Aktuali informacija dėl COVID-19 ligos

Mokykloms parengtoje svetainėje paskelbta Covid-19 informacija (saugumo sąlygos, testavimas, skiepijimas, pateikiami aktualūs dokumentai, LR operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro sprendimai, pandemijos situacijos valdymo scenarijai).  Kviečiame apsilankyti internetinėje svetainėje:  https://mokyklabecovid.lt/.  

Informacija apie mokinių testavimą nuo Covid-19 (Plačiau…)

Informacija apie kaukių dėvėjimą (Plačiau…)

DOKUMENTAI:

2021-11-18 Nr. V-2625 „Dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar nustatyti“ V priedas (OV, SAM 2021-08-24 sprendimas Nr. V-1927) pakeitimas

2021-11-26 Nr. V-2681 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

2021-11-29 Nr. V-2701 DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ

2021-11-17 Nr. 943 NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

2021-11-18 Nr. V-2621 „Dėl pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimas

2021-11-18 Nr. V-2629 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio rėžimo“ pakeitimas

2021-11-11 SAM Nr. V-2548 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

2021-11-11 SAM Nr. V-2551 Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo

2021-11-11 SAM Nr. V-2552 „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų, organizacijų bei įmonių ir įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo

2021-11-11 SAM Nr. V-465 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO 

2021-11-09 SAM Nr. 2528 sprendimo keitimas

„Dėl testavimo ugdymo įstaigose organizavimo, koordinavimo ir vykdymo“ (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-31 įsakymas Nr. A-1432)

Comments are closed.