Dailyraščio konkursas „Sąžinė – kasdienybės šviesa“

Dailyraščio konkursas „Sąžinė – kasdienybės šviesa“

Apsisukus metų ratui Šiaulių Gegužių progimnazija jau aštuntą kartą organizavo miesto 5-7 kl. mokinių Dailyraščio konkursą. Tradiciška, kad mokiniai kviečiami ne tik pasivaržyti dėl dailiausiai rašančiojo nominacijos, bet ir prasmingu adventiniu laikotarpiu pamąstyti apie tikrąsias žmogiškąsias vertybes. Pernai akcentuota Išmintis, o šių metų dailyraščio konkurso ,,Sąžinė – kasdienybės šviesa“ tikslas priminti, koks mums svarbus yra Sąžiningumas. Ši vertybė pasirinkta ne atsitiktinai, ji yra viena iš dešimties Gegužių progimnazijos bendruomenės išskirtų svarbiausių vertybių, 2014 m. gegužės 8 d. įamžintų edukacinėje erdvėje Vertybių laiptai.

Kaip ir kiekvienais metais dailyraščio konkurso dalyviai, 5-7 kl. mokiniai iš įvairių Šiaulių miesto progimnazijų, pademonstravo puikius dailaus rašymo įgūdžius vis populiarėjančiame informacinių technologijų pasaulyje. Organizatorių pateikti tekstai mokė sąžiningo gyvenimo. Juk sakoma, kad ne tas turtingas, kas daug turtų turi, bet tas, kas ramia sąžine gyvena. Penktokai rašydami įvairių tautų patarles įsitikino, kad  sąžinė tautybės neturi. Šeštokai atlikdami užduotį turėjo galimybę įsigilinti į žymių žmonių, rašytojų, politikų, filosofų, mintis. Septintokams teko dailiai nurašyti tekstą apie žmogų, kuriam nutiko tai, ką jis pavadino „išskirtine patirtimi“. Tai sugebėjimas atsispirti pagundai pasielgti nesąžiningai. Taigi konkurso dalyviams ne kartą dailiai rašant žodžius sąžinė, sąžiningumas teko susimąstyti.

Vertinimo komisijai, lietuvių k. ir literatūros mokytojoms, teko taip pat atlikti nelengvą užduotį – atrinkti dailiausiai rašančius mokinius. 5-ųjų klasių grupėje pirmoji vieta skirta Auksei Sinickaitei, iš Gegužių progimnazijos (mokyt. I. Turovaitė), antroji – Danielei Lešinskaitei iš Dainų progimnazijos (mokyt. V. Tolvaišienė), trečioji – Urtei Brazauskaitei iš Vinco Kudirkos progimnazijos (mokyt. R. Samoškienė); 6-ųjų klasių grupėje pirmoji vieta skirta Augustei Lozaitytei iš Gytarių progimnazijos (mokyt. A. Šimkuvienė), antroji – Andrėjai Kupčiūnaitei iš Gegužių progimnazijos (mokyt. R. Savickienė), trečioji – Adrijai Malaškaitei iš Ragainės progimnazijos (mokyt. A. Vasiliauskienė); 7-ųjų klasių grupėje pirmoji vieta atiteko  Emilijai Paliūnaitei iš Dainų progimnazijos (mokyt. A. Pigulevičienė), antroji – Marijui Vaidilai  iš Gegužių progimnazijos (mokyt. B. Petkuvienė), trečioji –  Vestai Kondrotaitei iš Gytarių progimnazijos (mokyt. I. Vizgailienė).

Džiaugiamės mokiniais, populiarinančiais dailią rašyseną, ir tikimės, kad kvietimas kasdien klausytis ir išgirsti sąžinės balsą priimtas.

Renginio organizatorės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Birutė Petkuvienė ir Renalda Savickienė

Comments are closed.
Skip to content