Lietuvių k. paskelbimo valstybine 35-metis

Gruodžio 8 d. Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių m. 5-7 klasių mokinių dailyraščio konkursas „Gimtųjų žodžių apkabintas, / Aš gyvas kalboje“ (Just. Marcinkevičius). Jau tradiciniu spėjusio tapti konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo poreikį, lavinti mokinių saviraišką per dailyraštį ir formuoti vertybines mokinių nuostatas per meninę kalbą. Šiųmetis dailyraščio konkursas turi ir dar vieną labai konkretų tikslą – paminėti lietuvių kalbos paskelbimo valstybine 35-metį.1988 metų lapkričio 18 dieną prasidėjus tautinio atgimimo sąjūdžiui, vykstant protestams prieš tautos rusinimą, lietuvių kalbai grąžintas valstybinės kalbos statusas – tuometė Konstitucija buvo papildyta straipsniu, įteisinančiu lietuvių kalbos vartojimą viešojo gyvenimo srityse.

Mus, kaip konkurso organizatorius, ypač džiugina gausus dalyvių būrys ir jų noras pasivaržyti dėl dailiausiai rašančiojo titulo tarp penktokų, tarp šeštokų ir tarp septintokų. Savo jėgas išbandyti panoro per dvidešimt 5-7 klasių mokinių. Dalyviai atstovauja net 10-čiai skirtingų Šiaulių m. mokyklų: Vinco Kudirkos, Gytarių, „Juventos“, Jovaro, Salduvės, Rėkyvos, Dainų, Medelyno, Ragainės, Gegužių. Kadangi dailyraščio konkursas skirtas paminėti lietuvių kalbos paskelbimo valstybine 35-metį, tai ir visi tekstai, kuriuos dailiai lape išguldyti turėjo dalyviai, buvo susiję su gimtąja lietuvių kalba. Penktokams buvo pasiūlytas tekstas   „Lietuvių kalba „skaičiuose“. Dailyraštį rašantiems penktokams tekstas „priminė“, kiek metų bendrinei, rašytinei ir šnekamajai lietuvių kalbai; kiek milijonų žodžių sutalpinta į „Lietuvių kalbos žodyną“… Šeštokams skirtas tekstas apie gimtąją kalbą „prabilo“ Vydūno lūpomis: „Kalba nėra kartą kurta ir kūrimu užbaigta. Ji kyla su tauta ir su ja gyvena“. Na, o septintokai rašydami dar kartą pakartojo turbūt kiekvienam lietuviui gyvus M. Daukšos žodžius, kad „ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą“. Kas drįstų prieštarauti šiems žodžiams?..

Dailyraščio konkursą savo darbu, be abejo, užbaigė vertinimo komisija. Apibendrinus balsavimo duomenis, konkurso rezultatai sėkmę (ar užmokestį už įdirbį) atnešė šiems mokiniams ir jų mokytojams: tarp penktokų III vieta – Dominykas Pičiacha (mokyt. R. Samoškienė, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija), II vieta – Maja Masiulytė (mokyt. L. Tomanaitė, Šiaulių „Juventos“ progimnazija), I vieta – Paulina Matuzaitė (mokyt. L. Mačiulskienė, Šiaulių  Jovaro progimnazija); tarp šeštokų III vieta – Goda Nekrašiūtė (mokyt. I. Vizgailienė, Šiaulių Gytarių progimnazija), II vieta – Auksė Sinickaitė (mokyt. I. Turovaitė, Šiaulių Gegužių progimnazija),  I vieta – Liepa Rupšytė (mokyt. T. Kukelkienė, Šiaulių Salduvės progimnazija); tarp septintokų III vieta – Austėja Šteinbergaitė (mokyt. L. Tomanaitė, Šiaulių „Juventos“ progimnazija), II vieta – Augustė Lozaitytė (mokyt. A. Šimkuvienė, Šiaulių Gytarių progimnazija), I vieta – Andrėja Kupčiūnaitė (mokyt. R. Savickienė, Šiaulių Gegužių progimnazija). Nuoširdžiai dėkojame dailią rašyseną populiarinantiems mokiniams ir juos palaikantiems mokytojams.

Apibendrinant dailyraščio konkursą ir šių metų jo temą, neabejotinai tiktų šviesuolio Vydūno mintis: „Kada žmonės tamsėja, vadinasi, smunka visu savo gyvenimu į menkesnį žmoniškumą, tada ir kalba menkėja, apmiršta“. Tad švieskime savo mintimis, savo žodžiais ir savo darbais!

Informacija ir nuotrauka lietuvių k. ir literatūros mokytojų R. Savickienės ir B. Petkuvienės
2023-12-10

Comments are closed.
Skip to content