Priėmimas į progimnaziją

Priėmimo tvarka

Šiaulių miesto savivaldybės internetinis puslapis – Prisijungimas ir prašymų pateikimas į naujai formuojamas 1 ir 5 klases.
Prašymų teikimo per elektroninę registravimo sistemą vartotojo vadovas (tėvams)

Prašymai mokytis Gegužių progimnazijoje 2024-2025 m. m. (atvykus iš kitos savivaldybės ar norint keisti mokyklą Šiaulių m.) pateikiami progimnazijos e.sistemoje – el. prašymo forma

„Pirmosios pamokėlės pirmokėliams“ 

Būsimos 1 klasių auklėtojos, klasių sąrašai bus skelbiami birželio 6 d. nuo 8.30 val. progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“:
1a kl. – Indra Vinickienė
1b kl. – Aušra Tupikė
1c kl. – Rosita Kalinienė
1d kl. – Rozita Jackienė

2024 m. birželio 6-7 dienomis, 9.00-12.00 val., numatomos veiklos:

  • Klasės mokytojų pirmosios pamokėlės;
  • Vaikų susitikimai su logopedėmis, specialiosiomis pedagogėmis;
  • Papildomo priėmimo į Dailės skyrių dailės gebėjimų patikrinimas.

2024-06-06 galimas uniformų užsakymas. Atvyksta UAB „Elva“ ir UAB „Savitas stilius“ darbuotojai (104 kab. ir 107 kab. nuo 9.30 val. iki 14.00 val. Bus reikalinga pradinė įmoka.).

2024-06-06   17.30 val.  būsimų 1-okų tėvelių susirinkimas, dokumentų pildymas.

2024-06-07 užsakyta fotografų paslauga (pagal poreikį) elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) skaitmeninei nuotraukai fotografuoti (Numatomas mokinių fotografavimo laikas: 10.00 – 11.30 val. 1 kl.). Skaitmeninės nuotraukos kaina 1 Eur.

„Aš – būsimas penktokas“ 

Būsimos 5 klasių auklėtojos:
5a kl. – Aušra Lučinskienė, dailės, technologijų mokytoja
5b kl. – Elvyra Ramoškienė, tikybos mokytoja
5c kl. – Jūratė Šlitė-Brazė, dailės, technologijų mokytoja
5d kl. – Daiva Virakienė, šokio mokytoja

2024 m. birželio 6-7 dienomis, 9.00-11.00 val., numatomos veiklos:

  • Klasės auklėtojo, dalykų mokytojų pamokos pagal sudarytą tvarkaraštį (informacija ruošiama);
  • Po 11 val. siūlomi pietūs mokykloje, individualus pasirinkimas, atsiskaitoma grynais ar banko kortele;

2024-06-06 galimas uniformų užsakymas. Atvyksta UAB „Elva“ ir UAB „Savitas stilius“ darbuotojai (104 kab. ir 107 kab. nuo 9.30 val. iki 14.00 val. Bus reikalinga pradinė įmoka.).

2024-06-07 užsakyta fotografų paslauga (pagal poreikį) elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) skaitmeninei nuotraukai fotografuoti (Numatomas mokinių fotografavimo laikas: 9.00-10 val. būsimų 5 kl.). Skaitmeninės nuotraukos kaina 1 Eur.

2024-06-07 būsimų 5-okų tėveliams Tamo dienynu ar el. paštu bus atsiųstos vykdytų veiklų akimirkos,  pasirengimo naujiems mokslo metams rekomendacijos.

***
Telefonas pasiteiravimui: +370 41 55 2629
Lina Lušienė, Dailės skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo skyriaus vedėja,
el.p lina.lusiene@geguziai.lt

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-10 sudaryta Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją komisija:

  • Pirmininkė – Lina Lušienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos narė – Reda Zalogienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos narė – Ieva Rafael, progimnazijos tarybos pirmininkė, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja;
  • Komisijos narė – Aušra Tupikė, metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja;
  • Komisijos narė – Janina Želvienė, raštinės vedėja.

Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją komisijos darbo  reglamentas

Skip to content