Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO_SISTEMA 2024 01

Pareigybės pavadinimas  2021 m. 2022 m. 2023 m.  2024 m. I ketv. 2024 m. II ketv. 2024 m. III ketv.
Eur Eur Eur Eur Eur Eur
Direktorius (1) 3900 4668 5162
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas (4) 2400 3394 3720
Mokytojas (60) 1480 1885 1920
Kultūros darbuotojas (bibliotekos darbuotojas) (2) 1170 1530 1881
Specialistas (soc. pedagogas, spec. pedagogas, logopedas) 1260 1729 1990
Specialistas (raštinės vedėja, administratorė, inžinierius- kompiuterininkas, ūkio skyriaus vedėjas) 1270 1687 1805
Valgyklos darbuotojas (4) 840 1001 1175
Aptarnaujančio personalo darbuotojas (6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė) 650 892 899
Skip to content