Tyrimai ir analizės

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas:
2018-2019 m. m.  rezultatų apžvalga, išvados.
2017-2018 m. m.  rezultatų apžvalga, išvados.
2016-2017 m. m.  rezultatų apžvalga, išvados.
* * * * *

Progimnazijos 2, 4, 6 klasių, 8 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP):
2019 m. 2 kl.: skaitymo (teksto supratimas), rašymo (teksto kūrimas), rašymo (kalbos sandaros pažinimas) matematikos rezultatai;
2019 m. 4 kl.: mokinių skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo rezultatai;
2019 m. 6 kl.: mokinių skaitymo, rašymo, matematikos rezultatai;
2019 m. 8 kl.:mokinių matematikos, gamtos mokslų rezultatai;

2018 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2, 4, 6, 8 kl. NMPP askaita.
2 kl.: lietuvių k. bei matematikos rezultatai;
4 kl.: lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo rezultatai;
6 kl.: lietuvių k. bei matematikos rezultatai;
8 kl.: lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų rezultatai;

2017 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2, 4, 6, 8 kl. NMPP ataskaita.
2 kl.: lietuvių k. bei matematikos rezultatai;
4 kl.: lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo rezultatai;
6 kl.: lietuvių k. bei matematikos rezultatai;
8 kl.:  
lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų rezultatai;
* * * * * 

2019 m. tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų tyrimas EA TIMSS:
8b klasės mokiniai 
(kl. auklėtoja A.Lučinskienė) dalyvavo tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. IEA – International Association of the Evaluation of Educational Achievement) inicijuotame tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrime (angl. TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study). PLAČIAU…
* * * * *

2018 m. tyrimas EBPO TALIS:
Progimnazija dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautiniame mokymo ir mokymosi tyrime TALIS 2018. TALIS yra pirmasis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose. PLAČIAU…
* * * * *

1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimai:
2019-2020 m. m. 1 kl. rezultatai; 5 kl. rezultatai;
2018-2019 m. m. 1 kl. rezultatai; 5 kl. rezultatai;