Mokyklos vardo premijos kandidatų registracija

Remiantis Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos nuostatais,  patvirtintais Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos direktoriaus 2009 m. balandžio mėn. 17 d. įsakymu Nr. V-94,

DOKUMENTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

 1. Kandidatus (8 klasių mokinius) premijai gauti iki 2024 m. gegužės 31 d. turi teisę siūlyti mokyklos administracija, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pats mokinys. Dokumentai (motyvacinis (rekomendacinis) laiškas) priimami progimnazijos raštinėje arba galima siųsti el. paštu (rastine@geguziai.lt).
 2. Siūlydami kandidatus premijai gauti, asmenys turi pateikti šiuos dokumentus:
  2.1. kandidato charakteristiką;
  2.2. kandidato einamųjų mokslo metų ugdymo(si) rezultatų aprašymą;
  2.3. kandidato einamųjų mokslo metų meninės (dailės) veiklos aprašymą;
  2.4. kandidato 7-8 kl. veiklos aprašymą (dalyvavimas (organizavimas, laimėjimai) miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, aktyvi veikla mokyklos gyvenime ir kt.).
  2.5. kandidato asmeninės veiklos įvertinimą (rekomendaciją).
 • Dokumentus apie kandidatą gali pateikti keli skirtingi asmenys.
 • Pasiūlytų kandidatų Mokyklos vardo premijai gauti veiklą, jų veiklos rezultatus bei reikšmę pagal pateiktus dokumentus vertins ir svarstys komisija.
 • 2024 m. Gegužių mokyklos vardo premija laureatui bus įteikta birželio 14 d., per mokslo metų uždarymo šventę.
 • Motyvacinio (rekomendacinio) laiško forma.
Comments are closed.
Skip to content