Būk sveikas, pavasari!

Gegužės 6 d. mokyklos mokiniai, mokytojai susirinko į galeriją ,,Erdvė“ tarptautinės parodos ,,Būk sveikas, pavasari“ atidarymo šventę. Saulės spinduliai, prasiveržę pro mokyklos langus, kvietė mėgautis puikiu metu laiku. Po tautinių šokių kolektyvo ,,Juostinas“ šokėjų pasirodymo visus susirinkusiuosius pasveikino  progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė. Pasidžiaugė, kad jau paroda atidaroma jubiliejinį 10-ą kartą. Šiemet joje matomi net ių 27 ugdymo įstaigų vaikų kūrybiniai darbai: eilėraščiai, haiku, karpiniai, mokinių rankdarbiai bei informacinėmis technologijomis nupiešti piešiniai. Penkių metodinių grupių – pradinių klasių (mokytoja E.Montvilienė), dailės ir technologijų (mokytoja D.Kulikauskienė), informacinių technologijų (mokytoja I.Rafael), lietuvių kalbos (mokytoja I.Turovaitė) ir anglų kalbos (mokytoja J.Mickutė Penikienė) , kvietimu savo mokinių kūrybinius darbus virtualiai parodai pareikė Viliniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, Kauno Palemono gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos Vitės progimnazija, Alytaus Dainavos progimnazija, Alytaus kolegija, Jaunųjų informatikų akademija, Kretingos Marijono Daujoto progimnazija, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla, Šilutės r. Vilkyčių pagr. Mokykla, Joniškio „Saulės” pagrindinė mokykla, Šiaulių r. Voveriškių mokykla, Šiaulių raj. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija, Šiaulių Gytarių progimnazija, Šiaulių “Romuvos” progimnazija, Šiaulių Dainų progimnazija, Šiaulių  „Rasos“ progimnazija, Šiaulių Dermės mokykla, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, Šiaulių universitetinė gimnazija, Šiaulių Gegužių progimnazija. Su malonumu parodoje dalyvauja ir mokiniai iš Ispanijos, Italijos, Izraelio.
Džiugu, kad paroda šildo ir vienija kuriančiųjų širdis!
Informaciją parengė Edita Montvilienė, 2022-05-06

VIRTUALI KARPINIŲ PARODA
Virtuali 1-4 kl. mokinių kūrybinių darbelių paroda
VIRTUALI PARODA (kompiuteriniai piešiniai, haiku, akrostichai)

Comments are closed.
Skip to content