Atnaujinta 2017 m. lapkričio 27 d.

LAISVOS VIETOS Į KLASES 2017-2018 m. m.

1 kl. - 4 vietos
2 kl. - nėra
3 kl. - nėra
4 kl. - nėra
5 kl. - 8 vietos
6 kl. - 2 vietos
7 kl. - 1 vieta
8 kl. - 1 vieta

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė

Priėmimas į mokyklą vykdomas pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-12-01 sprendimu Nr. T-404 patvirtintą priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą.
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas ir kiti dokumentai
Mokyklų aptarnaujamos teritorijos