Nuo 2018 -2019 m.m. progimnazija dalyvauja Goethe‘s instituto organizuojamame projekte

Nuo 2018 -2019 m.m. progimnazija dalyvauja Goethe‘s instituto organizuojamame projekte CLILIG@Litauen. INTEGRUOTAS VOKIEČIŲ KALBOS IR DALYKO MOKYMAS(IS) LIETUVOJE. Projekto rėmuose mokykloje įgyvendinamas mokyklinis projekto modelis, kai kiekvieną savaitę vyksta  du integruoti gamtos mokslų ir vokiečių kalbos moduliai. 8 klasėms skiriama 1 savaitinė modulio „Integruotas fizikos ir vokiečių kalbos dalykų mokymas“ pamoka, 5 klasių mokiniai gali rinktis „Integruotą gamtos ir žmogaus bei vokiečių kalbos dalykų“ modulį. Modulius veda vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė, fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė, biologijos mokytoja Lina Dulevičienė. Mokiniai  šiuose moduliuose gali pajusti integracinio mokymo privalumus: pagilinti fizikos, gamtos ir žmogaus dalykų žinias atliekant eksperimentus, tyrimus ir geriau išmokti vokiečių kalbą ar įgyti jos pradmenis. Modulių programa siekiama ugdyti mokinių komunikacinius gebėjimus, padėti jiems įgyti viešojo kalbėjimo kultūros, fizikos eksperimentų atlikimo, atliktų darbų pristatymo, rengimo pagrindus, taip pat ugdyti mokinių bendravimo vokiečių kalba ir tarpkultūrinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą kai kuriomis gamtos ir žmogaus, fizikos dalykų temomis,  taip pat ugdyti saviraiškos užsienio kalba gebėjimus. Aktyvūs kalbos mokymo(si) metodai per kitų dalykų turinį atveria naujas perspektyvas užsienio kalboms. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (IDUKM) – tai mokymo būdas, kai mokomasis dalykas dėstomas užsienio kalba. Kalba ir turinys dėstomi integruotai. Vyksta mokytojų dalykininkų bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja patirtimi. Plačiau apie projektines veiklas…

Comments are closed.
Skip to content