Progimnazijos istorija

1972 m. rugsėjo 1 d. Šiauliuose S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje atidaryta nauja 1043 vietų mokykla – 13-oji vidurinė. Darbo pradžią paskelbė mokyklos direktorius Jonas Kleišmanas (1972 – 1973 m.). Direktoriaus pavaduotojos ugdymo reikalams: Stasė Dundienė, Irena Raudienė, Nijolė Kasiulienė.
1972 – 1984 m. gyvavo lėlių teatras. Vadovės Ona Tuzinienė, Jūratė Dauskurdienė, Nijolė Bartkevičienė.
2007 m. lėlių teatras atkurtas. Vadovė Alina Marcinkienė.
1973 – 2002 m. mokyklai vadovavo direktorius Mykolas Kostka.
1974 m. rugsėjo 1 d. pradėtas sustiprintas dailės mokymas. Pirmoji dailės mokytoja Ona Girdvainienė. Šiuo metu pagal Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą mokykloje dirba 8 dailės ir technologijų mokytojai.
1975 m. išleista pirmoji abiturientų laida.
1976 – 1988 m. veikė internacionalinės draugystės klubas „Gvazdikas“, kuris buvo vienas aktyviausių mieste. Vadovė Irena Jakienė.
1976 – 1988 m. organizuotos mokinių vasaros darbo ir poilsio stovyklos „Jaunystė“ ir „Žuvėdra“ Šiaulių, Joniškio ir Pakruojo rajonuose. Organizatorė Nijolė Kasiulienė.
1980 – 1983 m. aktyviai veikė humoro grupė „Tryliktukas“, kuri ne kartą tapo miesto konkursų nugalėtoja. Vadovas Kęstutis Peleckis.
1984 m. gamykla „Nuklonas“ padovanojo mokyklai DSK tipo kompiuterius. Tai buvo pirmoji kompiuterių klasė Šiauliuose.
1985 m. išleista pirmoji sustiprinto vaizduojamojo meno abiturientų laida.
1989 m. panaikinta VLKJS, pionierių, spaliukų organizacija.
1991 m. įrengtas IBM kompiuterių kabinetas.
1993 m. pradėta mokyti taikomosios ekonomikos pagal Junior Achievement programą. Mokytoja  Ieva Rafael.
1993 m. prasidėjo mokytojų atestacija, įvestos kvalifikacinės kategorijos.
1993 m. įvestas mokymasis A ir B lygiais.
1994 m. mokykla pavadinta Šiaulių Gegužių vidurine mokykla.
1994 m. įkurta Lietuvių kalbos draugija (LKD). Įkūrėjas – lietuvių k. mokytojas M. Bilevičius. Nuo 1997 m. draugijai mokykloje vadovavo lietuvių k. mokytoja A. Vencienė. Nuo 2003 m. LKD vadovauja lietuvių k. mokytoja S. Baranauskienė. Nuo 2004 m. LKD kasmet organizuoja diktanto konkursą Vasario 21-ajai – Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti.
1994 – 2007 m. veikė Maironiečių organizacija. Įkūrėja Lolita Narbutienė, nuo 1997 m. vadovavo Vida Balčiūnienė.
1994 – 1997 m. veikė „ Panelių klubas“. Vadovė Ilona Zazienė.
1994 m. įkurtas Jaunųjų menininkų klubas M – 13. 1999 m. klubas įregistruotas Šiaulių miesto savivaldybėje ir įgijo juridinį statusą – NVO (nevyriausybinė organizacija). 2009 m. klubas paminėjo 15 m. jubiliejų. Vadovė Regina Rudienė.
1995 m. gegužės 13-ąją pirmą kartą paminėtas mokyklos vardadienis. Idėjos autorė Regina Rudienė ir Jaunųjų menininkų klubas M- 13.
1996 m. išrinkta pirmoji Mokinių taryba. Mokinių tarybos prezidentu išrinktas Vilmantas Bavarskas.
