MOKYKLAI – 50! METŲ SPINDULYS 2022

Apie tai rašo…
50 Gegužių mokyklos akimirkų (1972-2022)
Gegužių mokyklai – 50: „METŲ SPINDULYS 2022“ (pirma dalis),
Gegužių mokyklai – 50: „METŲ SPINDULYS 2022“ (antra dalis),
Gegužių mokyklai – 50: „METŲ SPINDULYS 2022“ „Šviesos pasaka“ akimirkos.

2022 m. gruodžio 13 d. Gegužių progimnazijoje jau penktą kartą vyko tradicinis mokyklos renginys – šviesos ir padėkos vakaras ,,METŲ SPINDULYS 2022“. Šiemet jis ypatingas, skirtas ne tik Šviesos dienai paminėti, bet ir užbaigti mokyklos 50-uosius jubiliejinius  metus,  prisiminti, pagerbti, apdovanoti žmones, kurių skleidžiama šviesa spindėjo ryškiausiai, pasidžiaugti jų gražiais nuveiktais darbais, įteikti ALUMNI premijas geriausiems mokiniams. Juk Mokykla yra žmonės, žinios, vertybės, kūryba, augimas, nuolatinis judėjimas, kas susilieja į sraunią Šviesos upę, plukdančią Kultūros link.

Mokyklos direktorė Silvija Baranauskienė sveikindama visus su gražia švente ir mokyklos jubiliejumi pasidžiaugė tais, kurie kūrė turtingą mokyklos istoriją ir tikėjo žmogaus augimo šviesos didybe. Visi sustojome Šviesos minutei pagerbti tuos, kurie kūrė, kuria ir kurs mokyklą. Direktorė padėkojo visiems prisidėjusiems, kad mokyklos aikštėje atsirastų obelaitė, nokinanti 50 auksinių obuolių. Tegu po ja vaikų pasaulis būna dar gražesnis!

Renginyje sulaukta gausybės svečių: buvusių mokyklos vadovų ir mokinių, miesto mero ir švietimo skyriaus vedėjos, HP asociacijos, mokyklų vadovų, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios klebono, mokytojų, tėvelių ir socialinių partnerių iš kitų miestų.

Sveikinimo žodį tarė miesto meras Artūras Visockas, švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, Seimo nario S. Tumėno patarėjas Nerijus Brazauskas, mikrorajono lopšelių-darželių „Voveraitė“, „Gintarėlis“, „Vaikystė“, „Bitė“, „Pasaka“ bei Lieporių, „Saulėtekio“ gimnazijų direktorės, miesto viešosios  bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vadovė Rima Matulevičiūtė ir bibliotekininkė, mokyklos alumnė Gintana Sorakienė, ,,Juventos“ progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė, Lieporių mikrorajono bendruomenės atstovai.

Pirmoje šventės dalyje visiems žiūrovams buvo padovanoti 8c klasės mokinių spektaklio pagal A. de Sent Egziuperi pasaką ,,Mažasis princas“ fragmentai (spektaklį kūrė lietuvių k. ir literatūros mokytoja Inga Turovaitė ir muzikos mokytoja Raimonda Janulienė). Vykdami iš vienos planetos į kitą, kur šviesą skleidė grožis, gėris, laimė, garbė, protas, tiesa, darbas, viltis, kantrybė, pasiaukojimas, tikėjimas, meilė, ir susitikdami vis su kitais veikėjais – žibintininku, rože, karaliumi, tuščiagarbiu, gyvate, lape, pamąstydami apie gyvenimo prasmę, amžinąsias vertybes, santykius su žmonėmis, keliavome po įvairių nominacijų pasaulį. Renginį vedė Kvedarų šeima: mama Inga, tėtis Robertas, Nojus ir Elzė.

Šiemet skirtos net 26 ,,METŲ SPINDULIO 2022“ (Plačiau…) nominacijos mokinių tėvams, buvusiems mokyklos vadovams, mokytojams, aplinkos darbuotojams, socialiniams partneriams, alumnams, mokiniams.

„METŲ SPINDULIO 2022“ nominacijos skirtos už kūrybingos šeimos pavyzdį, sėkmingą mokyklos istorijos kūrimą, tarnystę mokyklos tradicijoms, ugdymo krypčių valdymą, raštvedybos įdirbį, finansų valdymo įžvalgas, pagalbą kuriant kitokią mokyklą, šiltą, spalvotą, muzikalų bendradarbiavimą, indėlį kuriant augantį vaiką, etnokultūros, humanistinę, dorovės, kultūros, tikėjimo, vertybių, sportišką mokyklą.

