti visur, kur gali.
Greta Stonytė nuo pradinių klasių mokykloje lankė folkloro ansamblį „Gasužis“, dalyvavo šio ansamblio pasirodymuose mokykloje, mieste ir respublikoje. Groja smuiku. Greta yra baigusi Šiaulių muzikos mokyklą, kurią baigė tik aukščiausiais įvertinimo balais.
Greta — mokyklos Mokinių aktyvo narė. Mokinė padeda organizuoti renginius mokykloje, už jos ribų, yra dažna renginių vedėja, renginiuose groja smuiku.
Gretos Stonytės paskutiniųjų 2 metų (2009-2011 m.) laimėjimai:
Laimėjo: meninio skaitymo konkursuose mokykloje užimtos II – ji ir III-ioji vietos, lietuvių kalbos diktanto konkursuose I – oji ir II-oji vietos, Šiaulių Lieporių gimnazijoje anglų kalbos konkurse kartu su komanda užimta I – oji vieta, tapo laureate respublikiniame vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo rengtame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ (vertimas buvo atliktas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą).
Dalyvavo: Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Šv. Pranciškus gyvas ir šiandien“, mokyklos renginiuose „Poezijos paukštė“, „Raganyčių ir velniukų šėltinis“, užsienio kalbų popietėje „Pavasarį sutinkant“, popietėje – literatūriniuose skaitymuose „Metų laikai“ įvairiomis kalbomis, Šiaulių Lieporių gimnazijos rengiamuose poezijos – muzikos vakaruose „Lietuva gyva, kol gyva jos istorinė atmintis“, „Yra dangus, kur gali kilti paukštis ir žmogus“, tarptautiniuose informacinių technologijų „Bebras“ ir matematikos „Kengūra“ konkursuose…
Greta Stonytė yra aktyvi Šiaulių skautų tunto narė.
2011 m. Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatės – Gretos Stonytės – veikla labai įvairi. Apie save Greta rašo: „reikėtų nepamiršti skautavimo bei dalyvavimo gerumo akcijose. Nors padėkų nėra, bet geri darbai visuomet glosto širdį ir jų niekada nepamiršiu“…

Aprašą rengė
Reda Zalogienė,
Šiaulių Gegužių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2011-06-10

KOTRYNA TRIBUŠINAITĖ – 2010 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Kotryna 2009-2010 m. m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8c klasėje. Mokykloje mokėsi ketverius metus nuo 2006-09-01, kai, baigusi Lieporių pradinės mokyklos 4 klasę, įsiliejo į Gegužių vidurinės mokyklos bendruomenę. Nuo pat pirmos mokymosi dienos Kotryna išsiskyrė iš kitų mokinių savo aktyvumu ir kūrybingumu. Šios mokinės 8 klasės trimestrų vidurkis yra 9.6. Ji ne tik labai gerai mokosi, tačiau ir pavyzdingai elgiasi, yra tolerantiška.

Mergaitė yra aktyvi, energinga ir geranoriška mokyklos mokinė, besistengianti dalyvauti visur kur gali, linkusi į humanitarinius mokslus, labai stengiasi suprasti ir tiksliuosius.

Kotryna 2010 m. tapo Šiaulių miesto mokyklų mokinių konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtoja mokykloje.

Kotrynos Tribušinaitės veiklos sritys labai įvairios, tačiau, anot pačios Kotrynos, labiausiai ji linkusi į  humanitarinius mokslus. Tai rodo ir šios mokinės laimėjimai: respublikiniame eilėraščių konkurse „Aš būsimasis studentas“ užimta II vieta, Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Tikiu žmogaus gerumu“ pasiekta II vieta, Šiaulių miesto lietuvių kalbos olimpiadoje laimėta I vieta, ši mokinė tapo ilgalaikio projekto 7-8 kl. mokiniams „Skaitykime kartu“  laureate, mokyklos vyskupo Motiejaus Valančiaus skaitymų konkurse laimėta I vieta (atstovauta Gegužių mokyklai analogiškame miesto konkurse), dalyvauta mokyklos popietėje „Pavasario balsai“, eilėraščių konkurse-parodoje „Rudens mozaika“, projekte „Humanitarų diena“, dalyvauta bendrose Lieporių gimnazijos ir Šiaulių Gegužių vidurinių mokyklų rengtose kalbų popietėse, Lietuvos valstybės atkūrimo minėjime, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų popietėje „Kaip gerai mokėti skaityti“, meninio skaitymo konkurse Kotryna kasmet yra tarp laureatų.

Tačiau K.Tribušinaitė dalyvauja ne tik humanitarinių mokslų organizuojamoje veikloje. Dalyvauta Lieporių gimnazijos organizuotoje biologijos viktorinoje „Vanduo – gyvybės šaltinis“, sausio mėn. surengta kolekcija „Pitagoro stilius“. Mokinė puikiai sugeba dirbti komandoje: Lieporių gimnazijos organizuotoje geografijos viktorinoje  „Kaip aš pažįstu ES“ su komanda užimta  I vieta, Šiaulių miesto madų šou „Matematika ir mada“ taip pat komandiniame konkurse laimėta  I vieta.

Ši aštuntokė ypač aktyviai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje: yra mokinių tarybos sekretorė, dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje (šiais mokslo metais buvo viena iš organizatorių rengiant rugsėjo pirmosios šventę, mokytojų dieną, dalyvavo Šiaulių dienų eisenoje, miesto mokinių tarybų susirinkime dėl Lietuvos švenčių minėjimų įvairinimo). Kotryna yra dažno mokyklos renginio vedėja. Ji vedė S. Nėries jubiliejui paminėti skirtą konkursą-popietę miesto mokiniams „Gyvenimas yra ieškojimas, ieškojimas – kūryba“ (S. Nėris), yra nuolatinė meninio skaitymo konkurso vedėja, taip pat buvo dvyliktokų šimtadienio vedėja.
Kotryna visur suspėja: dalyvauja liaudiškų šokių vakaronėse, niekada neatsisako dalyvauti užklasinėje veikloje, puikiai atlieka visas klasės auklėtojos jai pavestas užduotis, lanko dailės mokyklą.

Šventinės akimirkos: mokyklos direktorės Silvijos Baranauskienės, Šiaulių universiteto profesoriaus, Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko Vytenio Rimkaus, pirmųjų mokytojų Irenos Rimkienės, Laimutės Adamonienės ir
8 klasių auklėtojų Elvyros Garbačauskienės, Birutės Petkuvienės, Ingos Turovaitės sveikinimai (iš kairės į dešinę):

ARNAS VEDECKIS — 2009 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS
 

Arnas Vedeckis 2008-2009 m.m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8b klasėje. Jo šeimoje – 4 asmenys: mama, tėtis, brolis ir jis pats. Šeimoje tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai yra grindžiami tarpusavio pagarba, rūpinimusi vienas kitu, geranoriškumu, tarpusavio pagalba. Laisvalaikiu Arnas su šeima skaito knygas, daug bendrauja, domisi astronomija ir daug keliauja. Dėl gražių santykių šeimoje Arnas yra draugiškas, nuoširdus, turintis atsakomybės jausmą, mokosi tik labai gerais ir gerais pažymiais.
Arnas turi daug draugų. Su geriausiais draugais mėgsta žaisti paaugliškus žaidimus ar išbandyti vis naują veiklą. Jis lankė plaukimo baseiną „Delfinas“. Po pamokų dalyvauja užklasinėje veikloje. Jis yra olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų dalyvis ir nugalėtojas, patinka šokti lietuvių liaudies šokius. Arnas 2008-2009 m.m. dalyvavo technologijų olimpiadoje mokyklos ture ir, sužavėjęs komisiją pateiktos kompozicijos šiuolaikiškumu, atstovavo mokyklą Šiaulių miesto technologijų olimpiadoje, kur užėmė garbingą III-iąją vietą. Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos mokiniai 8-toje klasėje baigia kryptingo meninio (dailės) ugdymo III-IV lygio programą ir atlieka kūrybinį baigiamąjį darbą. Arno kūrybinis darbas buvo apipintas filosofiniais pamąstymais, žymių žmonių mintimis, japoniškų augalų bonzai konstruktyviu formos grožiu, toniniais, kaligrafiniais bei reljefiniais sprendimais. Baigiamasis kūrybinis (dailės) darbas buvo įvertintas puikiai.
Jeigu Arnas Vedeckis turėtų tris norus, kurie išsipildytų – tai būtų tokie norai:

 • turėti nuosavą namą,
  jame auginti šuniuką,
 • puikiai baigti mokyklą.

Šventinės akimirkos: Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko, Šiaulių universiteto profesoriaus Vytenio Rimkaus, mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Redos Zalogienės, Gegužių mokyklos vardo premijos laureato Arno Vedeckio ir 8 klasės mokinės Rūtos Nazaraitės sveikinimai:

[/vc_tta_accordion]

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai sodino ąžuolus „Neregėtos Lietuvos“ tūkstantmečio ąžuolyne

Išlydimi iš mokyklos premijos laureatai gauna dovanų M. Jovaišos knygą „Neregėta Lietuva“ ir galimybę „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolyne pasodinti savo ąžuolą.

Tikėtina, kad Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatų Arno Vedeckio (2009 m.), Kotrynos Tribušinaitės (2010 m.), Gretos Stonytės (2011 m.), Damilės Martinaitytės (2012 m.), Enrikos Dausynaitės (2013 m.), Erikos Danilovaitės (2014 m.), Emilijos Ruškytės (2015 m.), Irmos Zapalskytės (2016 m.), Gabrielės Gulbinaitės (2017 m.), Dominyko Jankevičiaus (2018 m.) pasodinti ąžuolai ne vienerius metus primins mokinių pasiekimus mokykloje, skatins juos ieškoti savo veiklos prasmės, įpareigos naujiems siekiams.

Atnaujinta: 2021-06-21

[/vc_column][/vc_row]

Ignas Indrijauskas mokosi Gegužių progimnazijoje nuo pirmos klasės. Jau pirmos pažinties metu, t.y. penktoje klasėje, berniukas iš visų išsiskyrė smalsumu pasauliui, mokslui, naujovėm. Vėliau paaiškėjo, kad Ignas labai stropiai mokosi visus dalykus, nors pats pirmenybę teikia tiksliesiems mokslams. Berniukas ne tik kasmet baigdavo metus aukštesniuoju lygiu ar tik dešimtukais, bet ir pelnydavo laimėjimų konkursuose, olimpiadose, individualiose ir grupinėse veiklose.

Ignas ištikimiausias „Olympio“ visų dalykų konkursų dalyvis, kasmet gaunantis po 6 – 7 medalius ir rudens, ir pavasario sesijoje. Tuose edukaciniuose konkursuose jis dalyvauja dažniausiai savo iniciatyva, kas rodo jo didelį domėjimąsi mokslu, drąsą varžytis. Pastarąjį įgūdį Ignas turbūt išsiugdė ir daug metų lankydamas plaukimą.

Ypač sėkmingi I.Indrijauskui buvo dveji pastarieji metai, kai jis tapo mokyklos vardą mieste, šalyje garsinančiu mokiniu. Ir būtent Gegužių progimnazija pirmoji pastebėjo ir įvertino Igno pasiekimus, suteikdama 2019m. Alumni premiją. Tai, kad 2021m. berniukas ją gavo pakartotinai, įrodo, kaip nuosekliai ir atsakingai Ignas vertina pasitikėjimą juo. 2022m. birželio 1d. Ignas buvo pakviestas į Šiaulių miesto olimpiadininkų apdovanojimą ir gavo padėką ir dovanų iš mero A.Visocko. Vien aštuntoje klasėje I.Indrijauskas labai sėkmingai dalyvavo net 7 olimpiadose ir konkursuose. Jis šalies 5-8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 1 v. laimėtojas, Lietuvos 7-8 klasių mokinių geografijos olimpiados 3 v. laimėtojas, Nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse užėmė 11 vietą, pateko į šalies matematikos konkurso „Kengūra“ geriausiųjų 50-ą. Šiaulių mieste Ignas taip pat tapo 8kl. mokinių geografijos olimpiados laureatu, 7 – 8 klasių mokinių technologijų olimpiados (konstrukcinių medžiagų grupė) 3 v. laimėtoju, 8 kl. mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 2 v. laureatu, 8 kl. mokinių biologijos olimpiados 2 v. laimėtoju ir 8 kl. mokinių chemijos olimpiados 1 v. laureatu. Pastarosios olimpiados vertinimo komisijos nuomone, Ignas savo žiniomis, gebėjimais, įvairiapusiškumu labai pralenkė kitus olimpiados dalyvius.

Smalsumas ir siekis žinių bei patirties berniuką veda įvairiais keliais, dažniausiai labai sėkmingais. Šiaulių miesto 7 kl. mokinių matematikos olimpiadoje užėmė 2 v., o kartu su komanda Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 7 kl. mokinių  gamtos, IT ir tiksliųjų mokslų konkurse „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ 3 v. Taip pat su grupe bendramokslių I.Indrijauskas Šiaulių miesto tarpmokykliniame komandiniame 5-8 klasių mokinių nuotoliniame šachmatų turnyre, skirtame Šiaulių sporto ir Šiaulių žydų sporto draugijos „Makabi“ šimtmečiui paminėti, užėmė 2 v. Individualiai ar komandoje Ignas visada stengiasi pasiekti geriausių rezultatų.

Džiugu pabrėžti, kad aukšti pasiekimai chemijos, biologijos, geografijos, matematikos srityse yra papildomi ir humanitarinių mokslų pasiekimais. 2021m. Ignas dalyvavo Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V.Mačernio jubiliejiniams metams paminėti. Mokykloje Ignas dalyvavo konferencijoje „Mokykla, kuri augina“ ir skaitė pranešimą. Taip pat I.Indrijauskas noriai dalyvauja ir socialinėje pilietinėje veikloje, minint Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją. Ignas yra nuoseklus patriotas savo mokyklos, miesto, Lietuvos.

