Mokiniai, kurdami Kalėdines atvirutes dalijasi su jumis savo džiaugsmu, gerumu ir meile….

Kalėdos yra puikus laikas sustoti. O sustojus pamatyti tuos, kurie yra šalia. Skirti jiems visą savo laiką, nes jis yra brangiausias už viską šiame pasaulyje. Kalėdos – tai vidinė šviesa mūsų širdyje – gerumas ir džiaugsmas.
Šios Kalėdos tikrai skirsis nuo ankstesnių metų, bet jos neabejotinai bus ne mažiau magiškos…
Juk tikėjimas viską padaro įmanoma, viltis viską išjudina, o meilė viskam suteikia grožio….       
Kasmet Šiaulių mieste gruodžio mėnesį yra organizuojama atviručių paroda „Prancūziškos Kalėdos“. Šiais metais ši paroda yra virtuali, bet ne mažiau magiška…
Mokiniai, besimokantys prancūzų kalbos iš 7 Šiaulių mokyklų (Jovaro, „Juventos“, Medelyno, Gegužių, „Romuvos“ progimnazijų, bei Didždvario, Janonio, St. Šalkausakio, bei „Saulėtekio“ gimnazijų) kūrė Kalėdines atvirutes naudodami įvairią techniką. Parodą organizavo prancūzų kalbos mokytojos Jūratė Šimkuvienė, Vilma Vaitekunienė, Virginija Vaičiulienė, Ramunė Švėgždienė.

Comments are closed.
Skip to content