Kryptingas meninis (dailės) ugdymas

[stm_wp_custommenu nav_menu=”109″ width=”400px”]
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS KRYPTINGO MENINIO (DAILĖS) UGDYMO PROGRAMA
(ištraukos)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programa (toliau — KMDU) parengta remiantis LR švietimo įstatymu, kitais teisės aktais.
2. Kryptingo meninio ugdymo (dailės) programa vykdoma integruojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą.
3. Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programa yra orientuota į platesnį humanitarinį mokinių ugdymą, paremtą dailės pažinimu.
4. Mokykla kryptingo meninio (dailės) ugdymo tradiciją tęsia nuo 1973 m. rugsėjo 1 d.

II. UGDYMO PROGRAMA
5. KMDU programos turinys išdėstytas IV lygius: per I-ą (1-2 kl.), II-ą (3-4 kl.), III-ią (5-6 kl.), IV-tą (7-8 kl.) lygius.

III. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS
6. Baigiamieji kūrybiniai darbai yra atliekami baigiant II-ą ir IV-ą mokymosi lygius, t.y. 4 kl. bei 8 kl.

IV. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS
7. 4 kl. mokiniai gauna kryptingo meninio (dailės) ugdymo  programos I-o, II-o lygio  baigimo pažymėjimą. 8 kl. mokiniai gauna kryptingo meninio (dailės) ugdymo  programos III-io, IV-o lygio  baigimo pažymėjimą. Jei mokinys baigiamojo kūrybinio darbo neatliko, pažymėjimo negauna.

V. MATERIALINIAI IR INTELEKTUALINIAI IŠTEKLIAI
8. Materialiniai mokyklos ištekliai, įtakojantys KMDU programos vykdymo veiksmingumą:
8.1. Veikia specializuoti kabinetai:
8. 1. 1. medžio ir metalo apdirbimo dirbtuvės;
8. 1. 2. technologijų (tekstilė, siuvimas, kulinarija, konditerija) kabinetas;
8. 1. 3. piešimo kabinetas;
8. 1. 4. tapybos kabinetas;
8. 1. 5. grafikos kabinetas;
8. 1. 6. keramikos kabinetas;
8. 1. 7. meno istorijos kabinetas.
8.2. didelė leidinių pasiūla dailės ugdymui mokyklos bibliotekoje.
9. Intelektualiniai mokyklos ištekliai:
9.1. mokykloje dirba kompetentingi vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko kvalifikaciją turintys dailės ir technologijų mokytojai.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Kryptingo meninio (dailės) programa derinama su Mokyklos taryba, pristatoma Mokytojų tarybai, tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.

Skip to content