Mokyklos tipas - progimnazija.

Mokymo kalba - lietuvių kalba.

Mokymo forma - dieninė, savarankiško mokymosi.

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Mokykla vykdo formaliojo švietimo programas: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

 

Misijakokybiškas 1-8 kl. bendrojo ugdymo, formalųjį švietimą papildančio dailės skyriaus, kryptingo meninio (dailės) ugdymo, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ryšys su Vaiko šeima.

Vizijakultūringas, doras, pilietiškas, aktyvus, kūrybiškas, sveikas, laimingas Vaikas, gebantis įgytas žinias ir gebėjimus pritaikyti besikeičiančioje visuomenėje. 

Filosofija Kur mintis, ten ir galybė! (V. Hugo).