Vykdome mokinių e-NMPP

2021–2022 M.M.

NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ (NMPP) TVARKARAŠTIS

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Comments are closed.
Skip to content