Programų turinys

2019-2020 m.m. mokykloje vykdomos programos:

Pradinio ugdymo programa;

Pagrindinio ugdymo programos Pirmoji dalis;

Formalųjį švietimą papildanti dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programa Plačiau:_programa 

Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programa. Plačiau: Kryptingas meninis (dailės) ugdymas

Integruota antrosios užsienio (rusų, vokiečių) kalbos ir informacinių technologijų „Bendraukime užsienio kalbomis“ programa (8 kl.).

„Ekonomikos ugdymas“, 1-4 klasės,

„Gamtamokslinio pažinimo įgūdžių stiprinimui ,,Tyrinėju pats“, 1-4 klasės.

Matematikos ir informacinių technologijų integracijai „IKT integracija matematikos pamokose“.

Integruoto užsienio kalbos (vokiečių) ir gamta ir žmogus mokymuisi, įgyvendinant tarptautinį projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“, 5 klasės.

Integruoto užsienio kalbos (vokiečių) ir fizikos mokymuisi, įgyvendinant tarptautinį projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“, 7-8 klasės.

Į mokomuosius dalykus integruotos programos:

Skip to content