Pamokų tvarkaraščiai

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS 2022 – 2023 m. m.

1-8 kl. auklėtojai – 2022-2023
Mokytojų kabinetų numeriai 2022-2023

1-8 kl. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

MOKYTOJŲ TVARKARAŠTIS 

MODULIŲ TVARKARAŠTIS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS „MENO SODAS“ BŪRELIŲ/ STUDIJŲ TVARKARAŠTIS 

1-8 KL. MOKINIŲ KONSULTAVIMO, SAVARANKIŠKO MOKYMOSI TVARKARAŠTIS