5-8 kl. mokinių konferencija „Mokausi ir augu“

2022 m. spalio 26 d. Gegužių progimnazijoje organizuota ŠALIES BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ IR UŽSIENIO KALBŲ VIRTUALI KONFERENCIJA „MOKAUSI IR AUGU“. Konferencija skirta Šiaulių Gegužių mokyklos 50-ties metų jubiliejui paminėti. PLAČIAU apie konferenciją.
KONFERENCIJOS NUOSTATAI,      PROGRAMA

KONFERENCIJOS DARBO KRYPTYS IR FORMOS
1. Lietuvių kalbos grupė. Savarankiškai skaitytų knygų pristatymas, pasidalijimas mokinių įgyta mokykloje gerąja patirtimi, motyvuojančia skaityti.

2. Užsienio (anglų) kalbos grupė. Efektyvus mokymo(-si) būdų ir žaidimų elementų taikymas anglų kalbos pamokose.

3. Antrosios užsienio (rusų, vokiečių, prancūzų) kalbos grupė. Sėkmingo antrųjų užsienio kalbų mokymosi ,,receptai“ mokykloje.

Konferencijos organizatorės:
Inga Turovaitė, Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja,
Dalia Varpučinskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos anglų kalbos mokytoja,
Nijolė Teišerskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos rusų kalbos, istorijos mokytoja.

Konferencijos koordinatorė:
Reda Zalogienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Comments are closed.
Skip to content