Tyrimai

 

EBPO TALIS

Progimnazija 2018 m. dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautiniame mokymo ir mokymosi tyrime TALIS 2018. TALIS yra pirmasis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose.  PLAČIAU...

2018-01-16

* * * * *

2017 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2 klasių diagnostinių bei 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai.

2 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos diagnostinių testų rezultatai;

4 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotų testų rezultatai;

6 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos standartizuotų testų rezultatai;

8 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų standartizuotų testų rezultatai;

* * * * *

2016-2017 m.m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
5 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
Naujai atvykusių į mokyklą mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

Parengė:
R.Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-01-04

* * * * *

DĖL DALYVAVIMO PIRLS 2016 TYRIMO TESTAVIME

Lietuva nuo Nepriklausomybės pradžios dalyvauja Tarptautinės švietimo vertinimo asociacijos IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) organizuojamuose tyrimuose.
Tarptautiniame skaitymo gebėjimų tyrime PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) Lietuvos 4 klasių mokiniai dalyvavo jau tris kartus. Iš viso šiame tyrime dalyvauja apie 50 pasaulio šalių.

Tyrimo tikslas – analizuoti 4 klasės mokinių pasiekimų tendencijas ir skirtumus tarp įvairių švietimo sistemų, siekiant padėti ugdyti mokinių skaitymo gebėjimus pasaulyje. Šiuo metu vykdomas ketvirtas šio tyrimo ciklas.

2016 metų balandžio mėnesį Lietuvoje bus vykdomas pagrindinis PIRLS tyrimo testavimas. Jame dalyvaus apie 200 mokyklų. Tyrimo metu atrinktų 4 klasių mokiniai skaitys jiems pateiktus tekstus ir atliks teksto suvokimo užduotis bei atsakys į klausimyno klausimus.
Daugiau informacijos apie tarptautinį PIRLS tyrimą (rezultatų ataskaitas, atvirų užduočių pavyzdžių leidinius ir kt.) galite rasti interneto svetainėje www.nec.lt – Mokinių pasiekimų tyrimai – Tarptautiniai tyrimai.

Mūsų progimnazijos 4c klasės mokiniai atrinkti dalyvauti tarptautiniame skaitymo gebėjimų tyrime PIRLS. Tyrimas vyks progimnazijoje, 2016 metų balandžio 13 d., nuo 8.55 val. (trukmė 2,5 val.), Nr. 210 kabinete.

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-03-21

* * * * *

TARPTAUTINIS PILIETINIO UGDYMO IR PILIETIŠKUMO TYRIMAS ICCS 2016

ICCS 2016 pagrindinis testavimas progimnazijoje vyko 2016 metų kovo 15 d.

2016 m. atsitiktine tvarka ICCS testavime dalyvauti atrinkta 8a klasė (kl. auklėtoja A.Mockienė).

* * * * *

Skelbiami 2015-2016 m.m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.
1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

Parengė:
R.Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-01-04

* * * * *

4 IR 8 KLASIŲ MOKINIŲ 2015 METŲ STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

2015 m. balandžio 28, 29, 30 d., gegužės 5 d. Nacionalinis egzaminų centras (NEC) Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykdė 4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimą, taikant standartizuotus testus. 4 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testus.
Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 4 kl. mokinių 2015 m. tandartizuotų testų rezultatai.

2015 m. gegužės 3, 7, 12, 14, 15 d. Nacionalinis egzaminų centras (NEC) Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykdė 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimą, taikant standartizuotus testus. 8 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų, gamtos mokslų testus.
Pateikiami mokyklos 8 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

2015 m. Šiaulių miesto 4 ir 8 kl. mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimo, taikant standartizuotus testus, rezultatai.

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2015-09-01

* * * * *

Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“

2015 m. balandžio 20 d. Nacionalinis egzaminų centras mūsų progimnazijoje vykdė Lietuvos nacionalinį mokinių pasiekimų tyrimą bei mokinių pasiekimų vertinimui skirtų užduočių išbandymą „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“.
Šių tyrimų tikslas - plėsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą.

Naudojant atsitiktinę atranką, tyrime dalyvavo atrinkti Šiaulių Gegužių progimnazijos 4b kl. (mokytoja V.Dulskienė) ir 8d kl. (auklėtoja R.Rudienė) mokiniai.

Tyrime dalyvavę mokiniai, jų tėvai, bus supažindinti su NEC tyrimo rezultatais 2015 m. rudenį.

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2015-04-20

* * * * *

Skelbiami 2014-2015 m.m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
5 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
Naujai atvykusių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

R.Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2014-12-10

* * * * *

Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“

2014 m. gruodžio 4 d. (ketvirtadienį), naudojant atsitiktinę klasių atranką, bandomąjį standartizuotų testų užduočių tyrimą - testavimą atliko mūsų progimnazijos 7a klasės mokiniai (kl. auklėtoja A.Mockienė).
Šį projektą vykdo Nacionalinis egzaminų centras. Projekto tikslas – plėsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą. Vienas iš projekto uždavinių išbandyti matematikos, skaitymo bei rašymo užduotis Lietuvos mokyklose.

7a kl. standartizuotų testų (matematikos, skaitymo bei rašymo užduočių) rezultatai. Pateikti 2015-03-12

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2015-03-12

* * * * *

2014-05-27. Mūsų progimnazijos 8c (kl. auklėtoja M.Gaurilčikienė) ir  8d (kl. auklėtoja V.Krankalienė) klasių mokiniai,  jų lietuvių k. (I.Turovaitė, D.Šimkuvienė) ir matematikos (E.Brikienė, V.Krankalienė) mokytojai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų tyrime pagal projektą „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas. II etapas“, kurį vykdo Nacionalinis egzaminų centras.