Mokytojai ir klasės draugai žino, kad jokia šlovė neužgoš Igno nuoširdumo ir paprastumo, noro padėti. Gal todėl klasės draugai drąsiai kreipiasi į jį pagalbos ir giria, kad neaiškias tiksliųjų mokslų temas paaiškina taip pat gerai kaip mokytojas. Ir gražu, kad ir pats Ignas savo šūkiu pasirinko įsipareigojimą kasdien padaryti nors vieną žmogų laimingesnį.

Įvairiapusiška veikla, aukšti pasiekimai dalykų konkursuose, asmeninės savybės, tokios kaip smalsumas, savarankiškumas, draugiškumas, patriotiškumas, valia ir ryžtas, sukuria Igno Indrijausko išskirtinumą. Tegul išsipildo Igno linkėjimas mokyklai, išsakytas jos baigimo proga, ir jam: telydi jį minties ir širdies galybė ir toliau visuose gyvenimo vingiuose.

Parengė Inga Turovaitė, klasės auklėtoja

[/vc_column_text][/vc_tta_section]

TAUTVYDAS KAČINSKAS 2021 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinys Tautvydas Kačinskas Gegužių progimnazijoje praleido visus 8-erius savo mokyklinio gyvenimo metus. Puikiomis žiniomis, atsakingumu ir aukšta kultūra Tautvydas džiugino tiek pradinių klasių mokytoją, tiek mokytojus dalykininkus jau besimokydamas vyresnėse klasėse. Tautvydo Kačinsko visų 8-erių mokslo metų metinių rezultatų įvertinimai yra tik 10-kai.

Nederėtų kuklintis, bet Tautvydui  puikiai sekasi daugybė dalykų! Mokinys kasmet gauna padėkas už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Jis yra gavęs Šiaulių miesto mero padėką už aukštus ugdymosi pasiekimus, apdovanotas pirmąja Gegužių progimnazijos Alumni premija. Užklasinėse veiklose Tautvydas taip pat dalyvauja labai aktyviai.  Jis jau šešerius metus lanko Šiaulių I-ąją muzikos mokyklą, kur mokosi groti saksofonu ir fortepijonu, yra ne vieno muzikinio konkurso laureatas bei nominantas. Respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ instrumentinių ansamblių kategorijoje apdovanotas laureato diplomu, fortepijono jaunųjų atlikėjų konkurse „Istorija, slypinti garsuose“  net du kartus yra tapęs laureatu. Tautvydas nuolat apdovanojamas ir  už Šiaulių muzikos mokyklos vardo garsinimą. Be to, jis ketverius metus lanko kiokušin karate treniruotes, yra klubo „TORI“ rinktinės narys, žalio diržo savininkas. Šių metų gegužės mėnesį dalyvavo Lietuvos jaunių ir jaunučių kiokušin karate čempionate. Bene geriausiai Tautvydo visapusiškumą atskleidžia daugybė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2019 – 2020 m. m. tarptautiniame IT konkurse BEBRAS Šiaulių mieste pateko tarp 30 geriausiųjų (9 v.). Tarptautinio konkurso „Olympis 2019 – Rudens sesija“ istorijos konkurso I vietos (su medaliu) nugalėtojas (respublikoje 17 vieta). Konstitucijos egzamino I etapo laimėtojas. Jis ir respublikinio Lietuvos istorijos  konkurso „Lietuvos istorijos žinovas” I etapo laimėtojas. Tautvydas respublikiniame mokinių rašinių konkurse „Kaip supranti žodžius: „Kultūra prasideda nuo kiekvieno iš mūsų?“, skirtame tarptautinei Kultūros dienai paminėti, laimėjo I vietą.

Nepriekaištingai Tautvydui sekasi pasirodyti ir įvairiuose miesto ar rajono lygmens dalykiniuose konkursuose: Šiaulių miesto 7 kl. mokinių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” laimėta I vieta, miesto 5-8 kl. mokinių diktanto konkurse Tautvydui  taip pat atiteko I vieta, Šiaulių miesto „Romuvos” progimnazijos integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys” laimėta I vieta, Šiaulių miesto 5- 8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkurse užimta III vieta,  Lieporių mikrorajono XVII diktanto konkurse, skirtame Vasario 21-ajai – Tarptautinei kalbos dienai paminėti, laimėta III vieta.  Tautvydas Šiaulių m. ir rajono 5-8 kl. mokinių informacinių technologijų kūrybos konkurso ,,Laiškas Kalėdų seneliui” laureatas, taip pat Šiaulių miesto ir rajono 5-8 kl. mokinių kompiuterinių piešinių parodos – konkurso „Žiema žiemužė“ laureatas. Jis dalyvavo Šiaulių miesto matematikos konkurse, skirtame Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti, bei miesto 5-8 kl. mok. rašinio konkurse. Akivaizdu, kad Tautvydas vienodai sėkmingai dalyvauja tiek tiksliųjų mokslų, tiek humanitarinių, tiek socialinių, tiek meninių  mokslų srities konkursuose.

2020-2021 m. m., nepaisant nuotolinio mokymosi ir pandemijos sukeltų trikdžių, Tautvydui buvo stabiliai sėkmingi ir darbingi. Jis dalyvavo respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių viešosios kalbos konkurse „Kodėl verta/neverta skaityti knygas“ ir  tapo laureatu. Dalyvauta respublikinio rašinio konkurse, skirtame Pasaulinei kultūros dienai, „Kaip supranti žodžius: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė“,  laimėta I vieta. Respublikiniame Vkif organizuojamame konkurse „Istorijos Kengūra“ laimėta I vieta. I-ojoje nacionalinėje 7-8 kl. geografijos olimpiadoje laimėta III-ioji vieta. Be to, Tautvydas dalyvavo ir tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea”, ir  respublikiniame Vkif organizuojamame kalbų konkurse „Kengūra“ (rusų k.), ir Lietuvos 8 klasių mokinių technologijų olimpiadoje.

Tautvydą  traukia ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių II-III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) konferencijoje „Noriu žinoti“ parengė ir pristatė pranešimą „Kelionė, kurios niekada nepamiršiu“, taip pat parengtas pranešimas „Mažasis princas“ – universali išminties knyga“ Šiaulių m. 5-8 kl. mokinių konferencijoje. Su šiuo pranešinu dalyvauta nuotolinėje miesto 5-8 kl. mokinių konferencijoje „Mokausi ir augu“.

T. Kačinskas neleidžia apie save pamiršti ir mūsų Saulės miestui: jis Šiaulių miesto 6-12 klasių technologijų olimpiadoje laimėjo I vietą. Gegužių progimnazijos ir asocijuotų mokyklų XVIII Diktanto konkurse laimėta III vieta. Pasirengta ir dalyvauta Šiaulių m. 5-8 kl. mok. Meninio skaitymo konkurse, dalyvauta Šiaulių m. 7-8 kl. mok. esė/rašinio konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V. Mačernio jubiliejiniams metams paminėti, dalyvauta Šiaulių miesto nuotoliniame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“. Na, o mokykloje vykdytoje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” tarp 8-okų užimta II vieta.

Neabejotinai Tautvydo norą išbantyti save įvairiausiose srityse įrodo ir jo dalyvavimas neformalaus ugdymosi programoje jaunimui „DofE“, kur mokinys siekia bronzinio ženklelio įvertinimo.

Nors galybė čia suminėtų Tautvydo laimėjimų, kitų veiklų ir nekelia jokių abejonių dėl vaikino išskirtinumo, bet paklausus kiekvieno jį mokiusio mokytojo nuomonės apie Tautvydą, kaip mokinį, reikėtų klausytis ir klausytis… Ir nuobodu tikrai nebūtų! Sakoma, kad jokia audra nebaisi jūreiviui, žinančiam, į kurį uostą plaukia. Nuoširdžiai linkime Tautvydui išbandyti kuo daugiau nežinomų vandenynų, įveikti kuo daugiau stiprių audrų ir ramiai žvelgiant į saulėlydį nusišypsoti… SAU, LIETUVAI, PASAULIUI…

Rengė Birutė Petkuvienė, Tautvydo lietuvių k. ir literatūros mokytoja

MYKOLAS KAZANAVIČIUS 2020 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinį Mykolą Kazanavičių Gegužių vardas lydi jau 14 metų: nuo gimimo gyvena Gegužių gatvėje, aštuonerius metus mokėsi Gegužių progimnazijoje, kur rado tinkamą augti ir skatinančią save kurti aplinką.

Jam puikiai sekasi beveik viskas (2018-2019 m. m. metinis ugdymosi pasiekimų vidurkis – 10, šių mokslo metų – 9,9). Dalyko, kurį išmano geriausiai, turbūt nėra arba jų yra keletas. Tai įrodo kasmet gaunamos padėkos už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Užklasinėse veiklose Mykolas taip pat dalyvauja aktyviai. Važinėdamas po Lietuvą su dramos būreliu yra gavęs ne vieną apdovanojimą (ir net vieną asmeninį!). Be teatro laisvalaikiu užsiiminėja programavimu, elektronika, inžinerija. Pasiekimus pamokose ir savo mėgstamose veiklose papildo nemaža krūvelė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2018 – 2019 m. m. regioninėje 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje laimėta I vieta. Taip pat dalyvauta  respublikinėje biologijos olimpiadoje, Šiaulių miesto 7 kl. mokinių lietuvių kalbos, matematikos, geografijos, dailės olimpiadose.

Puikiai Mykolui sekasi ir įvairaus lygmens dalykiniuose konkursuose: 15–ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ gauta padėka, tarptautiniame piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projekte „Būk sveikas, pavasari“ mokinio darbas įvertintas laureato diplomu, padėka įteikta respublikiniame piešinių konkurse „Metų laikai“. Dalyvavimas respublikiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2018“ įvertintas diplomu. O Šiaulių miesto meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse  6-8 klasių poezijos kategorijoje laimėta II vieta. Mykolo kūrybinis darbas dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Lietuvių kalendorinės šventės“ Šiaulių m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje: gauta padėka. Mokyklos meninio skaitymo konkurse mokinys yra nuolatinis dalyvis, visada laimi prizines vietas (2019 m. laimėta II vieta).

Mykolo domėjimosi akiratyje yra ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių gamtos mokslų konferencijoje „Menas mokytis ir tyrinėti“  mokinys paruošė ir skaitė pranešimą (2019 m.), taip pat skaitytas pranešimas ir 2020 m. XI–ojoje respublikinėje dorinio ugdymo mokytojų ir mokinių konferencijoje.

2019-2020 m. m. Mykolui buvo dar sėkmingesni olimpiadose: Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioniniame etape laimėta III vieta, Šiaulių miesto mokinių technologijų olimpiadoje (konstrukcinių medžiagų grupė) mūsų progimnazijos aštuntokui nebuvo lygių – laimėta I vieta (jei nebūtų sutrukdęs karantinas, Mykolas būtų atstovavęs Gegužių progimnazijai ir Šiaulių miestui respublikoje). Dalyvavimas Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse mokiniui buvo maksimaliai sėkmingas – laimėta I vieta. Savo jėgas universalusis Mykolas bandė ir Šiaulių miesto 8 klasių vokiečių kalbos olimpiadoje.

Universaliuoju Mykolas pavadintas neatsitiktinai: jis laureatu tampa Šiaulių miesto ir apskrities mokinių atvirukų parodoje – konkurse „Spalvota žinutė mokytojui“, jis užima II vietą mikrorajono XVII diktanto konkurse, jis gauna padėką Šiaulių miesto mokinių viktorinoje „100 klausimų apie Lietuvą“… Taigi, Mykolas išties labai universalus ir aktyvus mokinys: jo gabumai ir domėjimasis menu, matematika ar kalbomis lygiaverčiai.

Būtina paminėti, kad Mykolas Kazanavičius yra labai draugiškas ir komunikabilus mokinys, tad jam priimtinas ir komandinis darbas, ką rodo jo pasiekimai: Šiaulių miesto integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“ laimėta I vieta, taip pat jėgos išbandytos Šiaulių apskrities matematikos komandiniame konkurse.

Ne tik mieste Mykolas yra žinomas, tačiau su malonumu dalyvauja ir mokykloje organizuojamuose konkursuose: mokyklos meninio skaitymo konkurse dalyvavo ir laimėjo I vietą, mokyklos matematikos konkurse taip pat jam atiteko I–oji vieta. Mykolas ne tik dalyvauja, bet ir pats imasi iniciatyvos organizuoti renginius (mokyklos renginio „O kaip vokiškai“ organizatorius).

Mykolo Kazanavičiaus veikla 2019 m. buvo įvertinta mokyklos ALUMNI premija.

Taigi baigiant pristatyti Mykolą Kazanavičių, kaip Mokyklos vardo premijos laureatą, reikėtų paminėti, kad Mykolas visada didžiuodavosi asmeninius pasiekimus galėdamas paversti mokyklos pasiekimais, jis dėkingas visiems jį ugdžiusiems, juo patikėjusiems bei pasitikėjusiems. Mykolas – puikus pavyzdys, kaip nuoširdus darbas, užsispyrimas ir žinios veda į pripažinimą.

Rengė Birutė Petkuvienė, 8b klasės auklėtoja, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

AKVILĖ STANKEVIČIŪTĖ 

2019  m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Akvilė Stankevičiūtė Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo mokytis nuo trečios klasės. Darbščią ir stropią mokinę puikūs mokymosi rezultatai iškart išskyrė iš kitų klasės mokinių. Nuo penktos klasės jos metiniai įvertinimai – tik dešimtukai.

2017-2018 m. m.  A.Stankevičiūtė  Šiaulių miesto olimpiadų laimėtoja:  lietuvių k. olimpiada – I vieta, matematikos – II vieta, istorijos – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiada Šiaulių krašto merginoms – III vieta.

Akvilė skina laurus ir įvairiuose konkursuose: miesto lietuvių k. diktanto konkurse laimėta III vieta, Šiaulių apskrities moksleivių raštingumo konkurse I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja.

