SVEIKINAME RASĄ ŽEMAIČIŪNIENĘ!

Rasa Žemaičiūnienė – Šiaulių Gegužių progimnazijos fizikos, matematikos mokytoja, klasės auklėtoja

Rasa Žemaičiūnienė yra gamtos mokslų ir matematikos žinovė, klasės auklėtoja, puiki pedagogė. Mokytojos sukaupta akademinė patirtis Šiaulių universitete padeda profesionaliai vykdyti metodinę veiklą, domėtis ir naudotis naujausiomis technologijomis, jas diegti ugdymo procese, skatinti mokinių kūrybiškumą ir domėjimąsi gamtos mokslais.

Mokytoja Rasa Žemaičiūnienė su kolegomis vykdo tarptautinį Goethe’s instituto projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“, kurio pagrindinis tikslas – integruotas gamtos mokslų ir vokiečių kalbos mokymas. Mokytojos Rasos su kolege parengtas integruotos fizikos ir vokiečių k. pamokos „Garsų pasaulis“ plano pavyzdys publikuojamas tarptautiniame elektroniniame leidinyje„CLILiG“.

Mokytojos vadovaujami 5-8 kl. mokiniai dalyvauja tarptautinėse mokinių integruotų praktinių veiklų – eksperimentų pristatymo konferencijose „Tiriame, mokomės vokiečių kalbos ir dalijamės“, organizuoja patyriminio ugdymo dienas progimnazijos bendruomenei.

Mokytoja inicijuoja ir vykdo STEAM bei gamtamokslinio ugdymo modulių veiklas, yra 5-8 klasių gamtos mokslų laboratorijos progimnazijoje vadovė. Rasa aktyviai dalijasi patirtimi su mokyklos bei šalies pedagogais, skaito pranešimus tarptautinėse ir šalies konferencijose, veda atviras meistriškumo ir integruotas pamokas miesto ir šalies  mokytojams, siekdama atskleisti visuminio mokymo(si) galimybių spektrą.

„Atrasti – reiškia kažką įsisąmoninti, suvokti, atskleisti prasmę, ir tai, ką randi pats, gali padalinti kitiems“– tai mokytojos Rasos Žemaičiūnienės pedagoginės veiklos meistriškumo formulė.  

Rengė

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2021-10-05

Comments are closed.
Skip to content