Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

Pareigybės pavadinimas   2019 m. 2020 m. 2021 m.

2022 m.

I ketv.

 (Eur) (Eur) (Eur) (Eur)
Direktorius (1) 2700 3500 3900 4600
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui (3)
2085 2390 2400 2900
Mokytojas (62) 1290 1305 1480 1580
Kultūros darbuotojas
(bibliotekos darbuotojas) (2)
916 998 1170 1500
Specialistas (soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas)
1010 1168 1260 1620
Specialistas (raštinės vedėja, administratorė,
inžinierius- kompiuterininkas,
ūkio skyriaus vedėjas)
999 1103 1270 1560
Valgyklos darbuotojas (4) 650 830 840 990
Aptarnaujančio personalo darbuotojas (6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė) 569 640 650 750