Lėšos

Mokyklos lėšos

– Mokyklos aplinkos aprūpinimui 290100 €.
iš jų darbuotojų darbo užmokesčiui 202400 €.

– Mokymo lėšos 1078600 €.
Lėšos naudojamos:

  • pedagogų atlyginimams 1013700 €;
  • socialiniam draudimui 15100 €;
  • vadovėliams ir mokymo priemonėms 34500 €;
  • mokytojų kvalifikacijos kėlimui 6600 €;
  • mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam informavimui 3900 €;
  • IT diegti 4800 €.

Įsigyta 2021 m.:
Mokymo priemonės

Vadovėliai

Parengė
Vitalija Brazdžiūnienė, administratorė

Skip to content