2018-2019 m. m. pasiekimai: miesto fizikos olimpiadoje laimėta III vieta,  lietuvių k. olimpiadoje – I vieta, biologijos olimpiadoje – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiadoje Šiaulių krašto merginoms – III vieta, vokiečių k. konkurse  – II vieta, Šiaulių miesto konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“ – I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja, miesto IT konkurso „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“, IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ laureatė, komandiniame Lieporių gimnazijos konkurse „Inžinerinis šou“ laimėta II vieta.

Akvilės aktyvumą ir norą tobulėti rodo ne tik laimėjimai, bet ir jos dalyvavimas įvairiuose konkursuose: Lietuvos matematikos, miesto biologijos, geografijos, chemijos, dailės olimpiadų, tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“, tarptautinio IT konkurso „Bebras“, tarptautinio IT konkurso „Žiemos fantazija“, miesto IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“, J.Janonio gimnazijos gamtos mokslų konkurso „Pirmokų iššūkis“, respublikinio vokiečių k. konkurso, nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso, tikybos rašinių konkurso dalyvė.

Akvilė  aktyvi ne tik miesto renginių, bet ir mokyklos bendruomenės narė.  Ji organizavo vokiečių kalbos dienas mokykloje  „Ö kaip vokiškai“, dalyvavo progimnazijos projekte „Vydūno kelias“, vyko į susitikimą su popiežiumi Vilniuje, mokyklos lietuvių kalbos diktanto  II vietos laimėtoja, rašinių kultūros dienai laureatė.

2019 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Akvilė apdovanota miesto olimpiadininkų šventėje.

Mergina aktyviai dalyvauja ne tik akademinėje, bet ir sportinėje veikloje. Ji krepšininkė – lanko miesto krepšinio akademiją „Saulė“, jos dėka iškovota tarpmokyklinėse krepšinio varžybose I vieta, tarpzoninėse  krepšinio varžybose – III vieta.

Akvilė moka atkakliai siekti savo tikslų ir sistemingai dirba. Pamokose ji džiugina puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, nuoširdumu, taktišku elgesiu, gebėjimu išsakyti savo nuomonę.

Akvilė – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams.

Birutė Petkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja
Rasa Balčiūnienė, klasės auklėtoja, matematikos ir IT mokytoja
2019-06-21

DOMINYKAS JANKEVIČIUS –

2018 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

 

 

Dominykas Jankevičius, 8c klasės mokinys, mokytis Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo 2014–2015 m.m., atėjęs į penktąją klasę. Jis stropus, tvarkingas ir pastabus mokinys, siekiantis daugiausia žinių pamokose ir už jų ribų. Dominyko akademiniai rezultatai tai ir parodo. Jo vidurkis – 9,6 balo. Per visus mokymosi progimnazijoje metus, vidurkis niekad nebuvo nukritęs žemiau 9 balų.

Dominykas – puikus bendraklasis, suprantantis klasės norus ir siekius. Jis visada pasiruošęs padėti ir konsultuoti klasės draugus. Kultūringas ir suprantantis mokyklos taisykles bei tradicijas mokinys. Vertina mokyklos neformaliojo ugdymo renginius – sėkmingai juose dalyvauja. Dominykas aktyviai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Dominyko Jankevičiaus 2017-2018 m.m. pasiekimai, laimėjimai:

III vieta Lietuvos matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. matematikos olimpiadoje.
I vieta Šiaulių miesto berniukių matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. anglų kalbos olimpiadoje.
II vieta tarpautinėje anglų k. olimpiadoje Latvijoje (Jelgava).
Kartu su bendraklasių komanda Saulėtekio gimnazijos rengtame konkurse „Saulėtekio labirintai“ pelnė I-ają vietą.
VI vieta Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse ,,Bebras 2016“, Vilniuje įteiktas apdovanojimas.

2018 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Dominykas apdovanotas miesto olimpiadininkų šventėje.

2017-2018 m.m. Dominykas dalyvavo: miesto matematikos, anglų kalbos, istorijos olimpiadose, matematikos komandiniame konkurse Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti.

Dominykas – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams. Anot jo „mokykloje kiekvienas pasirenkame savo gyvenimo kelią, kur jis nuves ateityje“.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sergejus Staponkus, klasės auklėtojas, istorijos mokytojas
2018-06-15

GABRIELĖ GULBINAITĖ –

 2017 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Gabrielė Gulbinaitė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo penktos klasės. Gabrielė – puiki, stropi ir darbšti mokinė, siekianti kuo aukštesnių mokymosi rezultatų, jos visų mokslo metų pusmečių ir metinių įvertinimų  pažymių vidurkis – 9,8 balo. Ji daugelio tarptautinių, respublikinių, Šiaulių m. konkursų, olimpiadų nugalėtoja ir prizininkė. 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. Šiaulių m. kompiuterinių piešinių konkurse ,,Žiema žiemužė“ laimėta I vieta. 2014 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2014“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2015“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. Šiaulių m. IT konkurse ,,Laiškas Kalėdų seneliui“ laimėta I vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių dailės olimpiadoje laimėta II vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių lietuvių k. olimpiadoje laimėta III vieta. 2016 m. Šiaulių m. lietuvių k. konkurse ,,Taisyklinga kalba – vertybė“ laimėta III vieta. 2016 m. tarptautiniame kompiuterinių piešinių  konkurse ,,Velykų stebuklai 2016“ laimėta II vieta. 2017 m. tarptautiniame konkurse „Būk sveikas, pavasari!“ apdovanota laureato diplomu.

Gabrielė sėkmingai dalyvavo  tarptautiniame  informatikos ir informacinio mąstymo konkurse ,,Bebras“, respublikiniame konkurse ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, Šiaulių m. akcijoje ,,Išausiu 300 minčių juostą“, protų mūšyje ,,Aš prieš rūkymą“, parodoje ,,Po Lieporių liepomis“,  konkurse-parodoje ,,Labas, sraige! Kur eini?“,  konferencijoje ,,Akmuo žmogaus aplinkoje“ skaitė pranešimą.

Gabrielė aktyvi  ir tarptautinio ,,Erasmus+“ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projekto „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“ dalyvė, kartu su mokyklos atstovais vyko į  projekto partnerių susitikimą Ispanijoje. Partnerių viešnagės Lietuvoje metu jos šeimoje savaitę svečiavosi  mokiniai iš Turkijos.

Gabrielė ne tik šauni mokinė, bet ir puiki dailininkė (lanko Šiaulių dailės mokyklą), gera sportininkė (ne kartą atstovavo mokyklai  mergaičių futbolo varžybose), Gegužių progimnazijos aktyvo narė.

Gabrielė Gulbinaitė – jautri, nuoširdi mokinė, kuri ne kartą savo patarimais padėjo klasės draugams spręsti iškilusias problemas. Ji santūri, kukli ir paprasta, tačiau turinti tvirtą nuomonę. Ji draugiška ir sąžininga, todėl labai mėgstama savo bendraklasių.  Ja visada galima pasikliauti, ji niekada neatsisako padėti. Gabrielės brandus ir filosofiškas požiūris į gyvenimą padeda jai siekti užsibrėžtų tikslų, o vidinė kultūra, nuolatinis noras tobulėti bei tvirtos vertybinės nuostatos ir yra esminės šiandienos išsilavinusio žmogaus savybės.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ingrida Kačinskienė, klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja

2017-06-02

IRMA ZAPALSKYTĖ –

 2016 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Irma Zapalskytė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo pirmos klasės. Ji  aktyvi mokyklos benduomenės narė : pastaruosius trejus metus buvo mokyklos aktyvo narė, klasės seniūno pavaduotoja. I.Zapalskytė nuolatinė mokyklos diktanto, meninio skaitymo, Šiaulių apskrities raštingumo konkurso laureatė, miesto mokinių gimtosios kalbos konferencijų dalyvė. Aštuntoje klasėje ji tapo ir miesto lietuvių kalbos olimpiados I vietos laimėtoja bei miesto meninio skaitymo konkurso II vietos laimėtoja.  Šiaulių Gegužių progimnazijos diktanto konkurse laimėta I vieta, Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse II vieta. Irma aktyvi meninių kompozicijų, skirtų mokyklos šventėms, dalyvė. Ši mokinė moka atkakliai siekti savo tikslų sistemingai dirbdama. Pamokose ji džiugino puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, gebėjimu išsakyti nuomonę.

Irmai puikiai sekėsi dalyvauti ir kitose veiklose. Ji tarptautinio kompiuterinio kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija 2014“ ir Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Žiema žiemužė“  laureatė, Šiaulių miesto oratorinio meno konkurso anglų kalba 2016 I vietos laimėtoja.  Chemijos mažosios olimpiados, geografijos  olimpiados, tarptautinio informatikos ir IT konkurso dalyvė.

Mokinė lanko meninės raiškos mokyklą „Incognito“ Šiaulių Dainų muzikos mokykloje. Kartu su šokių grupe laimėtos prizinės vietos Lietuvos nacionalinėse šokių varžybose, festivaliuose, dalyvauta daugelyje renginių šalyje ir mieste.

Pasak aštuntokės, nuo trečios klasės ji svajojo būti pretendente Mokyklos vardo premijai gauti. Todėl labai džiugu, kad mokinės pasiekimai, asmeninės savybės leido jos svajonei išsipildyti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Dalia Urbonavičienė, klasės auklėtoja, biologijos mokytoja
2016-06-03

EMILIJA RUŠKYTĖ  2015 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO
 PREMIJOS LAUREATĖ

 

Emilija Ruškytė, 8a klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Ji yra gabi, stropi, pareiginga mokinė, kurios mokymosi rezultatai puikūs – vidurkis 10. Neatsiejama gyvenimo dalis – menas: šešerius metus šoka choreografijos studijoje „Aušrelė“.

Emilija išsiskiria puikiu charakteriu, ramybe ir gebėjimu priimti teisingus sprendimus. Ji yra kultūringumo įsikūnijimas. Vertybės jai yra natūrali gyvenimo dalis. Emilija jautri ir neabejinga šalia esantiems. Ji visada pasiruošusi ištiesti pagalbos ranką, todėl aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje. Savanoriavo ir Šiaulių miesto akcijoje „Šypsokis, Saulės mieste!“, skirtoje Kovo 11–ajai dienai paminėti.

Emilija – aktyvi klasės, mokyklos, miesto renginių, konkursų dalyvė ir organizatorė, mokyklos Mokinių aktyvo ir etikos klubo ETHOS narė. Ji šauni ir renginių vedėja bei aktyvi įvairių projektų dalyvė. Aktyviai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje:  LMS Žiemos forume – XX neeilinėje asamblėjoje Kaune ir LMS Pavasario forume – XXI asamblėjoje Vilniuje, mokinių savivaldų protmūšyje, skirtame paminėti „Savaitę BE PATYČIŲ“. 2012 m. dalyvavo LRT konkurse „Tūkstantmečio vaikai“  ir pateko į finalą.

Emilija 2014-2015 m.m. garsino mokyklą laimėjimais:

I vietą užėmė Šiaulių apskrities renginyje „Istorijos protų karai“; Šiaulių m. bendrojo lavinimo mokyklų Kultūros egzamine; Šiaulių m. matematikų popietėje „Matematiniai labirintai“.

II vietą laimėjo Šiaulių m. mokyklų mokinių ekologiniame  konkurse ,,Moku, žinau, galiu“.

III vietą užėmė Šiaulių m. 7 – 12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse „Pavasario taku“; Šiaulių m. XI diktanto konkurse; Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lietuvių kalbos konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“.

Emilija – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojui. Anot jos, ,,mokytojas – tai kelias, kuriuo mokinys turi eiti“. Emilija dėkinga visiems, kurie jai padėjo kartu keliauti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Evelina Brikienė, klasės auklėtoja, matematikos mokytoja
2015-06-05

ERIKA DANILOVAITĖ  

2014 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Erika Danilovaitė, 8d klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Iki tol mokėsi Šiaulių Lieporių pradinėje mokykloje. Ji stropi, pareiginga, aktyvi, kūrybiška, išsiskiria paprastumu, geranoriškumu, draugiškumu, visada ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui. Mokinės ugdymosi lygis visada aukštesnysis. Erika lanko Šiaulių Dainų muzikos mokyklą.

Ugdytinė kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir konkursuose, projektinėje veikloje progimnazijoje ir už jos ribų. Dalyvauta respublikiniame projekte „Auginkime vieni kitus“, Šiaulių miesto mokinių meninės kūrybos projekte „Lingua“, Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Aš noriu būti matomas“.

Mokinė puikiai geba dirbti ir komandoje. Ne kartą dalyvavo komandiniuose konkursuose mieste. Erika kartu su kitomis klasės mergaitėmis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų konkurse „Šokdynių virtuozės“ laimėjo II vietą (2013 m.) ir I vietą (2014 m.).

Nuo 2012-2013 m. m. Erika yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių aktyvo narė bei Mokyklos tarybos narė. Ji – miesto, mokyklos ir klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja. Ugdytinė Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų badmintono varžybų „Paprastasis badmintonas“, Šiaulių miesto mokyklų 7-tų klasių mokinių varžytuvių „7 prieš 7“, Šiaulių Gegužių progimnazijos vardo dienos „Protų mūšiai“ organizatorė ir vedėja. Ji vedė ir Šiaulių miesto 5 kl. mokinių viktoriną „Gyvūnai šalia mūsų“, Šiaulių Gegužių progimnazijos kalėdinį karnavalą, „M. K. Čiurlionio alėjos atidarymo“ renginį, festivalį „Skiriu tėvynei Lietuvai“.

Erika neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose. Šiaulių regiono 7-8 klasių mokinių literatūros darbų konkurse „Mano svajonių profesija“ laimėjo I vietą. Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ (A.Frank) gavo diplomą už gyvenimiškąją patirtį. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių dailyraščio konkurse laimėjo I vietą. Šiaulių Gegužių progimnazijos XI-ojo diktanto konkurse laimėjo II vietą, meninio skaitymo konkurse laimėjo II vietą. Erika dalyvavo epistoliniame konkurse „Laiškas mamai“. Renginių metu ugdytinė dažnai groja kanklėmis.

