Strateginis veiklos planas

2021-2023 metų progimnazijos strateginis veiklos planas (1a forma), (1c forma). 

2020-2022 metų progimnazijos strateginis veiklos planas (1a forma), (1c forma). 

2019-2021 metų progimnazijos strateginis veiklos planas (1a forma), (1c forma)