Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

Pareigybės pavadinimas  2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv.
Eur Eur Eur Eur Eur Eur
Direktorius (1) 2700 3500 3900 4600 4570 4570
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (3) 2085 2390 2400 2900 2990 2990
Mokytojas (62) 1290 1305 1480 1580 1650 1650
Kultūros darbuotojas (bibliotekos darbuotojas) (2) 916 998 1170 1500 1500 1500
Specialistas (soc. pedagogas, spec. pedagogas, logopedas) 1010 1168 1260 1620 1690 1690
Specialistas (raštinės vedėja, administratorė, inžinierius- kompiuterininkas, ūkio skyriaus vedėjas) 999 1103 1270 1560 1560 1560
Valgyklos darbuotojas (4) 650 830 840 990 990 990
Aptarnaujančio personalo darbuotojas (6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė) 569 640 650 750 750 750