Lėšos

Mokyklos lėšos 2024 m.

 

Biudžeto lėšos mokyklos aprūpinimui

Eur

516500

iš jų :

Darbo užmokesčiui 393900
Socialiniam draudimui 5500
Kultūros krepšeliui 4100
Lėšos ugdymo reikmėms 2008100

iš jų :

Pedagogų darbo užmokesčiui 1926000
Socialinio draudimo įmokoms 28300
Kvalifikacijos kėlimui 6800
Vadovėliams ir mokymo priemonėms 21700
IT diegti ir naudoti 5100
Skaitmeninei ugdymo plėtrai 16500
Pažintinei ir profesiniam orientavimui 3700

 

Įsigyta 2023 m.:
Mokymo priemonės
Vadovėliai

Įsigyta 2022 m.:
Mokymo priemonės
Vadovėliai

Įsigyta 2021 m.:
Mokymo priemonės

Vadovėliai

Skip to content