Mokytojams

ŠVIETIMAS: pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, neformalusis švietimas, kt. (dokumentai, programos, priėmimas, prevencija)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai (2008-11-24)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2019-04-18)

Priedai:
2008-11-24-ISAK-3216 (1)
2008-11-24-ISAK-3216 (2),
2008-11-24-ISAK-3216 (5),
2008-11-24-ISAK-3216 (6)
2008-11-24-ISAK-3216 (7),
2008-11-24-ISAK-3216 (8),
2008-11-24-ISAK-3216 (9).

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

Mokytoju ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2023-2025 programa

Kvalifikacinių reikalavimu mokytojams aprašas (ŠMM 2014-08-29 įsakymas Nr. V-774)

Mokytojo veiklos sklaidos, metodinės veiklos lentelė 2022-2023 m.m. (rengiama)

Klasės vadovų, dalykų mokytojų dokumentacijos planai

Atviros pamokos anotacija. Lentelė

Projektų rašymo forma…

KLASĖS VADOVŲ, DALYKŲ MOKYTOJŲ DOKUMENTACIJOS PLANAS

INFORMACIJA KOREPETITORIAMS, LAISVAI SAMDOMIEMS  MOKYTOJAMS AR KETINANTIEMS JAIS TAPTI 

* * * * *

Mokinių teisės ir pareigos

Mokytojų teisės ir pareigos

Tėvų teisės ir pareigos

* * * * *
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas (LR ŠMSM)
Mokinių saugaus elgesio instruktavimai. Mokinių saugaus elgesio instrukcijos:
Klasių mokinių išvykos viešuoju transportu saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 1).
Klasių mokinių išvykos į parodas, kino teatrą, dramos teatrą, muziejus, renginius mieste saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 2).
Klasių mokinių turistinio žygio saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 3).
Klasių mokinių išvykos į sporto varžybas saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 4).
Klasių mokinių išvykos į talką saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 5).
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas (Priedas Nr. 6).