8-okų KMDU kūrybinių darbų grąžinimas

2022-2023 m. m. aštuntokus kviečiame atvykti į Gegužių progimnaziją ir atsiimti savo baigiamuosius KMDU kūrybinius darbus.

Mokinių, kurie mokosi Lieporių ir „Saulėtekio“ gimnazijose, darbai atiduoti gimnazijų administracijai, dailės mokytojams.

Lina Lušienė,
Dailės skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Comments are closed.
Skip to content