eTwinning projektas ,,Water as a source of Life“

Šiaulių Gegužių progimnazijos matematikos ir gamtamokslinio modulio „Gamtos akademija“ ketvirtokai ir 4c klasės mokiniai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte ,,Water as a source of Life“. Tai aplinkosauginis projektas, kurio tema – vanduo, jo įtaka žmogaus ir fizinei aplinkai. Bendravimas ir keitimasis informacija bus vykdomas per vaizdo konferencijas, naudojant interaktyvias komunikacijos platformas ir „twinspace“. Tai yra projektinis mokymasis, kurio metu mokiniai bendradarbiaus atliekant vandens tyrimus. 2021 m. sausio 15 d. įvyko virtualus susitikimas su projekto šalies partnerės Graikijos mokinukais. Vaikai prisistatė, pasipasakojo apie save, savo pomėgius, klases, mokyklas. Užsimezgė graži draugystė.
Projekto koordinatorė Edita Montvilienė

Comments are closed.
Skip to content