Jos dailės ir technologijų darbai originalūs, kūrybiški. Erika dalyvavo tarptautiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2012“, vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“. Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Žiema žiemužė“ tapo laureate. Kiekvienais metais ugdytinė dalyvauja Šiaulių miesto ir apskrities moksleivių gaminių ir dirbinių iš antrinių žaliavų parodose – konkursuose.

Erikos svajonės: „būti visada laiminga, daug keliauti, pamatyti pasaulį ir bendrauti su visais, neturėti priešų“. Jai svarbu „nugyventi gyvenimą taip, kad turėtum ką papasakoti savo anūkams“. Erika norėtų padėkoti „visiems, kurie suteikė man laimės ir džiaugsmo, kurie mane mokė, kurie padėjo siekti mano svajonių“.

Parengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Vilma Krankalienė, klasės auklėtoja, matematikos, fizikos mokytoja
2014-06-06

ENRIKA DAUSYNAITĖ— 2013 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Enrika Dausynaitė progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės, yra itin stropi, pareiginga, draugiška ir kūrybiška. Mokinė visada mokėsi aukštesniuoju lygiu, 2012-2013 mokslo metų vidurkis yra 9,9. Kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiose dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Kadangi labiau linkusi į humanitarinius mokslus, itin sėkmingai atstovauja mokyklą šioje srityje.
Enrika – meniška asmenybė. Kūryba, grožinės literatūros skaitymas ir muzika jai yra neatsiejama ne tik laisvalaikio, bet ir gyvenimo dalis. Ji – talentinga jaunoji poezijos kūrėja, ne sykį tapusi laureate Šiaulių mieste, pelniusi nominacijų šalyje. 2013 m. progimnazija išleido ugdytinės eilėraščių rinktinę „Drugiai už kasdienybės“.
Mokinė yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių tarybos narė. Ji – klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja.

Enrikos Dausynaitės apdovanojimai tarptautiniuose renginiuose, šalyje, mieste, mokykloje:

Lietuvos mokinių 45 -asis jaunųjų filologų konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkursas. Nominacija „Už gamtos įkvėptą kūrybinę raišką“. (2012 m.).
Šiaulių miesto mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Užimta I vieta. (2012 m.).
Epistolinio laiško konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
22-as Šiaulių universiteto lietuvių kalbos diktanto konkursas, skirtas Motinos dienai paminėti. Laimėta I vieta 8 klasių grupėje. (2013 m.).
Jaunųjų kūrėjų konkursas „Rudens godos“. Laureatė (2011 m.), nominacija „Už pastabų žvilgsnį į gamtą poezijoje“. (2012 m.).
Tarptautinis piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projektas „Būk sveikas, pavasari!“ Tapo laureate. (2012 m.,  2013 m.).
Šiaulių regiono mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mano svajonių profesija“. Laimėta II vieta. (2013m.).
Projektas „Lingua“. Laimėtos II vietos. (2012 m., 2013 m.).
IX, X diktanto konkursas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, paminėti progimnazijoje. Laimėtos III vietos. (2012 m., 2013 m.).
Europos viktorina progimnazijoje.Užimta II vieta. (2013 m.).

Enrikos Dausynaitės veikla – aktyvi ir įvairiapusė. Dalyvauta tarptautinėje mokinių ir mokytojų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Dailė – vaiko sielos kalba“, Šiaulių miesto jaunųjų istorikų olimpiadoje, užsienio kalbų, matematikų popietėse ir konkursuose asocijuotose mokyklose, Šiaulių miesto mokinių tikėjimo pažinimo konkurse „Ką aš žinau apie savo tikėjimą?“, giesmių ir poezijos šventėje, konkurse „Kelias į universiteto studijas“ ŠU, Žemės dienos paminėjime, 6-ajame respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas – 2012“, Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių raštingumo konkurse, nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“, Šiaulių krašto 5-12 klasių mokinių vieno žanro kūrybos konkurse „Kuriame odę“  ir t.t.

 Ištrauka iš Enrikos Dausynaitės kalbos Mokyklos vardo premijos teikimo šventėje:
         „Mokyklos vardo premija jau nuo penktos klasės man buvo vienas didžiausių tikslų. Ir šiandien įsitikinau, jog svarbiausia labai norėti, stengtis ir kryptingai siekti savo užsibrėžto tikslo. Tuomet viskas įmanoma.
Laikas, praleistas Gegužių progimnazijoje, išliks atmintyje kaip vienas gražiausių prisiminimų. Čia sutikau atsidavusius savo darbui, rūpestingus mokytojus, kurie padėjo augti kaip asmenybei. Sutikau nuostabią auklėtoją, kuri rūpinosi ir nerimavo net dėl menkiausių nesėkmių kaip tikra mama. O antrąja šeima tapo mano bendraklasiai. Jie visada buvo šalia ir palaikė tiek džiaugsmo, tiek ir liūdesio akimirkomis.
Ačiū mokyklai už šiuos prabėgusius, įsimintinus aštuonerius metus.“

ParengėAkimirkos šventėje

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Daiva Šimkuvienė
, klasės auklėtoja, lietuvių k. mokytoja
2013-06-11

DAMILĖ MARTINAITYTĖ — 2012 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Damilė Martinaitytė, 8b klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės. Jos ugdymosi rezultatai puikūs: 2011-2012 mokslo metus baigė tik dešimtukais, kasmet mokymosi vidurkis būdavo aukštesnis nei 9,5. Damilė dalyvavo daugelyje olimpiadų, konkursų, kuriuose sėkmingai atstovavo mokyklai. Damilė yra Progimnazijos tarybos narė. Kartu su Mokinių aktyvo nariais ji dalyvavo miesto mokinių diskusijose, debatuose.
Damilė auga šeimoje, kurioje puoselėjamos etnokultūros tradicijos. Muzika – jos laisvalaikio dalis, lanko muzikos mokyklą, groja fortepijonu. Damilė yra progimnazijos etnografinio ansamblio „Gasužis“, mergaičių ansamblio, mieste organizuojamų liaudies šokių vakaronių „Patrepsynė“ dalyvė ir organizatorė.
Būdama meniškos prigimties Damilė neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose, jos dailės darbai pasižymi originalumu, kūrybiškumu.
Mokytojai Damilę apibūdina kaip stropią, atsakingą, draugišką, kūrybišką mokinę. Damilė ne kartą buvo renkama klasės seniūne. Ji — daugelio klasės renginių organizatorė.

 Damilės Martinaitytės apdovanojimai šalyje, mieste:

Auksinės kengūros diplomas konkursuose „Kalbų kengūra“ ( 2011, 2012 m.).
Šalies mokinių etnokultūrinė konferencija ,,Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ (2011 m.).
Respublikinė gamtos mokslų konferencija (2010 m.).
Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Paukščiai“ (2011m.).
Projektas „Būk sveikas, pavasari!“ (2010 m.).
Giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“ (su dainavimo studija  „Do – Re – Mi“).
Tarptautinis projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“ (2011 m.).
Projekto „Lingua“ lopšinių atlikėjų konkursas. I vieta vokaliniam ansambliui „Muzika“ (2010 m.).
Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ I vieta (2012 m.).

Laimėjimai Šiaulių Gegužių progimnazijoje:

Meninio skaitymo konkursas. Užimtos I ir III vietos (2011, 2012 m.).
VIII ir IX diktanto konkursas. Laimėtos I vietos (2011, 2012 m.).
Lietuvių kalbos olimpiada. Laimėta II vieta (2012 m.).
Projekto „Garsų ir spalvų dainius“ impresijų konkurso laureato diplomas (2011 m.).
Muzikinių talentų festivalio nominacija „Talentų talentas“ (2010 m.).

Aprašą rengė:
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
V.Misiutė, klasės auklėtoja, istorijos mokytoja
2012-06-08

GRETA STONYTĖ — 2011 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Greta Stonytė 2010-2011 m. m. mokėsi 8a klasėje. Greta stropi, draugiška, noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose, turi įdomių idėjų, gerai mokosi (2010-2011 m.m. baigė su vienu devynetu, kiti dešimtukai), pasižymi paprastumu, geranoriškumu, visad ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui, besistengianti dalyvauti visur, kur gali.
Greta Stonytė nuo pradinių klasių mokykloje lankė folkloro ansamblį „Gasužis“, dalyvavo šio ansamblio pasirodymuose mokykloje, mieste ir respublikoje. Groja smuiku. Greta yra baigusi Šiaulių muzikos mokyklą, kurią baigė tik aukščiausiais įvertinimo balais.
Greta — mokyklos Mokinių aktyvo narė. Mokinė padeda organizuoti renginius mokykloje, už jos ribų, yra dažna renginių vedėja, renginiuose groja smuiku.
Gretos Stonytės paskutiniųjų 2 metų (2009-2011 m.) laimėjimai:
Laimėjo: meninio skaitymo konkursuose mokykloje užimtos II – ji ir III-ioji vietos, lietuvių kalbos diktanto konkursuose I – oji ir II-oji vietos, Šiaulių Lieporių gimnazijoje anglų kalbos konkurse kartu su komanda užimta I – oji vieta, tapo laureate respublikiniame vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo rengtame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ (vertimas buvo atliktas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą).
Dalyvavo: Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Šv. Pranciškus gyvas ir šiandien“, mokyklos renginiuose „Poezijos paukštė“, „Raganyčių ir velniukų šėltinis“, užsienio kalbų popietėje „Pavasarį sutinkant“, popietėje – literatūriniuose skaitymuose „Metų laikai“ įvairiomis kalbomis, Šiaulių Lieporių gimnazijos rengiamuose poezijos – muzikos vakaruose „Lietuva gyva, kol gyva jos istorinė atmintis“, „Yra dangus, kur gali kilti paukštis ir žmogus“, tarptautiniuose informacinių technologijų „Bebras“ ir matematikos „Kengūra“ konkursuose…
Greta Stonytė yra aktyvi Šiaulių skautų tunto narė.
2011 m. Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatės – Gretos Stonytės – veikla labai įvairi. Apie save Greta rašo: „reikėtų nepamiršti skautavimo bei dalyvavimo gerumo akcijose. Nors padėkų nėra, bet geri darbai visuomet glosto širdį ir jų niekada nepamiršiu“…

Aprašą rengė
Reda Zalogienė,
Šiaulių Gegužių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2011-06-10

KOTRYNA TRIBUŠINAITĖ – 2010 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Kotryna 2009-2010 m. m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8c klasėje. Mokykloje mokėsi ketverius metus nuo 2006-09-01, kai, baigusi Lieporių pradinės mokyklos 4 klasę, įsiliejo į Gegužių vidurinės mokyklos bendruomenę. Nuo pat pirmos mokymosi dienos Kotryna išsiskyrė iš kitų mokinių savo aktyvumu ir kūrybingumu. Šios mokinės 8 klasės trimestrų vidurkis yra 9.6. Ji ne tik labai gerai mokosi, tačiau ir pavyzdingai elgiasi, yra tolerantiška.

Mergaitė yra aktyvi, energinga ir geranoriška mokyklos mokinė, besistengianti dalyvauti visur kur gali, linkusi į humanitarinius mokslus, labai stengiasi suprasti ir tiksliuosius.

Kotryna 2010 m. tapo Šiaulių miesto mokyklų mokinių konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtoja mokykloje.

Kotrynos Tribušinaitės veiklos sritys labai įvairios, tačiau, anot pačios Kotrynos, labiausiai ji linkusi į  humanitarinius mokslus. Tai rodo ir šios mokinės laimėjimai: respublikiniame eilėraščių konkurse „Aš būsimasis studentas“ užimta II vieta, Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Tikiu žmogaus gerumu“ pasiekta II vieta, Šiaulių miesto lietuvių kalbos olimpiadoje laimėta I vieta, ši mokinė tapo ilgalaikio projekto 7-8 kl. mokiniams „Skaitykime kartu“  laureate, mokyklos vyskupo Motiejaus Valančiaus skaitymų konkurse laimėta I vieta (atstovauta Gegužių mokyklai analogiškame miesto konkurse), dalyvauta mokyklos popietėje „Pavasario balsai“, eilėraščių konkurse-parodoje „Rudens mozaika“, projekte „Humanitarų diena“, dalyvauta bendrose Lieporių gimnazijos ir Šiaulių Gegužių vidurinių mokyklų rengtose kalbų popietėse, Lietuvos valstybės atkūrimo minėjime, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų popietėje „Kaip gerai mokėti skaityti“, meninio skaitymo konkurse Kotryna kasmet yra tarp laureatų.

Tačiau K.Tribušinaitė dalyvauja ne tik humanitarinių mokslų organizuojamoje veikloje. Dalyvauta Lieporių gimnazijos organizuotoje biologijos viktorinoje „Vanduo – gyvybės šaltinis“, sausio mėn. surengta kolekcija „Pitagoro stilius“. Mokinė puikiai sugeba dirbti komandoje: Lieporių gimnazijos organizuotoje geografijos viktorinoje  „Kaip aš pažįstu ES“ su komanda užimta  I vieta, Šiaulių miesto madų šou „Matematika ir mada“ taip pat komandiniame konkurse laimėta  I vieta.

Ši aštuntokė ypač aktyviai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje: yra mokinių tarybos sekretorė, dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje (šiais mokslo metais buvo viena iš organizatorių rengiant rugsėjo pirmosios šventę, mokytojų dieną, dalyvavo Šiaulių dienų eisenoje, miesto mokinių tarybų susirinkime dėl Lietuvos švenčių minėjimų įvairinimo). Kotryna yra dažno mokyklos renginio vedėja. Ji vedė S. Nėries jubiliejui paminėti skirtą konkursą-popietę miesto mokiniams „Gyvenimas yra ieškojimas, ieškojimas – kūryba“ (S. Nėris), yra nuolatinė meninio skaitymo konkurso vedėja, taip pat buvo dvyliktokų šimtadienio vedėja.
Kotryna visur suspėja: dalyvauja liaudiškų šokių vakaronėse, niekada neatsisako dalyvauti užklasinėje veikloje, puikiai atlieka visas klasės auklėtojos jai pavestas užduotis, lanko dailės mokyklą.

