Patyriminio ugdymo (STEAM) diena

2024 m. kovo 18-22 d. Gegužių progimnazijoje organizuojamos veiklos:
PASAULINĖ PINIGŲ SAVAITĖ – 2024 m. kovo 18-22 d. (Programa).
PATYRIMINIO UGDYMO (STEAM) DIENA – 2024 m. kovo 21 d. Plačiau: Veiklų akimirkos.

Ši diena  yra skirta 1-8 klasių mokinių ugdymo veiklai, kai vedamos atviros pamokos miesto mokytojams, integruotos ir netradicinės pamokos. Patyriminis ugdymas – tai mokymasis iš patirties. Šio proceso metu  iš tiesioginio patyrimo mokiniai įgyja žinių, įgūdžių ir suformuoja savo vertybes. STEAM – viena iš modernių mokymo krypčių, akcentuojanti įvairialypę mokymosi aplinką ir parodanti vaikui, kaip suderinti mokslą, meną, kūrybą ir visa tai taikyti kasdieniame gyvenime. STEAM mokymas: problemų sprendimu, tyrinėjimu (bandymais) ir projektais grindžiamas mokymas.

ATVIROS MOKYTOJŲ PAMOKOS – 2024 m. kovo 21 d.

2024-03-21 progimnazijoje organizuota 11 atvirų – Šiaulių miesto mokytojams skirtų pamokų. Atviras pamokas stebėjo ir aptarė 64 miesto mokytojai:
– Gamtamokslinio ugdymo pamoka ,,Plastikas mūsų gyvenime“ (1a kl., mokytoja Aaušra Adomaitienė).
– Integruota gamtos mokslų ir lietuvių kalbos pamoka „Pirma pažintis su bite“ (1b kl., mokytoja Žiedūna Sinušienė).
– Lietuvių kalbos pamoka, kūrybinės dirbtuvės „Iš ko paukštį pažinsi?“ (2a kl., mokytoja Rima Šereivienė).
– Integruota informatikos ir matematikos pamoka ,,Sekų ir daugybos lentelės ryšys“ (2c kl., mokytojai Kristina Vaidilienė, Mindaugas Lidas).
– Anglų kalbos pamoka „Saldainių vaivorykštė“ (2d kl., mokytoja Dalia Varpučinskienė).
– Pasaulio pažinimo pamoka ,,Kelionė į kosmosą. Gelbėkime žemę!“ (4a kl., mokytoja Indra Vinickienė).
– Integruota muzikos ir lietuvių kalbos pamoka ,,Muzikalios pasakos“ (5c kl., mokytojos Raimonda Janulienė, Inga Turovaitė).
– Integruota dailės ir technologijų pamoka „Architektūriniai sprendimai“ (6a kl., mokytojos Laima Perminienė, Jūratė Šlitė-Brazė).
– Integruota gamtos mokslų bei lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Šviesos atspindžiai aplink mus“ (6b kl., mokytojos Rasa Žemaičiūnienė, Rasa Mazaliauskaitė).
– Informatikos ir fizinio ugdymo pamoka „Suskaičiuok, užkoduok, atlik“ (6d kl., mokytojos Rasa Balčiūnienė, Giedrė Steponavičienė).
– Integruota istorijos ir matematikos pamoka ,,Istorija matematikoje. Matematika istorijoje“ (7a kl., mokytojos Kristina Karošaitė, Vidmantė Žegunienė).
(Plačiau: Atvirų pamokų anotacijos, tvarkaraštis).


Comments are closed.
Skip to content