Komplektavimas

[stm_wp_custommenu nav_menu=”108″ width=”400px”]
[stm_icon_box icon_position=”left” icon_color=”custom” title_color=”custom” title=”Priėmimo tvarka” icon_fontawesome=”stmlms-text” icon_color_custom=”#681a18″ icon_size=”30px” title_color_custom=”#282828″]

Priėmimas į mokyklą vykdomas pagal ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠĄ

PRAŠYMAI MOKYTIS ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE  PRIIMAMI NUO 2021-03-01.
Pirmumo teise į naujai formuojamas klases priimami vaikai, kurie gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d. netenka pirmumo teisės.

[stm_icon_box icon_position=”left” icon_color=”custom” title_color=”custom” title=”Prašymai priimami” icon_fontawesome=”far fa-edit” icon_color_custom=”#72201a” icon_size=”30px” title_color_custom=”#2b2b2b”]

Darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. 218-219 kabinete, mokyklos raštinėje arba el.parašu pasirašant prašymą ir atsiunčiant el. paštu rastine@geguziai.lt. Prašymų formos: būsimiems pirmokams, būsimiems penktokamsbendra.

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d.  įsakymu Nr. V-26 sudaryta  Mokinių priėmimo į progimnaziją mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programą komisija:

Pirmininkė – Lina Lušienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos nariai:
– Reda Zalogienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
– Raimonda Janulienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
– Ieva Rafael, progimnazijos tarybos pirmininkė, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja;
– Komisijos narė  – Virginija Miltinienė, pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.

Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją komisijos darbo reglamentas.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas ir kiti dokumentai
Mokyklų aptarnaujamos teritorijos

Skip to content