Šventinės akimirkos: mokyklos direktorės Silvijos Baranauskienės, Šiaulių universiteto profesoriaus, Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko Vytenio Rimkaus, pirmųjų mokytojų Irenos Rimkienės, Laimutės Adamonienės ir
8 klasių auklėtojų Elvyros Garbačauskienės, Birutės Petkuvienės, Ingos Turovaitės sveikinimai (iš kairės į dešinę):

ARNAS VEDECKIS — 2009 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS
 

Arnas Vedeckis 2008-2009 m.m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8b klasėje. Jo šeimoje – 4 asmenys: mama, tėtis, brolis ir jis pats. Šeimoje tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai yra grindžiami tarpusavio pagarba, rūpinimusi vienas kitu, geranoriškumu, tarpusavio pagalba. Laisvalaikiu Arnas su šeima skaito knygas, daug bendrauja, domisi astronomija ir daug keliauja. Dėl gražių santykių šeimoje Arnas yra draugiškas, nuoširdus, turintis atsakomybės jausmą, mokosi tik labai gerais ir gerais pažymiais.
Arnas turi daug draugų. Su geriausiais draugais mėgsta žaisti paaugliškus žaidimus ar išbandyti vis naują veiklą. Jis lankė plaukimo baseiną „Delfinas“. Po pamokų dalyvauja užklasinėje veikloje. Jis yra olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų dalyvis ir nugalėtojas, patinka šokti lietuvių liaudies šokius. Arnas 2008-2009 m.m. dalyvavo technologijų olimpiadoje mokyklos ture ir, sužavėjęs komisiją pateiktos kompozicijos šiuolaikiškumu, atstovavo mokyklą Šiaulių miesto technologijų olimpiadoje, kur užėmė garbingą III-iąją vietą. Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos mokiniai 8-toje klasėje baigia kryptingo meninio (dailės) ugdymo III-IV lygio programą ir atlieka kūrybinį baigiamąjį darbą. Arno kūrybinis darbas buvo apipintas filosofiniais pamąstymais, žymių žmonių mintimis, japoniškų augalų bonzai konstruktyviu formos grožiu, toniniais, kaligrafiniais bei reljefiniais sprendimais. Baigiamasis kūrybinis (dailės) darbas buvo įvertintas puikiai.
Jeigu Arnas Vedeckis turėtų tris norus, kurie išsipildytų – tai būtų tokie norai:

 • turėti nuosavą namą,
  jame auginti šuniuką,
 • puikiai baigti mokyklą.

Šventinės akimirkos: Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko, Šiaulių universiteto profesoriaus Vytenio Rimkaus, mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Redos Zalogienės, Gegužių mokyklos vardo premijos laureato Arno Vedeckio ir 8 klasės mokinės Rūtos Nazaraitės sveikinimai:

[/vc_tta_accordion]

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai sodino ąžuolus „Neregėtos Lietuvos“ tūkstantmečio ąžuolyne

Išlydimi iš mokyklos premijos laureatai gauna dovanų M. Jovaišos knygą „Neregėta Lietuva“ ir galimybę „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolyne pasodinti savo ąžuolą.

Tikėtina, kad Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatų Arno Vedeckio (2009 m.), Kotrynos Tribušinaitės (2010 m.), Gretos Stonytės (2011 m.), Damilės Martinaitytės (2012 m.), Enrikos Dausynaitės (2013 m.), Erikos Danilovaitės (2014 m.), Emilijos Ruškytės (2015 m.), Irmos Zapalskytės (2016 m.), Gabrielės Gulbinaitės (2017 m.), Dominyko Jankevičiaus (2018 m.) pasodinti ąžuolai ne vienerius metus primins mokinių pasiekimus mokykloje, skatins juos ieškoti savo veiklos prasmės, įpareigos naujiems siekiams.

Atnaujinta: 2021-06-21

[/vc_column][/vc_row]

Ignas Indrijauskas mokosi Gegužių progimnazijoje nuo pirmos klasės. Jau pirmos pažinties metu, t.y. penktoje klasėje, berniukas iš visų išsiskyrė smalsumu pasauliui, mokslui, naujovėm. Vėliau paaiškėjo, kad Ignas labai stropiai mokosi visus dalykus, nors pats pirmenybę teikia tiksliesiems mokslams. Berniukas ne tik kasmet baigdavo metus aukštesniuoju lygiu ar tik dešimtukais, bet ir pelnydavo laimėjimų konkursuose, olimpiadose, individualiose ir grupinėse veiklose.

Ignas ištikimiausias „Olympio“ visų dalykų konkursų dalyvis, kasmet gaunantis po 6 – 7 medalius ir rudens, ir pavasario sesijoje. Tuose edukaciniuose konkursuose jis dalyvauja dažniausiai savo iniciatyva, kas rodo jo didelį domėjimąsi mokslu, drąsą varžytis. Pastarąjį įgūdį Ignas turbūt išsiugdė ir daug metų lankydamas plaukimą.

Ypač sėkmingi I.Indrijauskui buvo dveji pastarieji metai, kai jis tapo mokyklos vardą mieste, šalyje garsinančiu mokiniu. Ir būtent Gegužių progimnazija pirmoji pastebėjo ir įvertino Igno pasiekimus, suteikdama 2019m. Alumni premiją. Tai, kad 2021m. berniukas ją gavo pakartotinai, įrodo, kaip nuosekliai ir atsakingai Ignas vertina pasitikėjimą juo. 2022m. birželio 1d. Ignas buvo pakviestas į Šiaulių miesto olimpiadininkų apdovanojimą ir gavo padėką ir dovanų iš mero A.Visocko. Vien aštuntoje klasėje I.Indrijauskas labai sėkmingai dalyvavo net 7 olimpiadose ir konkursuose. Jis šalies 5-8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 1 v. laimėtojas, Lietuvos 7-8 klasių mokinių geografijos olimpiados 3 v. laimėtojas, Nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse užėmė 11 vietą, pateko į šalies matematikos konkurso „Kengūra“ geriausiųjų 50-ą. Šiaulių mieste Ignas taip pat tapo 8kl. mokinių geografijos olimpiados laureatu, 7 – 8 klasių mokinių technologijų olimpiados (konstrukcinių medžiagų grupė) 3 v. laimėtoju, 8 kl. mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 2 v. laureatu, 8 kl. mokinių biologijos olimpiados 2 v. laimėtoju ir 8 kl. mokinių chemijos olimpiados 1 v. laureatu. Pastarosios olimpiados vertinimo komisijos nuomone, Ignas savo žiniomis, gebėjimais, įvairiapusiškumu labai pralenkė kitus olimpiados dalyvius.

Smalsumas ir siekis žinių bei patirties berniuką veda įvairiais keliais, dažniausiai labai sėkmingais. Šiaulių miesto 7 kl. mokinių matematikos olimpiadoje užėmė 2 v., o kartu su komanda Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 7 kl. mokinių  gamtos, IT ir tiksliųjų mokslų konkurse „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ 3 v. Taip pat su grupe bendramokslių I.Indrijauskas Šiaulių miesto tarpmokykliniame komandiniame 5-8 klasių mokinių nuotoliniame šachmatų turnyre, skirtame Šiaulių sporto ir Šiaulių žydų sporto draugijos „Makabi“ šimtmečiui paminėti, užėmė 2 v. Individualiai ar komandoje Ignas visada stengiasi pasiekti geriausių rezultatų.

Džiugu pabrėžti, kad aukšti pasiekimai chemijos, biologijos, geografijos, matematikos srityse yra papildomi ir humanitarinių mokslų pasiekimais. 2021m. Ignas dalyvavo Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V.Mačernio jubiliejiniams metams paminėti. Mokykloje Ignas dalyvavo konferencijoje „Mokykla, kuri augina“ ir skaitė pranešimą. Taip pat I.Indrijauskas noriai dalyvauja ir socialinėje pilietinėje veikloje, minint Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją. Ignas yra nuoseklus patriotas savo mokyklos, miesto, Lietuvos.

Mokytojai ir klasės draugai žino, kad jokia šlovė neužgoš Igno nuoširdumo ir paprastumo, noro padėti. Gal todėl klasės draugai drąsiai kreipiasi į jį pagalbos ir giria, kad neaiškias tiksliųjų mokslų temas paaiškina taip pat gerai kaip mokytojas. Ir gražu, kad ir pats Ignas savo šūkiu pasirinko įsipareigojimą kasdien padaryti nors vieną žmogų laimingesnį.

Įvairiapusiška veikla, aukšti pasiekimai dalykų konkursuose, asmeninės savybės, tokios kaip smalsumas, savarankiškumas, draugiškumas, patriotiškumas, valia ir ryžtas, sukuria Igno Indrijausko išskirtinumą. Tegul išsipildo Igno linkėjimas mokyklai, išsakytas jos baigimo proga, ir jam: telydi jį minties ir širdies galybė ir toliau visuose gyvenimo vingiuose.

Parengė Inga Turovaitė, klasės auklėtoja

[/vc_column_text][/vc_tta_section]

TAUTVYDAS KAČINSKAS 2021 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinys Tautvydas Kačinskas Gegužių progimnazijoje praleido visus 8-erius savo mokyklinio gyvenimo metus. Puikiomis žiniomis, atsakingumu ir aukšta kultūra Tautvydas džiugino tiek pradinių klasių mokytoją, tiek mokytojus dalykininkus jau besimokydamas vyresnėse klasėse. Tautvydo Kačinsko visų 8-erių mokslo metų metinių rezultatų įvertinimai yra tik 10-kai.

Nederėtų kuklintis, bet Tautvydui  puikiai sekasi daugybė dalykų! Mokinys kasmet gauna padėkas už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Jis yra gavęs Šiaulių miesto mero padėką už aukštus ugdymosi pasiekimus, apdovanotas pirmąja Gegužių progimnazijos Alumni premija. Užklasinėse veiklose Tautvydas taip pat dalyvauja labai aktyviai.  Jis jau šešerius metus lanko Šiaulių I-ąją muzikos mokyklą, kur mokosi groti saksofonu ir fortepijonu, yra ne vieno muzikinio konkurso laureatas bei nominantas. Respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ instrumentinių ansamblių kategorijoje apdovanotas laureato diplomu, fortepijono jaunųjų atlikėjų konkurse „Istorija, slypinti garsuose“  net du kartus yra tapęs laureatu. Tautvydas nuolat apdovanojamas ir  už Šiaulių muzikos mokyklos vardo garsinimą. Be to, jis ketverius metus lanko kiokušin karate treniruotes, yra klubo „TORI“ rinktinės narys, žalio diržo savininkas. Šių metų gegužės mėnesį dalyvavo Lietuvos jaunių ir jaunučių kiokušin karate čempionate. Bene geriausiai Tautvydo visapusiškumą atskleidžia daugybė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2019 – 2020 m. m. tarptautiniame IT konkurse BEBRAS Šiaulių mieste pateko tarp 30 geriausiųjų (9 v.). Tarptautinio konkurso „Olympis 2019 – Rudens sesija“ istorijos konkurso I vietos (su medaliu) nugalėtojas (respublikoje 17 vieta). Konstitucijos egzamino I etapo laimėtojas. Jis ir respublikinio Lietuvos istorijos  konkurso „Lietuvos istorijos žinovas” I etapo laimėtojas. Tautvydas respublikiniame mokinių rašinių konkurse „Kaip supranti žodžius: „Kultūra prasideda nuo kiekvieno iš mūsų?“, skirtame tarptautinei Kultūros dienai paminėti, laimėjo I vietą.

Nepriekaištingai Tautvydui sekasi pasirodyti ir įvairiuose miesto ar rajono lygmens dalykiniuose konkursuose: Šiaulių miesto 7 kl. mokinių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” laimėta I vieta, miesto 5-8 kl. mokinių diktanto konkurse Tautvydui  taip pat atiteko I vieta, Šiaulių miesto „Romuvos” progimnazijos integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys” laimėta I vieta, Šiaulių miesto 5- 8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkurse užimta III vieta,  Lieporių mikrorajono XVII diktanto konkurse, skirtame Vasario 21-ajai – Tarptautinei kalbos dienai paminėti, laimėta III vieta.  Tautvydas Šiaulių m. ir rajono 5-8 kl. mokinių informacinių technologijų kūrybos konkurso ,,Laiškas Kalėdų seneliui” laureatas, taip pat Šiaulių miesto ir rajono 5-8 kl. mokinių kompiuterinių piešinių parodos – konkurso „Žiema žiemužė“ laureatas. Jis dalyvavo Šiaulių miesto matematikos konkurse, skirtame Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti, bei miesto 5-8 kl. mok. rašinio konkurse. Akivaizdu, kad Tautvydas vienodai sėkmingai dalyvauja tiek tiksliųjų mokslų, tiek humanitarinių, tiek socialinių, tiek meninių  mokslų srities konkursuose.

2020-2021 m. m., nepaisant nuotolinio mokymosi ir pandemijos sukeltų trikdžių, Tautvydui buvo stabiliai sėkmingi ir darbingi. Jis dalyvavo respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių viešosios kalbos konkurse „Kodėl verta/neverta skaityti knygas“ ir  tapo laureatu. Dalyvauta respublikinio rašinio konkurse, skirtame Pasaulinei kultūros dienai, „Kaip supranti žodžius: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė“,  laimėta I vieta. Respublikiniame Vkif organizuojamame konkurse „Istorijos Kengūra“ laimėta I vieta. I-ojoje nacionalinėje 7-8 kl. geografijos olimpiadoje laimėta III-ioji vieta. Be to, Tautvydas dalyvavo ir tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea”, ir  respublikiniame Vkif organizuojamame kalbų konkurse „Kengūra“ (rusų k.), ir Lietuvos 8 klasių mokinių technologijų olimpiadoje.

