Planavimo dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisinė informacija

2023-2025 metų progimnazijos strateginis veiklos planas (1a forma)

2023-2025 metų progimnazijos strateginis veiklos planas (1c forma)

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS  DIREKTORĖS SILVIJOS BARANAUSKIENĖS 2022 m. veiklos ataskaita

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2023-2025 programa

Gegužių progimnazijos ugdymo planas 2022_2023_

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)