Iš ugdymo karjerai projekto Paryžiuje sugrįžus

2022 m. gegužės 10 – 14 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Šiaulių miesto savivaldybės administracijos inicijuoto Erasmus+ programos projekto ,,Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ darbo stebėjimo vizitas, kuriame dalyvavo 7 Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų (Jovaro, „Juventos“, Gegužių, Salduvės, Rėkyvos, Zoknių progimnazijų, Suaugusiųjų mokyklos) draugiška vadovų ir mokytojų komanda. PLAČIAU: UK darbo stebėjimo vizito akimirkos

Pirmąją projekto dieną Paryžiuje lankėmės viešbučių ir restoranų profesiniame licėjuje ir pameistrystės centre „Lycee Belliard“. Stebėjome mokytojų ir mokinių darbą, susipažinome su pameistrių, konditerio, virėjo, padavėjo profesijomis, jų rengimo strategijomis, apžiūrėjome įranga, mokymo patalpas, diskutavome apie profesinį pasirinkimą.

Susipažinome su ,,Chapiteux Turbulences“ centru, kuriame ugdoma apie 50 autizmo spektro sutrikimą turinčių žmonių. Centro paskirtis – sukurti savirealizacijos (mokymosi, darbo) galimybes sutrikimus turintiems žmonėms, kuriems virš 18. Jie čia ne tik gali įgyti profesijos (siuvimo, dainavimo, maketavimo su ,,Photoshop“ programa, afišų gamybos, piešimo, grojimo įvairiais instrumentais, akrobatikos, šokio ir kt.) pagrindų, bet ir įsidarbinti.

Atvykę į centrą, susipažinome su vykdomomis kūrybinio proceso veiklomis (meno terapija kuriant spektaklį, poeziją, dalyvaujant gimnastikos repeticijose, dailės studijos užsiėmimuose, gaminant maistą, aptarnaujant klientus, darbuojantis siuvimo dirbtuvėse). Apžiūrėjome ir įsigijome unikalių gaminių.

,,Chapiteux Turbulents“ centre sutikome čia dirbantį Benjamin Lasieur – vieną pagrindinių prancūzų filmo ,,Ypatingieji“ aktorių (režisierius Olivier Nakache, sukūręs ir didelio pripažinimo sulaukusį filmą ,,Neliečiamieji“). Aptarėme suaugusių žmonių įtraukųjį ugdymą, ypatingų žmonių įtraukimo į darbo rinką sistemą, visuomenės bei individualių poreikių galimybių suderinimą.

Pameistrystės licėjuje „Campus des métiers et de l’entreprise“ susipažinome su Prancūzijos profesinio orientavimo sistema. Čia rengiami specialistai, kurie siuva batus, rankines, aptraukia oda ar kita medžiaga baldus, geba atlikti suvirinimo, metalo apdirbimo darbus. Greta profesinio mokymo programos vykdoma ir bendrojo ugdymo programa tiems, kurie nori įgyti ir vidurinį išsilavinimą. Ugdytinis, įgijęs profesiją, net 6 metus gali keliauti po Prancūziją, įsidarbinti su centru bendradarbiaujančiose įmonėse: ieškoti patinkančios veiklos pagal įgytą kvalifikaciją ar panirti į naujos patirties bei įgūdžių paieškas.

Licėjus, turintis 50 filialų visoje Prancūzijoje, bendradarbiauja net su 30 000 socialinių partnerių, taip siekdamas tobulinti savo ugdytinių profesinius gebėjimus. Ypatingas dėmesys teikiamas mentorystei: mokiniai, parengę ir apsigynę baigiamąjį darbą, tampa ,,bendrakeleiviais“ – pagalbininkais tiems, kurie tik pradeda savo mokymąsi. Apie licėjų pasakoję jo darbuotojai nuolat pabrėžė, kad didžiulis dėmesys skiriamas tam, kad žmogui atrastų tai, kas jam tikrai patinka, ir realizuotų save džiaugsmą teikiančioje veikloje.                 

Paskutinę projekto dieną lankėmės Emilio Zolia vardu pavadintoje pradinėje mokykloje, kurios išskirtinumas – savita institucinė pedagogika ir nuosekliai diegiami demokratinės mokyklos principai.

Mokykloje mokosi 325 mokiniai iš 40 skirtingų šalių. Joje galioja trys pagrindinės taisyklės: ,,nesityčiok“, ,,nesimušk“ ir ,,išklausyk kitą iki galo“. Siekiant stiprinti mokinių atsakomybę, motyvaciją, įsitraukimą, veikia skatinimų sistema: klasės turi savo sugalvotą ,,valiutą” („blusas”, „vinis”, „kopūstus” ir kt.), kurios galima užsidirbti tinkamu elgesiu, geru mokymusi, susitarimų laikymusi, o netekti – už neatliktas užduotis, taisyklių, susitarimų nesilaikymą.

Ypatinga šios mokyklos patirtis – ketvirtadieniais vykstantys klasės tarybos susirinkimai, kurie protokoluojami susirinkimų knygoje. Mokiniai klasės tarybos susirinkime gali pasisakyti šiomis kryptimis: ,,Aš kritikuoju…“, ,,Aš apgailestauju…“; ,,Aš džiaugiuosi…“, ,,Aš siūlau…“. Kiekvienas mokinys klasėje turi savo pareigas, kurios keičiamos po kiekvienų atostogų.

Visose lankytose institucijose sutikome savanoriaujančių įvairaus amžiaus žmonių, kurie realizuoja save, padeda ugdytiniams ir talkina pedagogams.

Laisvu nuo projekto veiklų metu aplankėme įspūdingas Paryžiaus vietas: Monmartrą, Eifelio bokštą, Triumfo arką, Luvrą, Eliziejaus laukus, Liuksemburgo sodą, vaikščiojome Sorbonos universiteto teritorijoje.

Viso projekto susitikimo Paryžiuje metu šiauliečių komandą globojo 20 metų Prancūzijoje gyvenanti, Sorbonos universitetą baigusi ir jame dėstytojaujanti lietuvė Dr. Giedrė Cibulskaitė–Veršinskienė. Esame labai dėkingi už ypatingas patirtis ir šiltą priėmimą.

Rengė
Jovaro, „Juventos“, Gegužių, Salduvės, Rėkyvos, Zoknių progimnazijų, Suaugusiųjų mokyklos Erasmus+ projekto ,,Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ dalyviai

2022-05-20

Comments are closed.
Skip to content