Tarptautinis informatinis mąstymo simpoziumas

2022 m. spalio 18 d. Gegužių progimnazijoje įvyko Tarptautinis informatinis mąstymo simpoziumas – dirbtuvės – seminaras. (Plačiau…)

Renginyje dalyvavo miesto ir Gegužių progimnazijos informacinių technologijų, matematikos, pradinio ugdymo ir besidomintys IKT naujovėmis mokytojai.
Išklausyti pranešimai:
Atnaujinta informatikos bendrojo ugdymo programa: įžvalgos. (Prof. Valentina Dagienė);
Virtualios platformos ViLLE matematikai mokyti ir informatiniam mąstymui ugdyti pristatymas (Marika Parviainen, Turku universitetas);
Informatinio mąstymo ugdymas naudojant Bebro uždavinius (Alvida Lozdienė).

Dėkojame Dr. Sigitai Turskienei, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos informatikos krypties studijų programų komiteto pirmininkei, už bendradarbiavimo bei švietimo naujovių pristatymo organizavimą.

Comments are closed.
Skip to content