1997 m. įvestas švelnusis profiliuotas mokymas 10–ose klasėse: humanitarinis ir realinis.
1997 m. sukurta mokyklos vėliava. Mokyklos vėliava – baltos spalvos. Vėliavos aukščio ir pločio santykis 2:1. Vėliavos centre pavaizduota mokyklos emblema (ženklas). Jos dydis yra 1/5 aukščio ir 1/3 pločio. Aplink ženklą, ratu žydromis raidėmis užrašytas mokyklos pavadinimas. Viršuje – GEGUŽIŲ, apačioje – kairėje pusėje – VIDURINĖ, o apačioje dešinėje – MOKYKLA. Vėliavos apačioje prisiūti balti kutai, kurių ilgis yra 1/10 vėliavos pločio. Vėliavą laikančios horizontalios lazdelės galuose pakabinti balti-žydri bumbulai, nuleisti iki emblemos viršaus. Vėliava pasiūta iš dvigubo balto šilko. Vėliavą sukūrė Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos dailės mokytojas ekspertas Bronislovas Rudys. Mokyklos vėliava buvo pašventinta Šv. Mergelės Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 1997-11-22 Šv. Mišių metu.
1999 m. pirmą kartą įvyko pirmokų šventė „100 dienų mokykloje“.
1999 m. pirmą kartą vyko abiturientų valstybiniai matematikos ir istorijos egzaminai. Pagal jų rezultatus mokykla pateko į geriausių respublikos mokyklų dešimtuką (mokytojai Girša Rafaelis ir Vitalija Misiutė).
2000 m. pirmą kartą pagrindinės mokyklos egzaminus laikė 10-ųjų  klasių mokiniai (lietuvių kalbos ir matematikos).
2000 m. įvestas profiliavimas 11-12 kl.: humanitarinis profilis: meninė ir socialinių mokslų pakraipos, realinis profilis: tiksliųjų mokslų ir ekonomikos pakraipos.
2000 m. sukurta mokyklos internetinė svetainė www.geguziai.lt.
2001 m. pirmą kartą įvyko respublikinis šokių festivalis „Saulė“, tapęs tradiciniu. Organizatorius Tomas Vaikus, Irena Dunauskienė.
2002 – 2007 m. mokyklai vadovavo direktorius Bronislovas Rudys.
Nuo 2003 m. organizuojamas miesto mokinių IT konkursas „Laiškas Kalėdų seneliui“. Iniciatorės Ieva Rafael, Reda Zalogienė.
Nuo 2005 m. organizuojamos tarptautinės – respublikinės metodinės – praktinės konferencijos.
2006 m. suburtas etnografinis ansamblis „Gasužis“. Vadovė Rosita Kalinienė.
2002 m. įkurta dailės galerija „Erdvė“. Idėjos autorius Bronislovas Rudys. Joje rengiamos mokyklos, miesto, šalies ir užsienio mokyklų mokinių, mokytojų, dailininkų kūrybos parodos.
2002 m. įkurta Skautų „Aušros“ draugovė. Vadovai Saulius Vaivada, Šarūnas Andriulevičius, nuo 2007 m. Sergejus Staponkus.
2003 m. pirmą kartą organizuotas miesto projektas „Lingua“. Vadovė Angelė Vencienė.
Nuo 2004 m. mokykla pradėjo vykdyti tarptautinius  Socrates Comenius projektus. Koordinatorės Daiva Stakvilevičienė, Jūratė Jokimčienė.
Nuo 2005 m. kasmet organizuojamos metodinės, praktinės konferencijos. Konferencijos
2006 m. įvyko pirmasis festivalis „Ieškome talentų“, peraugęs į miesto „Muzikinių talentų“ festivalį. Organizatorė Rita Tamašauskienė.
Nuo 2007 m. mokyklai vadovauja direktorė Silvija Baranauskienė.
2007 m. pasirašyta asocijuotų mokyklų Lieporių pradinės, Lieporių vidurinės (dabar Lieprių gimnazija) ir  Gegužių vidurinės (dabar Gegužių pagrindinės) mokyklų bendradarbiavimo sutartis.