Tautvydą  traukia ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių II-III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) konferencijoje „Noriu žinoti“ parengė ir pristatė pranešimą „Kelionė, kurios niekada nepamiršiu“, taip pat parengtas pranešimas „Mažasis princas“ – universali išminties knyga“ Šiaulių m. 5-8 kl. mokinių konferencijoje. Su šiuo pranešinu dalyvauta nuotolinėje miesto 5-8 kl. mokinių konferencijoje „Mokausi ir augu“.

T. Kačinskas neleidžia apie save pamiršti ir mūsų Saulės miestui: jis Šiaulių miesto 6-12 klasių technologijų olimpiadoje laimėjo I vietą. Gegužių progimnazijos ir asocijuotų mokyklų XVIII Diktanto konkurse laimėta III vieta. Pasirengta ir dalyvauta Šiaulių m. 5-8 kl. mok. Meninio skaitymo konkurse, dalyvauta Šiaulių m. 7-8 kl. mok. esė/rašinio konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V. Mačernio jubiliejiniams metams paminėti, dalyvauta Šiaulių miesto nuotoliniame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“. Na, o mokykloje vykdytoje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” tarp 8-okų užimta II vieta.

Neabejotinai Tautvydo norą išbantyti save įvairiausiose srityse įrodo ir jo dalyvavimas neformalaus ugdymosi programoje jaunimui „DofE“, kur mokinys siekia bronzinio ženklelio įvertinimo.

Nors galybė čia suminėtų Tautvydo laimėjimų, kitų veiklų ir nekelia jokių abejonių dėl vaikino išskirtinumo, bet paklausus kiekvieno jį mokiusio mokytojo nuomonės apie Tautvydą, kaip mokinį, reikėtų klausytis ir klausytis… Ir nuobodu tikrai nebūtų! Sakoma, kad jokia audra nebaisi jūreiviui, žinančiam, į kurį uostą plaukia. Nuoširdžiai linkime Tautvydui išbandyti kuo daugiau nežinomų vandenynų, įveikti kuo daugiau stiprių audrų ir ramiai žvelgiant į saulėlydį nusišypsoti… SAU, LIETUVAI, PASAULIUI…

Rengė Birutė Petkuvienė, Tautvydo lietuvių k. ir literatūros mokytoja

MYKOLAS KAZANAVIČIUS 2020 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

8b klasės mokinį Mykolą Kazanavičių Gegužių vardas lydi jau 14 metų: nuo gimimo gyvena Gegužių gatvėje, aštuonerius metus mokėsi Gegužių progimnazijoje, kur rado tinkamą augti ir skatinančią save kurti aplinką.

Jam puikiai sekasi beveik viskas (2018-2019 m. m. metinis ugdymosi pasiekimų vidurkis – 10, šių mokslo metų – 9,9). Dalyko, kurį išmano geriausiai, turbūt nėra arba jų yra keletas. Tai įrodo kasmet gaunamos padėkos už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Užklasinėse veiklose Mykolas taip pat dalyvauja aktyviai. Važinėdamas po Lietuvą su dramos būreliu yra gavęs ne vieną apdovanojimą (ir net vieną asmeninį!). Be teatro laisvalaikiu užsiiminėja programavimu, elektronika, inžinerija. Pasiekimus pamokose ir savo mėgstamose veiklose papildo nemaža krūvelė laimėjimų ar dalyvavimų olimpiadose, konkursuose, viktorinose.

2018 – 2019 m. m. regioninėje 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje laimėta I vieta. Taip pat dalyvauta  respublikinėje biologijos olimpiadoje, Šiaulių miesto 7 kl. mokinių lietuvių kalbos, matematikos, geografijos, dailės olimpiadose.

Puikiai Mykolui sekasi ir įvairaus lygmens dalykiniuose konkursuose: 15–ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ gauta padėka, tarptautiniame piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projekte „Būk sveikas, pavasari“ mokinio darbas įvertintas laureato diplomu, padėka įteikta respublikiniame piešinių konkurse „Metų laikai“. Dalyvavimas respublikiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2018“ įvertintas diplomu. O Šiaulių miesto meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse  6-8 klasių poezijos kategorijoje laimėta II vieta. Mykolo kūrybinis darbas dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Lietuvių kalendorinės šventės“ Šiaulių m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje: gauta padėka. Mokyklos meninio skaitymo konkurse mokinys yra nuolatinis dalyvis, visada laimi prizines vietas (2019 m. laimėta II vieta).

Mykolo domėjimosi akiratyje yra ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių gamtos mokslų konferencijoje „Menas mokytis ir tyrinėti“  mokinys paruošė ir skaitė pranešimą (2019 m.), taip pat skaitytas pranešimas ir 2020 m. XI–ojoje respublikinėje dorinio ugdymo mokytojų ir mokinių konferencijoje.

2019-2020 m. m. Mykolui buvo dar sėkmingesni olimpiadose: Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioniniame etape laimėta III vieta, Šiaulių miesto mokinių technologijų olimpiadoje (konstrukcinių medžiagų grupė) mūsų progimnazijos aštuntokui nebuvo lygių – laimėta I vieta (jei nebūtų sutrukdęs karantinas, Mykolas būtų atstovavęs Gegužių progimnazijai ir Šiaulių miestui respublikoje). Dalyvavimas Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse mokiniui buvo maksimaliai sėkmingas – laimėta I vieta. Savo jėgas universalusis Mykolas bandė ir Šiaulių miesto 8 klasių vokiečių kalbos olimpiadoje.

Universaliuoju Mykolas pavadintas neatsitiktinai: jis laureatu tampa Šiaulių miesto ir apskrities mokinių atvirukų parodoje – konkurse „Spalvota žinutė mokytojui“, jis užima II vietą mikrorajono XVII diktanto konkurse, jis gauna padėką Šiaulių miesto mokinių viktorinoje „100 klausimų apie Lietuvą“… Taigi, Mykolas išties labai universalus ir aktyvus mokinys: jo gabumai ir domėjimasis menu, matematika ar kalbomis lygiaverčiai.

Būtina paminėti, kad Mykolas Kazanavičius yra labai draugiškas ir komunikabilus mokinys, tad jam priimtinas ir komandinis darbas, ką rodo jo pasiekimai: Šiaulių miesto integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“ laimėta I vieta, taip pat jėgos išbandytos Šiaulių apskrities matematikos komandiniame konkurse.

Ne tik mieste Mykolas yra žinomas, tačiau su malonumu dalyvauja ir mokykloje organizuojamuose konkursuose: mokyklos meninio skaitymo konkurse dalyvavo ir laimėjo I vietą, mokyklos matematikos konkurse taip pat jam atiteko I–oji vieta. Mykolas ne tik dalyvauja, bet ir pats imasi iniciatyvos organizuoti renginius (mokyklos renginio „O kaip vokiškai“ organizatorius).

Mykolo Kazanavičiaus veikla 2019 m. buvo įvertinta mokyklos ALUMNI premija.

Taigi baigiant pristatyti Mykolą Kazanavičių, kaip Mokyklos vardo premijos laureatą, reikėtų paminėti, kad Mykolas visada didžiuodavosi asmeninius pasiekimus galėdamas paversti mokyklos pasiekimais, jis dėkingas visiems jį ugdžiusiems, juo patikėjusiems bei pasitikėjusiems. Mykolas – puikus pavyzdys, kaip nuoširdus darbas, užsispyrimas ir žinios veda į pripažinimą.

Rengė Birutė Petkuvienė, 8b klasės auklėtoja, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

AKVILĖ STANKEVIČIŪTĖ 

2019  m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Akvilė Stankevičiūtė Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo mokytis nuo trečios klasės. Darbščią ir stropią mokinę puikūs mokymosi rezultatai iškart išskyrė iš kitų klasės mokinių. Nuo penktos klasės jos metiniai įvertinimai – tik dešimtukai.

2017-2018 m. m.  A.Stankevičiūtė  Šiaulių miesto olimpiadų laimėtoja:  lietuvių k. olimpiada – I vieta, matematikos – II vieta, istorijos – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiada Šiaulių krašto merginoms – III vieta.

Akvilė skina laurus ir įvairiuose konkursuose: miesto lietuvių k. diktanto konkurse laimėta III vieta, Šiaulių apskrities moksleivių raštingumo konkurse I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja.

2018-2019 m. m. pasiekimai: miesto fizikos olimpiadoje laimėta III vieta,  lietuvių k. olimpiadoje – I vieta, biologijos olimpiadoje – II vieta, Didždvario gimnazijos matematikos olimpiadoje Šiaulių krašto merginoms – III vieta, vokiečių k. konkurse  – II vieta, Šiaulių miesto konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“ – I vieta, Konstitucijos egzamino I ir II etapo laimėtoja, miesto IT konkurso „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“, IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ laureatė, komandiniame Lieporių gimnazijos konkurse „Inžinerinis šou“ laimėta II vieta.

Akvilės aktyvumą ir norą tobulėti rodo ne tik laimėjimai, bet ir jos dalyvavimas įvairiuose konkursuose: Lietuvos matematikos, miesto biologijos, geografijos, chemijos, dailės olimpiadų, tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“, tarptautinio IT konkurso „Bebras“, tarptautinio IT konkurso „Žiemos fantazija“, miesto IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“, J.Janonio gimnazijos gamtos mokslų konkurso „Pirmokų iššūkis“, respublikinio vokiečių k. konkurso, nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso, tikybos rašinių konkurso dalyvė.

Akvilė  aktyvi ne tik miesto renginių, bet ir mokyklos bendruomenės narė.  Ji organizavo vokiečių kalbos dienas mokykloje  „Ö kaip vokiškai“, dalyvavo progimnazijos projekte „Vydūno kelias“, vyko į susitikimą su popiežiumi Vilniuje, mokyklos lietuvių kalbos diktanto  II vietos laimėtoja, rašinių kultūros dienai laureatė.

2019 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Akvilė apdovanota miesto olimpiadininkų šventėje.

Mergina aktyviai dalyvauja ne tik akademinėje, bet ir sportinėje veikloje. Ji krepšininkė – lanko miesto krepšinio akademiją „Saulė“, jos dėka iškovota tarpmokyklinėse krepšinio varžybose I vieta, tarpzoninėse  krepšinio varžybose – III vieta.

Akvilė moka atkakliai siekti savo tikslų ir sistemingai dirba. Pamokose ji džiugina puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, nuoširdumu, taktišku elgesiu, gebėjimu išsakyti savo nuomonę.

Akvilė – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams.

Birutė Petkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja
Rasa Balčiūnienė, klasės auklėtoja, matematikos ir IT mokytoja
2019-06-21

DOMINYKAS JANKEVIČIUS –

2018 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS

 

 

Dominykas Jankevičius, 8c klasės mokinys, mokytis Šiaulių Gegužių progimnazijoje pradėjo 2014–2015 m.m., atėjęs į penktąją klasę. Jis stropus, tvarkingas ir pastabus mokinys, siekiantis daugiausia žinių pamokose ir už jų ribų. Dominyko akademiniai rezultatai tai ir parodo. Jo vidurkis – 9,6 balo. Per visus mokymosi progimnazijoje metus, vidurkis niekad nebuvo nukritęs žemiau 9 balų.

Dominykas – puikus bendraklasis, suprantantis klasės norus ir siekius. Jis visada pasiruošęs padėti ir konsultuoti klasės draugus. Kultūringas ir suprantantis mokyklos taisykles bei tradicijas mokinys. Vertina mokyklos neformaliojo ugdymo renginius – sėkmingai juose dalyvauja. Dominykas aktyviai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Dominyko Jankevičiaus 2017-2018 m.m. pasiekimai, laimėjimai:

III vieta Lietuvos matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. matematikos olimpiadoje.
I vieta Šiaulių miesto berniukių matematikos olimpiadoje.
II vieta Šiaulių m. anglų kalbos olimpiadoje.
II vieta tarpautinėje anglų k. olimpiadoje Latvijoje (Jelgava).
Kartu su bendraklasių komanda Saulėtekio gimnazijos rengtame konkurse „Saulėtekio labirintai“ pelnė I-ają vietą.
VI vieta Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse ,,Bebras 2016“, Vilniuje įteiktas apdovanojimas.

2018 m. už aukštus pasiekimus olimpiadose Dominykas apdovanotas miesto olimpiadininkų šventėje.

2017-2018 m.m. Dominykas dalyvavo: miesto matematikos, anglų kalbos, istorijos olimpiadose, matematikos komandiniame konkurse Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti.

Dominykas – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojams ir mokiniams. Anot jo „mokykloje kiekvienas pasirenkame savo gyvenimo kelią, kur jis nuves ateityje“.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sergejus Staponkus, klasės auklėtojas, istorijos mokytojas
2018-06-15

GABRIELĖ GULBINAITĖ –

 2017 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Gabrielė Gulbinaitė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo penktos klasės. Gabrielė – puiki, stropi ir darbšti mokinė, siekianti kuo aukštesnių mokymosi rezultatų, jos visų mokslo metų pusmečių ir metinių įvertinimų  pažymių vidurkis – 9,8 balo. Ji daugelio tarptautinių, respublikinių, Šiaulių m. konkursų, olimpiadų nugalėtoja ir prizininkė. 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. Šiaulių m. kompiuterinių piešinių konkurse ,,Žiema žiemužė“ laimėta I vieta. 2014 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2014“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. respublikiniame IT konkurse ,,Žiemos fantazija 2015“ laimėta I-oji vieta. 2015 m. Šiaulių m. IT konkurse ,,Laiškas Kalėdų seneliui“ laimėta I vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių dailės olimpiadoje laimėta II vieta. 2016 m. Šiaulių m. 7 kl. mokinių lietuvių k. olimpiadoje laimėta III vieta. 2016 m. Šiaulių m. lietuvių k. konkurse ,,Taisyklinga kalba – vertybė“ laimėta III vieta. 2016 m. tarptautiniame kompiuterinių piešinių  konkurse ,,Velykų stebuklai 2016“ laimėta II vieta. 2017 m. tarptautiniame konkurse „Būk sveikas, pavasari!“ apdovanota laureato diplomu.

