Pamokų tvarkaraščiai

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020 – 2021 m. m.
Informacija dėl mokinių srautų valdymo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
Mokinių įėjimo laiptinės į mokyklos patalpas, kabinetai, kuriuose mokosi mokiniai.

Pamokų laikas

BENDRA INFORMACIJA

1-8 kl. TVARKARAŠTIS 

MOKYTOJŲ TVARKARAŠTIS 

Modulių tvarkaraštis

2020-2021 m.m.  neformaliojo švietimo būrelių, studijų, meno kolektyvų tvarkaraštis 

2020-2021 m.m. neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelių/studijų tvarkaraštis 

NUOTOLINIO MOKYMO IR KONSULTAVIMO TVARKARAŠTIS