ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS

ALUMNI PREMIJA 

Mielas Gegužių mokyklos Absolvente,

     2019 m. Gegužių mokyklos absolventų Ryčio Zalogos bei Rasos Kavolėlytės (Zalogės) (XXXV abiturientų laida, 2009 m.)  ir Tomo Serafinavičiaus (XXIX abiturientų laida, 2003 m.) dėka mūsų mokyklos mokiniams įsteigta ALUMNŲ premija 1-8 kl. mokiniams, kurie siekia aukštų ugdymosi tikslų, yra kilnūs, pripažįsta savanorystę, vidinio augimo svarbą.  Kandidatus premijai siūlo progimnazijos administracija, dalykų mokytojai, klasių vadovai, aptarnaujantis personalas, mokinių tėvai, mokiniai, pats kandidatas. (žr. plačiau – Alumni premijos nuostatai).

     2019-12-13 mokyklos bendruomenės tradiciniame renginyje „2019 metų SPINDULIAI“ įteiktos pirmos ALUMNŲ premijos 4 mokiniams.

     2020-12-11 mokyklos bendruomenės tradiciniame renginyje „2020 metų SPINDULIAI“ įteiktos ALUMNŲ premijos 10 mokinių.

     Gražu matyti, kokie laimingi yra premijuojami vaikai. Ir... kiek nedaug tereikia, kad paskatintum jaunesnį už save Tikėti tobulėjimo reikalingumu!

     ALUMNŲ premija išreiškiama ir paskata siekiantiems mokiniams, ir padėka Mokyklai už joje gautas žinias bei patirtis.

  Mieli absolventai, jei tikite premijos svarba, lėšų jai galite skirti pervesdami į Gegužių progimnazijos paramos sąskaitą LT 277300010002409729, pavedimo priežastis – ALUMNI PREMIJAI.

Su gražiausiais linkėjimais –
Progimnazijos administracija ir Progimnazijos taryba

 

ALUMNI premijos laureatai

2020 metai

2019 metai

 

ALUMNI premijos ataskaita