Kabinetų rodyklė

Informacija nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Kabinetas Kab. Nr. Mokytojo  pavardė, vardas
Direktorius 115 Baranauskienė Silvija
Raštinė 115 Želvienė Janina, Dilinskienė Edita
Pavaduotojas ugdymui 218 Zalogienė Reda
Pavaduotojas ugdymui 219 Lušienė Lina
Pavaduotojas ugdymui 220 Janulienė Raimonda
Ūkio skyriaus vedėjas 110 Pleikys Antanas
Administratorius 116 Brazdžiūnienė Vitalija
Sveikatos priežiūros specialistas 112 Ramanauskienė Irmina
Socialinis pedagogas (1-4 kl.) 234 Laidauskienė Jurgita
Socialinis pedagogas (5-8 kl.) 221 Strelkauskienė Indrė
Spec. pedagogas 212 Vedeckienė Aistė
Logopedas, specialusis pedagogas 107 Petrauskienė Neringa
Logopedas 308 Načienė Agnė
Mokytojų kambarys 217
Informacinis centras 119 Edita Šliūpaitė, Rafael Ieva, Gražina Korkevičienė
Pradinis ugd. 3a kl. 211 Adomaitienė Aušra
Pradinis ugd. 3b kl. 214 Sinušienė Žiedūna
Pradinis ugd. 3c kl. 307 Marcinkienė Alina
Pradinis ugd. 3d kl. 103 Norvilienė Ligita
Pradinis ugd. 3e kl. 105 Pastorastienė Virginija
Pradinis ugd. 4a kl. 303 Strelkauskienė Ingrida
Pradinis ugd. 4b kl. 304 Varnavičienė Laima
Pradinis ugd. 4c kl. 310 Vaidilienė Kristina
Pradinis ugd. 4d kl. 312 Miltinienė Virginija
Pradinis ugd. 4e kl. 104 Urbonienė Diana
Pradinis ugd. 1a kl. 306 Labanauskienė Asta
Pradinis ugd. 1b kl. 305 Gabrielaitienė Nijolė
Pradinis ugd. 1c kl. 106 Montvilienė Edita
Pradinis ugd. 1d kl. 102 Kulnienė Aušra
Pradinis ugd. 2a kl. 207 Vinickienė Indra
Pradinis ugd. 2b kl. 209 Tupikė Aušra
Pradinis ugd. 2c kl. 210 Kalinienė Rosita
Pradinis ugd. 2d kl. 208 Jackienė Rozita
Ugdymo karjerai centras 315 Balčiūnienė Rasa
Istorijos centras, etika 204 Zazienė Ilona, Korkevičienė Gražina
Tikyba 228 Ramoškienė Elvyra
Lietuvių k. 319 Tamulevičienė Laima
Lietuvių k. 318 Petkuvienė Birutė
Lietuvių k. 321 Turovaitė Inga
Anglų k. 222 Kancerienė Rita
Anglų k. 314 Urnėžienė Viktorija
Anglų k. 316 Avlosevičienė Gabija
Anglų k. 328 Mickutė – Penikienė Jurgita
Anglų k.  317a Kačinskienė Ingrida
Anglų k.  317b Varpučinskienė Dalia
Istorija, rusų k. 233 Teišerskienė Nijolė
Istorija 118 Stonys Daugirdas, Karošaitė Kristina
Matematika 223 Balčiūnienė Rasa
Matematika 224 Žegunienė Vidmantė
Matematika 327 Brikienė Evelina
Informacinės technologijos 231 Balčiūnienė Rasa
Informacinės technologijos 230 Rafael Ieva
Biologija 325 Malcevičienė Oresta, Jurgaitienė Gražina
Fizika, chemija 324 Žemaičiūnienė Rasa, Lukošienė Jūratė
Geografija 226 Norbutas Marius
Auditorinė klasė, muzikos kabinetas 229 Mockienė Auksė
Muzika 323 Janulienė Raimonda
Šokių paruošiamasis kab. 117 Virakienė Daiva
Dailės skyrius, dailė 127 Perminienė Laima, Lušienė Lina
Dailės skyrius, dailė 126 Lučinskienė Aušra
Dailė 125 Kulikauskienė Dana
Dailė 123 Šlitė – Brazė Jūratė
Dailės skyrius, technologijos 128 Oss Ilmaras
Technologijos 122 Januškevičienė Jurgita
Fizinis ugdymas 216 Ignotas Kęstutis, Kačerauskas Arūnas, Steponavičienė Giedrė, Budrys Aivaras

Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content