Priėmimas į progimnaziją

Priėmimo tvarka

Priėmimas į mokyklą vykdomas pagal ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠĄ

PRAŠYMAI MOKYTIS ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE  PRIIMAMI NUO 2021-03-01.
Pirmumo teise į naujai formuojamas klases priimami vaikai, kurie gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d. netenka pirmumo teisės.

Darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. 218-219 kabinete, mokyklos raštinėje arba el.parašu pasirašant prašymą ir atsiunčiant el. paštu rastine@geguziai.lt. Prašymų formos: būsimiems pirmokamsbūsimiems penktokamsbendra.

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d.  įsakymu Nr. V-26 sudaryta  Mokinių priėmimo į progimnaziją mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programą komisija:

Pirmininkė – Lina Lušienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos nariai:
– Reda Zalogienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
– Raimonda Janulienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
– Ieva Rafael, progimnazijos tarybos pirmininkė, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja;
– Komisijos narė  – Virginija Miltinienė, pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.

Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją komisijos darbo reglamentas.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas ir kiti dokumentai
Mokyklų aptarnaujamos teritorijos