2007-2012 m. veikė Profesinio informavimo taškas, 2012 m. įkurtas Ugdymo karjerai centras. Vadovė Rasa Balčiūnienė.
Nuo 2007 m. mokyklos vardo dienai paminėti (gegužės 13 d.) organizuojamas etnokultūrinis renginys – vakaronė „Gegutės šėlsmas“. Organizatoriai Rosita Kalinienė ir pradinių klasių metodinė grupė.
2007 m. birželio mėnesį  pagal Šiaulių miesto mokyklų tinklo pertvarkos planą į miesto gimnazijas išleista pirmoji aštuntokų laida.
2009 m. įsteigta Gegužių mokyklos vardo premija.
Nuo 2008 m. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai organizuojamas festivalis „Skiriu Tėvynei – Lietuvai“. Organizatorė Rita Tamašauskienė.
2008-2012 m. vykdyti „Mokyklų ir bibliotekų tobulinimo programos plius“ projektai .
2008 m. atidaryta Mažoji dailės galerija. Idėjos autoriai dailės mokytojų metodinė grupė.
2008 m. atnaujinti 5 dailės kabinetai ir įsigyta keramikos darbų degimo krosnis.
2008 m. pradėtas vykdyti tarptautinis – respublikinis projektas „Mažieji menininkai“. Organizatorės Aušra Lučinskienė, Aušra Didžgalvienė.
2009 m. pradėta vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programa „Meno sodas“.
Nuo 2009 m. kasmet pristatomi 4 ir 8 kl. mokinių kūrybiniai dailės baigiamieji darbai.
2009 m. įvykdyta išorinė mokyklos pastato renovacija.
2009-09-09 įsteigtas bendruomenės klubas „Savi“ (nuo 2019 m. „Mildauninkai“).
2010 m. mokykla pavadinta Šiaulių Gegužių pagrindine mokykla.
2010 m. atidaryta „Meno sodo“ auditorija.
2010 m. atnaujintas technologijų (maisto ruošimo) kabinetas.
2010 m. mokyklą baigė paskutinioji, 36-oji abiturientų laida. Mokykla į gyvenimą išleido 1967 abiturientus.
1986-1993 m. aukso ir sidabro medaliu mokyklą baigė 22 mokiniai, o 1996-2010 m. brandos atestatai su pagyrimu įteikti 42 mokiniams
Nuo 2010 m. mokinių veiklą organizuoja Mokinių aktyvas.
2011 m. rugpjūčio mėn. prie mokyklos įkurtas „Sėkmės akmuo“.
2011 m. mokykla pavadinta Šiaulių Gegužių progimnazija.
2011 m. spalio mėn. pasirašyta „Saulėtekio“ gimnazijos ir  Gegužių progimnazijos asocijuotų mokyklų bendradarbiavimo sutartis.
2011 m. įkurtas 1-4 kl. mokinių choras „Strazdanėlės“.
2012 m. gegužės 13 d. prie mokyklos iškeltos 3 vėliavos: Lietuvos Respublikos, Šiaulių miesto ir Gegužių progimnazijos.
Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. progimnazijos mokiniai dėvi mokyklines uniformas (mėlynos spalvos megztuką), segi ženkliuką.
2012 m. spalio mėn. atidarytas progimnazijos Istorijos centras.
2012 m. lapkričio 16 d.
 paminėta mokyklos 40 metų darbo sukaktis, išleista knyga „40 žingsnių“, sukurtas filmas „Dailė — vaiko sielos kalba“.
2005-2017 m. Šiaulių miesto 8-11 kl. mokinių mokykloje konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtojai.
Konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtojų sėkmės istorijos: Vitalija SkuodaitėRytis ZalogaVytautas RudysKotryna Tribušinaitė, …
Nuo 2013 m. kasmet organizuojamas bendras progimnazijos ir UAB „Busturas“ projektas „Paroda ant ratų“: 2013 m. skirtas tarptautinei Šeimos dienai, 2014 m. – tarptautinei Kultūros dienai, 2015 m. – tarptautinei Žemės dienai, 2016 m. – meilės deivės Mildos dienai, 2017 m. – Mokytojo dienai, 2019 m. – Šviesos dienai paminėti.
Nuo 2013 m. birželio mėn.
 mokytojų iniciatyva organizuojama vaikų vasaros dienos stovykla „Meno sodo obuoliukai“.
2013-2017 m. veikė mokinių klubas ETHOS. Vadovė etikos mokytoja Ilona Zazienė.
2013-09-01 įkurtas Formalųjį švietimą papildantis pradinio ugdymo dailės skyrius 1-4 klasėse.
2014-09-01 įvykdytas Šiaulių Lieporių pradinės mokyklos ir Šiaulių Gegužių progimnazijos reorganizavimas: Šiaulių Lieporių pradinė mokykla prijungta prie Šiaulių Gegužių progimnazijos.
2015-01-26 Taikos vėliavos komitetas, atsižvelgdamas į mokykloje puoselėjamą meninį ugdymą, į plačią švietėjišką bei kultūrinę veiklą, Gegužių progimnazijos bendruomenei įteikė Taikos vėliavą.
2015-04-15 progimnazijos kieme iškelta Taikos vėliava.
2015 m. Gegužių progimnazijai suteiktas Humanistinės pedagogikos švietimo įstaigos vardas.
2017 m. išleista I-oji formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo dailės skyriaus mokinių laida.
2018-12-13 atidarytos modernizuotos Meno sodo patalpos, įkurtas vidinis kiemelis poilsiui, baigta progimnazijoje elektros ir vandentiekio vamzdyno rekontrukcija.
2018-12-13 įteikti pirmieji Šiaulių Gegužių progimnazijos Metų spinduliai.
2018-12-13 pristatyta išleista progimnazijos knyga „Gegužių sėkmės akmuo“.
2019-01-30 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija.
2019-12-13 įteikti Šiaulių Gegužių progimazijos 2019-ųjų metų SPINDULIAI. Plačiau…
2019-12-13 įsteigta ALUMNI premija mokiniams (steigėjai buvę mokiniai: Rasa ir Rytis Zalogos, Tomas Serafinavičius). Plačiau…
2020-09-01 restauruotas mokyklos stadionas, suteiktas regbio trenerio Sigito Kukulskio vardas.
2021-03-16 suteiktas STEAM mokyklos ženklelis „STEM School Label COMPETENT“.
2022-08-31 restauruota mokyklos pagrindinės aikštės danga.
2022-09-0
1 mokyklos pagrindinėje aikštėje įrengta skulptūra „Obelis“, obuolių skaičiumi žyminti 50-uosius Gegužių mokyklos gyvavimo metus.
2022-10-01 išleista metodinė knyga „Visuminis ugdymas: nuo žinių iki vertybių“, kurioje pateikiamos 49 mokytojų vestų pamokų aprašai.
2022-12-13 organizuotas „2022 m. SPINDULYS“ renginys, skirtas mokyklos 50-ečio veiklos paminėjimui.
Apie tai rašo…
50 Gegužių mokyklos akimirkų (1972-2022)
Gegužių mokyklai – 50: „METŲ SPINDULYS 2022“ (pirma dalis),

Gegužių mokyklai – 50: „METŲ SPINDULYS 2022“ (antra dalis),
Gegužių mokyklai – 50: „METŲ SPINDULYS 2022“ „Šviesos pasaka“ akimirkos.

2024-04-15 per Tarptautinę kultūros dieną, progimnazijos M. K. Čiurlionio alėjoje atidaryta stacionari dailininkės, pedagogės Vitos Žabarauskaitės paroda „Šviesos ilgesys“.

Mokytojai, aplinkos darbuotojai 1972-2023

Skip to content