Gabrielė sėkmingai dalyvavo  tarptautiniame  informatikos ir informacinio mąstymo konkurse ,,Bebras“, respublikiniame konkurse ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, Šiaulių m. akcijoje ,,Išausiu 300 minčių juostą“, protų mūšyje ,,Aš prieš rūkymą“, parodoje ,,Po Lieporių liepomis“,  konkurse-parodoje ,,Labas, sraige! Kur eini?“,  konferencijoje ,,Akmuo žmogaus aplinkoje“ skaitė pranešimą.

Gabrielė aktyvi  ir tarptautinio ,,Erasmus+“ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projekto „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“ dalyvė, kartu su mokyklos atstovais vyko į  projekto partnerių susitikimą Ispanijoje. Partnerių viešnagės Lietuvoje metu jos šeimoje savaitę svečiavosi  mokiniai iš Turkijos.

Gabrielė ne tik šauni mokinė, bet ir puiki dailininkė (lanko Šiaulių dailės mokyklą), gera sportininkė (ne kartą atstovavo mokyklai  mergaičių futbolo varžybose), Gegužių progimnazijos aktyvo narė.

Gabrielė Gulbinaitė – jautri, nuoširdi mokinė, kuri ne kartą savo patarimais padėjo klasės draugams spręsti iškilusias problemas. Ji santūri, kukli ir paprasta, tačiau turinti tvirtą nuomonę. Ji draugiška ir sąžininga, todėl labai mėgstama savo bendraklasių.  Ja visada galima pasikliauti, ji niekada neatsisako padėti. Gabrielės brandus ir filosofiškas požiūris į gyvenimą padeda jai siekti užsibrėžtų tikslų, o vidinė kultūra, nuolatinis noras tobulėti bei tvirtos vertybinės nuostatos ir yra esminės šiandienos išsilavinusio žmogaus savybės.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ingrida Kačinskienė, klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja

2017-06-02

IRMA ZAPALSKYTĖ –

 2016 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Irma Zapalskytė Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokėsi nuo pirmos klasės. Ji  aktyvi mokyklos benduomenės narė : pastaruosius trejus metus buvo mokyklos aktyvo narė, klasės seniūno pavaduotoja. I.Zapalskytė nuolatinė mokyklos diktanto, meninio skaitymo, Šiaulių apskrities raštingumo konkurso laureatė, miesto mokinių gimtosios kalbos konferencijų dalyvė. Aštuntoje klasėje ji tapo ir miesto lietuvių kalbos olimpiados I vietos laimėtoja bei miesto meninio skaitymo konkurso II vietos laimėtoja.  Šiaulių Gegužių progimnazijos diktanto konkurse laimėta I vieta, Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse II vieta. Irma aktyvi meninių kompozicijų, skirtų mokyklos šventėms, dalyvė. Ši mokinė moka atkakliai siekti savo tikslų sistemingai dirbdama. Pamokose ji džiugino puikia atmintimi, loginiu, kritiniu mąstymu, darbštumu, gebėjimu išsakyti nuomonę.

Irmai puikiai sekėsi dalyvauti ir kitose veiklose. Ji tarptautinio kompiuterinio kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija 2014“ ir Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Žiema žiemužė“  laureatė, Šiaulių miesto oratorinio meno konkurso anglų kalba 2016 I vietos laimėtoja.  Chemijos mažosios olimpiados, geografijos  olimpiados, tarptautinio informatikos ir IT konkurso dalyvė.

Mokinė lanko meninės raiškos mokyklą „Incognito“ Šiaulių Dainų muzikos mokykloje. Kartu su šokių grupe laimėtos prizinės vietos Lietuvos nacionalinėse šokių varžybose, festivaliuose, dalyvauta daugelyje renginių šalyje ir mieste.

Pasak aštuntokės, nuo trečios klasės ji svajojo būti pretendente Mokyklos vardo premijai gauti. Todėl labai džiugu, kad mokinės pasiekimai, asmeninės savybės leido jos svajonei išsipildyti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Dalia Urbonavičienė, klasės auklėtoja, biologijos mokytoja
2016-06-03

EMILIJA RUŠKYTĖ  2015 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO
 PREMIJOS LAUREATĖ

 

Emilija Ruškytė, 8a klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Ji yra gabi, stropi, pareiginga mokinė, kurios mokymosi rezultatai puikūs – vidurkis 10. Neatsiejama gyvenimo dalis – menas: šešerius metus šoka choreografijos studijoje „Aušrelė“.

Emilija išsiskiria puikiu charakteriu, ramybe ir gebėjimu priimti teisingus sprendimus. Ji yra kultūringumo įsikūnijimas. Vertybės jai yra natūrali gyvenimo dalis. Emilija jautri ir neabejinga šalia esantiems. Ji visada pasiruošusi ištiesti pagalbos ranką, todėl aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje. Savanoriavo ir Šiaulių miesto akcijoje „Šypsokis, Saulės mieste!“, skirtoje Kovo 11–ajai dienai paminėti.

Emilija – aktyvi klasės, mokyklos, miesto renginių, konkursų dalyvė ir organizatorė, mokyklos Mokinių aktyvo ir etikos klubo ETHOS narė. Ji šauni ir renginių vedėja bei aktyvi įvairių projektų dalyvė. Aktyviai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje:  LMS Žiemos forume – XX neeilinėje asamblėjoje Kaune ir LMS Pavasario forume – XXI asamblėjoje Vilniuje, mokinių savivaldų protmūšyje, skirtame paminėti „Savaitę BE PATYČIŲ“. 2012 m. dalyvavo LRT konkurse „Tūkstantmečio vaikai“  ir pateko į finalą.

Emilija 2014-2015 m.m. garsino mokyklą laimėjimais:

I vietą užėmė Šiaulių apskrities renginyje „Istorijos protų karai“; Šiaulių m. bendrojo lavinimo mokyklų Kultūros egzamine; Šiaulių m. matematikų popietėje „Matematiniai labirintai“.

II vietą laimėjo Šiaulių m. mokyklų mokinių ekologiniame  konkurse ,,Moku, žinau, galiu“.

III vietą užėmė Šiaulių m. 7 – 12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse „Pavasario taku“; Šiaulių m. XI diktanto konkurse; Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lietuvių kalbos konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“.

Emilija – įkvepiantis pavyzdys mūsų mokyklos mokiniams ne tik savo darbais, bet ir didele pagarba mokytojui. Anot jos, ,,mokytojas – tai kelias, kuriuo mokinys turi eiti“. Emilija dėkinga visiems, kurie jai padėjo kartu keliauti.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Evelina Brikienė, klasės auklėtoja, matematikos mokytoja
2015-06-05

ERIKA DANILOVAITĖ  

2014 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

 

Erika Danilovaitė, 8d klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Iki tol mokėsi Šiaulių Lieporių pradinėje mokykloje. Ji stropi, pareiginga, aktyvi, kūrybiška, išsiskiria paprastumu, geranoriškumu, draugiškumu, visada ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui. Mokinės ugdymosi lygis visada aukštesnysis. Erika lanko Šiaulių Dainų muzikos mokyklą.

Ugdytinė kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir konkursuose, projektinėje veikloje progimnazijoje ir už jos ribų. Dalyvauta respublikiniame projekte „Auginkime vieni kitus“, Šiaulių miesto mokinių meninės kūrybos projekte „Lingua“, Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Aš noriu būti matomas“.

Mokinė puikiai geba dirbti ir komandoje. Ne kartą dalyvavo komandiniuose konkursuose mieste. Erika kartu su kitomis klasės mergaitėmis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų konkurse „Šokdynių virtuozės“ laimėjo II vietą (2013 m.) ir I vietą (2014 m.).

Nuo 2012-2013 m. m. Erika yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių aktyvo narė bei Mokyklos tarybos narė. Ji – miesto, mokyklos ir klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja. Ugdytinė Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų badmintono varžybų „Paprastasis badmintonas“, Šiaulių miesto mokyklų 7-tų klasių mokinių varžytuvių „7 prieš 7“, Šiaulių Gegužių progimnazijos vardo dienos „Protų mūšiai“ organizatorė ir vedėja. Ji vedė ir Šiaulių miesto 5 kl. mokinių viktoriną „Gyvūnai šalia mūsų“, Šiaulių Gegužių progimnazijos kalėdinį karnavalą, „M. K. Čiurlionio alėjos atidarymo“ renginį, festivalį „Skiriu tėvynei Lietuvai“.

Erika neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose. Šiaulių regiono 7-8 klasių mokinių literatūros darbų konkurse „Mano svajonių profesija“ laimėjo I vietą. Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ (A.Frank) gavo diplomą už gyvenimiškąją patirtį. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių dailyraščio konkurse laimėjo I vietą. Šiaulių Gegužių progimnazijos XI-ojo diktanto konkurse laimėjo II vietą, meninio skaitymo konkurse laimėjo II vietą. Erika dalyvavo epistoliniame konkurse „Laiškas mamai“. Renginių metu ugdytinė dažnai groja kanklėmis.

Jos dailės ir technologijų darbai originalūs, kūrybiški. Erika dalyvavo tarptautiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2012“, vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“. Šiaulių miesto mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Žiema žiemužė“ tapo laureate. Kiekvienais metais ugdytinė dalyvauja Šiaulių miesto ir apskrities moksleivių gaminių ir dirbinių iš antrinių žaliavų parodose – konkursuose.

Erikos svajonės: „būti visada laiminga, daug keliauti, pamatyti pasaulį ir bendrauti su visais, neturėti priešų“. Jai svarbu „nugyventi gyvenimą taip, kad turėtum ką papasakoti savo anūkams“. Erika norėtų padėkoti „visiems, kurie suteikė man laimės ir džiaugsmo, kurie mane mokė, kurie padėjo siekti mano svajonių“.

Parengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Vilma Krankalienė, klasės auklėtoja, matematikos, fizikos mokytoja
2014-06-06

ENRIKA DAUSYNAITĖ— 2013 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Enrika Dausynaitė progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės, yra itin stropi, pareiginga, draugiška ir kūrybiška. Mokinė visada mokėsi aukštesniuoju lygiu, 2012-2013 mokslo metų vidurkis yra 9,9. Kasmet noriai ir atsakingai dalyvauja įvairiose dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Kadangi labiau linkusi į humanitarinius mokslus, itin sėkmingai atstovauja mokyklą šioje srityje.
Enrika – meniška asmenybė. Kūryba, grožinės literatūros skaitymas ir muzika jai yra neatsiejama ne tik laisvalaikio, bet ir gyvenimo dalis. Ji – talentinga jaunoji poezijos kūrėja, ne sykį tapusi laureate Šiaulių mieste, pelniusi nominacijų šalyje. 2013 m. progimnazija išleido ugdytinės eilėraščių rinktinę „Drugiai už kasdienybės“.
Mokinė yra klasės seniūnė ir progimnazijos Mokinių tarybos narė. Ji – klasės renginių iniciatorė, noriai dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje, yra  mokyklos renginių vedėja.

Enrikos Dausynaitės apdovanojimai tarptautiniuose renginiuose, šalyje, mieste, mokykloje:

Lietuvos mokinių 45 -asis jaunųjų filologų konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkursas. Nominacija „Už gamtos įkvėptą kūrybinę raišką“. (2012 m.).
Šiaulių miesto mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Užimta I vieta. (2012 m.).
Epistolinio laiško konkursas. Laureatė miesto etape. (2012 m.).
22-as Šiaulių universiteto lietuvių kalbos diktanto konkursas, skirtas Motinos dienai paminėti. Laimėta I vieta 8 klasių grupėje. (2013 m.).
Jaunųjų kūrėjų konkursas „Rudens godos“. Laureatė (2011 m.), nominacija „Už pastabų žvilgsnį į gamtą poezijoje“. (2012 m.).
Tarptautinis piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projektas „Būk sveikas, pavasari!“ Tapo laureate. (2012 m.,  2013 m.).
Šiaulių regiono mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mano svajonių profesija“. Laimėta II vieta. (2013m.).
Projektas „Lingua“. Laimėtos II vietos. (2012 m., 2013 m.).
IX, X diktanto konkursas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, paminėti progimnazijoje. Laimėtos III vietos. (2012 m., 2013 m.).
Europos viktorina progimnazijoje.Užimta II vieta. (2013 m.).

Enrikos Dausynaitės veikla – aktyvi ir įvairiapusė. Dalyvauta tarptautinėje mokinių ir mokytojų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Dailė – vaiko sielos kalba“, Šiaulių miesto jaunųjų istorikų olimpiadoje, užsienio kalbų, matematikų popietėse ir konkursuose asocijuotose mokyklose, Šiaulių miesto mokinių tikėjimo pažinimo konkurse „Ką aš žinau apie savo tikėjimą?“, giesmių ir poezijos šventėje, konkurse „Kelias į universiteto studijas“ ŠU, Žemės dienos paminėjime, 6-ajame respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas – 2012“, Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių raštingumo konkurse, nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“, Šiaulių krašto 5-12 klasių mokinių vieno žanro kūrybos konkurse „Kuriame odę“  ir t.t.

