VISUMINIO UGDYMO KONFERENCIJA

„Visuminis ugdymas kompetencijomis grįstose klasės vadovo, dalyko modulio, neformaliojo švietimo pamokose“. Apie konferenciją rašo…

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas“ (Vydūnas)

Konferencija skiriama Vydūno 155-ioms gimimo ir 70-ioms mirimo metinėms paminėti

VU KONFERENCIJOS PROGRAMA

IDĖJŲ LABORATORIJŲ PROGRAMA

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus, kolegijų, universitetų dėstytojus, mokinių tėčius ir mamas dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje, kuri
vyko 2023 m. sausio 19 d. nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą.

Konferencijos probleminės sritys:

1. Visuminis ugdymas – harmoningos asmenybės formavimas klasės vadovo, NŠ, dalyko modulio pamokose. 2. Vertybių, kompetencijų ugdymas. 3. Pedagogų ugdymas(is) ir profesinis augimas. 4. Pamokos planavimo ir organizavimo formos bei būdai, gerinantys mokinių išmokimo kokybę. 5. Ugdymo turinio, metodų ir mokymo(si) priemonių įvairovė ir dermė. 6. Sėkmingų pamokų pavyzdžiai/ metodai/ strategijos. 7. Mišraus mokymo(si) patirtys (integravimo galimybės, sąsajos su realiu gyvenimu, mąstymo galios, kalbinė/vaizdinė/vaidybinė raiška, STEAM veiklos, IKT integracija, techninė kūryba, informatinis mąstymas).

Konferencijos darbo formos:

Atviros pamokos, pranešimai, diskusijos, refleksijos.

Konferencijos 2023-01-19 programa:

12.00–12.45 atviros pamokos;

12.45–13.00 pamokų aptarimas;

13.00–13.15 pertrauka;

13.15–14.45 plenarinis posėdis;

14.45–15.45 idėjų laboratorijos;

16.00–16.20 konferencijos apibendrinimas, uždarymas.

Comments are closed.
Skip to content