Įvyko visuminio ugdymo konferencija

2024 m. sausio 25 d. vyko VISUMINIO UGDYMO ŠALIES METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA Visuminis ugdymas mokykloje: žinių, vertybių ir kompetencijų sintezė (APIE KONFERENCIJĄ)
„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas“ (Vydūnas)
Konferencija skirta Ignaco Štacho 170-ioms mirimo metinėms paminėti

VIRTUALI PARODA

Konferencijos probleminės sritys:
1. Visuminis ugdymas – harmoningos asmenybės formavimas pamokose. 2. Žinių, vertybių, kompetencijų ugdymas. 3. Pedagogų ugdymas(is) ir profesinis augimas. 4. Pamokos planavimo ir organizavimo formos bei būdai, gerinantys mokinių išmokimo kokybę. 5. Ugdymo turinio, metodų ir mokymo(si) priemonių įvairovė ir dermė. 6. Sėkmingų pamokų pavyzdžiai/ metodai/ strategijos. 7. Mišraus mokymo(si) patirtys (integravimo galimybės, sąsajos su realiu gyvenimu, mąstymo galios, kalbinė/vaizdinė/vaidybinė raiška, STEAM veiklos, IKT integracija, techninė kūryba, informatinis mąstymas).

Konferencijos darbo formos:
Meistrystės pamokose pristatymai, pranešimai, diskusijos, refleksijos.

Konferencijos programa:
12.00–12.25 konferencijos atidarymas;
12.25–12.35 virtuali paroda;
12.35–13.20 plenarinis posėdis;
13.20–13.30 pertrauka;
13.30–15.00 idėjų laboratorijos; PROGRAMA
15.00–15.30 konferencijos apibendrinimas, uždarymas.

12.00–12.25 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS.

Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos – Taikos mokyklos, Humanistinės mokyklos direktorė, LHPA valdybos narė, HP riterė;

12.35–13.20 PLENARINIS POSĖDIS.

Pranešimus skaito:
Dovaldas Kušlikis, VšĮ „Lyderiams LT“ vadovas, Pasaulinės lyderystės konferencijos organizatorius Lietuvoje.
„Šiandienos ir ateities mokytojas = Lyderis”

Kodėl mokytojas puikiai atitinka Lyderio supratimą? Kokia yra supaprastinta lyderystės samprata Pasaulinės lyderystės konferencijų kontekste?
Šiandien mokykloje svarbu ne tik bendrųjų kompetencijų ugdymas, tačiau ir proaktyvumo, mokinių įsitraukimo ugdymas, tad lyderystė tampa ne vien smagiu užsiėmimu, o būtinybe.

13.30–15.00 IDĖJŲ LABORATORIJOS.

15.00–15.30 KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS, UŽDARYMAS.
Moderuoja Reda Zalogienė, Lina Lušienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos pavaduotojos ugdymui;
Apibendrina Ieva Rafael, Gegužių progimnazijos Tarybos pirmininkė, Aušra Tupikė, Gegužių progimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė;
Edukaciją veda Raimonda Janulienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos muzikos mokytoja, pavaduotoja ugdymui;

Konferencijos organizacinis komitetas:
Šiaulių Gegužių progimnazijos Direkcinė taryba, Progimnazijos taryba, Metodinė taryba;

Comments are closed.
Skip to content