Priėmimas į progimnaziją

Priėmimo tvarka

Šiaulių miesto savivaldybės internetinis puslapis – Prisijungimas ir prašymų pateikimas

Prašymų teikimo per elektroninę registravimo sistemą vartotojo vadovas (tėvams)

ELEKTRONINIAI PRAŠYMAI (e.sistemoje Šiaulių m. savivaldybės internetiniame puslapyje) 2024-2025 m. m. mokytis Gegužių progimnazijos:
DAILĖS SKYRIUJE priimami nuo 2024-03-01 iki 2024-03-10
PIRMOJE, PENKTOJE klasėse priimami nuo 2024-04-01.

Prašymai mokytis Gegužių progimnazijoje 2023-2024 m. m. (atvykus iš kitos savivaldybės ar norint keisti mokyklą Šiaulių m.) pateikiami progimnazijos e.sistemoje – el. prašymo forma

***
Telefonas pasiteiravimui: (8 41) 55 2629
Lina Lušienė, Dailės skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ugdymo skyriaus vedėja, el.p lina.lusiene@geguziai.lt

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-10 sudaryta Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją komisija:

  • Pirmininkė – Lina Lušienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos narė – Reda Zalogienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos narė – Ieva Rafael, progimnazijos tarybos pirmininkė, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja;
  • Komisijos narė – Aušra Tupikė, metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja;
  • Komisijos narė – Janina Želvienė, raštinės vedėja.

Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją komisijos darbo  reglamentas

Skip to content