Kultūrinės pažintinės dienos

2020-2021 m.m.

Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai ugdomajai veiklai, įvairiems projektams vykdyti 1-8 klasių mokiniams skiriamos mokymosi dienos (Plačiau: Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo planas. )

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo plano keitimo įsak. (2020-12-10 Nr. V-103) 

Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2020-09-10

Skip to content