 Ištrauka iš Enrikos Dausynaitės kalbos Mokyklos vardo premijos teikimo šventėje:
         „Mokyklos vardo premija jau nuo penktos klasės man buvo vienas didžiausių tikslų. Ir šiandien įsitikinau, jog svarbiausia labai norėti, stengtis ir kryptingai siekti savo užsibrėžto tikslo. Tuomet viskas įmanoma.
Laikas, praleistas Gegužių progimnazijoje, išliks atmintyje kaip vienas gražiausių prisiminimų. Čia sutikau atsidavusius savo darbui, rūpestingus mokytojus, kurie padėjo augti kaip asmenybei. Sutikau nuostabią auklėtoją, kuri rūpinosi ir nerimavo net dėl menkiausių nesėkmių kaip tikra mama. O antrąja šeima tapo mano bendraklasiai. Jie visada buvo šalia ir palaikė tiek džiaugsmo, tiek ir liūdesio akimirkomis.
Ačiū mokyklai už šiuos prabėgusius, įsimintinus aštuonerius metus.“

ParengėAkimirkos šventėje

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Daiva Šimkuvienė
, klasės auklėtoja, lietuvių k. mokytoja
2013-06-11

DAMILĖ MARTINAITYTĖ — 2012 M. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Damilė Martinaitytė, 8b klasės mokinė, Šiaulių Gegužių progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės. Jos ugdymosi rezultatai puikūs: 2011-2012 mokslo metus baigė tik dešimtukais, kasmet mokymosi vidurkis būdavo aukštesnis nei 9,5. Damilė dalyvavo daugelyje olimpiadų, konkursų, kuriuose sėkmingai atstovavo mokyklai. Damilė yra Progimnazijos tarybos narė. Kartu su Mokinių aktyvo nariais ji dalyvavo miesto mokinių diskusijose, debatuose.
Damilė auga šeimoje, kurioje puoselėjamos etnokultūros tradicijos. Muzika – jos laisvalaikio dalis, lanko muzikos mokyklą, groja fortepijonu. Damilė yra progimnazijos etnografinio ansamblio „Gasužis“, mergaičių ansamblio, mieste organizuojamų liaudies šokių vakaronių „Patrepsynė“ dalyvė ir organizatorė.
Būdama meniškos prigimties Damilė neabejinga menui, kalbos grožiui, ji sėkmingai dalyvavo rašinių ir skaitovų konkursuose, jos dailės darbai pasižymi originalumu, kūrybiškumu.
Mokytojai Damilę apibūdina kaip stropią, atsakingą, draugišką, kūrybišką mokinę. Damilė ne kartą buvo renkama klasės seniūne. Ji — daugelio klasės renginių organizatorė.

 Damilės Martinaitytės apdovanojimai šalyje, mieste:

Auksinės kengūros diplomas konkursuose „Kalbų kengūra“ ( 2011, 2012 m.).
Šalies mokinių etnokultūrinė konferencija ,,Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ (2011 m.).
Respublikinė gamtos mokslų konferencija (2010 m.).
Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Paukščiai“ (2011m.).
Projektas „Būk sveikas, pavasari!“ (2010 m.).
Giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“ (su dainavimo studija  „Do – Re – Mi“).
Tarptautinis projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“ (2011 m.).
Projekto „Lingua“ lopšinių atlikėjų konkursas. I vieta vokaliniam ansambliui „Muzika“ (2010 m.).
Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse „Vaikas turi pats save ugdyti“ I vieta (2012 m.).

Laimėjimai Šiaulių Gegužių progimnazijoje:

Meninio skaitymo konkursas. Užimtos I ir III vietos (2011, 2012 m.).
VIII ir IX diktanto konkursas. Laimėtos I vietos (2011, 2012 m.).
Lietuvių kalbos olimpiada. Laimėta II vieta (2012 m.).
Projekto „Garsų ir spalvų dainius“ impresijų konkurso laureato diplomas (2011 m.).
Muzikinių talentų festivalio nominacija „Talentų talentas“ (2010 m.).

Aprašą rengė:
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
V.Misiutė, klasės auklėtoja, istorijos mokytoja
2012-06-08

GRETA STONYTĖ — 2011 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Greta Stonytė 2010-2011 m. m. mokėsi 8a klasėje. Greta stropi, draugiška, noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose, turi įdomių idėjų, gerai mokosi (2010-2011 m.m. baigė su vienu devynetu, kiti dešimtukai), pasižymi paprastumu, geranoriškumu, visad ateina į pagalbą ir mokytojui, ir bendraklasiui, besistengianti dalyvauti visur, kur gali.
Greta Stonytė nuo pradinių klasių mokykloje lankė folkloro ansamblį „Gasužis“, dalyvavo šio ansamblio pasirodymuose mokykloje, mieste ir respublikoje. Groja smuiku. Greta yra baigusi Šiaulių muzikos mokyklą, kurią baigė tik aukščiausiais įvertinimo balais.
Greta — mokyklos Mokinių aktyvo narė. Mokinė padeda organizuoti renginius mokykloje, už jos ribų, yra dažna renginių vedėja, renginiuose groja smuiku.
Gretos Stonytės paskutiniųjų 2 metų (2009-2011 m.) laimėjimai:
Laimėjo: meninio skaitymo konkursuose mokykloje užimtos II – ji ir III-ioji vietos, lietuvių kalbos diktanto konkursuose I – oji ir II-oji vietos, Šiaulių Lieporių gimnazijoje anglų kalbos konkurse kartu su komanda užimta I – oji vieta, tapo laureate respublikiniame vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo rengtame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ (vertimas buvo atliktas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą).
Dalyvavo: Šiaulių miesto mokinių konferencijoje „Šv. Pranciškus gyvas ir šiandien“, mokyklos renginiuose „Poezijos paukštė“, „Raganyčių ir velniukų šėltinis“, užsienio kalbų popietėje „Pavasarį sutinkant“, popietėje – literatūriniuose skaitymuose „Metų laikai“ įvairiomis kalbomis, Šiaulių Lieporių gimnazijos rengiamuose poezijos – muzikos vakaruose „Lietuva gyva, kol gyva jos istorinė atmintis“, „Yra dangus, kur gali kilti paukštis ir žmogus“, tarptautiniuose informacinių technologijų „Bebras“ ir matematikos „Kengūra“ konkursuose…
Greta Stonytė yra aktyvi Šiaulių skautų tunto narė.
2011 m. Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatės – Gretos Stonytės – veikla labai įvairi. Apie save Greta rašo: „reikėtų nepamiršti skautavimo bei dalyvavimo gerumo akcijose. Nors padėkų nėra, bet geri darbai visuomet glosto širdį ir jų niekada nepamiršiu“…

Aprašą rengė
Reda Zalogienė,
Šiaulių Gegužių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2011-06-10

KOTRYNA TRIBUŠINAITĖ – 2010 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATĖ

Kotryna 2009-2010 m. m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8c klasėje. Mokykloje mokėsi ketverius metus nuo 2006-09-01, kai, baigusi Lieporių pradinės mokyklos 4 klasę, įsiliejo į Gegužių vidurinės mokyklos bendruomenę. Nuo pat pirmos mokymosi dienos Kotryna išsiskyrė iš kitų mokinių savo aktyvumu ir kūrybingumu. Šios mokinės 8 klasės trimestrų vidurkis yra 9.6. Ji ne tik labai gerai mokosi, tačiau ir pavyzdingai elgiasi, yra tolerantiška.

Mergaitė yra aktyvi, energinga ir geranoriška mokyklos mokinė, besistengianti dalyvauti visur kur gali, linkusi į humanitarinius mokslus, labai stengiasi suprasti ir tiksliuosius.

Kotryna 2010 m. tapo Šiaulių miesto mokyklų mokinių konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtoja mokykloje.

Kotrynos Tribušinaitės veiklos sritys labai įvairios, tačiau, anot pačios Kotrynos, labiausiai ji linkusi į  humanitarinius mokslus. Tai rodo ir šios mokinės laimėjimai: respublikiniame eilėraščių konkurse „Aš būsimasis studentas“ užimta II vieta, Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Tikiu žmogaus gerumu“ pasiekta II vieta, Šiaulių miesto lietuvių kalbos olimpiadoje laimėta I vieta, ši mokinė tapo ilgalaikio projekto 7-8 kl. mokiniams „Skaitykime kartu“  laureate, mokyklos vyskupo Motiejaus Valančiaus skaitymų konkurse laimėta I vieta (atstovauta Gegužių mokyklai analogiškame miesto konkurse), dalyvauta mokyklos popietėje „Pavasario balsai“, eilėraščių konkurse-parodoje „Rudens mozaika“, projekte „Humanitarų diena“, dalyvauta bendrose Lieporių gimnazijos ir Šiaulių Gegužių vidurinių mokyklų rengtose kalbų popietėse, Lietuvos valstybės atkūrimo minėjime, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų popietėje „Kaip gerai mokėti skaityti“, meninio skaitymo konkurse Kotryna kasmet yra tarp laureatų.

Tačiau K.Tribušinaitė dalyvauja ne tik humanitarinių mokslų organizuojamoje veikloje. Dalyvauta Lieporių gimnazijos organizuotoje biologijos viktorinoje „Vanduo – gyvybės šaltinis“, sausio mėn. surengta kolekcija „Pitagoro stilius“. Mokinė puikiai sugeba dirbti komandoje: Lieporių gimnazijos organizuotoje geografijos viktorinoje  „Kaip aš pažįstu ES“ su komanda užimta  I vieta, Šiaulių miesto madų šou „Matematika ir mada“ taip pat komandiniame konkurse laimėta  I vieta.

Ši aštuntokė ypač aktyviai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje: yra mokinių tarybos sekretorė, dalyvauja mokyklos organizacinėje ir projektinėje veikloje (šiais mokslo metais buvo viena iš organizatorių rengiant rugsėjo pirmosios šventę, mokytojų dieną, dalyvavo Šiaulių dienų eisenoje, miesto mokinių tarybų susirinkime dėl Lietuvos švenčių minėjimų įvairinimo). Kotryna yra dažno mokyklos renginio vedėja. Ji vedė S. Nėries jubiliejui paminėti skirtą konkursą-popietę miesto mokiniams „Gyvenimas yra ieškojimas, ieškojimas – kūryba“ (S. Nėris), yra nuolatinė meninio skaitymo konkurso vedėja, taip pat buvo dvyliktokų šimtadienio vedėja.
Kotryna visur suspėja: dalyvauja liaudiškų šokių vakaronėse, niekada neatsisako dalyvauti užklasinėje veikloje, puikiai atlieka visas klasės auklėtojos jai pavestas užduotis, lanko dailės mokyklą.

Šventinės akimirkos: mokyklos direktorės Silvijos Baranauskienės, Šiaulių universiteto profesoriaus, Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko Vytenio Rimkaus, pirmųjų mokytojų Irenos Rimkienės, Laimutės Adamonienės ir
8 klasių auklėtojų Elvyros Garbačauskienės, Birutės Petkuvienės, Ingos Turovaitės sveikinimai (iš kairės į dešinę):

ARNAS VEDECKIS — 2009 m. GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAS
 

Arnas Vedeckis 2008-2009 m.m. mokėsi Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje, 8b klasėje. Jo šeimoje – 4 asmenys: mama, tėtis, brolis ir jis pats. Šeimoje tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai yra grindžiami tarpusavio pagarba, rūpinimusi vienas kitu, geranoriškumu, tarpusavio pagalba. Laisvalaikiu Arnas su šeima skaito knygas, daug bendrauja, domisi astronomija ir daug keliauja. Dėl gražių santykių šeimoje Arnas yra draugiškas, nuoširdus, turintis atsakomybės jausmą, mokosi tik labai gerais ir gerais pažymiais.
Arnas turi daug draugų. Su geriausiais draugais mėgsta žaisti paaugliškus žaidimus ar išbandyti vis naują veiklą. Jis lankė plaukimo baseiną „Delfinas“. Po pamokų dalyvauja užklasinėje veikloje. Jis yra olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų dalyvis ir nugalėtojas, patinka šokti lietuvių liaudies šokius. Arnas 2008-2009 m.m. dalyvavo technologijų olimpiadoje mokyklos ture ir, sužavėjęs komisiją pateiktos kompozicijos šiuolaikiškumu, atstovavo mokyklą Šiaulių miesto technologijų olimpiadoje, kur užėmė garbingą III-iąją vietą. Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos mokiniai 8-toje klasėje baigia kryptingo meninio (dailės) ugdymo III-IV lygio programą ir atlieka kūrybinį baigiamąjį darbą. Arno kūrybinis darbas buvo apipintas filosofiniais pamąstymais, žymių žmonių mintimis, japoniškų augalų bonzai konstruktyviu formos grožiu, toniniais, kaligrafiniais bei reljefiniais sprendimais. Baigiamasis kūrybinis (dailės) darbas buvo įvertintas puikiai.
Jeigu Arnas Vedeckis turėtų tris norus, kurie išsipildytų – tai būtų tokie norai:

 • turėti nuosavą namą,
  jame auginti šuniuką,
 • puikiai baigti mokyklą.

Šventinės akimirkos: Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos komisijos pirmininko, Šiaulių universiteto profesoriaus Vytenio Rimkaus, mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Redos Zalogienės, Gegužių mokyklos vardo premijos laureato Arno Vedeckio ir 8 klasės mokinės Rūtos Nazaraitės sveikinimai:

[/vc_tta_accordion]

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai sodino ąžuolus „Neregėtos Lietuvos“ tūkstantmečio ąžuolyne

Išlydimi iš mokyklos premijos laureatai gauna dovanų M. Jovaišos knygą „Neregėta Lietuva“ ir galimybę „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolyne pasodinti savo ąžuolą.

Tikėtina, kad Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatų Arno Vedeckio (2009 m.), Kotrynos Tribušinaitės (2010 m.), Gretos Stonytės (2011 m.), Damilės Martinaitytės (2012 m.), Enrikos Dausynaitės (2013 m.), Erikos Danilovaitės (2014 m.), Emilijos Ruškytės (2015 m.), Irmos Zapalskytės (2016 m.), Gabrielės Gulbinaitės (2017 m.), Dominyko Jankevičiaus (2018 m.) pasodinti ąžuolai ne vienerius metus primins mokinių pasiekimus mokykloje, skatins juos ieškoti savo veiklos prasmės, įpareigos naujiems siekiams.

Atnaujinta: 2021-06-21

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content