Pamokų tvarkaraščiai

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021 – 2022 m. m.
Informacija dėl mokinių srautų valdymo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Mokinių įėjimo laiptinės į mokyklos patalpas, kabinetai, kuriuose mokosi mokiniai

Pamokų laikas

BENDRA INFORMACIJA

1-8 kl. TVARKARAŠTIS

MOKYTOJŲ TVARKARAŠTIS

Modulių TVARKARAŠTIS

2021-2022 m. m.  neformaliojo švietimo  būrelių grafikas
2021-2022 m. m. neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelių/studijų tvarkaraštis 

NUOTOLINIO KONSULTAVIMO, SAVARANKIŠKO MOKYMOSI tvarkarastis 2021-2022 I pusm