Pamokų tvarkaraščiai

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS 2022 – 20223 m. m.

1-8 kl. auklėtojai – 2022-2023
Mokytojų kabinetų numeriai 2022-2023

Pamokų laikas (2022-2023 m.m.):
Pamokų trukmė – 35 min (1 kl.), 45 min (2-8 kl.)
1 pamoka                            8.00 – 8.45
2 pamoka                            8.55 – 9.40
3 pamoka                            9.50 – 10.35
4 pamoka                            10.55 – 11.40
5 pamoka                            12.00 – 12.45
6 pamoka                            12.55 – 13.40
7 pamoka                            13.50 – 13.35

INFORMACIJA RENGIAMA:

BENDRA INFORMACIJA

1-8 kl. TVARKARAŠTIS (atnaujintas nuo 2022-09-12)

MOKYTOJŲ TVARKARAŠTIS (atnaujintas nuo 2022-09-12)

Modulių TVARKARAŠTIS

2022-2023 m. m.  neformaliojo švietimo tvarkaraštis
2022-2023 m. m. neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelių/studijų tvarkaraštis 

MOKINIŲ KONSULTAVIMO, SAVARANKIŠKO MOKYMOSI tvarkaraštis 2022-2023 I pusm (rengiamas)