DŽIAUGIAMĖS OLIMPIADŲ REZULTATAIS (Tęsinys)

Andrėja Kupčiūnaitė, 5c klasė (mokytoja Oresta Malcevičienė) – Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada, I vieta.

Viktorija Baranauskaitė, 7a klasė (mokytoja Oresta Malcevičienė) – Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada, III vieta.

Ignas Indrijauskas, 8d klasė (mokytoja Gražina Jurgaitienė) – Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada, II vieta.

Majus Ivanavičius, 8b klasė (mokytoja Gražina Jurgaitienė) – Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada, III vieta.

Erika Jokubauskaitė, 8d klasė (mokytoja Gražina Jurgaitienė) – Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada, III vieta.

Ignas Indrijauskas, 8d klasė (mokytojas Marius Norbutas) – Lietuvos 7-8 klasių mokinių geografijos olimpiada, III vieta.

Ugnius Jurevičius, 5b klasė (mokytoja Aušra Lučinskienė) – Šiaulių miesto 5 klasių mokinių dailės olimpiada, I vieta.

Eglė Lukoševičiūtė, 6c klasė (mokytoja Jūratė Šlitė-Brazė) – Šiaulių miesto  6 klasių mokinių dailės olimpiada, II vieta.

Ignas Indrijauskas, 8d klasė (mokytoja Jūratė Lukošienė) – Šiaulių miesto 8 klasių mokinių chemijos olimpiada, I vieta.

Benas Mendelis, 3a klasė (mokytoja Aušra Adomaitienė) – Šiaulių miesto 3 klasių mokinių matematikos olimpiada, I vieta.

Radvilas Andrijauskas, 4d klasė (mokytoja Virginija Miltinienė) – Šiaulių miesto 4 klasių mokinių matematikos olimpiada, II vieta.

Aurelijus Tvaskūnas, 8d klasė (mokytoja Rasa Žemaičiūnienė) – Šiaulių miesto 8 klasių mokinių fizikos olimpiada, I vieta.

Ignas Indrijauskas, 8d klasė (mokytojas Marius Norbutas) – Šiaulių miesto 8 klasių mokinių geografijos olimpiada, laureatas – pakviestas (vienas iš dviejų kviečiamų dalyvauti Šiaulių miesto mokinių) dalyvauti šalies finaliniame geografijos olimpiados finale.

Erika Jokubauskaitė, 8d klasė (mokytoja Inga Turovaitė) – Šiaulių miesto 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, I vieta.

Beata Gineitytė, 8d klasė (mokytoja Inga Turovaitė) – Šiaulių miesto 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, II vieta.

Ignas Indrijauskas, 8d klasė (mokytoja Gražina Jurgaitienė) – šalies 5-8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiada, I vieta.

Andrėja Kupčiūnaitė, 5c klasė (mokytoja Renalda Savickienė) – Šiaulių miesto 5–6 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, I vieta.

Nojus Kvedaras, 5b klasė (mokytoja Birutė Petkuvienė) – Šiaulių miesto 5–6 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, II vieta.

Augustė Čerkauskaitė, 6b klasė (mokytoja Birutė Petkuvienė) – Šiaulių miesto 5–6 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, II vieta.

Danielius Šer, 7c kl. mok. (mokytoja Inga Turovaitė) – Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomu.

Gustė Kepalaitė, 8d klasė (mokytoja Laima Perminienė) – Šiaulių miesto 7-8 klasių mokinių technologijų olimpiada (tekstilės grupė), II vieta.

Ignas Indrijauskas, 8d klasė (mokytoja Laima Perminienė) – Šiaulių miesto 7-8 klasių mokinių technologijų olimpiada (konstrukcinių medžiagų grupė), III vieta.

Saulė Šidlauskaitė, 7c klasė (mokytoja Lina Šidlauskienė) – Šiaulių miesto 6–12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkursas, III vieta.

Daniel Šer, 7c klasė (mokytoja Inga Turovaitė), Šiaulių regiono meninio skaitymo konkursas, I vieta. Danielius dalyvaus meninio skaitymo konkurse šalies ture.

Augustė Čerkauskaitė, 6b klasė (mokytoja Evelina Brikienė) – Šiaulių miesto 6 klasių mokinių matematikos olimpiada, I vieta.

Daniel Šer, 7c klasė (mokytoja Evelina Brikienė) – Šiaulių miesto 7 klasių mokinių matematikos olimpiada, II vieta.

Aurelijus Tvaskūnas, 8d klasė (mokytoja Evelina Brikienė) – Šiaulių miesto 8 klasių mokinių matematikos olimpiada, I vieta.

Mia Gineitytė, 7d klasės mokinė (mokytoja Jurgita Mickutė Penikienė) – Šiaulių miesto 7 klasių mokinių anglų kalbos konkursas, I vieta.

Mia, Šiaulių miesto prancūzų kalbos konkurso II vietos laimėtoja,  2022 m. kovo 4-5 dienomis dalyvavo Šalies etapo mokinių prancūzų kalbos konkurse. Laukiame šalies etapo konkurso rezultatų. Didžiuojamės, Mia, tavo prancūzų ir anglų kalbų olimpiadų puikiais rezultatais.

Daniel Šer, 7c klasės mokinys (mokytoja Rasa Balčiūnienė) – Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (LMIO – atrankinė, Šiaulių miesto, etapo dalis), I vieta.

Daniel, vienintelis Šiaulių miesto mokinys, 2022 m. kovo 25-26 d. dalyvaus Lietuvos 8-12 kl. mokinių informatikos olimpiados baigiamojoje dalyje. Linkime Danieliui sėkmės LMIO olimpiados baigiamojoje dalyje. Danieliau, didžiuojamės tavo puikiais informatikos olimpiados rezultatais.

Parengė
Reda Zalogienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Comments are closed.
Skip to content