Strateginis veiklos planas

2022-2024 metų progimnazijos strateginis veiklos planas (1a forma, (1c forma)

2021-2023 metų progimnazijos strateginis veiklos planas (1a forma), (1c forma). 

2020-2022 metų progimnazijos strateginis veiklos planas (1a forma), (1c forma).