Priėmimas į progimnaziją

ELEKTRONINIAI PRAŠYMAI (e sistemoje Šiaulių m. savivaldybės internetiniame puslapyje) MOKYTIS ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS PIRMOJE  IR PENKTOJE KLASĖSE  BEI DAILĖS SKYRIUJE PRIIMAMI NUO 2023-03-01.

Šiaulių miesto savivaldybės internetinis puslapis – Priėmimas į mokyklą

Prašymų teikimo per elektroninę registravimo sistemą vartotojo vadovas (tėvams)

Elektroninius prašymus į laisvas vietas neteritorinėse mokyklose galima teikti iki birželio 10 d.

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-26 sudaryta Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją komisija:

  • Pirmininkė – Lina Lušienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos narė – Reda Zalogienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos narė – Ieva Rafael, progimnazijos tarybos pirmininkė, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja;
  • Komisijos narė – Aušra Tupikė, metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja;
  • Komisijos narė – Janina Želvienė, raštinės vedėja.

Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją komisijos darbo  reglamentas