4 ir 8 kl. e-NMPP vykdymas

Gegužių progimnazijoje vyks Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai:
4 kl. – 2023 m. sausio 24 – vasario 1 d.
8 kl. – 2023 m. vasario 7-24 d.

Plačiau dėl e-NMPP vykdymo mokykloje, prašome teirautis kl. auklėtojos, direktorės pavaduotojos ugdymui R.Zalogienės (tel. 8-41-552629)

Informacija:

2022–2023 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

NMPP vykdymo tvarkos aprašas

2022–2023 m. m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo užduočių turinio aspektai

4 klasė
matematika
skaitymas

8 klasė
matematika
lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas)

Pagarbiai,
Reda Zalogienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Comments are closed.
Skip to content