Sveikiname Mokyklos vardo premijos nugalėtoją

2022 m. birželio 22 d. paskelbtas Gegužių mokyklos vardo premijos nugalėtojas Ignas Indrijauskas (8d kl. mokinys).
Plačiau:
IGNAS INDRIJAUSKAS – 2022 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO LAUREATAS

Ignas Indrijauskas mokosi Gegužių progimnazijoje nuo pirmos klasės. Jau pirmos pažinties metu, t.y. penktoje klasėje, berniukas iš visų išsiskyrė smalsumu pasauliui, mokslui, naujovėm. Vėliau paaiškėjo, kad Ignas labai stropiai mokosi visus dalykus, nors pats pirmenybę teikia tiksliesiems mokslams. Berniukas ne tik kasmet baigdavo metus aukštesniuoju lygiu ar tik dešimtukais, bet ir pelnydavo laimėjimų konkursuose, olimpiadose, individualiose ir grupinėse veiklose.

Ignas ištikimiausias „Olympio“ visų dalykų konkursų dalyvis, kasmet gaunantis po 6 – 7 medalius ir rudens, ir pavasario sesijoje. Tuose edukaciniuose konkursuose jis dalyvauja dažniausiai savo iniciatyva, kas rodo jo didelį domėjimąsi mokslu, drąsą varžytis. Pastarąjį įgūdį Ignas turbūt išsiugdė ir daug metų lankydamas plaukimą.

Ypač sėkmingi I.Indrijauskui buvo dveji pastarieji metai, kai jis tapo mokyklos vardą mieste, šalyje garsinančiu mokiniu. Ir būtent Gegužių progimnazija pirmoji pastebėjo ir įvertino Igno pasiekimus, suteikdama 2019m. Alumni premiją. Tai, kad 2021m. berniukas ją gavo pakartotinai, įrodo, kaip nuosekliai ir atsakingai Ignas vertina pasitikėjimą juo. 2022m. birželio 1d. Ignas buvo pakviestas į Šiaulių miesto olimpiadininkų apdovanojimą ir gavo padėką ir dovanų iš mero A.Visocko. Vien aštuntoje klasėje I.Indrijauskas labai sėkmingai dalyvavo net 7 olimpiadose ir konkursuose. Jis šalies 5-8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 1 v. laimėtojas, Lietuvos 7-8 klasių mokinių geografijos olimpiados 3 v. laimėtojas, Nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse užėmė 11 vietą, pateko į šalies matematikos konkurso „Kengūra“ geriausiųjų 50-ą. Šiaulių mieste Ignas taip pat tapo 8kl. mokinių geografijos olimpiados laureatu, 7 – 8 klasių mokinių technologijų olimpiados (konstrukcinių medžiagų grupė) 3 v. laimėtoju, 8 kl. mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados 2 v. laureatu, 8 kl. mokinių biologijos olimpiados 2 v. laimėtoju ir 8 kl. mokinių chemijos olimpiados 1 v. laureatu. Pastarosios olimpiados vertinimo komisijos nuomone, Ignas savo žiniomis, gebėjimais, įvairiapusiškumu labai pralenkė kitus olimpiados dalyvius.

Smalsumas ir siekis žinių bei patirties berniuką veda įvairiais keliais, dažniausiai labai sėkmingais. Šiaulių miesto 7 kl. mokinių matematikos olimpiadoje užėmė 2 v., o kartu su komanda Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 7 kl. mokinių  gamtos, IT ir tiksliųjų mokslų konkurse „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ 3 v. Taip pat su grupe bendramokslių I.Indrijauskas Šiaulių miesto tarpmokykliniame komandiniame 5-8 klasių mokinių nuotoliniame šachmatų turnyre, skirtame Šiaulių sporto ir Šiaulių žydų sporto draugijos „Makabi“ šimtmečiui paminėti, užėmė 2 v. Individualiai ar komandoje Ignas visada stengiasi pasiekti geriausių rezultatų.

Džiugu pabrėžti, kad aukšti pasiekimai chemijos, biologijos, geografijos, matematikos srityse yra papildomi ir humanitarinių mokslų pasiekimais. 2021m. Ignas dalyvavo Šiaulių miesto mokinių rašinių konkurse „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtame V.Mačernio jubiliejiniams metams paminėti. Mokykloje Ignas dalyvavo konferencijoje „Mokykla, kuri augina“ ir skaitė pranešimą. Taip pat I.Indrijauskas noriai dalyvauja ir socialinėje pilietinėje veikloje, minint Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją. Ignas yra nuoseklus patriotas savo mokyklos, miesto, Lietuvos.

Mokytojai ir klasės draugai žino, kad jokia šlovė neužgoš Igno nuoširdumo ir paprastumo, noro padėti. Gal todėl klasės draugai drąsiai kreipiasi į jį pagalbos ir giria, kad neaiškias tiksliųjų mokslų temas paaiškina taip pat gerai kaip mokytojas. Ir gražu, kad ir pats Ignas savo šūkiu pasirinko įsipareigojimą kasdien padaryti nors vieną žmogų laimingesnį.

Įvairiapusiška veikla, aukšti pasiekimai dalykų konkursuose, asmeninės savybės, tokios kaip smalsumas, savarankiškumas, draugiškumas, patriotiškumas, valia ir ryžtas, sukuria Igno Indrijausko išskirtinumą. Tegul išsipildo Igno linkėjimas mokyklai, išsakytas jos baigimo proga, ir jam: telydi jį minties ir širdies galybė ir toliau visuose gyvenimo vingiuose.

Parengė Inga Turovaitė, klasės auklėtoja
Fotografavo Ligita Norvilienė, pradinio ugdymo mokytoja

Comments are closed.
Skip to content