Dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisinė informacija

* * * * * 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų  apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokinių apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių Gegužių progimnazijos elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

Šiaulių Gegužių progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Šiaulių Gegužių progimnazijos Švietimo ir ugdomosios veiklos stebėsenos planas

* * * * *

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios žinių ir vertybinių nuostatų pažangos stebėjimo tvarkos aprašas

Gabių mokinių grupių formavimo tvarkos aprašas

* * * * *

NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO SALĖMIS IR  STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) APRAŠAS

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI SPORTO SALE IR STADIONU TAISYKLĖS

* * * * * 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS  DIREKTORĖS SILVIJOS BARANAUSKIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS  2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

* * * * * 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS  2020 metų veiklos ataskaita