Pamokų tvarkaraščiai

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021 – 2022 m. m.
Informacija dėl mokinių srautų valdymo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Mokinių įėjimo laiptinės į mokyklos patalpas, kl. auklėtojai – 1-8 kl.
Mokytojų kabinetų numeriai 2021-2022

Pamokų laikas

BENDRA INFORMACIJA

1-8 kl. TVARKARAŠTIS (II pusmetis)

MOKYTOJŲ TVARKARAŠTIS (II pusmetis)

Modulių TVARKARAŠTIS

2021-2022 m. m.  neformaliojo švietimo  būrelių grafikas
2021-2022 m. m. neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelių/studijų tvarkaraštis 

NUOTOLINIO KONSULTAVIMO, SAVARANKIŠKO MOKYMOSI tvarkarastis 2021-2022 I pusm