Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

Pareigybės pavadinimas   2019 m. 2020 m. 2021 m.

I ketv.

2021 m.

II ketv.

 (Eur) (Eur) (Eur) (Eur)
Direktorius (1) 2700 3500 3900 3900
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui (3)
2085 2390 2400 2400
Mokytojas (62) 1290 1305 1443 1460
Kultūros darbuotojas
(bibliotekos darbuotojas) (2)
916 998 1170 1170
Specialistas (soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas)
1010 1168 1260 1260
Specialistas (raštinės vedėja, administratorė,
inžinierius- kompiuterininkas,
ūkio skyriaus vedėjas)
999 1103 1270 1270
Valgyklos darbuotojas (4) 650 830 840 840
Aptarnaujančio personalo darbuotojas (6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė) 569 640 650  650