A. Seselsko dailės darbų paroda

21-09-20 Šiaulių Gegužių progimnazijoje atidaryta dailininko Andriaus Seselsko (žemaičio kretingiškio, šiuo metu gyvenančio ir kuriančio Kelmėje) dailės darbų paroda „Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti“. Grafikos darbai atlikti pagrindine dailininko priemone – pieštuku, siekiant įamžinti lietuviškuoju da Vinčiumi vadinamo J.A. Pabrėžos daugiabriaunę asmenybę, veiklų visapusiškumą bei gylį, sukuriant antspaudo vaizdus su J.A.Pabrėžos gimimo metais (1771), kurio centre – vis kitas darbų aspektas. Ypač vertingas dailininko darbas, kuriame vaizduojamas mokslininko, dvasininko biustas, kadangi fotografijų ar kitų vaizdų su J.A.Pabrėža beveik nėra išlikę.
Šie A.Seselsko darbai eksponuojami pirmą ir paskutinį kartą, kadangi jie vėliau pasklis kaip privati nuosavybė po įstaigas bei bus padovanoti asmenims, susijusiems su Žemaitijos šventuoju savo veikla, darbais, giminystės ryšiais.
Dailininkas mokyklai padovanojo savo grafikos darbų albumą „Sielos sodai“ bei jo darbais iliustruotų lietuvių rašytojų kūrinių (J.Biliūno „Brisiaus galas“, B.Sruogos „Giesmė apie Gediminą“).
2021 LR Seimas paskelbė J.A.Pabrėžos metais, kadangi sukanka 250 metų nuo šios asmenybės gimimo.
Parodos organizatorius – Kretingos kultūros centras, atsakingas asmuo – Asta Pocienė.
Rėmėjai – LR Kultūros ministerija, Kretingos kultūros centras.
Partneriai – Šiaulių Gegužių progimnazija.
Darbai eksponuojami Gegužių progimnazijos galerijoje „Erdvė“.
Parodos atidarymo koncertinėje programoje progimnazijos folkloro 2-5 kl. ansamblis „Gasužis“ giedojo sutartines, pūtė daudytes (vadovai Rosita Kalinienė bei Arūnas Stankus), šoko 6-8 kl. tautinių šokių ansamblis „Juostinas“ (vadovė Daiva Virakienė).
Atidarymo metu kalbėjo Seimo narys Stasys Tumėnas (inicijavęs, kad 2021 būtų paskelbti J.A.Pabrėžos metais), žemaičių kalbos bei kultūros puoselėtojas, J.A.Pabrėžos palikuonis Juozas Pabrėža, Kretingos kultūros centro specialistė Asta Pocienė, direktorė Silvija Baranauskienė.Parodoje dalyvavo progimnazijos dailės bei technologijų mokytojai, 8 kl. mokiniai.

Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė

Comments are closed.
Skip to content