SKU kalendorius

Šiaulių Gegužių progimnazijos bendruomenė – mokytojai, mokiniai, tėveliai, kt. darbuotojai – kviečiami įsijungti į mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) veiklų organizavimą, vykdyti bendrus projektus, bendradarbiauti su socialiniais partneriais.

 

Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) veiklos grupė:
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – SKU veiklos koordinatorė
Rasa Balčiūnienė, matematikos ir IT mokytoja – ugdymo karjerai specialistė
Jurgita Laidauskienė, socialinė pedagogė;
Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė

 

Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU)

Šiaulių miesto mokyklose veiklų kalendorius

 

 

Dokumentai:

KARJEROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKINIAMS ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠAS 

SKU veiklos vykdymo tvarkos aprašas

SKU veiklos vykdymo tvarkos aprašo PRIEDAS Nr. 1

Šiaulių miesto SKU socialinių partnerių tinklas

 

Atnaujinta: 2020-02-28