Progimnazijoje svečiavosi kolegos iš Klaipėdos

2016 m. balandžio 5 d. progimnazijoje lankėsi kolegos iš Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos. Vizito metu svečiai apžiūrėjo įkurtas edukacines erdves, susipažino su visuminio ugdymo rezultatais ir tradicijomis, pasidalijo patirtimi. Mokyklos direktorė S.Baranauskienė apibūdino mokyklą, jos veiklą, organizavo diskusiją, kurioje ieškojo atsakymų į retorinius klausimus: Kas yra kultūra? Kaip stiprinamas ryšys „Vaikas. Šeima. Mokykla“?  Ar dorą mokinį ugdo tik dorinio ugdymo mokytojas? Kokių vertybinių nuostatų puoselėjimas skatina visuminį mokinio augimą?
Šiaulių ir Klaipėdos progimnazijų mokytojus suvienijo dailės mokytojos V.Žabarauskaitės organizuota bendra veikla – mandalų piešimas. Mokytojų įvairiais raštais išmargintos, vieningu darbu sukurtos mandalos puoš Klaipėdos Simono Dacho ir mūsų progimnazijos erdves, o bendra susitikimo dalyvių nuotrauka ant Sėkmės akmens primins svečių viešnagę progimnazijoje.
Išlydėjome svečius, atsisveikinome, sakydami vieni kitiems: „Iki susitikimo Klaipėdoje“.

Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Nuotraukas pateikė D.Kulikauskienė, dailės mokytoja

Comments are closed.
Skip to content