2014-10-30. Kviečiame susipažinti, pasidžiaugti tyrimo rezultatais.

Tyrimo rezultatai plačiau...

* * * * *

Skelbiami 2013-2014 m.m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
5 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
Naujai atvykusių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

R.Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2013-12-10

* * * * *

2013-12-12 vyko Tarptautinis „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas" tyrimas

Tyrime „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas" dalyvavo 5b klasės 26 mokiniai (kl. auklėtoja I.Kačinskienė).

2014-04-22. DŽIAUGIAMĖS Tyrimo rezultatais. Plačiau...

* * * * *

2013-10-24 vyko Tarptautinis jaunimo delikventinio elgesio, nuostatų ir viktimizacijos tyrimas

Tyrime dalyvauja 30 pasaulio valstybių įskaitant visas Europos Sąjungos valstybės nares.
Tyrimas vyks visose valstybėse apklausiant mokinius pagal vienodą metodologiją, pagal visoms valstybėms pritaikytą bendrą anketą.
Tyrimo tikslas — siekiama ištirti vaikų nuo 12 iki 15 metų išgyventą smurto, teisės pažeidimų patirtį bei atskleisti latentinius vaikų nusikalstamumo, prievartos prieš juos atvejus.

Šiaulių Gegužių progimnazijos tyrimo dalyviai — 7c, 8b ir 8d klasių mokiniai.

* * * * *
2013-04-28 progimnazijoje vyko tarptautinis kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas ICILS 2013 m. 8 kl. mokiniams, jų mokytojams. Tyrimo koordinatorius mokykloje R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, testo administratorės I.Rafael ir R.Balčiūnienė, informacinių technologijų mokytojos.  Tyrime dalyvavo atsitiktine tvarka atrinkti mokiniai:
Devėnas Lukas, Krasauskaitė Guoda, Remeika Aurimas, Čečkauskas Rytis, Dausynaitė Enrika, Šimkutė Augustė, Černenkaitė Gabrielė, Kerbedis Mantas, Roznytė Fausta, Baradinskaitė Neda, Dijokas Žymantas, Mikalauskas Martynas, Rudminaitė Liveta, Jarašūnaitė Neda, Mažeika Airidas, Ušinskytė Augustė, Dambrauskaitė Kamilė, Kazlauskas Kajus, Vaitiekūnas Dominykas, Vėgelytė  Greta

2015-05-05 pateikti tyrimo rezultatai (plačiau)

* * * * *
2012-04-17 mokykloje vyko PISA tyrimas: nuo 2000 m. vykdomas tarptautinis penkiolikmečių tyrimas, kuriame dalyvauja daugiau negu 60 šalių.
Tyrimo tikslas — įvertinti mokinių pasiruošimą suaugusiųjų gyvenimui ir nustatyti jų skaitymo gebėjimų, matematinio raštingumo ir gamtamokslinio raštingumo pasiekimus.

Tyrimo vykdymo koordinatorius progimnazijoje Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Dalyvauti tyrime buvo atrinkti mokiniai, kurie gimę tarp 1996 m. sausio 1 d. ir 1996 m. gruodžio 31 d.:
Bagdonas Arminas, Kavanauskaitė Vytautė, Kriukovas Gytis, Remeikaitė Gabrielė, Žiupsnytė Augustina, Vinčerauskaitė Viktorija, Mickus Eimontas, Rugevica Ernesta, Širiakovas Mindaugas, Burgaila Evaldas, Ubavičius Lukas, Petrauskas Rytis, Akstinas Arvidas, Čečkauskas Kornelijus, Trikšys Tadas, Jankutė Greta, Lembutytė Gabrielė.

* * * * *
2012-03-28 mūsų progimnazijos 5b (kl. auklėtoja D.Varpučinskienė), 6c (kl. auklėtoja J.Jokimčienė), 7b (kl. auklėtoja D.Šimkuvienė), 8a (kl. auklėtoja (D.Kulikauskienė) kl. mokiniai dalyvavo ES Socialinio fondo projekto ir Vilniaus universiteto (VU) tyrime „Gabiųjų mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas“.
Džiaugiamės, kad visi tyrime dalyvavę mokiniai, parodė gerus rezultatus. Smagu, kad išskirtinius gabių mokinių rezultatus parodė mokiniai, kurie 2012-05-26 buvo pakviesti į VU lektorių mokymus „Kūrybiškumo laboratorija“ (naujų idėjų kūrimas taikant įvairias technikas, streso valdymas, viešas kalbėjimas ir kt.):
8a klasė - Ugnė Agota Vasiljevaitė; Aistė Jankauskaitė; Švirikaitė Urtė; Ditmanas Rolandas; Žiupsnytė Augustina; Katkauskaitė Monika; Kriukovas Gytis; Krasauskas Tautvydas; Aistė Zinkevičiūtė; Jankevičius Gintaras; Vigelis Lukas.
7b klasė – Časonytė Iveta; Kavaliauskaitė Ieva; Drąsutis Tomas; Čečkauskaitė Aistė; Ramančionytė Aušrinė.
6c klasė – Aistė Nainytė; Žaneta Vaišvilaitė; Berta Rėja Butvilaitė; Orinta Lionaitė; Gintarė Grigaitytė; Beatričė Tarasevičiūtė; Livija Dromantaitė.
5b klasė – Žitkevičius Benas; Tomas Genčauskis; Raminta Andrulytė.

Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2013-07-23