2022 m. ALUMNI premijos nominacijos skiriamos šiems mokiniams: Nojui Kvedarui, 6b kl., Andrėjai Kupčiūnaitei, 6c kl., Justinai Janulytei, 8c kl., Saulei Šiaulytei, 8c kl., Saulei Šidlauskaitei, 8c kl., Miai Gineitytei, 8d kl., Daniel Šer, 8c kl. Alumni premija 2019 m.  įsteigta buvusių mokinių Rasos ir Ryčio Zalogų bei Tomo Serafinavičiaus iniciatyva, kasmet jų ir kitų mokyklos alumnų dėka premijoms skiriamos piniginės lėšos kaip paskatinimas geriausiems, aktyviausiems mokiniams. Plačiau…

2022 m. ALUMNI yra šalies, miesto, mokyklos įvairių olimpiadų, konkursų, viktorinų, protmūšių nugalėtojai, renginių dalyviai, vedėjai, organizatoriai. Tai mokiniai, skaitantys pranešimus (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis) tarptautinėse, šalies, miesto konferencijose,  bei pasižymintys aukštais ugdymo(si) pasiekimais.

ALUMNI 2022 m. yra: šalies informatikos olimpiados, meninio skaitymo, rašinių konkursų laureatai; miesto informatikos, matematikos, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų kalbų, biologijos, STEAM olimpiadų, meninio skaitymo konkursų (lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis), lietuvių k. diktanto konkurso nugalėtojai; tarptautinių ir šalies virtualių olimpiadų, konkursų nugalėtojai, aktyviai dalyvauja miesto komandų konkursuose; dalyvavo LRT laidos ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ aštuntokų finalo ir superfinalo filmavimuose, laimėta garbinga II vieta.

Už aukštus ugdymosi pasiekimus, iniciatyvumą ir atsakingumą, savanorystę, mokyklos, miesto, šalies vardo garsinimą ALUMNI yra apdovanoti: Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, miesto švietimo skyriaus vedėjos E. Minkuvienės, progimnazijos direktorės S. Baranauskienės padėkomis; Šiaulių miesto mero A.Visocko specialiaisiais prizais.

Renginio metu pasirodė progimnazijos folkloro ansamblis „Gasužis“, tautinių šokių kolektyvai „Juostinas“ ir ,,Upynikė“, šokio studija „Karuselė“, vokaliniai ansambliai „Ta TiTi Bum“, ,,La-Fa“,  jaunučių choras „Strazdanėlės“ ir solistė Karina Šer. 

Šventėje virtualiai apžvelgtas Gegužių progimnazijos 50 metų nueitas kelias, įdomu buvo prisiminti svarbiausius mokyklos gyvenimo įvykius, gražiausias akimirkas, žmones, kuriais didžiuojamės.  

Po šventės aktų salėje vaišintasi galerijoje ,,Erdvė“ skaniais užkandžiais, saldumynais, kava ir arbata. Paskui  prasidėjo II vakaro dalis lauke, mokyklos aikštėje, kur baltoje žiemos pasakoje su žibintais šoko nykštukai ir lange grojo fleitininkė. Pabaigoje vyko muzikinis šviesų ir ugnies šou, vainikuojantis renginį. Visus suvienijo bendrystės jausmas ir skleidžiamų spindulių šiluma.

Tegul šviesa sklinda visur ir visada bei pasiekia kiekvieną. Tegul Gegužių mokyklos istorijoje lieka įrašyti gražūs bei nuoširdūs darbai. Susimąstykime dar kartą apie amžinąsias gyvenimo vertybes, prisimindami renginio vedėjų ir spektaklio veikėjų mintis:

  • Kurio sieloje šviesu, tas ir aplink save šviesą mato;
  • Man gražiausia tai, kas matoma tik širdimi;
  • Nuoširdžiai mylėti – vadinasi, pamiršti save;
  • Protas yra vertybė tada, kai tarnauja meilei;
  • Jėga, vedanti mus į priekį, – svajonės, troškimai, viltis… Ir, žinoma, darbas;
  • Ieškokite meilės ir kaupkite meilę savo širdyse. Meilė tokia visagalė, kad keičia ir mus pačius;
  • Garbė – tai didžiulė švarių, stiprių ir teigiamų jausmų sankaupa.

Su Tarptautine Šviesos diena! Gyvuok ir švieski, Gegužių mokykla, dar ilgai ilgai!

Rengė

Reda Zalogienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Laima Tamulevičienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Fotografavo Ilona Zazienė, LIgita Norvilienė, mokytojos

Comments are closed.
Skip to content