Seminaras Kėdainių J.Paukštelio progimnazijoje

2024 m. birželio 19 d. Gegužių progimnazijos 39 pedagogai dalyvavo edukacinėje
išvykoje/seminare „Kompleksinis žvilgsnis į įtrauktį Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje“. Susitikimo metu kalbėjome apie iššūkius, su kuriais susiduriama siekiant užtikrinti kokybišką įtraukųjį ugdymą(si), aptarėme mokytojo ir tėvų bendravimo bei bendradarbiavimo ypatumus, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.
Nuoširdžiai dėkojame Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos direktorei Terezai Sotnik ir direktoriaus pavaduotojoms ugdymui Jolitai Gaučienei, Jūratei Kavaliauskienei už šiltą priėmimą, mokyklos pristatymą ir parengtą pranešimą apie įtrauktį Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje.

Comments are closed.
Skip to content