Tėvams

ŠVIETIMAS: pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, mokyklų finansavimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos, kt. informacija (ŠMM dokumentai, programos, tvarkos, informacija)

Mokinių teisės ir pareigos

Mokytojų teisės ir pareigos

Tėvų teisės ir pareigos

* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokinių (lankomumo) apskaitos tvarkos aprašas.

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo (Patvirtinta 2017-06-29 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-270)

Informacija lietuvių kilmės vaikams gyvenantiems ar gyvenusiems užsienyje dėl galimybės mokytis Vilniaus lietuvių namuose

Bendradarbiavimo sutartys dėl mokinių ugdymosi tęstinumo užtikrinimo (pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo) sudarytos su Šiaulių Lieporių„Saulėtekio“„Romuvos“ gimnazijomis.

* * * * *

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS IR PEDIKULIOZĖS TVARKOS APRAŠAS

* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazijos elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

DĖL PAKARTOTINAI IŠDUODAMO ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO (EMP)

Pakartotinai išduodamo elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) kaina yra 4 eurai.

Jei mokinys EMP pametė, sugadino arba mokinys atvyko į mūsų progimnaziją mokytis iš kitos Šiaulių miesto mokyklos, tai pakartotinai elektroninis pažymėjimas mokiniui bus išduotas:

  1. kai mokinio tėveliai parašys prašymą progimnazijos raštinėje;
  2. už pakartotinai išduodamą pažymėjimą sumokės 4 eurus PAVEDIMU:

Suma 4 Eur.
Mokėjimo paskirtis : Už EMP (vaiko vardas, pavardė, klasė)
Šiaulių Gegužių progimnazija
Kodas 190532281
LT 30 7300 0101 0356 4767, Swedbank

Atsiųsti pavedimo kopiją el.p. info@geguziai.lt* * * * *

SPRENDIMAS dėl MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO …

* * * * *

„Tėvų linija“

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ iniciatyva pradėjo veikti „Tėvų linija“ – nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Tėvai, paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12, gali pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais jiems rūpimais klausimais apie vaikų auginimą.

„Tėvų linija“

* * * * *

Nuo 2012-09-01 remiantis Šiaulių Gegužių progimnazijos bendruomenės pageidavimu ir Progimnazijos tarybos sprendimu MŪSŲ MOKINIAI PROGIMNAZIJOJE DĖVI MOKYKLINĘ UNIFORMĄ (jos dalį): mėlyno atspalvio megztinį (susagstomą arba be sagų) arba liemenę, sijoną, sarafaną. Prie uniformos segamas ženkliukas arba medžiaginė emblema su progimnazijos ženklu.
Mokinių uniformas galima užsakyti UAB „Savitas stilius“, UAB „Elva“.

* * * * *

Pasikeitė išvadų ir rekomendacijų dėl mokinių dalyvavimo ugdymo procese teikimo tvarka. Plačiau…

Primename, kad vaiko sveikatos pažymėjimai turi būti galiojantys  (rekomenduojama pasitikrinti iki rugsėjo 15 dienos).