Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

Pareigybės pavadinimas  2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv.
Eur Eur Eur Eur Eur Eur
Direktorius (1) 2700 3500 3900 4668 5160
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (3) 2085 2390 2400 3394 3612
Mokytojas (62) 1290 1305 1480 1885 1899
Kultūros darbuotojas (bibliotekos darbuotojas) (2) 916 998 1170 1530 1875
Specialistas (soc. pedagogas, spec. pedagogas, logopedas) 1010 1168 1260 1729 1853
Specialistas (raštinės vedėja, administratorė, inžinierius- kompiuterininkas, ūkio skyriaus vedėjas) 999 1103 1270 1687 1802
Valgyklos darbuotojas (4) 650 830 840 1001 1170
Aptarnaujančio personalo darbuotojas (6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė) 569 640 650 892 899