Pamokų tvarkaraščiai

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS 2023-2024 m. m.

1-8 KL. AUKLĖTOJAI – 2023-2024
MOKYTOJŲ KABINETŲ NUMERIAI 2023-2024

1-8 kl. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

MOKYTOJŲ TVARKARAŠTIS 

MODULIŲ TVARKARAŠTIS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS „MENO SODAS“ BŪRELIŲ/ STUDIJŲ  TVARKARAŠTIS

1-8 KL. MOKINIŲ KONSULTAVIMO, SAVARANKIŠKO MOKYMOSI TVARKARAŠTIS