Būsimiems pirmokams

Prašymai priimami darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. 218-219 kabinete, mokyklos raštinėje arba el.parašu pasirašant prašymą ir atsiunčiant el. paštu rastine@geguziai.lt.

PRAŠYMAI MOKYTIS ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE  PRIIMAMI NUO 2021-03-01.
Pirmumo teise į naujai formuojamas klases priimami vaikai, kurie gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d. netenka pirmumo teisės.

Prašymų formos:
 būsimiems pirmokams
būsimiems penktokams,
bendra.

Comments are closed.
Skip to content